Konfiguracja Shopify Payments

Konfigurowanie powiadomień o wypłatach

Ilekroć na Twoje konto bankowe wysyłana jest wypłata, Shopify wysyła do Ciebie domyślnie e-maila. Wiadomość zawiera wysokość wypłaconej kwoty oraz link do wypłaty w Twoim sklepie, dzięki czemu możesz sprawdzić zamówienie i dane klienta. Możesz włączyć lub wyłączyć te wiadomości e-mail w swoich ustawieniach Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij Zarządzaj. 3. W obszarze Harmonogram wypłat w sekcji Szczegóły wypłaty zaznacz lub odznacz opcję Włącz powiadomienia. 4. Kliknij Zapisz.

Skonfiguruj zapobieganie oszustwom

W Shopify Payments może zostać przeprowadzona rozszerzona analiza oszustw, na podstawie której uzyskasz informację o potencjalnie fałszywym zamówieniu. W Shopify Payments są dostępne dwa filtry oszustw, które można włączyć, AVS i CVV:

 • System weryfikacji adresu (AVS) - AVS porównuje część numeryczną adresu rozliczeniowego klienta z kodem pocztowym lub kod pocztowy dla informacji o pliku z wystawcą karty kredytowej. Pomaga to zredukować znaczną ilość oszustw, ponieważ nieuprawnieni użytkownicy często nie mają prawidłowego adresu rozliczeniowego.

 • Numer CVV (CVV) - Kod CVV to 3- lub 4-cyfrowy numer podany na odwrocie karty kredytowej klienta. Firmy obsługujące karty kredytowe zabraniają przechowywania kodu CVV, więc prosząc o podanie kodu CVV, upewniasz się, że karta jest faktycznie w posiadaniu klienta. Informacje o kartach kredytowych skradzione z bazy danych sprzedawcy są również mniej przydatne, ponieważ nie powinny one zawierać informacji CVV.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij Zarządzaj. 3. W sekcji Zapobieganie oszustwom zaznacz opcje, których chcesz użyć, aby automatycznie odrzucić opłaty. 4. Kliknij Zapisz.

Edytuj dane konta bankowego

Jeśli zmienisz banki lub zmienią się dane Twojego konta bankowego, możesz zaktualizować informacje w swoich ustawieniach Shopify Payments. Musisz zweryfikować stare informacje o koncie bankowym, aby edytować informacje bankowe.

Nie możesz użyć przedpłaconych kart bankowych jako poświadczeń konta bankowego w celu otrzymywania wypłat z Shopify Payments.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W obszarze Konto dla wypłaty w sekcji Szczegóły wypłaty kliknij opcję Zmień konto bankowe.
 3. Wprowadź informacje o koncie, a następnie kliknij Zapisz.

Edytuj rozliczenie klienta

Możesz zmienić zestawienie, które pojawia się na rachunku karty kredytowej klienta przy dokonywaniu zakupu w Twoim sklepie. Można również dodać swój numer telefonu, aby klienci mogli dzwonić do Ciebie, jeśli wystąpi problem. Możesz także dodać nazwę swojego sklepu, co ułatwi klientom sprawdzenie, czego dotyczy dane obciążenie karty kredytowej.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W sekcji Rozliczenie klienta wprowadź deskryptor wyciągu klienta i numer telefonu, po czym kliknij Zapisz.

Zaktualizuj swoje dane podatkowe

Po skonfigurowaniu Shopify Payments musisz podać dane podatkowe. Wszystkie firmy muszą podać swój identyfikator podatkowy NIP. Jeśli jesteś jedynym właścicielem i nie masz numeru identyfikacyjnego podatku, możesz w zamian podać swój numer ubezpieczenia społecznego SIN lub ostatnie cztery cyfry swojego numeru ubezpieczenia społecznego SSN.

Jeśli podany identyfikator podatkowy jest nieprawidłowy, należy go zaktualizować. Gdy musisz zaktualizować dane podatkowe, otrzymasz wiadomość e-mail od Shopify, a na stronie głównej panelu administracyjnego Shopify pojawi się powiadomienie.

Począwszy od dnia 24 czerwca 2019, zaktualizowanie danych podatkowych wymaga skontaktowania się z pomocą techniczną Shopify.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Stany Zjednoczone, Australia i Europa mają inne wymogi dotyczące sprawozdawczości podatkowej.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych należy przesłać formularz 1099-K do urzędu skarbowego (IRS) w przypadku spełnienia jednego z następujących kryteriów:

 • Wartość sprzedaży jest wyższa niż 20 000 USD, a liczba transakcji przekracza 200.
 • Osiągnięte zostały wartości progowe obowiązujące w danym stanie.

Ten formularz jest generowany przez Shopify Payments i przekazywany zarówno Tobie, jak i do IRS raz w roku. Dostęp do informacji związanych z formularzem 1099-K mogą uzyskać tylko właściciele sklepów.

Formularz otrzymany od Shopify uwzględnia tylko transakcje, które zostały przetworzone przez Shopify Payments. Transakcje przetworzone przez inne bramki, takie jak PayPal, są rozliczane na osobnym formularzu dostarczanym przez takie bramki.

Właściciele sklepów mogą pobrać kopię 1099-K w sekcji płatności panelu administracyjnego Shopify.

Dowiedz się więcej o formularzu 1099-K na oficjalnej stronie internetowej IRS.

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Dokumenty.
 3. Kliknij Pobierz PDF obok formularza podatkowego 1099-K.

Listę transakcji rozliczanych na formularzu 1099-K właściciele sklepów mogą pobrać w formacie CSV.

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj.
 4. Wybierz Transakcje 1099-K.
 5. Wybierz zakres dat transakcji do pobrania.
 6. Kliknij Eksportuj pozycje.

Australia

W Australii musisz podać organom rządowym kwotę GST zapłaconą z tytułu opłat transakcyjnych. Aby uzyskać te informacje, możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowitą kwotę GST zapłaconą z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. Ta funkcja wykorzystuje strefę czasową UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV. Sekcja Dokumenty dostępna jest tylko dla właściciela sklepu. Pracownicy nie mają dostępu do tej sekcji, nawet jeśli udzielono im wszystkich dostępnych uprawnień.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie jest generowana żadna faktura.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Dokumenty.
 3. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe kliknij opcję Pobierz PDF obok faktury, którą chcesz pobrać.

Teraz możesz wysłać tę fakturę wraz z wnioskami o zwrot podatku.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji swojego sklepu jako plik CSV. Plik CSV zawiera kolumnę GST dla australijskich sprzedawców.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij przycisk Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 4. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 5. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota GST pobierana przy każdej transakcji.
 6. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę GST.

Singapur

W Singapurze musisz podać organom rządowym kwotę GST zapłaconą z tytułu opłat transakcyjnych. Aby uzyskać te informacje, możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowitą kwotę GST zapłaconą z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. Ta funkcja wykorzystuje strefę czasową UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV. Sekcja Dokumenty dostępna jest tylko dla właściciela sklepu. Pracownicy nie mają dostępu do tej sekcji, nawet jeśli udzielono im wszystkich dostępnych uprawnień.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie jest generowana żadna faktura.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Dokumenty.
 3. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe kliknij opcję Pobierz PDF obok faktury, którą chcesz pobrać.

Teraz możesz wysłać tę fakturę wraz z wnioskami o zwrot podatku.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji Twojego sklepu jako plik CSV. Zawiera on kolumnę GST dla sprzedawców w Singapurze.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij przycisk Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 4. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 5. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota GST pobierana przy każdej transakcji.
 6. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę GST.

Europa

Opłaty Shopify Payments nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) stosowanego dla sklepów w Europie z wyjątkiem Irlandii. Konieczne może być rozliczenie podatku VAT na podstawie lokalnej stawki podatku w deklaracji VAT. Aby uzyskać te informacje, możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

W przypadku sklepów w Irlandii oprócz opłat Shopify Payments naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowity podatek VAT zapłacony z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. Ta funkcja wykorzystuje strefę czasową UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie jest generowana żadna faktura.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Dokumenty.
 3. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe kliknij opcję Pobierz PDF obok faktury, którą chcesz pobrać.

Teraz możesz wysłać tę fakturę wraz z wnioskami o zwrot podatku.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji swojego sklepu jako plik CSV. Plik CSV zawiera kolumnę VAT dla europejskich sprzedawców.

Kroki:

Aby wyeksportować swoje transakcje:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 4. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 5. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota VAT pobierana przy każdej transakcji.
 6. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę VAT.

Zweryfikuj swoją tożsamość

W dowolnym momencie Shopify i partnerzy bankowi mogą poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości. W większości przypadków wymaga to przesłania skanu urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wszelkiej wymaganej dodatkowej dokumentacji biznesowej.

Jeśli Twoja firma będzie wymagać weryfikacji, właściciel konta może przesłać wymagane dokumenty z banera wyświetlanego na stronie głównej Shopify. W trakcie weryfikacji Twoje wypłaty mogą zostać wstrzymane, dopóki Twoja tożsamość nie zostanie zweryfikowana, ale zwykle Twój sklep pozostanie otwarty, a klienci zwykle będą mogli nadal kupować Twoje produkty.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo