Sette opp Shopify Payments

Du kan aktivere Shopify Payments fra Betalinger-siden i Shopify-innstillingene. Når du setter opp Shopify Payments, trenger du følgende informasjon:

 • ditt personlige eller bedriftsregistreringsnummer, eller identifikator, avhengig av land og bedriftstype
 • bankinformasjonen din

Avhengig av ditt område kan det være du må oppgi tilleggsinformasjon for å konfigurere Shopify Payments. Se listen over krav for hvert støttede land.

Etter du setter opp Shopify Payments kan kundene gjøre kredittkortbetalinger i butikken.

Kostnader ved å bruke Shopify Payments

Kostnadene dine for Shopify Payments varierer ut ifra abonnementet ditt Du kan senke kredittkortsatsene ved å oppgradere abonnementet med Shopify. Du kan se en komplett liste over prissetting for hvert abonnement på Shopifys prissettingsside.

Utover kredittkortsatsen og abonnementsavgiftene for butikkens Shopify-abonnement, er det ingen månedlige avgifter, ingen skjulte avgifter og ingen oppsettsavgifter for Shopify Payments. Når du bruker Shopify Payments som behandler er det ingen tredjepartstransaksjonsgebyrer for bestillinger.

Hvis du bestemmer deg for å bytte abonnement, blir kredittkortsatsen for Shopify Payments oppdatert. Når du aktiverer Shopify Payments stopper du å betale abonnementets transaksjonsavgifter som oppført på Shopifys prissettingsside. Det samme gjelder hvis du bruker Shopify-betalinger og bytter til en annen betalingsbehandler. Du vil da begynne å betale abonnementets transaksjonsavgifter til Shopify. Disse avgiftene kommer utenom avgiftene som betales til din nye tredjeparts betalingsbehandler.

Totalavgiftene for hver utbetaling og ventende transaksjon vises i Transaksjoner-tabellen. Du kan enten se informasjonen i nettleseren eller eksportere til en CSV-fil.

Steg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Innstillinger > Betalinger > Vis utbetalinger.

 2. Klikk på Vis transaksjoner.

 3. Klikk på Eksporter.

 4. Velg intervallet av transaksjoner du vil eksportere og hvilken type CSV-fil, og klikk på Eksporter saldotransaksjoner.

CSV-filen inneholder følgende informasjon:

Transaction Date Dato og tid for når transaksjonen skjedde, inkludert tidssone. Eksempel: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Transaksjonstypen. Eksempel: adjustment eller refund
Order Nummeret som er knyttet til bestillingen.
Card Brand Typen kort som brukes for transaksjonen. Eksempel: visa
Card Source Måten kortet ble belastet på. Eksempel: swiped
Payout Status Utbetalingsstatusen til transaksjonen. Eksempel: pending
Payout Date Datoen for utbetalingen.
Available On Datoen utbetalingen vil være tilgjengelig.
Amount Transaksjonsbeløpet.
Fee Avgiften som er lagt til på transaksjonen.
Net Differansen mellom beløpet og avgiften.

Konfigurer Shopify Payments

Før du konfigurerer Shopify Payments må du bestemme deg for butikkens valuta. Butikkvaluten er valutaen som brukes i Shopify-administratoren. Det er valutaen du prissetter produktene i, og det er den som brukes i rapportene dine. Du må velge en butikkvaluta før du gjør ditt første salg. Hvis du har behov for å endre butikkvaluta etter at du har gjort ditt første salg, må du kontakte Shopify-brukerstøtte for å endre butikkvalutaen.

Bare butikkeieren kan endre betalingsleverandør.

Avhengig av ditt område kan det være du må oppgi tilleggsinformasjon for å konfigurere Shopify Payments. Se listen over krav for hvert støttede land.

Steg:

 1. Aktiver Shopify Payments på en av følgende måter:

  • Hvis du ikke har satt opp en betalingsleverandør for kredittkort på kontoen din, klikker du på Fullfør kontooppsett i Shopify Payments-delen.
  • Hvis du har aktivert en annen betalingsleverandør for kredittkort, klikker du på Aktiver Shopify Payments i Shopify Payments-boksen og deretter på Aktiver Shopify Payments i dialogboksen. Dette fjerner eventuelle andre betalingsleverandører for kredittkort fra kontoen din.
 2. Angi den nødvendige butikk- og bankinformasjonen din og klikk på på Lagre.

Slik fullfører du kontooppsettet

Når du setter opp en konto for Shopify-betalinger, er det viktig at skjemaet er riktig og fullstendig fylt ut for å redusere muligheten for bekreftelsesproblemer hos bankpartnerne våre i fremtiden.

I Forretningsinformasjon-seksjonen velger du forretningstype. Hvis det er aktuelt, kan du legge til et bedriftsnummer, EIN eller avgiftsidentifikasjonsnummer (TIN), avhengig av hvilket land virksomheten din befinner seg i. Adressen i denne seksjonen skal være adressen som er oppført i eventuelle dokumenter for opprettelse av bedriften.

Hvis du setter opp kontoen for Shopify-betalinger som et aksjeselskap, trenger du fortsatt navn og fødselsdato for noen i bedriften oppgitt under Personlige opplysninger. Dette er et krav fra bankpartnerne våre for bekreftelsesformål.

Hvis du befinner deg i USA må du konfigurere totrinnsautentisering for å motta utbetalinger. Utbetalinger kan stanses midlertidig hvis du ikke har totrinnsautentisering aktivert for Shopify-kontoen.

Forespørselen om legitimasjon, dokumentasjon og fødselsdato står under Del B1-3 i Vilkår for bruk av Shopify Payments. For å gå gjennom våre vilkår for bruk kan du bla nederst på siden og velge ditt land.

For å finne ut mer om kravene til identitetsdokumentasjon og hvilke dokumenter som godtas for hvert land, kan du se personinformasjonskravene for Shopify Payments

Etter du har satt opp Shopify-betalinger, kan du konfigurere innstillingene eller gjøre en testtransaksjon i butikken.

Hvis du vil overføre eierskapet til Shopify Payments-kontoen må du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Informasjonskrav for Shopify Payments

Som et resultat av lovmessige krav i ulike land, er du pålagt å oppgi informasjon om deg og bedriften din. Informasjonen innhentes for å bidra til å identifisere forhandlere som bruker Shopify Payments, inkludert majoritetseiere i en bestemt bedriftsenhet. Formålet med innhenting av denne informasjonen er etterfølgelse av lovmessige krav utviklet for å forhindre hvitvasking av penger, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet.

Når lokale regler og forskrifter endrer seg, kan det hende Shopify og våre partnere tar kontakt for å innhente tilleggsinformasjon om deg og bedriften din. Disse standardgjennomgangene kan oppstå når som helst så lenge du har en Shopify-konto.

Informasjonen Shopify må innhente varierer fra land til land, men inkluderer vanligvis dokumentasjon av følgende:

 • enkeltpersonen som oppretter Shopify Payments-kontoen
 • bedriften som er tilknyttet Shopify Payments-kontoen.
 • enkeltpersoner som i siste ende eier eller kontrollerer bedriften, som inkluderer bedriftseieren eller en leder med juridisk signeringsmyndighet for bedriften

Dokumentasjon for bekreftelse av identitet og bostedsadresse

Hvis identiteten din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppga da du registrerte deg for Shopify Payments, kan du bli bedt om å oppgi tilleggsdokumentasjon. For å bekrefte en enkeltperson på en Shopify Payments-konto, kreves to separate dokumenter:

 • et dokument som fungerer som identitetsbevis
 • et dokument som fungerer som dokumentasjon på hjemmeadressen

Du kan ikke bruke det samme dokumentet til å fungere som både identitetsbevis og dokumentasjon på hjemmeadressen.

Dokumentasjon på identitet har følgende krav:

 • Dokumenter må lastes opp i fullfarge. Skanninger i svart/hvitt aksepteres for eksempel ikke.
 • Dokumenter må være gyldige og ikke utløpt.
 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Kopier av identitetsdokumenter aksepteres ikke.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • både for- og baksiden av et førerkort eller identitetskort
  • hele siden med personopplysninger i et pass
 • Dokumenter kan lastes opp i .png- eller .jpg-format. Bilder og fargeskanninger er godkjent.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over godkjente dokumenttyper for hvert land.

Dokumentasjon av hjemmeadresse har følgende krav:

 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Dokumenter må være datert i løpet av de siste seks månedene.
 • Dokumenter må være fullstendige. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • hele dokumentsiden
  • personens fulle navn og adresse, som er tydelig og lesbar
 • Dokumenter kan lastes opp i .png, .jpg eller .pdf-format.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over godkjente dokumenttyper for hvert land.

Dokumenter for bedriftsbekreftelse

Hvis bedriften din ikke kan bekreftes med informasjonen du oppgav da du opprettet Shopify Payments-kontoen, kan det hende du blir bedt om tilleggsdokumentasjon. Dokumentene du oppgir må inkludere bedriftens navn, forretningsadresse og bedriftens registreringsnummer eller MVA-nummer.

For bedriftsbekreftelse må du laste opp det offisielle nasjonale registreringsdokumentet for bedriften, hvis det er tilgjengelig, som inneholder det nasjonale skatteregistreringsnummeret.

Bedriftsdokumentasjon har følgende krav:

 • Dokumenter må være tydelige og store nok til å leses.
 • Dokumentene må være gyldig og representere en oppdatert registrering.
 • Fullstendige dokumenter må lastes opp. Et fullstendig dokument inneholder følgende:

  • det fullstendige bedriftsnavnet, forretningsadresse og enten MVA-nummer ELLER bedriftsregistreringsnummer for den registrerte enheten må være tydelig og lesbart
  • alle sidene av et dokument på flere sider. Last opp en PDF-fil som inneholder alle relevante sider
 • Dokumenter kan lastes opp i .pdf-format.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige listen over godkjente dokumenttyper for hvert land.

Informasjon om eierskap

Bedrifter som er registrert i Irland må oppgi informasjon om eierskap. Denne informasjonen må være nøyaktig og oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjon om eierskap for Irland.

Laste opp bekreftelsesdokumentene dine

På grunn av den sensitive naturen til personopplysninger i de forespurte bekreftelsesdokumentene, godtas bare dokumenter som lastes opp gjennom de sikre bannerne i Shopify-administrator. Dokumentasjon som sendes på e-post eller chat sensureres av sikkerhets- og personvernårsaker, og kan ikke brukes.

Prosess for dokumentgjennomgang

Din identitet, adresse og dokumentasjon på juridisk enhet må gjennomgås og samsvare med informasjonen i Shopify Payments-kontoen før bedriften din kan godkjennes.

Det kan ta opptil tre virkedager før gjennomgangen er fullført. Under vurderingsprosessen kan utbetalingene dine bli satt på vent til informasjonen din er bekreftet, men vanligvis forblir butikken åpen og kundene kan fortsatt kjøpe produktene dine. Når informasjonen din er bekreftet vil alle utbetalings- eller behandlingsholdninger som legges til kontoen din fjernes automatisk.

Prosess for manuell vurdering av betalingsmetode

Noen betalingsmåter for Shopify Payments må godkjennes før du kan bruke dem. Når du aktiverer Shopify Payments starter godkjenningsprosessen for aktuelle lokale betalingsmåter og kredittkortmåter automatisk. En betalingsmåte forblir i «manuell godkjenning»-status mens søknaden din vurderes. Hvis søknaden din blir godkjent, kan du begynne å bruke betalingsmåten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis