Xử lý vấn đề cổng thanh toán

Mục này liệt kê một số sự cố thông thường liên quan đến hệ thống thanh toán của cửa hàng và cung cấp liên kết đến các bước xử lý vấn đề.

Xử lý vấn đề thanh toán của khách hàng

Nếu khách hàng gặp phải lỗi thanh toán khi cố gắng thanh toán, bạn có thể xem lịch sử giao dịch thanh toán bỏ dở hoặc lịch trình đơn hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

Xử lý vấn đề Shopify Payments

Nếu bạn gặp sự cố khi liên kết tài khoản ngân hàng với Shopify Payments, xem Yêu cầu về tài khoản ngân hàng đối với Shopify Payments. Nếu bạn gặp sự cố với cổng thanh toán sau khi thiết lập, xem trang trạng thái Shopify để xác nhận liệu đang có sự gián đoạn hoạt động nào không.

Nếu tài khoản Shopify Payments của bạn đang treo, xem thông báo biểu ngữ trên trang chủ của trang quản trị Shopify để biết bước tiếp theo và yêu cầu chủ sở hữu cửa hàng Shopify kiểm tra địa chỉ email.

Xử lý vấn đề cơ bản đối với cổng thanh toán bên thứ ba

Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối cổng thanh toán bên thứ ba, thử những bước xử lý sự cố sau:

  • Xác minh thông tin đăng nhập tài khoản - Phần lớn cổng thanh toán bên thứ ba chỉ yêu cầu nhập ID tài khoản và mật khẩu hoặc khóa bảo mật vào cài đặt của Shopify. Việc cung cấp sai những giá trị này có thể gây ra nhiều vấn đề, vì vậy cần đảm bảo cung cấp chính xác.
  • Kiểm tra các bước thiết lập bổ sung - Cổng thanh toán bên thứ ba có thể cung cấp hướng dẫn thiết lập bổ sung. Để hoàn tất các bước bổ sung, vào trang của nhà cung cấp bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba.
  • Liên hệ cổng thanh toán - Phần lớn cài đặt dành cho cổng thanh toán nằm trong tài khoản cổng thanh toán bên thứ ba, không phải trên trang quản trị Shopify. Liên hệ bộ phận hỗ trợ để đảm bảo rằng cài đặt được cấu hình một cách chính xác để liên kết với tài khoản Shopify và tất cả cài đặt chế độ thử nghiệm đã bị hủy kích hoạt.

Cổng hoặc dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Amazon Pay

Để xử lý vấn đề liên quan tới Amazon Pay, truy cập Kích hoạt Amazon Pay trên Amazon Pay.

Apple Pay

Để xử lý vấn đề liên quan tới Apple Pay, truy cập Xử lý vấn đề trên Apple Pay.

Authorize.net

Để xử lý vấn đề liên quan tới Authorize.net, truy cập Xử lý vấn đề Authorize.net trên Thiết lập Authorize.net.

Google Pay

Để xử lý vấn đề liên quan tới Google Pay, truy cập Khắc phục sự cố trên Google Pay.

iDeal (qua Mollie)

Để xử lý vấn đề liên quan tới iDeal, truy cập Thanh toán iDEAL.

PayPal

Để xử lý vấn đề liên quan tới PayPal, truy cập Vấn đề thường gặp trên Thiết lập PayPal.

VirtualMerchant

Để xử lý thông báo "ssl_salestax", truy cập Khắc phục lỗi ssl_salestax của VirtualMerchant.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí