Betalingsgodkendelse

Når en kunde foretager betaling med et kreditkort, skal deres betalingsoplysninger indhentes og sendes til deres bank til behandling. Hvis du bruger Shopify Payments eller en anden udbyder af kreditkortbetaling, skal du beslutte, hvordan du vil trække betaling fra dine kunder. Du kan konfigurere dine indstillinger til automatisk at trække betaling på salgstidspunktet eller til manuel trækning på et senere tidspunkt. Hvis du konfigurere manuel trækning, skal du trække betalinger fra siden Ordrer i din administrator.

Hvad er godkendelsesperioden for et kreditkort?

Alle udbydere af kreditkortbetaling har en godkendelsesperiode, der giver mulighed for at opkræve et beløb på en kundes kreditkort. Godkendelsesprocessen kontrollerer først, at kreditkortet er gyldigt, og derefter at der er nok penge på kortet til at gennemføre transaktionen.

Godkendelsesperioden slutter efter en bestemt tidsperiode. Godkendelsesperiodens længde afhænger af udbyderen af kreditkortbetaling. Du skal trække en betaling inden for godkendelsesperioden for at kunne indsamle penge for din ordre.

Shopify Payments har en godkendelsesperiode på syv dage.

Bemærk: Når du trækker en betaling, der er foretaget i en udenlandsk valuta, omregnes beløbet ved hjælp af den aktuelle vekselkurs og ikke ved hjælp af kursen på godkendelsestidspunktet. Det beløb, der er godkendt, er det maksimumsbeløb, du kan trække. Ved manuel modtagelse af kreditkortbetaling skabes et tidsinterval mellem det tidspunkt, hvor kreditkortet godkendes, og betalingen registreres. Det betyder, at du kan tjene eller miste penge afhængigt af udsving i kursen.

Konfigurer automatisk trækning af kreditkortbetalinger

De fleste shopejere indstiller deres butikker til at trække kreditkortbetalinger automatisk. Det giver mulighed for, at butikken automatisk trækker beløbet på kundernes kreditkort, inden godkendelsesperioden slutter, hvilket sparer tid i forbindelse med behandling af ordrer.

Trin:

  1. Vælg Træk betaling for ordrer automatisk i afsnittet Trækning af betaling.

  2. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du giver kunderne mulighed for at købe et produkt, som ikke er tilgængeligt, skal du tilbagebetale ordren.

Konfigurer manuel trækning af kreditkortbetalinger

Trin:

  1. Vælg Træk betaling for ordrer manuelt i afsnittet Trækning af betaling.

  2. Valgfrit: Hvis du bruger Shopify Pay, og du vil modtage e-mails, inden godkendelsesperioden for hver ordre slutter, skal du markere Send en e-mail med en advarsel, når godkendelser er ved at udløbe.

  3. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis