Betalingsgodkendelse

Når en kunde foretager betaling med et kreditkort, skal deres betalingsoplysninger indhentes og sendes til deres bank til behandling. Hvis du bruger Shopify Payments eller en anden udbyder af kreditkortbetaling, skal du beslutte, hvordan du vil registrere betaling fra dine kunder. Du kan konfigurere dine indstillinger til automatisk at registrere betalingen på salgstidspunktet eller til manuel registrering på et senere tidspunkt. Hvis du opsætter manuel registrering, skal du registrere betalinger fra siden Ordrer i din administrator.

Hvad er autorisationsperioden for et kreditkort?

Alle udbydere af kreditkortbetaling har en autorisationsperiode, der giver mulighed for at opkræve et beløb på en kundes kreditkort. Autorisationsprocessen kontrollerer først, at kreditkortet er gyldigt, og derefter at der er nok penge på kortet til at gennemføre transaktionen.

Autorisationsperioden slutter efter en bestemt tidsperiode. Autorisationsperiodens længde afhænger af udbyderen af kreditkortbetaling. Du skal trække en betaling inden for autorisationsperioden for at kunne indsamle penge for din ordre.

Shopify Payments har en autorisationsperiode på syv dage.

Bemærk: Når du henter en betaling, der er foretaget i en udenlandsk valuta, omregnes beløbet ved hjælp af den aktuelle vekselkurs og ikke ved hjælp af kursen på godkendelsestidspunktet. Det beløb, der er godkendt, er det maksimumsbeløb, du kan trække. Ved manuel hentning af kreditkortbetaling opstår der et tidsinterval mellem det tidspunkt, hvor kreditkortet godkendes, og betalingen hentes. Det betyder, at du kan tjene eller miste penge afhængigt af udsving i kursen.

Udvidede autorisationsperioder

Shopejere med Shopify Plus-abonnement har udvidede autorisationsperioder, når bestemte kreditkort bruges ved betaling.

Udvidede autorisationsperioder kan variere, afhængigt af hvilken bank der har udstedt kreditkortet. Nogle kort understøtter muligvis ikke udvidede autorisationsperioder, så hold øje med autorisationer, der er ved at udløbe, på siden Ordrer.

Fra og med den 21. oktober 2020 opkræves der et gebyr på 1,75 % for transaktioner, hvor betalingen registreres manuelt efter standardperioden på syv dage. Dette er i tillæg til de almindelige kreditkortgebyrer.

Autorisationsperioder varierer for udbydere af kreditkort.
Korttype Autorisationsperiode
Visa Op til 30 dage
Mastercard Op til 30 dage
Discover Op til 10 dage
JCB Op til 10 dage
American Express 7 dage
Diners Club 7 dage
China Union Pay 7 dage

Hvis du har en betaling, der ikke blev registreret inden for syv dage, og du ikke vil pålægges dette gebyr, skal du annullere ordren og oprette en ny. Godkendelsens udløbsdato vises på siden Ordrer.

Opsæt automatisk hentning af kreditkortbetalinger

De fleste shopejere indstiller deres butikker til at hente kreditkortbetalinger automatisk. Det giver mulighed for, at butikken automatisk trækker beløbet på kundernes kreditkort, inden autorisationsperioden slutter, hvilket sparer tid i forbindelse med behandling af ordrer.

Trin:

  1. Klik på Administrer i afsnittet Registrering af betaling.

  2. Vælg Registrer automatisk betaling for ordrer.

  3. Klik på Gem.

Opsæt manuel hentning af kreditkortbetalinger

Trin:

  1. Klik på Administrer i afsnittet Registrering af betaling.

  2. Vælg Registrer betaling for ordrer manuelt.

  3. Valgfrit: Hvis du bruger Shopify Payments, og du vil modtage mails, inden autorisationsperioden for hver ordre slutter, skal du markere Send en mail med en advarsel, når autorisationer er ved at udløbe. Du modtager ikke mails med advarsler, selv om du vælger denne indstilling, hvis du ikke bruger Shopify Payments.

  4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis