Opkrævning og registrering af delvise betalinger

Du kan opkræve og registrere flere delvise betalinger for ordrer med betalingsbetingelser i din Shopify-administrator. Med delvise betalinger kan du tilbyde dine kunder fleksible betalingsmuligheder, give dine kunder mulighed for at betale med flere betalingsmetoder for en enkelt ordre og opkræve indbetalinger eller forhåndsbetalinger. Du kan opkræve eller registrere delvise betalinger ved hjælp af følgende betalingsmetoder:

 • gemt kreditkort (for B2B-kunder)
 • nyt kreditkort
 • manuel betaling, såsom en bankindbetaling

Når du opkræver eller registrerer en delvis betaling, kan du vælge, om du vil opkræve et fast beløb eller et procentbaseret beløb. Når du har registreret en delvis betaling for en ordre, ændres ordrestatussen til Delvist betalt, og betalingen afspejles for din kunde på dennes kundekonto.

Du behøver ikke at angive den forventede betalingsmetode, når du opretter en ordrekladde. Du kan angive betalingsmetoden, når du registrerer betalingen for ordren.

Opkræv en delvis betaling med et gemt kreditkort

Hvis du bruger B2B, kan du opkræve en delvis betaling ved hjælp af gemte kreditkort, der er knyttet til firmaets lokationer.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, som du vil opkræve delvis betaling for.

 3. Klik på Opkræv betaling, og vælg derefter det gemte kreditkort, du vil debitere.

 4. Vælg Fast beløb eller Procent i afsnittet Beløb, og angiv derefter det beløb, du vil debitere kunden for.

 5. Klik på Debitering.

Opkræv en delvis betaling med et nyt kreditkort

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, som du vil opkræve delvis betaling for.

 3. Klik på Opkræv betaling > Angiv kreditkort.

 4. Vælg Fast beløb eller Procent i afsnittet Beløb, og angiv derefter det beløb, du vil debitere kunden for.

 5. Angiv kreditkortoplysningerne i afsnittet Kortnummer.

 6. Angiv faktureringsoplysningerne i feltet Faktureringsadresse, eller vælg Samme adresse som leveringsadressen.

 7. Klik på Debitering.

Registrer en manuel delvis betaling

Du kan registrere en manuel delvis betaling, som f.eks. en bankindbetaling eller kontant ved levering. Manuelle betalinger registreres ikke af Shopify.

Hvis du har konfigureret manuelle betalingsmetoder, kan du vælge den betalingsmetode, som du vil registrere for den delvise betaling.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i Shopify-administrator.

 2. Klik på den ordre, som du vil registrere en delvis betaling for.

 3. Klik på Opkræv betaling > Registrer betaling.

 4. Vælg Fast beløb eller Procent i afsnittet Beløb, og angiv derefter det beløb, du debiterede kunden for.

 5. Vælg en manuel betalingsmetode, som du vi registrere for den delvise betaling, i afsnittet Metode.

 6. Klik på Registrer betaling.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis