Sette opp Shopify Payments

Du kan aktivere Shopify Payments fra Betalinger-siden i Shopify-innstillingene. Før du konfigurerer Shopify Payments må du se gjennom kvalifikasjonskravene og kravene til bankkontoer.

Informasjonen som trengs for å fullføre oppsettet av Shopify Payments-kontoen avhenger av landet butikken din er basert i. Se listen over krav for hvert støttede land.

Når du har konfigurert Shopify Payments, kan kundene gjøre betalinger i butikken med både kreditt- og debetkort som har et CVV-nummer.

Kostnader ved å bruke Shopify Payments

Kostnadene dine for Shopify Payments varierer ut ifra abonnementet ditt Du kan senke kredittkortsatsene ved å oppgradere abonnementet med Shopify. Du kan se en komplett liste over prissetting for hvert abonnement på Shopifys prissettingsside.

Utover kredittkortsatsen og abonnementsavgiftene for butikkens Shopify-abonnement, er det ingen månedlige avgifter, ingen skjulte avgifter og ingen oppsettsavgifter for Shopify Payments. Når du bruker Shopify Payments som behandler er det ingen tredjepartstransaksjonsgebyrer for bestillinger.

Hvis du bestemmer deg for å bytte abonnement, blir kredittkortavgift for Shopify Payments oppdatert. Når du aktiverer Shopify Payments slutter du å betale abonnementets transaksjonsgebyr som oppført på Shopifys prissettingsside. Det samme gjelder hvis du bruker Shopify Payments og bytter til en annen betalingsbehandler. Du vil da begynne å betale abonnementets transaksjonsgebyr til Shopify. Disse avgiftene kommer utenom avgiftene som betales til din nye tredjeparts betalingsbehandler.

Når du har konfigurert Shopify Payments og begynt å få betalt bestillinger med Shopify Payments, kan du eksportere transaksjonene for å spore avgifter. Finn ut mer om å eksportere transaksjoner.

Sette opp Shopify Payments

Før du konfigurerer Shopify Payments, må du bestemme deg for butikkens valuta. Butikkvaluten er valutaen som brukes i Shopify-administrator. Det er valutaen du prissetter produktene i, og det er den som brukes i rapportene dine. Du må velge en butikkvaluta før du gjør ditt første salg. Hvis du har behov for å endre butikkvaluta etter at du har gjort ditt første salg, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å endre butikkvalutaen.

Bare butikkeieren kan endre betalingsleverandør.

Informasjonen som trengs for å fullføre oppsettet av Shopify Payments-kontoen avhenger av landet butikken din er basert i. Se listen over krav for hvert støttede land.

Steg:

Slik fullfører du kontooppsettet

Når du setter opp en konto for Shopify-betalinger, er det viktig at skjemaet er riktig og fullstendig fylt ut for å redusere muligheten for bekreftelsesproblemer hos bankpartnerne våre i fremtiden.

Velg bedriftstypen i seksjonen Bedriftsdetaljer. Hvis det er aktuelt må du legge til bedriftsnummeret, EIN eller skattebetaleridentifikasjonsnummeret (TIN), avhengig av hvilket land bedriften din befinner seg i. Adressen i denne seksjonen skal være adressen som står oppført i eventuell bedriftsregistreringsdokumentasjon du har. Hvis du ikke har en registrert bedrift med et registreringsnummer, kan det være mer aktuelt for deg å velge enkeltpersonforetak som bedriftstype.

Hvis du konfigurerer Shopify Payments-kontoen som en registrert bedrift eller en annen bedriftstype enn enkeltpersonforetak, må du likevel oppgi personopplysninger om en kontorepresentant. Kontorepresentanten må være en eier, toppleder eller direktør som innehar betydelig kontroll over selskapet, og som har fullmakt til å juridisk binde selskapet til Shopify Payments vilkår for bruk. Dette er et krav fra våre bankpartnere for bekreftelsesformål.

Hvis du befinner deg i USA må du konfigurere totrinnsautentisering for å motta utbetalinger. Utbetalinger kan stanses midlertidig hvis du ikke har totrinnsautentisering aktivert for Shopify-kontoen.

For å finne ut mer om kravene til identitetsdokumentasjon og hvilke dokumenter som godtas for hvert land, kan du se Shopify Payments' krav om personopplysninger.

Alle forespørsler om dokumentasjon på personopplysninger oppføres under seksjon B1-3 i Shopify Payments-avtalen med vilkår for bruk. Bla til bunnen av siden og velg land for å se gjennom fullstendige vilkår for bruk.

Etter du har satt opp Shopify-betalinger, kan du konfigurere innstillingene eller gjøre en testtransaksjon i butikken.

Hvis du vil overføre eierskapet til Shopify Payments-kontoen, må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Informasjonskrav for Shopify Payments

Som et resultat av lovmessige krav i ulike land, er du pålagt å oppgi informasjon om deg og bedriften din. Informasjonen innhentes for å bidra til å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, inkludert majoritetseiere i en bestemt bedriftsenhet. Formålet med innhenting av denne informasjonen er etterfølgelse av lovmessige krav utviklet for å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Ettersom lokale regler og forskrifter endrer seg kan det være at Shopify og våre partnere tar kontakt for å samle inn tilleggsinformasjon om deg og bedriften din. Disse standardgjennomgangene kan skje når som helst så lenge du har en Shopify Payments-konto.

Informasjonen Shopify må samle inn varierer fra land til land, men inkluderer vanligvis opplysninger om følgende:

 • enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen
 • bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen
 • enkeltpersoner som i siste ende eier eller kontrollerer bedriften, som inkluderer bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet for bedriften

For å bistå med bekreftelsesprosessen må du, når du oppgir dokumentasjon som bekreftelse, sikre at dokumentasjonen:

 • er tydelig og stor nok til å kunne leses
 • er riktig og gyldig
 • er oppdatert med den seneste mulige datoen
 • er fullstendig, med alle detaljer synlig
 • er fri for eventuelle feil eller skrivefeil
 • samsvarer med den oppgitte informasjonen

Dokumentasjon for bekreftelse av identitet og bostedsadresse

Hvis identiteten din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppga da du registrerte deg for Shopify Payments, kan du bli bedt om å oppgi tilleggsdokumentasjon. For å bekrefte en enkeltperson i en Shopify Payments-konto kreves kanskje to separate dokumenter:

 • et dokument som fungerer som identitetsbevis
 • et dokument som fungerer som dokumentasjon på hjemmeadressen

Du kan ikke bruke det samme dokumentet til å fungere som både identitetsbevis og dokumentasjon på hjemmeadressen.

Når du laster opp dokumentasjon på identitetsdokumenter må du sikre følgende:

 • Dokumenter må lastes opp i fullfarge. Skanninger, fotokopier og bilder i svart/hvitt aksepteres ikke.
 • Dokumenter må være gyldige og ikke utløpt.
 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Kopier av identitetsdokumenter aksepteres ikke.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • både for- og bakside av førerkort eller identitetskort som separate bilder
  • hele siden med personopplysninger i et pass
 • Dokumenter kan lastes opp i .png- eller .jpg- format.

Dokumentasjon av hjemmeadresse har følgende krav:

 • Dokumenter må være klare og store nok til å leses. Ingen informasjon kan sensureres eller tildekkes.
 • Dokumenter må være datert i løpet av de siste tre til seks månedene, avhengig av Shopify Payments-kravene for ditt land.
 • Dokumenter må være fullstendige. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • hele dokumentsiden
  • personens fulle navn og adresse, som er tydelig og lesbar
 • Dokumenter kan lastes opp i .png, .jpg eller .pdf-format.

For mer informasjon om informasjon og dokumentkrav kan du se den fullstendige listen over aksepterte dokumenttyper for hvert land.

Dokumenter for bedriftsbekreftelse

Hvis bedriften din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppgav da du opprettet Shopify Payments-kontoen, kan det hende du blir bedt om tilleggsdokumentasjon. Dokumentene du oppgir må inkludere bedriftens navn, forretningsadresse og bedriftens registreringsnummer eller MVA-nummer.

For bedriftsbekreftelse må du laste opp det offisielle nasjonale registreringsdokumentet for bedriften, hvis det er tilgjengelig, som inneholder det nasjonale skatteregistreringsnummeret.

Bedriftsdokumentasjon har følgende krav:

 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Dokumentene må være gyldig og representere en oppdatert registrering.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • det fullstendige bedriftsnavnet, forretningsadressen og enten MVA-nummeret ELLER bedriftsregistreringsnummeret er tydelig oppgitt og lesbart
  • alle sidene av et dokument på flere sider. Last opp en PDF-fil som inneholder alle relevante sider
 • Dokumenter kan lastes opp i formatene .png, .jpg, eller .pdf .

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over godkjente dokumenttyper for hvert land.

Informasjon om eierskap

Bedrifter som er registrert i Irland må oppgi informasjon om eierskap. Denne informasjonen må være nøyaktig og oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjon om eierskap for Irland.

Laste opp bekreftelsesdokumentene dine

På grunn av den sensitive naturen til personopplysninger i de forespurte bekreftelsesdokumentene, godtas bare dokumenter som lastes opp gjennom de sikre bannerne i Shopify-administrator. Dokumentasjon som sendes på e-post eller chat sensureres av sikkerhets- og personvernårsaker, og kan ikke brukes.

Prosess for dokumentgjennomgang

Din identitet, adresse og dokumentasjon på juridisk enhet må gjennomgås og samsvare med informasjonen i Shopify Payments-kontoen før bedriften din kan godkjennes.

Under vurderingsprosessen kan utbetalingene dine bli satt på vent til informasjonen din er bekreftet, men vanligvis forblir butikken åpen og kundene kan fortsatt kjøpe produktene dine. Hvis du har lastet opp dokumenter som oppfyller kravene, og senere mottar varsel om at informasjonen din ikke er bekreftet, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Finn ut mer om kontoer på vent.

Prosess for manuell vurdering av betalingsmetode

Enkelte lokale betalingsmåter for Shopify Payments må godkjennes før du kan bruke dem. Når du aktiverer Shopify Payments starter godkjenningsprosessen for gjeldende lokale betalingsmåter automatisk. En betalingsmåte forblir i «manuell godkjenning»-status under gjennomgangsprosessen. Hvis søknaden din godkjennes, kan du og kundene dine begynne å bruke betalingsmåten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis