Konfigurering av Shopify Payments

Konfigurer utbetalingsvarsler

Som standard sender Shopify deg en e-post når en utbetaling sendes til bankkontoen. E-posten inneholder det betalte beløpet og en kobling til utbetalingen i butikken, slik at du kan gå gjennom den inkluderte bestillingen og kundeinformasjonen. Du kan slå disse e-postene av eller på i Shopify Payments-innstillingene.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 2. Under Utbetalingsplan i Utbetalingsdetaljer-seksjonen velger eller fravelger du Aktiver varslinger.
 3. Klikk på Lagre.

Sett opp svindelforebygging

Shopify Payments kan gjøre forbedrede svindelanalysekontroller for å varsle deg om en bestilling kan være falsk. Shopify Payments har to svindelfiltre som du kan velge å aktivere, AVS og CVV:

 • Adressebekreftelsessystem (AVS) – AVS sammenligner den numeriske delen av kundens faktureringsadresse og postnummer med informasjonen i filen med kredittkortutstederen. Dette bidrar til å redusere en de fleste svindelforsøk, fordi uautoriserte brukere ofte ikke har riktig faktureringsadresse.

 • Card Verification Value (CVV) – CVV er et 4- eller 3-sifret nummer på baksiden av kundens kredittkort. Kredittkortselskap forbyr lagring av CVV-kode, så ved å be om CVV forsikrer du deg om at kunden fysisk besitter kortet. Kredittkortinformasjon som stjeles fra en forhandlers database er også mindre anvendelig, ettersom det ikke inneholder CVV-informasjon.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 2. I Svindelforebygging -seksjonen merker du av alternativene du vil bruke for å automatisk avvise belastninger.
 3. Klikk på Lagre.

Redigere bankkontoinformasjon

Hvis du endrer bank eller hvis bankkontoopplysningene dine endres, kan du oppdatere informasjonen i Shopify Payments-innstillingene dine. Du må bekrefte den gamle bankkontoinformasjonen din for å redigere bankinformasjon.

Du kan ikke bruke forhåndsbetalte bankkort som påloggingsinformasjon for bankkontoen for å motta utbetalinger fra Shopify Payments.

Forsiktig: For din egen sikkerhet kan bare butikkeieren redigere butikkens Shopify Payments-bankinformasjon.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 2. Under Utbetalingskonto i seksjonen Utbetalingsdetaljer klikker du Endre bankkonto.
 3. Angi kontoinformasjon og klikk på Lagre.

Rediger kundens faktureringsutdrag

Du kan endre utdraget som vises på kundes kredittkortregning når de gjør et kjøp i butikken. Du må legge til et telefonnummer slik at kundene kan ringe deg hvis det er et problem. Du kan også legge til butikkens navn, slik at kundene vet hva kredittkortbelastningen gjelder.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Administrer.
 2. I Kundens faktureringsutdrag-seksjonen skriver du inn en beskrivelse av kundeutskrift og telefonnummeret ditt og klikker på Lagre.

Oppdater skatteopplysningene dine

Når du setter opp Shopify Payments må du angi skatteopplysningene. Alle forretninger må sende inn en skatte-ID Hvis du har et enkeltpersonforetak uten skatte-ID, kan du sende inn ditt Social Insurance Number (SIN) eller Social Security Number (SSN) i stedet.

Hvis skatte-ID-en som du sender inn ikke er gyldig, må du oppdatere den. Når du må oppdatere skatteinformasjonen, mottar du en e-post fra Shopify og et varsel vises på hjemmesiden til Shopify-administratoren.

Fra og med 24. juni 2019 må du kontakte Shopifys brukerstøtte for å oppdatere skatteopplysningene dine.

Skatterapportering

Som kjøpmann må du overholde alle gjeldende forskrifter, herunder skatterapportering. Avhengig av din jurisdiksjon, kan Shopify Payments også bli pålagt å rapportere salget til de lokale skattemyndighetene.

USA, Australia og Europa har unike krav til avgiftsrapportering.

USA

I USA kreves det at enheten for betalingsinnhenting sender inn et 1099-K-skjema til IRS hvis du oppfyller noen av følgende kriterier:

 • For kalenderår før 2022: Du mottar mer enn 20 000 USD i bruttobetalinger, og har mer enn 200 transaksjoner.
 • For kalenderåret 2022 og senere: Du mottar mer enn 600 USD i bruttobetalinger, uansett antall transaksjoner.
 • Du oppfyller de individuelle grenseverdiene i din stat.

Shopify er pålagt å sende inn et 1099-K-skjema til IRS for transaksjonene dine som behandles gjennom Shopify Payments, og du er pålagt å rapportere disse verdiene når du sender inn skattemeldingen. Skjemaet genereres av Shopify Payments, og sendes både til deg og IRS på årlig basis. Bare butikkeiere har tilgang til informasjon knyttet til 1099-K-skjemaet.

Skjemaet du mottar fra Shopify inneholder bare transaksjoner som er behandlet gjennom Shopify Payments. Transaksjoner som er behandlet av andre gatewayer, som PayPal, føres opp på et separat skjema som leveres av den aktuelle gatewayen.

Butikkeiere kan laste ned en kopi av 1099-K i betalingsdelen av Shopify-administrator.

Finn ut mer om 1099-K-skjemaet på IRS' offisielle nettsted.

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. Klikk på Last ned PDF ved siden av 1099-K-skatteskjemaet.

Hvis du må henvise til en liste over transaksjoner som skal inkluderes i 1099-K-skjemaet ditt kan butikkeiere laste dem ned i CSV-format.

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter.
 4. Velg 1099-K-transaksjoner.
 5. Velg datointervallet for transaksjoner du vil laste ned.
 6. Klikk på Eksporter elementer.

Australia

I Australia må du registrere beløpet GST som er betalt til regjeringen med transaksjonsgebyr. Denne informasjonen kan du enten få ved å laste ned en generert faktura eller eksportere en fil med transaksjonsinformasjonen din.

Last ned en generert faktura

Du kan laste ned månedlige fakturaer som skal sendes inn med skattekravene. Hver faktura inkluderer total MVA som er betalt gjennom transaksjonsgebyrer for alle bestillinger som er gjort i butikken din den måneden. Denne funksjonen bruker tidssonen UTC, som kan være ulik tidssonen i butikken din. Hvis du vil ha en rapport som bruker butikkens tidssone, kan du eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil. Dokumenter-seksjonen er kun tilgjengelig for butikkeieren. Personalmedlemmer har ikke tilgang til denne seksjonen selv om de er tildelt alle tilgjengelige tillatelser.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den påfølgende måneden. For eksempel genereres fakturaen for juni den 5. juli. Hvis du ikke har transaksjoner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres ingen fakturaer for den måneden.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. I Skattedokumenter-dialogen klikker du på Last ned PDF ved siden av fakturaen du vil laste ned.

Du kan nå sende inn denne fakturaen med skattekravene.

Eksporter transaksjoner

Du kan eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil. CSV-filen inneholder en MVA-kolonne for australske forhandlere.

Steg:

 1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Vis utbetalinger-knappen.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter. En CSV-fil lastes ned i nettleseren din.
 4. Åpne CSV-filen i et redigeringsprogram for regneark.
 5. Den siste kolonnen av CSV-filen viser beløpet GST som er samlet inn fra hver transaksjon.
 6. Bruk SUMMER-verktøyet til å beregne totalbeløpet av GST du har samlet inn.

Singapore

I Singapore må du rapportere det betalte MVA-beløpet på transaksjonsgebyrer til myndighetene. Denne informasjonen kan du enten få ved å laste ned en generert faktura eller eksportere en fil med transaksjonsinformasjonen din.

Last ned en generert faktura

Du kan laste ned månedlige fakturaer som skal sendes inn med skattekravene. Hver faktura inkluderer total MVA som er betalt gjennom transaksjonsgebyrer for alle bestillinger som er gjort i butikken din den måneden. Denne funksjonen bruker tidssonen UTC, som kan være ulik tidssonen i butikken din. Hvis du vil ha en rapport som bruker butikkens tidssone, kan du eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil. Dokumenter-seksjonen er kun tilgjengelig for butikkeieren. Personalmedlemmer har ikke tilgang til denne seksjonen selv om de er tildelt alle tilgjengelige tillatelser.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den påfølgende måneden. For eksempel genereres fakturaen for juni den 5. juli. Hvis du ikke har transaksjoner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres ingen fakturaer for den måneden.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. I Skattedokumenter-dialogen klikker du på Last ned PDF ved siden av fakturaen du vil laste ned.

Du kan nå sende inn denne fakturaen med skattekravene.

Eksporter transaksjoner

Du kan eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil. CSV-filen inkluderer en MVA-kolonne for forhandlere i Singapore.

Steg:

 1. I Shopify Payments-seksjonen klikker du på Vis utbetalinger-knappen.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter. En CSV-fil lastes ned i nettleseren din.
 4. Åpne CSV-filen i et redigeringsprogram for regneark.
 5. Den siste kolonnen av CSV-filen viser beløpet GST som er samlet inn fra hver transaksjon.
 6. Bruk SUMMER-verktøyet til å beregne totalbeløpet av GST du har samlet inn.

Europa

Shopify Payments-avgifter inkluderer ikke merverdiavgift (MVA) for butikker i Europa, med unntak av Irland. Du vil kunne måtte beregne MVA med den lokale avgiftssatsen på MVA-erklæringen din. For å få disse opplysningene kan du enten laste ned en egnerert faktura eller eksportere en fil med transaksjonsopplysningene.

For butikker i Irland legges det på 23 % MVA i tillegg til Shopify Payments-avgifter.

Last ned en generert faktura

Du kan laste ned månedlige fakturaer som skal sendes inn med skattekravene. Hver faktura inkluderer total MVA som er betalt gjennom transaksjonsgebyrer for alle bestillinger som er gjort i butikken din den måneden. Denne funksjonen bruker tidssonen UTC, som kan være ulik tidssonen i butikken din. Hvis du vil ha en rapport som bruker butikkens tidssone, kan du eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil.

Fakturaen for hver måned genereres den 5. i den påfølgende måneden. For eksempel genereres fakturaen for juni den 5. juli. Hvis du ikke har transaksjoner med Shopify Payments for en bestemt måned, genereres ingen fakturaer for den måneden.

Steg:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Dokumenter.
 3. I Skattedokumenter-dialogen klikker du på Last ned PDF ved siden av fakturaen du vil laste ned.

Du kan nå sende inn denne fakturaen med skattekravene.

Eksporter transaksjoner

Du kan eksportere en liste over butikkens transaksjoner som en CSV-fil. CSV-filen inneholder en MVA-kolonne for europeiske forhandlere.

Steg:

Slik eksporterer du transaksjonene:

 1. I Shopify Payments-delen klikker du på Vis utbetalinger.
 2. Klikk på Transaksjoner.
 3. Klikk på Eksporter. En CSV-fil lastes ned i nettleseren din.
 4. Åpne CSV-filen i et redigeringsprogram for regneark.
 5. Den siste kolonnen av CSV-filen viser MVA-beløpet som er samlet inn fra hver transaksjon.
 6. Bruk SUMMER-verktøyet til å beregne totalbeløpet av MVA du har samlet inn.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis