Opsætning af Shopify Payments

Du kan aktivere Shopify Payments fra siden Betalinger i dine Shopify-indstillinger. Når du opsætter Shopify Payments, skal du bruge følgende oplysninger:

 • Dit personnummer eller dit virksomhedsregistreringsnummer eller din identifikator (afhængigt af dit land og din virksomhedstype)
 • dine bankoplysninger

Afhængigt af dit område kan der være yderligere oplysninger, som er nødvendige for at opsætte Shopify Payments. Se listen over krav for hvert understøttet land.

Når du har opsat Shopify Payments, kan dine kunder foretage kreditkortbetalinger i din butik.

Omkostninger ved brug af Shopify Payments

Shopify Payments-omkostningerne varierer afhængigt af dit abonnement. Du kan sænke kreditkortgebyrerne ved at opgradere dit abonnement hos Shopify. Du kan se den komplette liste over priser opdelt efter abonnement på Shopifys prisside.

Der er ingen månedlige gebyrer, skjulte gebyrer eller opsætningsgebyrer for Shopify Payments ud over dit kreditkortgebyr og abonnementsgebyrerne for din butiks Shopify-abonnementsordning. Der er ingen tredjepartstransaktionsgebyrer for ordrer, når du bruger Shopify Payments som databehandler.

Hvis du på et tidspunkt beslutter dig for at ændre dit abonnement, bliver din kreditkortgebyr for Shopify Payments opdateret. Når du aktiverer Shopify Payments, stopper du med at betale de transaktionsgebyrer for abonnementet, som er angivet på Shopifys prisside. Og på samme måde gælder det, at hvis du bruger Shopify Payments og skifter til en anden betalingsbehandler, begynder du at betale transaktionsgebyrer for abonnementet til Shopify. Disse gebyrer er højere end de gebyrer, du betaler til din nye tredjepartsbetalingsbehandler.

De samlede gebyrer for hver udbetaling og afventende transaktion vises i tabellen Transaktioner. Du kan enten se oplysningerne i browseren eller eksportere dem til en CSV-fil.

Trin

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger > Se betalinger i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Vis transaktioner.

 3. Klik på Eksportér.

 4. Vælg det interval af transaktioner, du vil eksportere, og typen af CSV-fil. Klik derefter på Eksportér saldotransaktioner.

CSV-filen vil indeholde følgende oplysninger:

Transaction Date Den dato og det klokkeslæt, hvor transaktionen blev foretaget, herunder tidszonen. Eksempel: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Typen af transaktion. Eksempel: justering ellerrefusion
Order Det nummer, der er knyttet til ordren.
Card Brand Den type kort, der blev brugt til transaktionen. Eksempel: visa
Card Source Den metode, som blev brugt til debitering af kortet. Eksempel: magnetstribe
Payout Status Udbetalingsstatus for transaktionen. Eksempel: afventer
Payout Date Udbetalingsdatoen.
Available On Den dato, hvor udbetalingen vil være tilgængelig.
Amount Transaktionsbeløbet.
Fee Det gebyr, der blev opkrævet for transaktionen.
Net Forskellen mellem beløbet og gebyret.

Opsæt Shopify Payments

Inden du opsætter Shopify Payments, skal du beslutte dig for din butiksvaluta. Din butiksvaluta er den valuta, som bruges i din Shopify-administrator. Det er den valuta, som du prissætter dine produkter i og som bruges i dine rapporter. Du skal vælge en butiksvaluta, før du foretager dit første salg. Hvis du har brug for at ændre din butiksvaluta, når du har foretaget dit første salg, kan du kontakte Shopify Support for at ændre din butiksvaluta.

Det er kun butiksejeren, der kan ændre betalingstjenesteudbyderen.

Afhængigt af dit område kan der være yderligere oplysninger, som er nødvendige for at opsætte Shopify Payments. Se listen over krav for hvert understøttet land.

Fremgangsmåde:

 1. Aktivér Shopify Payments på en af følgende måder:

  • Klik på Fuldfør kontoopsætning i afsnittet Shopify Payments, hvis du ikke har opsat en udbyder af kreditkortbetaling for din konto.
  • Hvis du har en anden kreditkortudbyder aktiveret, skal du først klikke på Aktivér Shopify Payments i feltet Shopify Payments. Klik derefter på Aktivér Shopify Payments i dialogboksen. Dette fjerner alle andre kreditkortudbydere fra din konto.
 2. Angiv de obligatoriske oplysninger om din butik og dine bankoplysninger, og klik derefter på Gem.

Sådan fuldfører du kontoopsætningen

Når du opretter en konto hos Shopify Payments, er det vigtigt, at formularen bliver korrekt og fuldstændigt udfyldt for at mindske risikoen for bekræftelsesproblemer fra vores bankpartnere i fremtiden.

I afsnittet Virksomhedsoplysninger skal du vælge virksomhedstypen. Hvis det er relevant, skal du tilføje dit virksomhedsnummer, EIN (arbejdsgiver-id) eller TIN (skatteyder-id), afhængigt af hvilket land din virksomhed er placeret i. Adressen i dette afsnit bør være den adresse, der er angivet i din dokumentation om oprettelse af virksomheder.

Hvis du opsætter Shopify Payments-kontoen som et LLC (selskab med begrænset ansvar) eller en virksomhed, skal du stadig indsætte navn og fødselsdato på en person i virksomheden under Personlige oplysninger. Dette er et verificeringskrav fra vores bankpartnere.

Hvis du befinder dig i USA, skal du opsætte totrinsgodkendelse for at modtage udbetalinger. Udbetalinger kan blive sat på pause, hvis du ikke har aktiveret totrinsgodkendelse på din Shopify-konto.

Anmodning om id, dokumentation og fødselsdato findes under afsnit B1-3 i vores Aftale om servicevilkår for Shopify Payments. Du kan læse den komplette udgave af vores servicevilkår ved at rulle ned til bunden af siden og vælge dit land.

Du kan få mere at vide om krav til identitetsdokumenter, og hvilke dokumenter der accepteres i de forskellige lande under krav til personlige oplysninger for Shopify Payments

Når du har opsat Shopify Payments, kan du konfigurere dine indstillinger eller udføre en testtransaktion i din butik.

Hvis du vil overføre ejerskabet af din Shopify Payments-konto, skal du kontakte Shopify Support.

Oplysningskrav til Shopify Payments

På grund af lovgivningen i forskellige lande skal du angive oplysninger om dig og din virksomhed. Disse oplysninger indsamles med henblik på at identificere shopejere, der bruger Shopify Payments, herunder retmæssige ejere af en specifik virksomhed. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at overholde lovmæssige krav med henblik på at forebygge hvidvaskning, økonomisk støtte af terrorister og anden økonomisk kriminalitet.

I takt med at lokale regler og lokal lovgivning ændres, kan Shopify og dets partnere kontakte dig med henblik på at indsamle yderligere oplysninger om dig og din virksomhed. Disse standardgennemgange kan ske når som helst, mens du har en Shopify-konto.

De oplysninger, som Shopify er forpligtet til at indsamle, varierer fra land til land, men omfatter normalt dokumentation af følgende:

 • Det individ, der oprettede Shopify Payments-kontoen
 • Den virksomhed, der er knyttet til Shopify Payments-kontoen
 • De individer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Dette omfatter virksomhedsejeren eller et ledende bestyrelsesmedlem, der har juridisk fuldmagt til at underskrive dokumenter for virksomheden

Dokumenter til bekræftelse af identitet og hjemmeadresse

Hvis din identitet ikke kan bekræftes ved hjælp af de oplysninger, du angav på det tidspunkt, hvor du tilmeldte dig Shopify Payments, kan du blive bedt om at angive yderligere dokumentation. Der kræves to forskellige dokumenter til bekræftelse af et individ med en Shopify Payments-konto:

 • Et dokument, der beviser vedkommendes identitet
 • Et dokument, der beviser vedkommendes hjemmeadresse

Du kan ikke bruge det samme dokument som bevis på både identitet og hjemmeadresse.

Dokumenter vedrørende bekræftelse af identitet skal opfylde følgende betingelser:

 • Dokumenterne skal uploades i fuld farve. Scannede dokumenter i sort-hvid accepteres f.eks. ikke.
 • Dokumenterne skal være gyldige og må ikke være udløbet.
 • Dokumenterne skal være tydelige og store nok til at læse.
 • Fotokopier af dokumenter vedrørende identitet accepteres ikke.
 • Du skal uploade komplette dokumenter. Et komplet dokument indeholder følgende:

  • Både forside og bagside af et kørekort eller identitetskort
  • Hele siden med personlige oplysninger i et pas
 • Dokumenterne kan uploades i formatet .png eller .jpg. Foto og farvescan accepteres.

Få mere at vide ved at se den fulde liste over accepterede dokumenttyper for alle lande.

Dokumenter vedrørende bekræftelse af hjemmeadresse skal opfylde følgende betingelser:

 • Dokumenterne skal være tydelige og store nok til at læse.
 • Dokumenterne skal være dateret inden for de seneste seks måneder.
 • Dokumenterne skal være komplette. Et komplet dokument indeholder følgende:

  • Hele siden af dokumentet
  • Individets fulde navn og adresse, som fremgår tydeligt og læseligt
 • Dokumenterne kan uploades i formatet .png, .jpg eller .pdf.

Få mere at vide ved at se den fulde liste over accepterede dokumenttyper for alle lande.

Dokumenter til bekræftelse af virksomhed

Hvis din virksomhed ikke kan bekræftes ved hjælp af de oplysninger, du angav på det tidspunkt, hvor du tilmeldte dig Shopify Payments, kan du blive bedt om at angive yderligere dokumentation. De dokumenter, du indsender, skal angive virksomhedens navn, virksomhedsadresse samt firmaets registreringsnummer eller momsnummer.

I forbindelse med bekræftelse af din virksomhed skal du uploade dit officielle føderale registreringsdokument for virksomheden, som indeholder dit føderale skatteregistreringsnummer (såfremt dette er muligt).

Dokumenter vedrørende bekræftelse af virksomheder skal opfylde følgende betingelser:

 • Dokumenterne skal være tydelige og store nok til at læse.
 • Dokumenterne skal være gyldige og repræsentative for en opdateret registrering.
 • Du skal uploade komplette dokumenter. Et komplet dokument indeholder følgende:

  • Virksomhedens fulde navn, virksomhedsadresse samt firmaets momsnummer ELLER registreringsnummer (for det registrerede selskab) skal fremgå tydeligt og læseligt
  • Alle sider i dokumenter med flere sider. Upload en PDF-fil med alle de relevante sider
 • Dokumenterne kan uploades i formatet .pdf.

Få mere at vide ved at se den fulde liste over accepterede dokumenttyper for alle lande.

Reelle ejerskabsoplysninger

Virksomheder, der er registreret i Irland, skal angive oplysninger om reelt ejerskab. Disse oplysninger skal være nøjagtige og aktuelle. Yderligere oplysninger findes i Reelle ejerskabsoplysninger for Irland.

Upload af bekræftelsesdokumenter

På grund af de følsomme personlige oplysninger, som findes i de anmodede bekræftelsesdokumenter, er det kun dokumenter, der uploades via de sikre bannere i Shopify-administratoren, som accepteres. Dokumenter, der sendes via mail eller chat slettes af hensyn til din sikkerhed og dit privatliv, og de kan derfor ikke bruges.

Gennemgangsproces for dokumenter

Dine uploadede dokumenter vedrørende identitet, adresse og juridisk enhed skal gennemgås og sammenholdes med oplysningerne for din Shopify Payments-konto, før din virksomhed kan blive fuldt bekræftet.

Det kan tage op til tre arbejdsdage at gennemføre gennemgangen. Under gennemgangsprocessen kan dine udbetalinger blive sat på pause, indtil dine oplysninger er blevet bekræftet, men din butik vil normalt forblive åben, og dine kunder vil stadig kunne købe dine produkter. Når dine oplysninger er blevet bekræftet, vil alle pauser for udbetalinger eller behandlinger på din konto blive fjernet automatisk.

Betalingsmetode – manuel gennemgang

Nogle betalingsmetoder for Shopify Payments skal godkendes, før du kan bruge dem. Når du aktiverer Shopify Payments, begynder godkendelsesprocessen for de relevante lokale betalingsmetoder og kreditkortmetoder automatisk. En betalingsmetode beholder statussen “manuel gennemgang”, mens din ansøgning gennemgås. Hvis din ansøgning godkendes, kan du begynde at bruge denne betalingsmetode.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis