Betalingsautorisation og -registrering

Din kunde debiteres, når betalingen er blevet registreret. Kreditkortudbydere og nogle andre betalingsmetoder registreres som standard automatisk, men hvis det passer din virksomhed bedre, kan du ændre dine butiksindstillinger til manuel registrering af betalinger.

I forbindelse med betalingsprocessen for kreditkort bliver betalinger autoriseret, og de skal derefter registreres inden for en autorisationsperiode. Registrering af en betaling sender kreditkortoplysninger til behandling hos kundens bank.

Yderligere betalingsmetoder behandles anderledes end kreditkort, men mange udbydere understøtter manuel og automatisk registrering af betalinger. Hvis din butik er opsat til at registrere betalinger manuelt, men du tilføjer en ekstra betalingsudbyder, der ikke understøtter manuelle betalinger, registreres betalinger for ordrer, som behandles af denne udbyder, automatisk, ikke manuelt.

Hvis du bruger Shopify Payments, en anden udbyder af kreditkortbetaling eller udbydere af andre betalingsmetoder, skal du beslutte, hvordan du vil registrere betaling fra dine kunder. Betalinger kan registreres på følgende måder:

 • Automatisk ved kassen: Betalingen registreres på salgstidspunktet, eller når udbyderen fuldfører betalingsbehandlingen i forbindelse med yderligere betalingsmetoder. Automatisk registrering af betaling ved kassen er standardindstillingen. Denne mulighed sparer dig tid, når du behandler ordrer og bruges af de fleste shopejere.
 • Automatisk, når ordren er klargjort: Betalingen er Autoriseret ved kassen og registreres automatisk, når hele ordren er klargjort, før betalingsautorisationsperioden udløber. Hvis du har brug for at registrere betalingen, inden autorisationen udløber eller på et tidligere tidspunkt, kan du registrere betalingen manuelt. Du kan også angive en notifikationsmail, der advarer dig, 2 dage før en autorisation udløber.
 • Automatisk registrering pr. klargøring (kun Plus): Betalingen er Autoriseret ved betaling, og betalingen registreres automatisk, når varelinjer er klargjort. Denne metode til registrering af betaling er tilgængelig i stedet for Automatisk, når ordren er klargjort. Hvis du har brug for at registrere betalingen, inden autorisationen udløber eller på et tidligere tidspunkt, kan du registrere betalingen manuelt. Du kan også angive en notifikationsmail, der advarer dig, 2 dage før en autorisation udløber.
 • Manuel: Når en ordres betalingsstatus er Autoriseret, skal du registrere betalingen, før du får betaling for ordren. Kreditkortbetalinger skal registreres inden for autorisationsperioden. Manuel registrering af betalinger medfører en forsinkelse og føjer et ekstra trin til workflowet for ordrebehandling. Du kan vælge at opsætte manuel betaling af følgende årsager:
  • Gennemgang af en ordres svindelanalyse, før du beslutter, om transaktionen skal registreres, eller om ordren skal annulleres.
  • Overholdelse af regnskabsstandarder, der kræver registrering af betaling ved klargøring.
  • Overholdelse af lokal lovgivning, der angiver, at onlineshopejere skal tilbyde mindst én betalingsmetode, der giver kunden mulighed for at betale for ordren ved levering.
  • Registrering af flere betalinger ved hjælp af en understøttet betalingsudbyder.

Hvad er autorisationsperioden for et kreditkort?

Alle udbydere af kreditkortbetaling har en autorisationsperiode, der giver mulighed for at opkræve et beløb på en kundes kreditkort. Autorisationsprocessen kontrollerer først, at kreditkortet er gyldigt, og derefter at der er nok penge på kortet til at gennemføre transaktionen.

Autorisationsperioden slutter efter en bestemt tidsperiode. Autorisationsperiodens længde afhænger af udbyderen af kreditkortbetaling. Du skal registrere en betaling inden for autorisationsperioden for at kunne indsamle penge for din ordre.

Shopify Payments har en autorisationsperiode på syv dage.

Udvidede autorisationsperioder

Shopejere med Shopify Plus-abonnement har udvidede autorisationsperioder, når bestemte kreditkort bruges ved betaling.

Udvidede autorisationsperioder kan variere, afhængigt af hvilken bank der har udstedt kreditkortet. Nogle kort understøtter muligvis ikke udvidede autorisationsperioder, så hold øje med autorisationer, der er ved at udløbe, på siden Ordrer.

Når du registrerer en betaling manuelt efter standardperioden på 7 dage, opkræves der et gebyr på 1,75 % for transaktionen ud over de almindelige kreditkortgebyrer.

Autorisationsperioder varierer for udbydere af kreditkort.
Korttype Autorisationsperiode
Visa Op til 30 dage
Mastercard Op til 30 dage
Discover Op til 10 dage
JCB Op til 10 dage
American Express Op til 30 dage
Diners Club 7 dage
China UnionPay 7 dage

Hvis du har en betaling, der ikke blev registreret inden for 7 dage, og du ikke vil pålægges dette gebyr, skal du annullere ordren og oprette en ny. Godkendelsens udløbsdato vises på siden Ordrer.

Opsæt automatisk registrering af betaling ved kassen

Automatisk registrering af betaling ved kassen er aktiveret som standard for nye butikker. Hvis du registrerer betalinger manuelt, men ønsker at ændre indstillingen for din butik, kan du aktivere automatisk registrering af betaling.

Når automatisk registrering af betaling ved kassen er aktiveret, debiteres de kunder, der betaler med kreditkort, på salgstidspunktet, mens de kunder, der betaler med visse andre betalingsmetoder, debiteres på det tidspunkt, hvor udbyderen afslutter behandlingen.

Trin:

Opsæt automatisk registrering af betaling ved klargøring

Når automatisk registrering af betaling ved klargøring er aktiveret, autoriseres betalingen for ordren ved betalingsprocessen. Betalingen registreres automatisk, når hele ordren klargøres inden for autorisationsperioden. Automatisk registrering ved klargøring gælder kun for ordrer, der afgives efter aktivering af funktionen. Alle igangværende ordrer får ikke automatisk registrering ved klargøring.

Hvis du har brug for at registrere betalingen, inden autorisationen udløber eller på et tidligere tidspunkt, kan du registrere betalingen manuelt.

Begrænsninger

Automatisk registrering ved klargøring har følgende begrænsninger:

 • Betalingen kan kun registreres inden for godkendelsesperioden.
 • Hele ordren skal være klargjort for automatisk hentning. Delvist klargjorte ordrer bliver ikke registreret.
 • Din betalingsudbyder skal understøtte autorisationsperioder.
 • Ordrer og ordrekladder fra B2B-kunder eller via B2B-betalingsprocessen skal registreres manuelt, når de ikke har en gyldig autorisation og betalingsbetingelser, der 'forfalder ved klargøring'.
 • Denne funktion er ikke kompatibel med klargøringsapps, der kræver, at ordrestatussen er Betalt, før klargøringsprocessen starter.

Trin:

Opsæt automatisk registrering af betaling pr. klargøring

Når automatisk registrering af betaling pr. klargøring er aktiveret, autoriseres betalingen for ordren i betalingsprocessen.

Betalingen registreres automatisk for varelinjer og gældende skatter, når de er klargjort inden for autorisationsperioden. Alle resterende betalingsbeløb, som f.eks. levering, gebyrer og told, registreres automatisk, når hele ordren er blevet klargjort inden for autorisationsperioden. Automatisk registrering pr. klargøring gælder kun for ordrer, der afgives efter aktivering af funktionen.

Hvis du har brug for at registrere betalingen, inden autorisationen udløber eller på et tidligere tidspunkt, kan du registrere betalingen manuelt.

Begrænsninger og krav

Automatisk registrering pr. klargøring har følgende begrænsninger:

 • Betalingen kan kun registreres inden for godkendelsesperioden.
 • Din betalingsudbyder skal understøtte autorisationsperioder og flere registreringer af en autorisation.
 • Betalingen forfalder, når hele ordren er klargjort i stedet for pr. klargøring i følgende scenarier:

  • Du har føjet betalingsvilkårene Forfalder ved klargøring til en ordre.
  • Ordren blev afgivet af et B2B-firma, som har angivet betalingsvilkårene for lokationen til Forfalder ved klargøring.
 • Ordrer, der oprettes fra B2B-betalingsprocessen uden betalingsvilkårene Forfalder ved betaling, skal registreres manuelt.

 • Automatisk registrering pr. klargøring er ikke kompatibel med klargøringsapps, der kræver, at ordrestatussen er Betalt, før klargøringsprocessen starter.

 • Det er ikke alle betalingsmetoder, der understøtter registrering af flere delvise betalinger. Hvis registrering af flere delvise betalinger ikke understøttes, registreres betalingen for hele ordren ved den første klargøring.

 • Rabatter for registrering pr. klargøring anvendes på følgende måder:

  • Rabatter på varelinjeniveau er allerede inkluderet i varens subtotal og er redegjort for i alle klargøringer.
  • Rabatter på ordreniveau trækkes fra ordrens totalbeløb og fordeles jævnt over alle klargøringer.
  • Leveringsrabatter registreres under den sidste klargøring.

Automatiseringen af registrering pr. klargøring fjernes i følgende brugsscenarier:

 • klargøringen er blevet annulleret
 • betalingen er blevet registreret manuelt
 • en vare er blevet returneret
 • ordren er blevet helt eller delvist refunderet

Trin:

Opsæt manuel registrering af betaling

Når manuel registrering af betaling er aktiveret, bliver de kunder, der betaler for ordrer i din webshop med kreditkort og visse andre betalingsmetoder, ikke automatisk debiteret på salgstidspunktet. Du skal registrere betalingen manuelt inden for autorisationsperioden for at modtage betaling.

Du kan manuelt registrere det fulde beløb for ordren eller en delvis betaling. Du kan registrere flere delvise betalinger, når du bruger en tredjepartsudbyder af betalingstjenester, der understøtter denne funktionalitet, eller når du er på Shopify Plus.

Aktivér manuel registrering af betaling, hvis det passer din virksomhed bedre end automatisk registrering af betaling.

Trin:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis