Shopify Payments for Rumænien

Virksomheder i Rumænien kan bruge Shopify Payments til at acceptere debet- og kreditkort fra Visa, Mastercard, Maestro, American Express og UnionPay. Du kan også acceptere Apple Pay, Google Pay og Shop Pay.

Virksomheder i Rumænien kan også tage imod betalinger ved hjælp af Bancontact og iDEAL.

Krav for Shopify Payments

For at bruge Shopify Payments skal du sikre dig, at du kan opfylde følgende krav.

Forbudte virksomheder

Visse typer virksomheder og tjenester må ikke bruge Shopify Payments. Du kan se, om du kan bruge Shopify Payments, på listen over forbudte virksomhedstyper for Rumænien.

Du kan finde flere oplysninger i Shopify Payments-servicevilkårene for Rumænien.

Krav til bankkonto for Shopify Payments

Sørg for, at din bankkonto opfylder følgende krav, før du knytter den til Shopify Payments:

 • Hvis din udbetalingsvaluta er EUR, skal din bankkonto være i valutaen EUR. Bankkontoen skal også have et IBAN-nummer, der starter med følgende bogstaver: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE eller RO.
 • Hvis din udbetalingsvaluta er LEI, skal din bankkonto være i valutaen RON. Bankkontoen skal også have et IBAN-nummer, der starter med RO.
 • Bankkontoen er kvalificeret til SEPA-overførsler.

Kontrol af konti, der er opsat til kun at acceptere bankoverførsler, fungerer ikke sammen med Shopify Payments. Opsparingskonti, konti med fleksibel valutakurs og pengeoverførselstjenester, som efterligner bankkonti, understøttes ikke af Shopify Payments. Selvom virtuelle konti uden for Shopify understøttes, kan du opleve flere betalingsfejl med disse konti.

Kontakt din bank for at finde ud af, om din konto kan acceptere den overførselstype, som er angivet for dit område.

Krav til personlige oplysninger for Shopify Payments

På grund af lovgivningen i forskellige lande skal du angive oplysninger om dig og din virksomhed. Disse oplysninger indsamles med henblik på at identificere shopejere, der bruger Shopify Payments, herunder retmæssige ejere af en specifik virksomhed. Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at overholde lovmæssige krav med henblik på at forebygge hvidvaskning, økonomisk støtte af terrorister og anden økonomisk kriminalitet.

I takt med at lokale regler og lokal lovgivning ændres, kan Shopify og dets partnere kontakte dig med henblik på at indsamle yderligere oplysninger om dig og din virksomhed. Disse standardgennemgange kan ske når som helst, mens du har en Shopify-konto.

De oplysninger, som Shopify er forpligtet til at indsamle, varierer fra land til land, men omfatter normalt detaljer om følgende:

 • Det individ, der oprettede Shopify Payments-kontoen
 • Den virksomhed, der er knyttet til Shopify Payments-kontoen
 • De individer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. Dette omfatter virksomhedsejeren eller et ledende bestyrelsesmedlem, der har juridisk fuldmagt til at underskrive dokumenter for virksomheden

Sørg for, at din dokumentation, når du leverer dokumenter som bevis, kan hjælpe bekræftelsesprocessen:

 • er klar og stor nok til at kunne læse
 • er korrekt og gyldig
 • er opdateret med den seneste mulige dato
 • er fuldført, og alle oplysninger er synlige
 • er fri for fejl eller stavefejl
 • matcher de angivne oplysninger

Acceptable dokumenttyper for enkeltpersoner og virksomheder i Rumænien omfatter følgende.

Dokumenter vedrørende identitet:

 • Pas
 • Identitetskort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • Kørekort: Du skal scanne både kortets forside og bagside
 • Opholdstilladelse: Du skal scanne både forside og bagside

Dokumenter vedrørende adresse:

 • El-regning
 • Kontoudskrift
 • Oversigt over realkreditlån

Dokumenter vedrørende firma/enhed:

 • Firmaoplysninger (Certificate constatatoare)
 • Momsregistreringsattest (Certificat de inregistrare fiscala)

Accept af betalinger

Når din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, er du automatisk opsat til at acceptere alle større betalingsmetoder, så snart du opretter din Shopify-butik og aktiverer Shopify Payments. Dette gælder i de fleste lande. Din korttakst er baseret på din butiks Shopify-abonnementsordning, og du kan skifte abonnement, når du vil.

Virksomheder i Rumænien kan acceptere debet- og kreditkort fra Visa, Mastercard, American Express og UnionPay samt betalinger ved hjælp af Bancontact og iDEAL.

Betalingsperioder

Din betalingsperiode henviser til det tidsrum, der går fra den dato, hvor kundens betaling trækkes, til den dato, hvor disse penges sendes til din bankkonto. Dato og klokkeslæt, hvor kundens betaling trækkes, registreres i UTC-tid. Penge fra betalinger, der trækkes fredag, lørdag og søndag, grupperes og sendes samlet som én betaling.

Betalingsperioden er 3 arbejdsdage i Rumænien. Minimumsbeløbet, som kan udbetales til Shopify Payments-konti i Rumænien, er 1 EUR eller 5 RON, afhængigt af din udbetalingsvaluta. Hvis du har en udbetaling for mindre end dette beløb, bevarer udbetalingen status som “Afventende”, indtil der er flere tilgængelige midler til udbetaling.

Få mere at vide om, hvordan du får betaling med Shopify Payments.

Rapportering af skat

Som shopejer skal du overholde alle gældende regler, herunder rapportering af skat. Afhængigt af din jurisdiktion kan Shopify Payments også være forpligtet til at rapportere dit salg til de lokale skattemyndigheder.

Gebyrer for Shopify Payments inkluderer ikke moms (VAT) for butikker i europæiske lande med undtagelse af Irland. Du skal muligvis tage højde for den lokale gældende momssats ved indberetning af moms. For at få disse oplysninger kan du enten downloade en genereret faktura eller eksportere en fil med dine transaktionsoplysninger.

For butikker i Irland opkræves der 23 % moms ud over Shopify Payments-gebyrerne.

Download en genereret faktura

Du kan downloade månedlige fakturaer, som kan sendes sammen med din skatteindberetning. Hver faktura indeholder det samlede GST, som er betalt for transaktionsgebyrer for alle ordrer, der er afgivet i din butik i den pågældende måned. Denne funktion bruger tidszonen UTC, som måske er anderledes end din butiks tidszone. Hvis du ønsker at få en rapport, der bruger din butiks tidszone, kan du eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. Det er kun butiksejeren, der kan se afsnittet Dokumenter. Medarbejdere har ikke adgang til dette afsnit, selv hvis de har fuld tilladelse.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den efterfølgende måned. Fakturaen for juni bliver f.eks. genereret den 5. juli. Hvis du ikke har haft nogen transaktioner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres der ikke nogen faktura for den pågældende måned.

Trin:

Nu kan du sende denne faktura sammen med din skatteindberetning.

Eksportér transaktioner

Du kan eksportere en liste over din butiks transaktioner som en CSV-fil. CSV-filen indeholder en GST-kolonne for europæiske shopejere.

Trin:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis