Phí Shopify Payments theo loại thẻ

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Hoa Kỳ thì cước phí sử dụng Shopify Payments sẽ được xác định dựa trên loại thẻ mà khách hàng dùng.

Loại thẻ

Có hai loại thẻ chính xác định cước phí sử dụng Shopify Payments của bạn:

  • Tiêu chuẩn: Bao gồm thẻ tiêu dùng nội địa do Visa, Mastercard, Discover và Diners Club phát hành.
  • Đặc biệt: Bao gồm các hạng thẻ thương mại nội địa, công ty hoặc doanh nghiệp (như Visa Business) và tất cả thẻ American Express nội địa.

Thẻ tiêu dùng

Thẻ tiêu dùng là thẻ tín dụng được cấp cho người dùng để sử dụng cho mục đích cá nhân và thuộc danh mục loại thẻ Tiêu chuẩn.

Thẻ thương mại, công ty và doanh nghiệp

Thẻ thương mại, công ty và doanh nghiệp chỉ được dùng cho các doanh nghiệp và tổ chức. Các thẻ này đóng vai trò là phương thức thanh toán tiện lợi cho các chi phí liên quan đến doanh nghiệp, ví dụ như mua vật tư, hàng trong kho và trả chi phí cho nhân viên. Thẻ thương mại, công ty và doanh nghiệp thuộc danh mục loại thẻ Đặc biệt.

Phụ phí đối với thẻ quốc tế

Khi xử lý thẻ và phương thức thanh toán quốc tế, một khoản phụ phí 1% sẽ được áp dụng lên phí cơ sở hiện hành. Tìm hiểu thêm về gói và giá.

Xem phí thanh toán trên trang quản trị Shopify

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
  2. Trong mục Shopify Payments, nhấp vào Quản lý.
  3. Trong mục Phí thanh toán, xem mức phí áp dụng cho tất cả các phương thức thanh toán, trừ khi có quy định khác.

Báo cáo tài chính về thanh toán

Báo cáo tài chính của Payments là công cụ hữu ích để hiển thị giao dịch thanh toán của cửa hàng trong một khung thời gian tùy chọn. Báo cáo này cũng cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch dựa trên các loại thẻ. Tìm hiểu thêm về báo cáo tài chính của Payments.

Xem báo cáo tài chính của Payments

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.
  2. Nhấp vào Danh mục.
  3. Chọn Tài chính để lọc báo cáo nhằm chỉ bao gồm báo cáo tài chính.
  4. Trong cột Tên, nhấp vào báo cáo Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí