Nhận thanh toán

Tất cả các phương thức thanh toán được Shopify hỗ trợ phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba xử lý giao dịch của bạn. Những nhà cung cấp này có thể thu thêm phí, cũng như áp dụng các quy tắc về loại sản phẩm nào bạn có thể bán bằng dịch vụ của họ. Khi bạn thiết lập phương thức thanh toán, hãy kiểm tra với công ty cung cấp dịch vụ để đảm bảo bạn hiểu quy tắc và phí của họ.

Phương thức nhận thanh toán

Khi thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, tất cả các khoản thanh toán đều phải được xử lý, do vậy sẽ mất một khoảng thời gian từ thời điểm khách thanh toán đơn hàng đến thời điểm bạn nhận được tiền thanh toán. Sau khi xử lý thanh toán, tiền mua sẽ được chuyển đến tài khoản thương nhân của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, như PayPal, sẽ có phương thức riêng để thu tiền của khách hàng gửi cho bạn. Kiểm tra với dịch vụ bạn đang sử dụng để tìm hiểu phương thức thanh toán của họ. Bạn có thể chấp nhận các khoản thanh toán thủ công, ngoài giao dịch thanh toán trực tiếp, như ngân phiếu hoặc chuyển khoản. Nếu không kích hoạt Shopify Payments là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn sẽ bị thu phí giao dịch đối với tất cả các đơn hàng không được Shopify hỗ trợ tài chính. Trong đó bao gồm tất cả các đơn hàng đi qua hệ thống thanh toán của Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã bật Shopify Payments, bạn sẽ nhận được thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments và phương thức thanh toán nhanh cụ thể. Nếu khách hàng thanh toán bằng cổng thanh toán bên thứ ba, bạn sẽ không thấy thông tin thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Thời hạn thanh toán của Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Loại nhà cung cấp Phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức nhận thanh toán
Shopify Payments Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Apple Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Apple Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Amazon Pay Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng Amazon Pay khi thanh toán. Bạn được Amazon thanh toán.
PayPal Cổng thanh toán Khách hàng thanh toán bằng PayPal khi thanh toán. Bạn được PayPal thanh toán.
Google Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Google Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.
Shopify Pay Phương thức thanh toán nhanh Khách hàng thanh toán bằng Shopify Pay khi thanh toán. Bạn nhận được thanh toán qua Shopify Payments.

Tần suất nhận thanh toán

Nếu sử dụng Shopify Payments, bạn có thể kiểm tra thời hạn thanh toán để xem khi nào sẽ nhận được khoản thanh toán từ đơn hàng dùng thẻ tín dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác có quy tắc riêng về thời điểm nhận thanh toán cho đơn hàng dùng thẻ tín dụng. Kiểm tra với nhà cung cấp để tìm hiểu tần suất bạn được thanh toán.

Sau khi khoản thanh toán gửi đi, ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay lập tức. Có thể mất vài ngày sau khi gửi, khoản thanh toán mới được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy làm việc với ngân hàng nếu thấy khoản thanh toán bị chậm.

Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được tiền thanh toán vào ngày nghỉ lễ của ngân hàng.

Số tiền được thanh toán

Bạn có thể phải chịu một số phí giao dịch đối với giao dịch trực tuyến. Đối với giao dịch bằng thẻ tín dụng, tổ chức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và công ty thẻ tín dụng đều thu một khoản phí nhỏ cho việc sử dụng dịch vụ.

Nếu đã bật Shopify Payments, bạn sẽ không bị thu phí giao dịch đối với bất cứ đơn hàng nào thực hiện tại cửa hàng trực tuyến. Thay vào đó, bạn sẽ thanh toán phí thẻ tùy theo gói đăng ký Shopify. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba với Shopify, bạn sẽ bị tính phí cho từng giao dịch.

Cách xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng

Khi khách hàng thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng, khoản thanh toán phải được xử lý trước khi tiền được thêm vào tài khoản thương nhân của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện quá trình xử lý thẻ tín dụng cho bạn. Quá trình này gồm các giai đoạn sau:

  1. Ủy quyền
  2. Thu hồi
  3. Thanh toán bù trừ
  4. Cấp tiền

Ủy quyền

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho đơn hàng tại cửa hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn thiết lập sẽ làm việc với tổ chức phát hành để đảm bảo tính hợp lệ của thẻ tín dụng. Nếu thẻ hợp lệ và có đủ tiền, tổ chức phát hành sẽ ủy quyền thanh toán. Giai đoạn này không chuyển tiền.

Giai đoạn ủy quyền của quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng

Thu hồi

Sau khi thanh toán được cho phép, cần thu hồi khoản thanh toán này. Khi thu hồi một khoản thanh toán, thông tin chi tiết về số tiền này được gửi tới tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.

Giai đoạn thu hồi của quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng

Thanh toán bù trừ

Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán rà soát thông tin chi tiết thanh toán, sau đó yêu cầu số tiền cần thiết từ công ty xử lý thẻ tín dụng của khách hàng.

Công ty thẻ tín dụng gửi thông tin giao dịch cho tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành trừ một khoản phí nhỏ vào tổng số tiền giao dịch, sau đó gửi số tiền còn lại về công ty thẻ tín dụng. Công ty thẻ tín dụng trừ đi phí của họ, rồi gửi số tiền còn lại cho tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.

Giai đoạn thanh toán bù trừ của quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng

Cấp tiền

Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trừ một khoản phí nhỏ vào số tiền, sau đó chuyển số tiền cuối cùng vào tài khoản thương nhân của bạn.

Giai đoạn cấp tiền của quá trình thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí