Få betalt

Alle Shopify-støttede betalingsmåter benytter seg av tredjepartsleverandører for å behandle transaksjoner. Disse leverandørene kan pålegge ekstraavgifter, samt håndheve regler om hvilke produkter du kan selge med tjenesten deres. Når du setter opp en betalingsmåte må du sørge for at du forstår reglene og avgiftene til selskapet som tilbyr tjenesten.

Slik får du betalt

Når du setter opp en betalingsleverandør for å godta kredittkortbetalinger, må hver betaling behandles, derfor er det er vanligvis en forsinkelse mellom når kunden betaler for bestillingen og når du mottar betalingen. Etter betalingen er behandlet, vil kjøpesummen overføres til handelskontoen din.

Andre betalingsleverandører, for eksempel PayPal, har egne måter å overføre penger fra kunden til deg. Forhør deg med tjenesten du bruker for å finne ut hvordan de betaler deg. Du kan godta manuelle betalinger utenfor kassen på nettet, for eksempel pengeanvisninger eller bankoverføringer. Med mindre du aktiverer Shopify Payments som betalingsleverandør, blir du belastet med transaksjonsgebyrer for alle bestillinger som ikke håndteres finansielt av Shopify. Dette inkluderer alle bestillinger som går gjennom Shopifys kassesystem.

Hvis butikken din har Shopify Payments aktivert, mottar du betalinger gjennom Shopify Payouts når en kunde betaler med Shopify Payments og enkelte hurtigkasser. Hvis kundene betaler med tredjeparts betalingsgatewayer, vil du ikke se utbetalingsinformasjonen i Shopify-administrator.

Betalingsperioder for Shopify Payments, basert på land og regioner
Betalingsleverandør Leverandørtype Hvordan kunden betaler Slik får du betalt
Shopify Payments Betalingsgateway Kunden betaler med Shopify Payments i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Apple Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Apple Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Amazon Pay Betalingsgateway Kunden betaler med Amazon Pay i kassen. Du får betalt av Amazon.
PayPal Betalingsgateway Kunden betaler med PayPal i kassen. Du får betalt av PayPal.
Google Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Google Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.
Shop Pay Hurtigkasse Kunden betaler med Shopify Pay i kassen. Du får betalt gjennom Shopify Payments.

Så ofte får du betaling

Når du bruker Shopify Payments kan du kontrollere betalingsperioden for å se når du mottar betalinger fra kredittkortbestillinger. Andre betalingsleverandører har egne regler for når du mottar betalinger for kredittkortbestillinger. Sjekk med leverandøren din for å finne ut hvor ofte du får betalt.

Etter utbetalingen sendes, vil den ikke nødvendigvis nå banken din med en gang. Det kan ta et par dager fra utbetalingen sendes til den blir satt inn på bankkontoen. Forhør deg med banken hvis utbetalingene dine blir forsinket.

Så mye får du utbetalt

Du kan bli belastet med flere transaksjonsgebyrer for transaksjoner på nettet. For kredittkortoverføringer vil utsteder, erverver og kredittkortselskapet alle pålegge en liten avgift for bruk av tjenestene deres.

Hvis du har Shopify Payments aktivert, blir du ikke belastet for transaksjonsgebyrer for bestillinger gjort i nettbutikken. Du betaler i stedet en kortsats som avhenger av Shopify-abonnementet. Hvis du bruker en tredjepartsbetalingsleverandør med Shopify blir du belastet en avgift for hver transaksjon.

Slik blir kredittkortbetalinger behandlet

Når en kunde betaler for nettbestillingen deres med et kredittkort, må betalingen behandles før pengene legges til i handelskontoen din. Betalingsleverandøren gjør kredittkortbehandlingen for deg. Denne prosessen har følgende trinn:

  1. Autorisering
  2. Registrering
  3. Klarering
  4. Finansiering

Autorisering

Kunden bruker kredittkortet til å betale for bestillingen i butikken. Betalingsleverandøren du har satt opp kontrollerer med utsteder at kredittkortet er gyldig. Hvis kortet er gyldig og har dekning, vil utsteder autorisere en betaling. Ingen penger overføres i dette trinnet.

Autoriseringsfase ved betalingsprosess med kredittkort

Registrering

Etter betalingen er godkjent, så må den trekkes. Etter betalingen er trukket, sendes betalingsinformasjonen til erverver.

Trekkfase ved betalingsprosess med kredittkort

Klarering

Erverver går gjennom betalingsinformasjonen og etterspør de nødvendige pengene fra selskapet som behandler kundens kredittkort.

Kredittkortselskapet sender transaksjonsinformasjonen til utsteder. Utsteder trekker fra en liten avgift fra den totale transaksjonssummen og sender resterende beløp tilbake til kredittkortselskapet. Kredittkortselskapet trekker fra avgiften deres og sender resterende beløp til erverver.

Klareringsfase ved betalingsprosess med kredittkort

Finansiering

Erverver trekker fra en liten avgift fra summen og overfører sluttbeløpet til handelskontoen.

Finansieringsfase ved betalingsprosess med kredittkort

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis