Nhận thanh toán

Tất cả các phương thức thanh toán được Shopify hỗ trợ phụ thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba xử lý giao dịch của bạn. Những nhà cung cấp này có thể thu thêm phí, cũng như áp dụng các quy tắc về loại sản phẩm nào bạn có thể bán bằng dịch vụ của họ. Khi bạn thiết lập phương thức thanh toán, hãy kiểm tra với công ty cung cấp dịch vụ để đảm bảo bạn hiểu quy tắc và phí của họ.

Phương thức nhận thanh toán

Khi thiết lập nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, tất cả các khoản thanh toán đều phải được xử lý, do vậy sẽ mất một khoảng thời gian từ thời điểm khách thanh toán đơn hàng đến thời điểm bạn nhận được tiền thanh toán. Sau khi xử lý thanh toán, tiền mua hàng sẽ được chuyển đến tài khoản thương nhân của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác như PayPal Express Checkout sẽ có phương thức riêng để thu tiền của khách hàng gửi cho bạn. Hãy trao đổi với bên dịch vụ bạn đang sử dụng để tìm hiểu phương thức thanh toán của họ. Bạn có thể chấp nhận các khoản thanh toán thủ công ngoài giao dịch thanh toán trực tuyến, như đơn hàng thu tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu không kích hoạt Shopify Payments là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn sẽ bị tính phí giao dịch bên thứ ba đối với tất cả đơn hàng không được Shopify hỗ trợ tài chính. Trong đó bao gồm tất cả đơn hàng đi qua hệ thống thanh toán của Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đã kích hoạt Shopify Payments thì bạn sẽ nhận được thanh toán qua Shopify Payouts khi khách hàng thanh toán bằng Shopify Payments và phương thức thanh toán nhanh cụ thể. Nếu khách hàng thanh toán bằng cổng thanh toán bên thứ ba thì thông tin quyết toán sẽ không hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Thời hạn thanh toán của Shopify Payments phụ thuộc vào quốc gia và vùng lãnh thổ
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Loại nhà cung cấp Phương thức thanh toán của khách hàng Phương thức nhận thanh toán
Shopify Payments Cổng thanh toán Sử dụng Shopify Payments Thông qua Shopify Payments
Apple Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Apple Pay Thông qua Shopify Payments
Amazon Pay Cổng thanh toán Sử dụng Amazon Pay Bởi Amazon
Amazon Pay on Shopify Payments Thanh toán nhanh Sử dụng Amazon Pay Thông qua Shopify Payments
Meta Pay Thanh toán nhanh Bằng Meta Pay Thông qua Shopify Payments
Google Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Google Pay Thông qua Shopify Payments
PayPal Express Checkout Thanh toán nhanh Sử dụng PayPal Bởi PayPal
PayPal Wallet Thanh toán nhanh Sử dụng PayPal Chỉ qua Shopify Payments tại Pháp
Shop Pay Thanh toán nhanh Sử dụng Shop Pay Thông qua Shopify Payments
Shop Pay Trả góp Cổng thanh toán Sử dụng Shop Pay Từ Affirm, qua Shop Pay Trả góp

Tần suất nhận thanh toán

Nếu sử dụng Shopify Payments, bạn có thể kiểm tra thời hạn thanh toán để xem khi nào sẽ nhận được khoản quyết toán từ đơn hàng trả bằng thẻ tín dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác có quy tắc riêng về thời điểm nhận quyết toán cho đơn hàng dùng thẻ tín dụng. Kiểm tra với nhà cung cấp để tìm hiểu tần suất bạn được thanh toán.

Sau khi khoản thanh toán gửi đi, ngân hàng của bạn có thể chưa nhận được tiền ngay lập tức. Có thể mất vài ngày sau khi gửi, khoản thanh toán mới được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy làm việc với ngân hàng nếu thấy khoản thanh toán bị chậm.

Nếu bạn thay đổi ngân hàng hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn có thay đổi thì bạn có thể cập nhật thông tin trong phần cài đặt Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng.

Shop Pay Trả góp

Sau khi thu hồi thanh toán cho đơn hàng đã đặt bằng Shop Pay Trả góp, bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản quyết toán cho đơn hàng trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, không bao gồm phí phát sinh khi sử dụng Shop Pay Trả góp. Bạn không phải thu tiền thanh toán từ khách hàng.

Bạn được Affirm thanh toán và các khoản quyết toán sẽ được gửi đến cùng tài khoản ngân hàng bạn sử dụng cho Shopify Payments. Lịch quyết toán tuỳ chỉnh không ảnh hưởng đến khoản quyết toán của Shop Pay Trả góp.

Tìm hiểu thêm về Shop Pay trả góp.

Số tiền được thanh toán

Bạn có thể phải chịu một số phí giao dịch bên thứ ba đối với giao dịch trực tuyến. Đối với giao dịch bằng thẻ tín dụng, tổ chức phát hành, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và công ty thẻ tín dụng đều thu một khoản phí nhỏ cho việc sử dụng dịch vụ.

Bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments. Bạn sẽ thanh toán phí xử lý thẻ tín dụng tùy theo gói đăng ký Shopify của mình. Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba với Shopify, bạn sẽ bị tính phí giao dịch bên thứ ba.

Cách xử lý khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng

Khi khách hàng thanh toán đơn hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng, khoản thanh toán phải được xử lý trước khi tiền được thêm vào tài khoản thương nhân của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện quá trình xử lý thẻ tín dụng cho bạn. Quá trình này gồm các giai đoạn sau:

  1. Ủy quyền
  2. Thu hồi
  3. Thanh toán bù trừ
  4. Cấp tiền

Ủy quyền

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho đơn hàng tại cửa hàng. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà bạn thiết lập sẽ làm việc với tổ chức phát hành để đảm bảo tính hợp lệ của thẻ tín dụng. Nếu thẻ hợp lệ và có đủ tiền, tổ chức phát hành sẽ ủy quyền thanh toán. Giai đoạn này không chuyển tiền.

Thu hồi

Sau khi thanh toán được cho phép, cần thu hồi khoản thanh toán này. Khi thu hồi một khoản thanh toán, thông tin chi tiết về số tiền này được gửi tới tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.

Thanh toán bù trừ

Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán rà soát thông tin chi tiết thanh toán, sau đó yêu cầu số tiền cần thiết từ công ty xử lý thẻ tín dụng của khách hàng.

Công ty thẻ tín dụng gửi thông tin giao dịch cho tổ chức phát hành. Tổ chức phát hành trừ một khoản phí nhỏ vào tổng số tiền giao dịch, sau đó gửi số tiền còn lại về công ty thẻ tín dụng. Công ty thẻ tín dụng trừ đi phí của họ, rồi gửi số tiền còn lại cho tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán.

Cấp tiền

Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán trừ một khoản phí nhỏ vào số tiền, sau đó chuyển số tiền cuối cùng vào tài khoản thương nhân của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí