Betalingsgodkendelse

Når en kunde foretager betaling med et kreditkort, skal deres betalingsoplysninger indhentes og sendes til deres bank til behandling. Hvis du bruger Shopify Payments eller en anden udbyder af kreditkortbetaling, skal du beslutte, hvordan du vil hente betaling fra dine kunder. Du kan konfigurere dine indstillinger til automatisk at hente betaling på salgstidspunktet eller til manuel hentning på et senere tidspunkt. Hvis du konfigurere manuel hentning, skal du hente betalinger fra siden Ordrer i din administrator.

Hvad er godkendelsesperioden for et kreditkort?

Alle udbydere af kreditkortbetaling har en godkendelsesperiode, der giver mulighed for at opkræve et beløb på en kundes kreditkort. Godkendelsesprocessen kontrollerer først, at kreditkortet er gyldigt, og derefter at der er nok penge på kortet til at gennemføre transaktionen.

Godkendelsesperioden slutter efter en bestemt tidsperiode. Godkendelsesperiodens længde afhænger af udbyderen af kreditkortbetaling. Du skal trække en betaling inden for godkendelsesperioden for at kunne indsamle penge for din ordre.

Shopify Payments har en godkendelsesperiode på syv dage.

Bemærk: Når du henter en betaling, der er foretaget i en udenlandsk valuta, omregnes beløbet ved hjælp af den aktuelle vekselkurs og ikke ved hjælp af kursen på godkendelsestidspunktet. Det beløb, der er godkendt, er det maksimumsbeløb, du kan trække. Ved manuel hentning af kreditkortbetaling opstår der et tidsinterval mellem det tidspunkt, hvor kreditkortet godkendes, og betalingen hentes. Det betyder, at du kan tjene eller miste penge afhængigt af udsving i kursen.

Godkendelsesperioder med Shopify Plus

Shopejere med Shopify Plus-abonnement har udvidede godkendelsesperioder, når bestemte kreditkort bruges ved betaling.

Godkendelsesperioder for forskellige betalingsmetoder.
Korttype Godkendelsesperiode
Visa Op til 30 dage
Mastercard Op til 30 dage
Discover Op til 10 dage
JCB Op til 10 dage
American Express 7 dage
Diners Club 7 dage
China Union Pay 7 dage

De tilladte godkendelsesperioder kan variere, afhængigt af hvilken bank der har udstedt kortet. Nogle kort understøtter muligvis ikke udvidede godkendelsesperioder, så hold øje med godkendelser, der er ved at udløbe, på siden Ordrer.

Udvidede godkendelsesperioder gælder kun for ordrer, der behandles, efter funktionen er aktiveret for din butik. Alle ordrer, der er behandlet, før den udvidede godkendelse blev aktiveret, har den almindelige godkendelsesperiode på syv dage.

Hvis du manuelt trækker en betaling efter den standardperioden på syv dage, efter den 1. oktober 2020, vil der blive opkrævet et gebyr for transaktionen. Butiksejeren vil få besked og modtage oplysninger om de gældende gebyrer, før priserne træder i kraft. Efter den 1. oktober 2020 kan du se gebyrerne og vælge funktionen til i din Shopify-administrator under Indstillinger > Betalinger.

Konfigurer automatisk hentning af kreditkortbetalinger

De fleste shopejere indstiller deres butikker til at hente kreditkortbetalinger automatisk. Det giver mulighed for, at butikken automatisk trækker beløbet på kundernes kreditkort, inden godkendelsesperioden slutter, hvilket sparer tid i forbindelse med behandling af ordrer.

Trin:

  1. Vælg Hent betaling for ordrer automatisk i afsnittet Hent betaling.

  2. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du giver kunderne mulighed for at købe et produkt, som ikke er tilgængeligt, skal du tilbagebetale ordren.

Konfigurer manuel hentning af kreditkortbetalinger

Trin:

  1. Vælg Hent betaling for ordrer manuelt i afsnittet Hent betaling.

  2. Valgfrit: Hvis du bruger Shop Pay, og du vil modtage e-mails, inden godkendelsesperioden for hver ordre slutter, skal du markere Send en e-mail med en advarsel, når godkendelser er ved at udløbe.

  3. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis