Ủy quyền thanh toán

Khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thông tin thanh toán cần được thu hồi và gửi đến ngân hàng để xử lý. Nếu đang sử dụng Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác, bạn cần quyết định cách thu hồi thanh toán từ khách hàng. Bạn có thể cấu hình phần cài đặt để thu hồi thanh toán tự động tại thời điểm bán hàng, hoặc thu hồi thanh toán thủ công sau đó. Nếu thiết lập thu hồi thủ công, bạn sẽ phải thu hồi thanh toán từ trang Đơn hàng trong trang quản trị.

Thời hạn ủy quyền tín dụng thẻ tín dụng là gì?

Tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng có thời hạn ủy quyền để cho phép thu phí đối với thẻ tín dụng của khách hàng. Quá trình ủy quyền trước hết sẽ kiểm tra xem thẻ tín dụng hợp lệ không, sau đó xem thẻ có đủ tiền cho giao dịch không.

Thời hạn ủy quyền sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn ủy quyền phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn cần thu hồi thanh toán trong thời hạn ủy quyền để thu tiền cho đơn hàng.

Shopify Payments cung cấp thời hạn ủy quyền 7 ngày.

Lưu ý: Khi bạn thu hồi khoản thanh toán bằng ngoại tệ, số tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái hiện tại chứ không phải tỷ lệ tại thời điểm chấp thuận thanh toán. Số tiền chấp thuận thanh toán là số tiền tối đa bạn có thể thu hồi. Thu hồi theo cách thủ công khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng tạo khoảng cách thời gian giữa thời điểm chấp thuận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thời điểm thu hồi thanh toán. Điều này có nghĩa là bạn có thể mất tiền tùy theo biến động đơn vị tiền tệ.

Thời hạn ủy quyền của Shopify Plus

Thương nhân sử dụng gói Shopify Plus đã gia hạn thời hạn ủy quyền khi sử dụng một số thẻ tín dụng lúc thanh toán.

Thời hạn ủy quyền đối với các phương thức thanh toán khác nhau.
Loại thẻ Thời hạn ủy quyền
Visa Lên đến 30 ngày
Mastercard Lên đến 30 ngày
Discover Lên đến 10 ngày
JCB Lên đến 10 ngày
American Express 7 ngày
Diners Club 7 ngày
China Union Pay 7 ngày

Thời hạn ủy quyền được phép có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Một số thẻ có thể không hỗ trợ thời hạn ủy quyền gia hạn nên bạn cần theo dõi trang Đơn hàng để biết thông tin về ủy quyền hết hạn.

Thời hạn ủy quyền gia hạn chỉ áp dụng đối với đơn hàng được xử lý sau khi tính năng này được kích hoạt cho cửa hàng. Tất cả đơn hàng được xử lý trước khi kích hoạt ủy quyền gia hạn đều có thời hạn ủy quyền tiêu chuẩn là 7 ngày.

Nếu bạn thu hồi theo cách thủ công khoản thanh toán vượt quá thời hạn 7 ngày tiêu chuẩn sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, giao dịch sẽ bị tính phí. Chủ sở hữu cửa hàng sẽ nhận được thông báo và thông tin liên quan đến phí trước khi việc tính phí có hiệu lực. Sau ngày 1 tháng 10 năm 2020, bạn có thể xem lại phí và chọn tham gia để kích hoạt tính năng tại phần Cài đặt > Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Chú ý:

Để tránh các khoản phụ phí sau khi tính năng này trở thành tính năng trả phí, hãy nhớ thu hồi thanh toán trong vòng 7 ngày. Thời hạn ủy quyền và phí giao dịch có thể thay đổi.

Thiết lập tự động thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng

Hầu hết thương nhân thiết lập tự động thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho cửa hàng của họ. Điều này cho phép cửa hàng tự động thu phí thẻ của khách hàng trước khi thời hạn ủy quyền kết thúc, giúp tiết kiệm thời gian khi xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Payment capture (Thu hồi thanh toán), chọn Automatically capture payment for orders (Tự động thu hồi thanh toán cho đơn hàng).

  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu bạn cho phép khách hàng mua sản phẩm không còn hàng, bạn phải hoàn tiền cho đơn hàng.

Thiết lập thu hồi thủ công các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Payment capture (Thu hồi thanh toán), chọn Manually capture payment for orders (Thu hồi thanh toán thủ công cho đơn hàng).

  2. Không bắt buộc: Nếu bạn sử dụng Shop Pay và muốn nhận email trước khi thời hạn ủy quyền của mỗi đơn hàng kết thúc, chọn Send a warning email when authorizations are close to expiring (Gửi email cảnh báo khi ủy quyền gần hết hạn).

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chú ý: Bạn cần thu hồi thanh toán cho đơn hàng trước khi thời hạn ủy quyền kết thúc để nhận toàn bộ tiền từ đơn hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí