Shopify Payments for Irland

Virksomheder i Irland kan bruge Shopify Payments til at acceptere debet- og kreditkort fra Visa, Mastercard, Maestro, American Express og UnionPay. Du kan også acceptere Apple Pay, Google Pay og Shop Pay.

Virksomheder i Irland kan også tage imod betalinger ved hjælp af Bancontact og iDEAL.

Gebyrer for Shopify Payments i Irland

Shopify Payments-gebyrer afhænger af lokationen og kan variere. For at få de mest nøjagtige og detaljerede oplysninger om gebyrer kan du besøge siden med abonnementer og priser for Irland. Denne sider viser en oversigt over de priser og gebyrer, der er knyttet til Shopify Payments ud fra dit valgte abonnement.

Se betalingssatser i din Shopify-administrator

Hvis du allerede er en Shopify-shopejer, har du adgang til oplysninger om de specifikke priser og gebyrer, der er tilgængelige for din butikslokation og valgte abonnement.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments.
 3. Se de priser, der gælder for forskellige betalingsmetoder.

Forbudte virksomheder

Nogle typer af virksomheder og tjenester har ikke tilladelse til at bruge Shopify Payments. For at se, om du kan bruge Shopify Payments, skal du tjekke listen over forbudte virksomhedstyper for Irland.

Du kan finde flere oplysninger i Servicevilkårene for Shopify Payments.

Krav til bankkonto for Shopify Payments

Sørg for, at din bankkonto opfylder følgende krav, før du knytter den til Shopify Payments:

 • Bankkontoen er en komplet checkkonto (aktuel konto) hos en bank, der er baseret i EU eller Irland, i valutaen EUR.
 • Bankkontoen er kvalificeret til SEPA-overførsler.
 • Bankkontoen har et IBAN-nummer, der starter med følgende bogstaver: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT eller SE.

Kontrol af konti, der er opsat til kun at acceptere bankoverførsler, fungerer ikke sammen med Shopify Payments. Opsparingskonti, konti med fleksibel valutakurs og pengeoverførselstjenester, som efterligner bankkonti, understøttes ikke af Shopify Payments. Selvom virtuelle konti uden for Shopify understøttes, kan du opleve flere betalingsfejl med disse konti.

Kontakt din bank for at finde ud af, om din konto kan acceptere den overførselstype, som er angivet for dit område.

Oplysningskrav til Shopify Payments

På grund af lovgivningen i forskellige lande skal du angive oplysninger om dig og din virksomhed. Disse oplysninger indsamles med henblik på at identificere shopejere, der bruger Shopify Payments, herunder retmæssige ejere af en specifik virksomhed. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at overholde lovmæssige krav med henblik på at forebygge hvidvaskning, økonomisk støtte af terrorister og anden økonomisk kriminalitet.

I takt med at lokale regler og lokal lovgivning ændres, kan Shopify og dets partnere kontakte dig med henblik på at indsamle yderligere oplysninger om dig og din virksomhed. Disse standardgennemgange kan ske når som helst, mens du har en Shopify-konto.

De oplysninger, som Shopify er forpligtet til at indsamle, varierer fra land til land, men omfatter normalt detaljer om følgende:

 • Det individ, der oprettede Shopify Payments-kontoen
 • Den virksomhed, der er knyttet til Shopify Payments-kontoen
 • De individer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Dette omfatter virksomhedsejeren eller et ledende bestyrelsesmedlem, der har juridisk fuldmagt til at underskrive dokumenter for virksomheden

Sørg for, at din dokumentation, når du leverer dokumenter som bevis, kan hjælpe bekræftelsesprocessen:

 • er klar og stor nok til at kunne læse
 • er korrekt og gyldig
 • er opdateret med den seneste mulige dato
 • er fuldført, og alle oplysninger er synlige
 • er fri for fejl eller stavefejl
 • matcher de angivne oplysninger

Dokumenter vedrørende identitet

Acceptable identitetsdokumenter for shopejere i Irland omfatter følgende:

 • Pas
 • Kørekort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • “National Age“-kort: Du skal scanne både kortets forside og bagside

Få mere at vide om dokumentfilformater og om, hvordan du indsender dine dokumenter, i Opsætning af Shopify Payments.

Dokumenter vedrørende adresse

Acceptable adressedokumenter for shopejere i Irland omfatter følgende:

 • Kørekort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • Kontoudskrift
 • El-regning
 • Bilforsikring
 • Indboforsikring
 • Dokument vedrørende socialforsikring
 • Offentligt udstedt dokument
 • “Tax credit certificate” (TCC)
 • “Statement of Liability” fra Revenue (skattemyndighederne)

Få mere at vide om dokumentfilformater og om, hvordan du indsender dine dokumenter, i Opsætning af Shopify Payments.

Dokumenter vedrørende firma/enhed

Acceptable virksomheds-/enhedsdokumenter for shopejere i Irland omfatter følgende:

 • Momsregistrering
 • Registreringsbevis
 • Partnerskabsaftale
 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • “Companies Registration Office Commercial Register”-uddrag

Få mere at vide om dokumentfilformater og om, hvordan du indsender dine dokumenter, i Opsætning af Shopify Payments.

Reelle ejerskabsoplysninger

På baggrund af krav i henhold til europæisk lovgivning skal du angive og bekræfte oplysninger om reelt ejerskab for virksomheder, der er registreret i Irland. Disse oplysninger skal være nøjagtige og aktuelle.

Du kan få oplysninger om det reelle ejerskab, der i øjeblikket er opført for din virksomhed, ved at gå til Registeret over reelt ejerskab (Central Register of Beneficial Ownership). Her kan du bekræfte og opdatere rapporten om retmæssig ejer. Om nødvendigt kan du tage et screenshot af de data, som du skal indsende til Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på hjemmesiden Register over reelt ejerskab (Central Register of Beneficial Ownership).
 2. Klik på New Filing i venstre side af skærmen.
 3. Søg efter firmaet i søgefeltet, og klik derefter på dit firma.
 4. Klik på Start ved siden af Register Beneficial Ownership Details.
 5. Vælg Yes, hvis du enten har et PPSN (Personal Public Service Number) eller RBO-nummer, og klik på Continue.
 6. Gennemgå dine firmaoplysninger, herunder dit firmanavn, dit firmanummer og reelle ejere. Hvis du har tilladelse til det, og du har brug for at ændre oplysninger om reelt ejerskab hos RBO, kan du gøre det på denne side.
 7. Tag et screenshot af denne side. Screenshottet skal indeholde det fulde firmanavn og -nummer samt ejernes navne og fødselsdatoer. Screenshottet kan gemmes i formatet .PNG eller .JPG.

Du kan få mere at vide om, hvordan du indsender dine dokumenter, i Opsæting af Shopify Payments.

Accept af betalinger

Når din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, er du automatisk opsat til at acceptere alle større betalingsmetoder, så snart du opretter din Shopify-butik og aktiverer Shopify Payments. Dette gælder i de fleste lande. Din korttakst er baseret på din butiks Shopify-abonnementsordning, og du kan skifte abonnement, når du vil.

Virksomheder i Irland kan acceptere debet- og kreditkort fra Visa, Mastercard, Maestro, American Express og UnionPay.

Virksomheder i Irland kan også tage imod betalinger ved hjælp af Bancontact og iDEAL.

Betalingsperioder

Din betalingsperiode henviser til det tidsrum, der går fra den dato, hvor kundens betaling trækkes, til den dato, hvor disse penges sendes til din bankkonto. Dato og klokkeslæt, hvor kundens betaling trækkes, registreres i UTC-tid. Penge fra betalinger, der trækkes fredag, lørdag og søndag, grupperes og sendes samlet som én betaling.

I Irland er betalingsperioden 3 arbejdsdage. Minimumsbeløbet, som kan udbetales til Shopify Payments-konti i Irland, er 1 EUR. Hvis du har en udbetaling for mindre end dette beløb, bevarer udbetalingen status som “Afventende”, indtil der er flere tilgængelige midler til udbetaling.

Få mere at vide om, hvordan du får betaling med Shopify Payments.

Rapportering af skat

Som shopejer skal du overholde alle gældende regler, herunder rapportering af skat. Afhængigt af din jurisdiktion kan Shopify Payments også være forpligtet til at rapportere dit salg til de lokale skattemyndigheder.

Gebyrer for Shopify Payments inkluderer ikke merværdiafgift (moms) for butikker i Europa, undtagen for dem i Irland. Du skal muligvis tage højde for den lokale gældende momssats ved indberetning af moms. Du kan få adgang til disse oplysninger ved enten at downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsdata.

For butikker i Irland opkræves der 23 % moms ud over Shopify Payments-gebyrerne.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Fakturaen for hver måned inkluderer den samlede moms, betalt for transaktionsgebyrer på alle ordrer fra din butik. Denne funktion anvender UTC tidszonen, som kan være forskelligt fra din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der anvender din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner i en CSV-fil.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis der ikke forekommer nogen transaktioner med Shopify Payments i løbet af en måned,genereres der ingen faktura for den måned.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 3. Klik på Dokumenter.
 4. Klik på Download PDF for den faktura, du vil downloade, i dialogboksen Skattedokumenter.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en momskolonne for europæiske shopejere.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Betalinger i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Vis udbetalinger i afsnittet Shopify Payments.
 3. Klik på Transaktioner.
 4. Klik på Eksportér. Der downloades en CSV-fil i din browser.
 5. Åbn CSV-filen i en regnearkseditor.
 6. Den sidste kolonne i CSV-filen viser den moms, der er opkrævet for hver transaktion.
 7. Brug værktøjet SUM til at beregne den samlede moms, som du har opkrævet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis