Hoàn tiền Shopify Payments

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin về cách xử lý hoàn tiền bằng Shopify Payments.

Xử lý hoàn tiền với Shopify Payments

Khi bạn hoàn tiền qua Shopify Payments, số tiền hoàn lại sẽ được khấu trừ vào lần quyết toán tiếp theo. Khoản hoàn tiền sẽ được đánh dấu là Đang chờ xử lý trong tối đa 2 ngày làm việc. Tuy nhiên, khách hàng có thể mất đến 10 ngày làm việc để nhận được số tiền hoàn lại.

Phí giao dịch

Khi xử lý hoàn tiền, bạn không phải chịu thêm phí giao dịch. Tuy nhiên, bạn sẽ không được hoàn phí giao dịch thẻ tín dụng ban đầu khi hoàn tiền.

Theo dõi hoàn tiền bằng Số tham chiếu ngân hàng thanh toán (ARN)

Để theo dõi giao dịch hoàn tiền, bạn có thể tìm Số tham chiếu ngân hàng thanh toán (ARN) trong lịch trình đơn hàng tại mục chi tiết hoàn tiền. Số ARN được chỉ định cho các khoản hoàn tiền được xử lý qua Shopify Payments đối với các giao dịch liên quan đến Visa hoặc Mastercard. Ngân hàng và nhà cung cấp thẻ tín dụng có thể sử dụng số tham chiếu duy nhất này để truy xuất giao dịch.

Giải quyết khiếu nại

Nếu khách hàng cho rằng họ chưa nhận được tiền hoàn lại, bạn có thể cung cấp cho khách hàng số ARN và tư vấn họ liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng để điều tra thêm.

Không đủ tiền khi sử dụng Shopify Payments

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và gặp phải tình trạng không đủ tiền quyết toán để trả lại thì kết quả sẽ thay đổi tùy theo địa điểm cửa hàng của bạn:

  • Áo, Úc, Bỉ, Canada, Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, New Zealand, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ: Số dư cần thiết để ghi nợ khoản hoàn tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn. Việc ghi nợ này sẽ diễn ra vào ngày không thuộc lịch quyết toán thông thường của bạn.
  • Tất cả các quốc gia khác: Số tiền còn lại cần có để khấu trừ khoản hoàn tiền vào lần quyết toán tiếp theo đến khi chi trả toàn bộ số tiền đã hoàn lại.

Lần ghi nợ không thành công với Shopify Payments

Nếu lần ghi nợ ban đầu không thành công, lần ghi nợ thứ hai sẽ được thực hiện sau 3 ngày làm việc. Nếu lần thử lại này cũng không thành công, bạn sẽ phải thay đổi tài khoản ngân hàng dùng cho Shopify Payments hoặc trả lại số dư âm theo cách thủ công.

Quản lý số dư âm

Nếu tài khoản Shopify Payments hiển thị số dư âm và trạng thái hoàn tiền vẫn là Đang chờ xử lý trong hơn 2 ngày làm việc thì quy trình giải quyết sẽ thay đổi tùy theo địa điểm cửa hàng của bạn:

  • Pháp, (Đặc khu hành chính) Hồng Kông, Nhật Bản, Romania, Singapore: Số dư âm sẽ được bù lại bằng doanh số trong tương lai.
  • Châu Âu (sử dụng tài khoản ngân hàng không bằng đồng Euro): Số dư âm sẽ được bù lại bằng doanh số trong tương lai.
  • Tất cả các quốc gia và đơn vị tiền tệ khác: Số dư âm sẽ được ghi nợ từ tài khoản ngân hàng của bạn.

Đội Khắc phục tổn thất Shopify

Tùy thuộc vào số dư và thời gian chờ xử lý, đội Khắc phục tổn thất của Shopify có thể liên hệ trực tiếp với bạn để giải quyết số dư âm và duy trì tài khoản Shopify Payments của bạn ở trạng thái tốt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí