Ủy quyền thanh toán

Khi khách hàng thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, thông tin thanh toán cần được thu hồi và gửi đến ngân hàng để xử lý. Nếu đang sử dụng Shopify Payments hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng khác, bạn cần quyết định cách thu hồi thanh toán từ khách hàng. Bạn có thể cấu hình phần cài đặt để thu hồi thanh toán tự động tại thời điểm bán hàng, hoặc thu hồi thanh toán thủ công sau đó. Nếu thiết lập thu hồi thủ công, bạn sẽ phải thu hồi thanh toán từ trang Đơn hàng trong trang quản trị.

Thời hạn ủy quyền tín dụng thẻ tín dụng là gì?

Tất cả nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng có thời hạn ủy quyền để cho phép thu phí đối với thẻ tín dụng của khách hàng. Quá trình ủy quyền trước hết sẽ kiểm tra xem thẻ tín dụng hợp lệ không, sau đó xem thẻ có đủ tiền cho giao dịch không.

Thời hạn ủy quyền sẽ kết thúc sau một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn ủy quyền phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Bạn cần thu hồi thanh toán trong thời hạn ủy quyền để thu tiền cho đơn hàng.

Shopify Payments cung cấp thời hạn ủy quyền 7 ngày.

Lưu ý: Khi bạn thu hồi khoản thanh toán bằng ngoại tệ, số tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái hiện tại chứ không phải tỷ lệ tại thời điểm chấp thuận thanh toán. Số tiền chấp thuận thanh toán là số tiền tối đa bạn có thể thu hồi. Thu hồi theo cách thủ công khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng tạo khoảng cách thời gian giữa thời điểm chấp thuận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thời điểm thu hồi thanh toán. Điều này có nghĩa là bạn có thể mất tiền tùy theo biến động đơn vị tiền tệ.

Thời hạn ủy quyền của Shopify Plus

Bản beta: Tính năng này hiện đang ở giai đoạn beta và chỉ khả dụng với một số cửa hàng trong gói Shopify Plus sử dụng Shopify Payments.

Thương nhân sử dụng gói Shopify Plus đã gia hạn thời hạn ủy quyền khi sử dụng một số thẻ tín dụng lúc thanh toán.

Thời hạn ủy quyền gia hạn khác nhau, tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Một số thẻ có thể không hỗ trợ thời hạn ủy quyền gia hạn nên bạn cần theo dõi trang Đơn hàng để biết thông tin về ủy quyền hết hạn. Các khoản thanh toán thu hồi sau 7 ngày đều phải chịu phí 1,75%.

Thời hạn ủy quyền đối với các nhà cung cấp thẻ tín dụng khác nhau.
Loại thẻ Thời hạn ủy quyền
Visa Lên đến 30 ngày
Mastercard Lên đến 30 ngày
Discover Lên đến 10 ngày
JCB Lên đến 10 ngày
American Express 7 ngày
Diners Club 7 ngày
China Union Pay 7 ngày

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2020, nếu bạn tự thu hồi thanh toán sau khoảng thời gian bảy ngày tiêu chuẩn, giao dịch sẽ phải chịu phí 1,75% ngoài phí thẻ tín dụng tiêu chuẩn.

Ngày hết hạn ủy quyền được hiển thị trên trang Đơn hàng.

Nếu bạn có khoản thanh toán chưa được thu hồi trong vòng 7 ngày và không muốn chịu khoản phí này, hãy hủy đơn hàng vàtạo đơn hàng mới.

Chú ý: Để tránh các khoản phụ phí, đảm bảo bạn thu hồi thanh toán trong vòng 7 ngày. Thời hạn ủy quyền và phí giao dịch có thể thay đổi.

Thiết lập tự động thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng

Hầu hết thương nhân thiết lập tự động thu hồi các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng cho cửa hàng của họ. Điều này cho phép cửa hàng tự động thu phí thẻ của khách hàng trước khi thời hạn ủy quyền kết thúc, giúp tiết kiệm thời gian khi xử lý đơn hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Payment capture (Thu hồi thanh toán), chọn Automatically capture payment for orders (Tự động thu hồi thanh toán cho đơn hàng).

  2. Nhấp vào Save (Lưu).

Lưu ý: Nếu bạn cho phép khách hàng mua sản phẩm không còn hàng, bạn phải hoàn tiền cho đơn hàng.

Thiết lập thu hồi thủ công các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng

Các bước thực hiện:

  1. Trong mục Payment capture (Thu hồi thanh toán), chọn Manually capture payment for orders (Thu hồi thanh toán thủ công cho đơn hàng).

  2. Không bắt buộc: Nếu bạn sử dụng Shopify Payments và muốn nhận email trước khi thời hạn ủy quyền của mỗi đơn hàng kết thúc, chọn Send a warning email when authorizations are close to expiring (Gửi email cảnh báo khi ủy quyền gần hết hạn). Nếu bạn chọn tùy chọn này nhưng không sử dụng Shopify Payments, bạn sẽ không nhận được email cảnh báo.

  3. Nhấp vào Save (Lưu).

Chú ý: Bạn cần thu hồi thanh toán cho đơn hàng trước khi thời hạn ủy quyền kết thúc để nhận toàn bộ tiền từ đơn hàng đó.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí