Betalingsautorisation og -registrering

Din kunde debiteres, når betalingen er blevet registreret. Kreditkortudbydere og nogle andre betalingsmetoder registreres som standard automatisk, men hvis det passer din virksomhed bedre, kan du ændre dine butiksindstillinger til manuel registrering af betalinger.

I forbindelse med betalingsprocessen for kreditkort bliver betalinger autoriseret, og de skal derefter registreres inden for en autorisationsperiode. Registrering af en betaling sender kreditkortoplysninger til behandling hos kundens bank.

Andre betalingsmetoder behandles forskelligt fra kreditkort, men mange udbydere understøtter manuel samt automatisk registrering af betalinger. Hvis din butik er sat op til at registrere betalinger manuelt, men du tilføjer en anden betalingsudbyder, som ikke understøtter manuelle betalinger, vil betalinger af ordrer, der behandles af denne udbyder, blive registreret automatisk i stedet for manuelt.

Hvis du bruger Shopify Payments, en anden udbyder af kreditkortbetaling eller udbydere af andre betalingsmetoder, skal du beslutte, hvordan du vil registrere betaling fra dine kunder. Betalinger kan registreres på følgende måder:

 • Automatisk: Systemet registrerer betalingen på salgstidspunktet eller, når udbyderen har fuldført betalingsbehandlingen (for nogle andre betalingsmetoder). Automatisk registrering af betalinger er standardindstillingen. Denne valgmulighed sparer dig tid, når du behandler ordrer, og den benyttes af de fleste shopejere.
 • Manuel: Når en ordres betalingsstatus er Autoriseret, skal du registrere betalingen, før du bliver betalt for ordren. Kreditkortbetalinger skal registreres inden for autorisationsperioden. Manuel registrering af betalinger medfører en forsinkelse og tilføjer et ekstra trin i workflowet til ordrebehandling. Du kan vælge at opsætte manuel betaling af følgende årsager:
  • Gennemgang af en ordres svindelanalyse, før du beslutter, om transaktionen skal registreres, eller om ordren skal annulleres.
  • Overholdelse af regnskabsstandarder, der kræver registrering af betaling ved klargøring.
  • Overholdelse af lokal lovgivning, der angiver, at onlineshopejere skal tilbyde mindst én betalingsmetode, der giver kunden mulighed for at betale for ordren ved levering.

Indstillinger for hentning af betaling gælder kun for ordrer, der er afgivet i din webshop. POS-ordrer påvirkes ikke.

Hvad er autorisationsperioden for et kreditkort?

Alle udbydere af kreditkortbetaling har en autorisationsperiode, der giver mulighed for at opkræve et beløb på en kundes kreditkort. Autorisationsprocessen kontrollerer først, at kreditkortet er gyldigt, og derefter at der er nok penge på kortet til at gennemføre transaktionen.

Autorisationsperioden slutter efter en bestemt tidsperiode. Autorisationsperiodens længde afhænger af udbyderen af kreditkortbetaling. Du skal registrere en betaling inden for autorisationsperioden for at kunne indsamle penge for din ordre.

Shopify Payments har en autorisationsperiode på syv dage.

Udvidede autorisationsperioder

Shopejere med Shopify Plus-abonnement har udvidede autorisationsperioder, når bestemte kreditkort bruges ved betaling.

Udvidede autorisationsperioder kan variere, afhængigt af hvilken bank der har udstedt kreditkortet. Nogle kort understøtter muligvis ikke udvidede autorisationsperioder, så hold øje med autorisationer, der er ved at udløbe, på siden Ordrer.

Fra og med den 21. oktober 2020 opkræves der et gebyr på 1,75 % for transaktioner, hvor betalingen registreres manuelt efter standardperioden på syv dage. Dette er i tillæg til de almindelige kreditkortgebyrer.

Autorisationsperioder varierer for udbydere af kreditkort.
Korttype Autorisationsperiode
Visa Op til 30 dage
Mastercard Op til 30 dage
Discover Op til 10 dage
JCB Op til 10 dage
American Express Op til 30 dage
Diners Club 7 dage
China UnionPay 7 dage

Hvis du har en betaling, der ikke blev registreret inden for syv dage, og du ikke vil pålægges dette gebyr, skal du annullere ordren og oprette en ny. Godkendelsens udløbsdato vises på siden Ordrer.

Opsæt automatisk hentning af betaling

Automatisk registrering af betaling er standarden for nye butikker. Hvis du registrerer betalinger manuelt, men ønsker at ændre indstillingen for din butik, kan du aktivere automatisk registrering af betaling.

Når automatisk registrering af betaling er aktiveret, debiteres de kunder, der betaler med kreditkort, på salgstidspunktet, mens de kunder, der betaler med visse andre betalingsmetoder, debiteres på det tidspunkt, hvor udbyderen afslutter behandlingen.

Trin:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Registrering af betaling.

 2. Vælg Registrer automatisk betaling for ordrer.

 3. Klik på Gem.

Opsæt manuel hentning af betaling

Når manuel registrering af betaling er aktiveret, bliver de kunder, der betaler med kreditkort og visse andre betalingsmetoder, ikke automatisk debiteret på salgstidspunktet. Du skal registrere betalingen manuelt inden for autorisationsperioden for at modtage betaling.

Aktivér manuel registrering af betaling, hvis det passer din virksomhed bedre end automatisk registrering af betaling.

Trin:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Registrering af betaling.

 2. Vælg Registrer betaling for ordrer manuelt.

 3. Valgfrit: Hvis du bruger Shopify Payments, og du vil modtage mails, inden autorisationsperioden for hver ordre slutter, skal du markere Send en mail med en advarsel, når autorisationer er ved at udløbe. Du modtager ikke mails med advarsler, selv om du vælger denne indstilling, hvis du ikke bruger Shopify Payments.

 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis