Thiết lập Shopify Payments

Bạn có thể kích hoạt Shopify Payments trên trang Thanh toán trong phần cài đặt Shopify. Khi thiết lập Shopify Payments, bạn cần những thông tin sau:

 • số đăng ký kinh doanh hoặc cá nhân, hoặc mã nhận dạng, tùy thuộc vào quốc gia và loại hình kinh doanh của bạn
 • thông tin ngân hàng

Tùy thuộc vào vùng của bạn mà có thể có thêm thông tin bổ sung cần thiết để thiết lập Shopify Payments. Tham khảo danh sách yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Sau khi bạn thiết lập Shopify Payments, khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng trên cửa hàng của bạn.

Chi phí sử dụng Shopify Payments

Chi phí sử dụng Shopify Payments khác nhau tùy theo gói của bạn. Bạn có thể giảm phí thẻ tín dụng bằng cách nâng cấp gói đăng ký Shopify. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ về chi tiết giá theo gói trên trang giá của Shopify.

Ngoài phí thẻ tín dụng và phí đăng ký cho gói đăng ký Shopify của cửa hàng, bạn không phải trả phí hằng tháng, phí ẩn và phí thiết lập đối với Shopify Payments. Khi bạn đang sử dụng Shopify Payments làm bên xử lý, các đơn hàng sẽ không bị tính phí giao dịch bên thứ ba.

Trong trường hợp bạn quyết định thay đổi gói, phí thẻ tín dụng Shopify Payments sẽ được cập nhật. Khi kích hoạt Shopify Payments, bạn sẽ không còn phải trả phí giao dịch đăng ký được liệt kê trên trang giá của Shopify. Tương tự, nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments và chuyển sang đơn vị xử lý thanh toán khác, bạn sẽ phải thanh toán phí giao dịch đăng ký cho Shopify. Những phí này được tính thêm vào phí bạn thanh toán cho đơn vị xử lý thanh toán bên thứ ba mới.

Tổng phí cho mỗi giao dịch thanh toán và giao dịch chờ xử lý sẽ hiển thị trong bảng Giao dịch. Bạn có thể xem thông tin trong trình duyệt hoặc xuất sang tệp CSV.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Thanh toán > Xem các khoản thanh toán.

 2. Nhấp vào Xem giao dịch.

 3. Nhấp vào Xuất.

 4. Chọn những giao dịch bạn muốn xuất và loại tệp CSV rồi nhấp vào Export balance transactions (Xuất các giao dịch với số dư).

Tệp CSV sẽ chứa những thông tin sau:

Transaction Date Ngày và thời gian diễn ra giao dịch, bao gồm múi giờ. Ví dụ: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Loại giao dịch. Ví dụ: điều chỉnh hoặc hoàn tiền
Order Số đi liền với đơn hàng.
Card Brand Loại thẻ dùng cho giao dịch. Ví dụ: visa
Card Source Phương thức thanh toán qua thẻ. Ví dụ: quẹt thẻ
Payout Status Trạng thái thanh toán của giao dịch. Ví dụ: chờ xử lý
Payout Date Ngày thanh toán.
Available On Ngày khoản thanh toán về tài khoản.
Amount Số tiền của giao dịch.
Fee Phí áp dụng cho giao dịch.
Net Điểm khác biệt giữa số tiền và phí.

Thiết lập Shopify Payments

Trước khi thiết lập Shopify Payments, bạn nên quyết định đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Đơn vị tiền tệ của cửa hàng là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong trang quản trị Shopify. Đây là đơn vị tiền tệ bạn dùng để định giá cho sản phẩm và sử dụng trong báo cáo. Bạn nên chọn đơn vị tiền tệ của cửa hàng trước khi bán món hàng đầu tiên. Nếu bạn muốn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng sau khi bán món hàng đầu tiên, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Chỉ chủ sở hữu cửa hàng mới có thể thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Tùy thuộc vào vùng của bạn mà có thể có thêm thông tin bổ sung cần thiết để thiết lập Shopify Payments. Tham khảo danh sách yêu cầu đối với từng quốc gia được hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

 1. Kích hoạt Shopify Payments theo một trong những cách sau:

  • Nếu bạn chưa thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trên tài khoản, nhấp vào Complete account setup (Hoàn tất thiết lập tài khoản) trong mục Shopify Payments.
  • Nếu bạn đã kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác, nhấp vào Activate Shopify Payments (Kích hoạt Shopify Payments) trong ô Shopify Payments rồi Activate Shopify Payments (Kích hoạt Shopify Payments) trong hộp thoại. Thao tác này sẽ xóa các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác khỏi tài khoản của bạn.
 2. Nhập thông tin chi tiết bắt buộc về cửa hàng và thông tin ngân hàng của bạn, rồi nhấp vào Lưu.

Cách hoàn tất thiết lập tài khoản

Khi thiết lập tài khoản Shopify Payments, bạn cần điền biểu mẫu một cách chính xác và đầy đủ để giảm khả năng xảy ra các vấn đề yêu cầu xác minh từ các đối tác ngân hàng trong tương lai.

Trong mục Thông tin doanh nghiệp, chọn loại hình kinh doanh. Nếu có thể, hãy thêm Mã số kinh doanh, EIN hoặc Mã số thuế (TIN) tùy theo quốc gia bạn đặt doanh nghiệp. Địa chỉ trong mục này phải là địa chỉ được liệt kê trong bất kỳ hồ sơ thành lập doanh nghiệp nào bạn có.

Nếu thiết lập tài khoản Shopify Payments dưới danh nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc tập đoàn, bạn vẫn cần liệt kê tên và ngày sinh của một người trong doanh nghiệp trong mục Personal details (Thông tin cá nhân). Đây là yêu cầu của các đối tác ngân hàng vì mục đích xác minh.

Nếu bạn ở Hoa Kỳ thì bạn cần thiết lập xác thực hai bước để nhận tiền quyết toán. Bạn có thể tạm dừng khoản quyết toán nếu tính năng xác thực hai bước đang không hoạt động trên tài khoản Shopify.

Yêu cầu về giấy tờ tùy thân, hồ sơ và ngày sinh nằm tại Mục B1-3 trong Thỏa thuận điều khoản dịch vụ của Shopify Payments. Để xem toàn bộ Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, hãy cuộn xuống cuối trang và chọn quốc gia.

Để tìm hiểu thêm về yêu cầu đối với giấy tờ xác minh danh tính và loại giấy tờ được chấp nhận tại mỗi quốc gia, hãy tham khảo phần yêu cầu về thông tin cá nhân đối với Shopify Payments

Sau khi thiết lập Shopify Payments, bạn có thể định cấu hình cài đặt hoặc thực hiện giao dịch thử nghiệm tại cửa hàng.

Nếu bạn muốn chuyển quyền sở hữu tài khoản Shopify Payments, liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Yêu cầu về thông tin cho Shopify Payments

Để tuân thủ quy định tại nhiều quốc gia khác nhau, bạn phải cung cấp thông tin về bạn và doanh nghiệp của mình. Thông tin được thu thập nhằm xác định những thương nhân sử dụng Shopify Payments, bao gồm chủ sở hữu thụ hưởng của một tổ chức doanh nghiệp cụ thể. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để tuân thủ các yêu cầu quy định nhằm ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hình thức tội phạm tài chính khác.

Do quy tắc và quy định của địa phương không ngừng cập nhật, Shopify và các đối tác của Shopify có thể liên hệ để thu thập thêm thông tin về bạn và doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi có thể thực hiện những thủ tục đánh giá tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào trong suốt thời gian bạn sử dụng tài khoản Shopify.

Thông tin mà Shopify phải thu thập tại mỗi quốc gia đều khác nhau, nhưng thường bao gồm tài liệu về những thông tin sau:

 • cá nhân tạo tài khoản Shopify Payments
 • doanh nghiệp liên kết với tài khoản Shopify Payments.
 • những cá nhân sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp, bao gồm chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc giám đốc điều hành cấp cao có thẩm quyền ký kết hợp pháp cho doanh nghiệp này

Giấy tờ xác minh danh tính và địa chỉ nhà

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn cần phải cung cấp thêm giấy tờ. Để xác minh một cá nhân trên tài khoản Shopify Payments, bắt buộc phải có 2 loại giấy tờ sau:

 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh danh tính
 • giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà

Bạn không thể sử dụng cùng một loại giấy tờ làm bằng chứng xác minh cả danh tính và địa chỉ nhà.

Giấy tờ làm bằng chứng xác minh danh tính phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ tải lên phải có đầy đủ màu sắc. Ví dụ: Bản scan đen trắng không được chấp nhận.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và chưa hết hạn.
 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Bản sao giấy tờ tùy thân không được chấp nhận.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • cả mặt trước và mặt sau của giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân
  • toàn bộ trang thông tin cá nhân của hộ chiếu
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png hoặc .jpg. Chấp nhận dạng ảnh và bản scan màu.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Giấy tờ làm bằng chứng xác minh địa chỉ nhà phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Giấy tờ phải ghi ngày trong vòng 6 tháng qua.
 • Giấy tờ phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • toàn bộ trang của giấy tờ
  • họ tên và địa chỉ của cá nhân rõ ràng và dễ đọc
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .png, .jpg hoặc .pdf.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp

Nếu chúng tôi không thể xác minh doanh nghiệp của bạn bằng thông tin mà bạn đã cung cấp tại thời điểm đăng ký Shopify Payments, bạn cần phải cung cấp thêm giấy tờ. Giấy tờ mà bạn cung cấp phải có tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp và mã số đăng ký công ty hoặc số thuế GTGT.

Để xác minh doanh nghiệp, hãy tải lên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên bang chính thức, nếu có, bao gồm mã số đăng ký thuế liên bang của bạn.

Giấy tờ xác minh doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Giấy tờ phải rõ ràng và đủ lớn để đọc.
 • Giấy tờ phải hợp lệ và đại diện cho thông tin đăng ký mới nhất.
 • Giấy tờ tải lên phải hoàn chỉnh, bao gồm những mục sau:

  • tên doanh nghiệp đầy đủ, địa chỉ doanh nghiệp và số thuế GTGT hoặc mã số đăng ký công ty của tổ chức được thành lập phải rõ ràng và dễ đọc
  • tất cả các trang của giấy tờ có nhiều trang. Hãy tải lên tệp PDF chứa tất cả các trang có liên quan
 • Giấy tờ tải lên có thể ở định dạng .pdf.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo danh sách đầy đủ các loại giấy tờ được chấp nhận đối với từng quốc gia.

Thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng

Các công ty đăng ký tại Ireland phải cung cấp thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng. Thông tin này phải chính xác và cập nhật. Để biết thêm thông tin, tham khảo thông tin về quyền sở hữu thụ hưởng tại Ireland.

Tải lên giấy tờ xác minh

Do tính chất nhạy cảm của thông tin cá nhân có trong các loại giấy tờ xác minh được yêu cầu, chỉ những giấy tờ được tải lên qua biểu ngữ bảo mật trong trang quản trị Shopify mới được chấp nhận. Giấy tờ gửi qua email hoặc cuộc trò chuyện sẽ bị loại bỏ thông tin nhạy cảm vì lý do bảo mật và quyền riêng tư, do đó không sử dụng được.

Quy trình xét duyệt giấy tờ

Chúng tôi phải xét duyệt và so khớp thành công giấy tờ xác minh danh tính, địa chỉ và bằng chứng xác minh pháp nhân mà bạn tải lên với thông tin trên tài khoản Shopify Payments để có thể xác minh đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn.

Quá trình xét duyệt có thể mất tối đa 3 ngày làm việc mới hoàn tất. Trong quá trình xét duyệt, các khoản quyết toán của bạn có thể bị tạm giữ cho đến khi chúng tôi xác minh được thông tin của bạn, nhưng thông thường cửa hàng vẫn mở và khách hàng vẫn có thể mua sản phẩm. Sau khi xác minh được thông tin, mọi khoản quyết toán hoặc khoản tiền bị tạm dừng xử lý áp dụng cho tài khoản của bạn sẽ tự động bị xóa.

Quy trình đánh giá thủ công phương thức thanh toán

Một số phương thức thanh toán phải được phê duyệt thì mới dùng được trên Shopify Payments. Khi bạn kích hoạt Shopify Payments, quá trình phê duyệt đối với phương thức thanh toán địa phương hiện hành và phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng sẽ bắt đầu tự động. Phương thức thanh toán vẫn còn trong trạng thái "đánh giá thủ công" khi đơn đăng ký sử dụng của bạn đang được đánh giá. Bạn có thể bắt đầu sử dụng phương thức thanh toán nếu đơn đăng ký sử dụng được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí