Często zadawane pytania dotyczące Shopify Payments

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Shopify Payments.

Wypłaty

Jak mogę otrzymać wypłatę?

Za pośrednictwem Shopify Payments środki są przelewane na konto bankowe wprowadzone na stronie Dostawcy płatności w panelu administracyjnym Shopify. Konto, którego używasz do przyjmowania wypłat, musi być kontem Shopify Balance, lub rachunkiem bieżącym (w Wielkiej Brytanii lub Irlandii "current account"). Aby uzyskać więcej informacji na temat kont, których możesz używać, zapoznaj się z sekcją wymagań dotyczących konta bankowego dla Shopify Payments w Twoim kraju.

Czy mogę szybciej otrzymać pieniądze?

Czas potrzebny na dokonanie przelewu środków na konto bankowe przez Shopify Payments zależy od Twojego okresu płatności. Nie możemy skrócić okresu płatności dla indywidualnego konta, ale aktywnie pracujemy nad skróceniem okresów płatności dla wszystkich kont. Możesz sprawdzić wszystkie próby przelewu na swoje konto bankowe podejmowane przez Shopify Payments na podstawie harmonogramu wypłat w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli korzystasz z konta Shopify Balance, możesz otrzymać zarobki w serwisie Shopify Payments w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego. Do dni roboczych nie wlicza się weekendów ani świąt amerykańskich. Jeśli masz aktywną opcję Raty Shop Pay i klient skorzysta z niej podczas realizacji zakupu, wypłata pojawi się w ciągu trzech dni roboczych.

Co liczy się jako dzień roboczy?

Dni robocze są od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt federalnych w przypadku sprzedawców w Stanach Zjednoczonych oraz dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku sprzedawców w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Dzień złożenia zamówienia przez klienta w Twoim sklepie ustala się na podstawie czasu złożenia zamówienia w strefie czasowej UTC.

Dlaczego moja wypłata ma status „Zapłacone”, ale środki nie zostały jeszcze zdeponowane?

Środki przelewamy codziennie, ale większość banków przetwarza przelewy tylko w dni robocze. Oznacza to, że jeśli środki zostały wysłane do Ciebie w dniu świątecznym lub w weekend, prawdopodobnie wpłyną one na Twoje konto bankowe następnego dnia, gdy Twój bank będzie otwarty. W przypadku przelewów wykonanych w dni robocze środki powinny wpłynąć na konto do następnego dnia.

Moja wypłata nie powiodła się, co mam zrobić?

Jeśli przelew się nie powiedzie, wypłaty na konto bankowe są zawieszane do czasu rozwiązania problemu. Aby rozwiązać problem nieudanych przelewów, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na banerze Nieudana wypłata na stronie Wypłaty. Na przykład, może zostać wyświetlona prośba o zaktualizowanie danych bankowych lub kliknięcie przycisku Ponów próbę wypłaty.

Po zaktualizowaniu danych bankowych i wprowadzeniu prawidłowego rachunku bieżącego nieudane przelewy są automatycznie ponawiane w ciągu 72 godzin. Jeśli Twoje bieżące konto jest prawidłowe i nie masz pewności, dlaczego przelew się nie powiódł, należy skontaktować się z bankiem w celu zbadania problemu. Więcej informacji na temat nieudanych wypłat znajduje się w sekcji Otrzymywanie płatności za pomocą Shopify Payments.

Dlaczego wszystkie moje wypłaty realizowane są w odstępie 30 dni?

W niektórych przypadkach Twoje zamówienia podlegają 30-dniowemu okresowi wypłaty ze względu na rodzaj sprzedawanych produktów. Ten okres wypłaty jest wymagany przez naszego partnera płatniczego w odniesieniu do niektórych firm. Użytkownik jest powiadamiany bezpośrednio, jeśli konto wymaga 30-dniowego okresu wypłaty zamiast standardowego.

Twoje konto Shopify Payments

Moje konto Shopify Payments jest zawieszone, co mam zrobić?

Jeżeli konto Shopify Payments jest zawieszone, właściciel konta Shopify otrzymuje wiadomość e-mail z dodatkowymi informacjami. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z treścią tego e-maila i wyślij bezpośrednio odpowiedź. Dowiedz się więcej o zawieszeniach konta.

Czy Shopify chroni mnie przed obciążeniami zwrotnymi?

Nie, to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za obciążenia zwrotne. Shopify może zapewnić Ci pomoc, dostarczając dokumentację dowodową umożliwiającą zakwestionowanie zasadności obciążenia zwrotnego, ale to bank posiadacza karty podejmuje decyzję w sprawie obciążenia zwrotnego. Shopify nie może zmienić decyzji banku ani się od niej odwołać.

Czy istnieją limity przetwarzania lub rezerwy środków?

Nie ma limitu kwoty, jaką możesz akceptować co miesiąc lub przy każdej transakcji za pośrednictwem Shopify Payments, a pieniądze są przelewane na Twoje konto bankowe zgodnie z harmonogramem, niezależnie od kwoty.

W rzadkich przypadkach możemy poprosić o dodatkową rezerwę. Jeśli taka sytuacja będzie dotyczyć Twojej firmy, nasz zespół ds. weryfikacji skontaktuje się z Tobą bezpośrednio w celu omówienia tego zdarzenia.

Czy mogę używać konta bankowego z kilkoma sygnatariuszami?

Tak. Zwiększone bezpieczeństwo zapewniane przez banki dzięki kilku sygnatariuszom ma na celu zabezpieczenie konta przed nieuprawnionymi zmianami. Nie ma jednak wpływu na zwykłe operacje przelewów na konto i z konta. Jeśli konfiguracja Twojego konta pozwala na otrzymywanie przelewów z sieci Automatycznej Izby Rozliczeniowej (ACH), Shopify może przelać na nie środki. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących konta bankowego.

Czy niektóry firmy nie mogą korzystać z usługi Shopify Payments?

Tak, istnieją pewne rodzaje firm i usług, w przypadku których korzystanie z rozwiązania Shopify Payments jest niemożliwe. Więcej informacji o tym, jakie rodzaje działalności gospodarczej są niedozwolone, znajdziesz w sekcji dotyczącej niedozwolonych typów działalności.

Gdzie mogę znaleźć Warunki świadczenia usług Shopify Payments?

Warunki świadczenia usług przez Shopify Payments i powiązane dokumenty prawne są dostępne w sekcji Shopify Legal.

Jak przenieść własność konta Shopify Payments?

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, jeśli chcesz przenieść własność swojego konta Shopify Payments.

Co to jest konto Shopify Balance?

Shopify Balance to firmowe konto finansowe, które umożliwia zarządzanie płatnościami i transakcjami sklepu w jednym miejscu. Jeśli jesteś kwalifikującym się sprzedawcą w Stanach Zjednoczonych, otrzymasz konto Shopify Balance podczas aktywacji usługi Shopify Payments. Możesz zmienić konto do wypłat w dowolnym momencie w opcjach: Ustawienia > Płatności.

Lokalizacja i waluta

W jakiej walucie mogę sprzedawać?

Waluta sprzedaży zależy od kraju, w którym znajduje się Twoja firma. W sekcji Obsługiwane waluty znajduje się lista par krajów i walut obsługiwanych przez Shopify Payments.

Czy mogę sprzedawać w USD w Kanadzie?

Tak, ale musisz upewnić się, czy Twoje konto bankowe jest kompatybilne. Aby uzyskać więcej informacji na temat kont, których możesz używać, zapoznaj się z sekcją wymagań dotyczących konta bankowego dla Shopify Payments w Twoim kraju.

Czym są karty krajowe?

Karty krajowe to karty kredytowe wydawane i używane w tym kraju lub regionie, w którym jest zlokalizowana Twoja firma. Oznacza to, że instytucja finansowa, która wydała kartę kredytową, znajduje się w tym samym kraju lub regionie, w którym znajduje się Twoja firma.

Na przykład, Twoja firma znajduje się w Japonii, a klient dokonuje zakupu za pomocą karty kredytowej wydanej w Japonii. Jest to zakup przy użyciu krajowej karty kredytowej.

Czym są karty międzynarodowe?

Karty międzynarodowe to karty kredytowe wydawane i używane poza krajem i regionem lokalizacji Twojej firmy. Oznacza to, że instytucja finansowa, która wydała kartę kredytową, znajduje się w innym kraju niż Twoja firma.

Na przykład, Twoja firma znajduje się w Niemczech, a klient dokonuje zakupu za pomocą karty kredytowej w Stanach Zjednoczonych. Jest to zakup przy użyciu międzynarodowej karty kredytowej, ponieważ karta kredytowa klienta pochodzi z kraju lub regionu, który różni się od lokalizacji Twojej firmy.

Czym są karty europejskie?

Karty europejskie to karty kredytowe wydawane i używane w określonych krajach i regionach w Europie. Oznacza to, że instytucja finansowa, która wydała kartę kredytową, może znajdować się w innym kraju lub regionie niż Twoja firma. Karty europejskie są traktowane tak samo jak karty krajowe.

Na przykład, Twoja firma znajduje się w Holandii, a klient dokonuje zakupu za pomocą karty kredytowej w Irlandii. To jest zakup przy użyciu europejskiej karty kredytowej. Karta kredytowa klienta jest europejską kartą kredytową, ponieważ została wydana w obsługiwanym kraju lub regionie europejskim.

Lista krajów i regionów, w których obsługiwane są karty europejskie:

Lista krajów i regionów Europy oraz powiązane z nimi kody krajów
Kraj lub region Kod kraju
Andora AD
Austria AT
Belgia BE
Bułgaria BG
Chorwacja HR
Cypr CY
Republika Czeska CZ
Dania DK
Estonia EE
Wyspy Owcze FO
Finlandia FI
Francja FR
Niemcy DE
Gibraltar GI
Grecja GR
Grenlandia GL
Guernsey GG
Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie) VA
Węgry HU
Islandia IS
Irlandia IE
Wyspa Man IM
Izrael IL
Włochy IT
Jersey JE
Łotwa LV
Liechtenstein LI
Litwa LT
Luksemburg LU
Macedonia MK
Malta MT
Monako MC
Czarnogóra ME
Holandia NL
Norwegia NO
Polska PL
Portugalia PT
Rumunia RO
Saint Pierre i Miquelon PM
San Marino SM
Serbia RS
Słowacja SK
Słowenia SI
Hiszpania ES
Svalbard i Jan Mayen SJ
Szwecja SE
Szwajcaria CH
Turcja TR

Czy opłaty Shopify Payments obejmują GST (podatek od towarów i usług) w Australii?

Tak. Aktualna stawka australijskiego podatku GST w wysokości 10% pobierana jest od wszystkich transakcji przetwarzanych za pośrednictwem Shopify Payments.

Czy opłaty w ramach Shopify Payments obejmują podatek od towarów i usług (GST) w Singapurze?

Tak. W Singapurze dla wszystkich transakcji przetwarzanych za pośrednictwem Shopify Payments naliczana jest aktualna stawka GST w wysokości 7%.

Gdzie mogę dowiedzieć się, jakiej wysokości podatek GST został naliczony w opłatach Shopify Payments?

Można wyeksportować arkusz kalkulacyjny transakcji, w którym przedstawiona jest wysokość zapłaconego podatku GST.

Czy opłaty Shopify Payments uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) dla sklepów w Europie?

Opłaty Shopify Payments nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) stosowanego dla sklepów w Europie z wyjątkiem Irlandii. Konieczne może być rozliczenie podatku VAT na podstawie lokalnej stawki podatku w deklaracji VAT.

Co to jest PSD2?

W dniu 14 września 2019 roku we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii wprowadzona została zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatniczych, zwana również PSD2. Dla sklepów online w krajach, których dotyczy ta dyrektywa, przewidziany jest 18-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do jej wymogów.

PSD2 wprowadza nowe, rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa dotyczące płatności elektronicznych w celu zmniejszenia ryzyka oszustwa. Uzyskasz zgodność z PSD2, jeśli korzystasz z Shopify Payments za pośrednictwem naszej zintegrowanej funkcji Bezpieczna realizacja zakupu 3D.

Co to jest realizacja zakupu 3D Secure?

3D Secure to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa do transakcji kartą kredytową i debetową online. Dodaje krok uwierzytelniania płatności online poprzez przekierowanie użytkownika do domeny emitenta karty, a następnie z powrotem do domeny sklepu online w celu zakończenia płatności. Sklepy online w krajach objętych dyrektywą PSD2 wymagają integracji z usługą 3D Secure Checkout w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą PSD2.

Płatności uwierzytelnione pomyślnie za pomocą usługi 3D Secure są chronione przez przeniesienie odpowiedzialności. Gdy płatność jest uwierzytelniana za pomocą usługi 3D Secure, odpowiedzialność za nieuczciwe obciążenia zwrotne lub spory zostaje przeniesiona ze sprzedawcy na wydawcę karty. Dzięki przeniesieniu odpowiedzialności sprzedawcy nie są już odpowiedzialni za koszty związane z obciążeniami zwrotnymi lub sporami. Jednak wydawcy kart stosują politykę znoszenia tej ochrony w przypadku zbyt dużej liczby obciążeń zwrotnych. Na przykład polityka firmy Visa przewiduje brak możliwości przeniesienia odpowiedzialności na wydawcę karty w przypadku sprzedawców, u których wartość nieuczciwych obciążeń zwrotnych przekracza 7500 USD miesięcznie.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments lub Stripe jako bramki płatniczej, automatycznie korzystasz z bezpiecznej realizacji zakupu 3D Secure. Usługa Shopify Payments została zoptymalizowana w celu zminimalizowania wykorzystania 3D Secure i korzysta z 3D Secure tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez bank wydający, aby transakcja została pomyślnie autoryzowana.

Jeśli korzystasz z bramki firmy zewnętrznej i wymagasz 3D Secure, możesz użyć Cardinal jako dostawcy 3D Secure.

Zakupy i zwroty

Czy istnieje minimalna kwota transakcji wymagana podczas korzystania z usługi Shopify Payments?

Tak. Jeśli suma transakcji jest mniejsza niż minimalna, klient napotka błąd podczas realizacji zakupu. Minimalna kwota ma na celu zapobiegnięcie utracie pieniędzy z transakcji po odliczeniu opłat Shopify Payments.

Minimalna kwota jest oparta na walucie, w której otrzymujesz wypłaty.

Tabela przedstawiająca walutę wypłaty i kwoty minimalne.
Waluta wypłaty Minimalna kwota
USD, CAD, AUD, NZD, SGD 0,50 $
DKK 2,50-kr.
EUR 0,50 €
GBP 0,30 £
HKD 4,00 $
JPY 50 ¥
RON 2,00 lei

Czy mogę rejestrować kilka płatności w ramach jednego zamówienia za pomocą usługi Shopify Payments?

Tylko sklepy Shopify Plus mogą rejestrować wiele płatności częściowych dla jednego zamówienia Shopify Payments. Sklepy korzystające z pozostałych planów subskrypcji mogą rejestrować płatność tylko raz za zamówienie, a kwota płatności nie może być wyższa niż autoryzowana kwota zamówienia. To oznacza, że klienci nie mogą dodawać produktów do istniejącego zamówienia. Aby dodać więcej produktów po złożeniu zamówienia, muszą złożyć nowe zamówienie.

Mój klient twierdzi, że został za coś obciążony opłatą, ale ja nie mam zamówienia, dlaczego?

Wiele banków wyświetla opłaty natychmiast po tym, jak dokonana zostanie próba płatności, nawet jeśli płatność taka nie powiedzie się. W większości przypadków nieudane próby płatności pojawiają się jako oczekujące opłaty; jednak niektóre banki wyświetlają je jako opłaty stałe. Opłaty te, niezależnie od ich statusu, pojawiają się na krótki okres przed ich anulowaniem. Czas, przez jaki opłata widnieje na koncie klienta, zależy od banku, ale zazwyczaj wynosi 3-5 dni. Jeśli nie jest jasne, z jakiego tytułu opłata jest naliczona, poproś klienta, aby skontaktował się ze swoim bankiem w celu potwierdzenia, czy opłata jest autoryzacją, nieudaną opłatą czy udaną transakcją. Jeśli opłata pozostanie na koncie klienta przez więcej niż 5 dni roboczych bez zamówienia, a bank klienta nie będzie w stanie ustalić, z jakiego tytułu opłata została naliczona, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify w celu uzyskania pomocy.

Jak długo trwa realizacja zwrotu kosztów dla moich klientów?

W większości przypadków klient otrzymuje zwrot kosztów w ciągu 10 dni roboczych. Czas przetwarzania może się różnić w zależności od banku.

W okresie autoryzacji, gdy klient otrzymuje zwrot (częściowy lub w całości), może nie widzieć na swoim wyciągu bankowym pozycji zwrotu, ponieważ zarejestrowaną kwotę korygujemy odpowiednio do opłaty przy jej rozliczaniu. Do czasu upływu okresu weryfikacji, pobrana płatność może mieć status „Oczekująca”.

Jeśli nie znasz statusu przetwarzanego zwrotu, skontaktuj się obsługą Shopify w celu uzyskania numeru referencyjnego zwrotu.

Jak dokonać zwrotu kosztów zamówienia?

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Zwrot kosztów w ramach usługi Shopify Payments.

Czy zwrot kosztów może zostać anulowany?

Nie. Po dokonaniu zwrotu nie można go anulować.

Jeśli karta, na którą został dokonany zwrot wygasła lub została zablokowana, zwracana kwota zasili nową kartę. W rzadkich przypadkach, jeśli klient nie ma nowej karty, bank zazwyczaj wysyła zwrot pieniędzy na konto bankowe klienta.

Ila mam czasu na dokonanie zwrotu kosztów?

Maksymalny termin zwrotu kosztów zależy od możliwości przetwarzania przez bank klienta zwrotów kosztów dla zamówień po dłuższym okresie. Zazwyczaj możesz zwrócić pieniądze do 120 dni.

Czy po zwrocie kosztów otrzymam zwrot opłat za płatność kartą kredytową?

Nie. W sekcjach C5, D5 i D6 Warunków świadczenia usług Shopify Payments znajduje się stwierdzenie, że nie zwracamy opłat za płatności kartą kredytową w transakcjach Shopify Payments, gdy sprzedawca dokona zwrotu na rzecz klienta. Shopify Payments ponosi koszty przetwarzania zarówno zwrotu kosztów, jak i pierwotnej transakcji, więc pierwotna opłata za przetwarzanie karty kredytowej nie jest zwracana.

Obciążenia zwrotne i odrzucone płatności

Czy mogę zrefundować obciążenie zwrotne?

Nie. Obciążenie zwrotne ma miejsce, gdy firma obsługująca kartę kredytową zwróci obciążenie właścicielowi karty kredytowej na Twój koszt. Płatność za zamówienie nie może zostać zwrócona za pośrednictwem Shopify po rozpoczęciu procesu obciążenia zwrotnego, a środki są automatycznie pobierane z Twojego konta przez bank. Jeśli obciążenie zwrotne jest tylko procedurą wyjaśniającą, a środki nie zostały jeszcze pobrane przez firmę obsługującą kartę kredytową, zwrot kosztów jest możliwy, ale nie jest zalecany. Firma obsługująca kartę kredytową zwraca klientowi koszty bezpośrednio, jeśli utracisz prawo do procedury wyjaśniającej dotyczącej obciążenia zwrotnego.

Dlaczego jest mi naliczana opłata za każde obciążenie zwrotne?

W przypadku obciążenia zwrotnego następuje obciążenie Shopify Payments pełną kwotą opłaty, aby pokryć koszty przetwarzania sporu. Możesz przesłać dowody, aby spór został rozstrzygnięty na Twoją korzyść. Jeśli wygrasz spór, zwrócimy Ci pełną kwotę (w tym opłatę za obciążenie zwrotne).

Mój klient oświadczył, że spór powstał przez pomyłkę. Czy można go unieważnić?

Tak, ale może to zrobić tylko Twój klient. Jeśli rozmawiałeś(-aś) ze swoim klientem i uzyskałeś(-aś) jego zgodę na wycofanie sporu, należy go poprosić, aby skontaktował się z bankiem i poinformował o swojej rezygnacji z obciążenia zwrotnego. Należy również dostarczyć dowody do banku klienta, w tym oświadczenie klienta o rezygnacji z obciążenia. Uwzględniane są następujące dowody:

  • data i godzina realizacji zamówienia
  • informacje rozliczeniowe, z których korzystał klient
  • adres IP i kraj podany w celu realizacji zamówienia
  • informacje dotyczące wysyłki i śledzenia zamówienia.

Czy mogę dodać więcej informacji po przesłaniu odpowiedzi?

Dodatkowe dowody można dołączyć do swojej odpowiedzi w dowolnym czasie przed terminem płatności obciążenia zwrotnego. Termin płatności wynosi od 7 do 21 dni od obciążenia zwrotnego lub zapytania. Aby uzyskać informacje na temat przeglądania i dodawania dowodów do obciążenia zwrotnego, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami.

Zakup mojego klienta został odrzucony. Dlaczego?

Istnieje kilka możliwych powodów. Banki posiadają zautomatyzowane systemy, które decydują o akceptacji opłaty. Oceniane są różne sygnały, np. zachowanie klienta w zakresie wydatków, saldo konta i informacje o karcie, takie jak data ważności i kod weryfikacyjny karty (CVV).

Te sygnały stale się zmieniają. W rezultacie karta, która wcześniej była akceptowana, może zostać odrzucona w późniejszym czasie. Nawet jeśli wszystkie dane karty są poprawne, a płatności Twojego klienta były dotychczas udane, nowa opłata może zostać odrzucona przez bankowe systemy wykrywania oszustw.

Czy mogę uzyskać więcej informacji o odrzuceniu?

W historii zamówienia udostępniamy wszystkie informacje, jakie otrzymujemy z banku klienta. Większość przypadków odrzucenia opłaty ma ogólny charakter, więc nie mamy wiele informacji o ich przyczynie.

Jeśli informacje o karcie wydają się być poprawne, klient powinien się skontaktować ze swoim bankiem i zawnioskować o więcej informacji oraz akceptację przyszłych opłat.

Jak zmniejszyć prawdopodobieństwo odrzucenia opłaty?

Głównymi czynnikami decydującymi o zaakceptowaniu transakcji przez bank są prawidłowy numer karty, data ważności i kod CVV. Wpływ innych danych, takich jak adres i nazwa, zależy od marki karty. Na przykład, tylko American Express bierze pod uwagę nazwę klienta.

Czy jeśli zamknę sklep, będę nadal otrzymywać e-maile dotyczące obciążeń zwrotnych?

Wiadomości e-mail dotyczące obciążeń zwrotnych są nadal wysyłane do zamkniętych lub zawieszonych sklepów.

Jeśli Twój sklep jest zamknięty lub zawieszony i otrzymasz wiadomość e-mail o obciążeniach zwrotnych, musisz zalogować się i zapłacić za nowy plan, aby otworzyć ponownie sklep. Po ponownym otwarciu sklepu możesz przesłać dodatkowy dowód w sprawie obciążenia zwrotnego.

Jeśli nie otworzysz ponownie sklepu, wraz z obciążeniem zwrotnym przesyłane są tylko podstawowe informacje transakcyjne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo