Stawki opłat za usługę Shopify Payments według typu karty

Jeśli Twoja firma ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, opłaty za usługę Shopify Payments są ustalane na podstawie typu karty używanego przez Twoich klientów.

Typ kart

Istnieją dwa główne typy kart, które są używane do ustalania opłat za usługę Shopify Payments:

  • Standardowe: Obejmują krajowe karty konsumenckie wydane przez firmę Visa, Mastercard, Discover i Diners Club.
  • Składka: Obejmują krajowe karty komercyjne, korporacyjne i firmowe (takie jak Visa Business) oraz wszystkie krajowe karty American Express.

Karty konsumenckie

Karty konsumenckie to karty kredytowe wydane osobom fizycznym do użytku osobistego, które należą do kategorii typów kart Standardowe.

Karty komercyjne, korporacyjne i firmowe

Karty komercyjne, korporacyjne i firmowe są przeznaczone specjalnie dla firm i organizacji. Służą one jako wygodna metoda płatności za wydatki związane z działalnością gospodarczą, takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych i zapasów oraz pokrycie kosztów pracowniczych. Karty komercyjne, korporacyjne i firmowe należą do kategorii typów kart Premium.

Dodatkowe opłaty za karty międzynarodowe

Podczas przetwarzania międzynarodowych kart i metod płatności naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 1% powyżej obowiązującej opłaty podstawowej. Dowiedz się więcej o planach i cenach.

Wyświetl stawki płatności w panelu administracyjnym Shopify

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
  2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
  3. W sekcji Stawki płatności wyświetl stawki, które mają zastosowanie do wszystkich metod płatności, o ile nie określono inaczej.

Raport finansowy Płatności

Raport finansowy Płatności jest przydatnym narzędziem, które umożliwia wyświetlenie transakcji płatniczych sklepu dla wybranego przedziału czasu. Zawiera także informacje na temat wolumenu transakcji w zależności od typu karty. Dowiedz się więcej o raporcie finansowym Płatności.

Wyświetl raport finansowy Płatności

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Analizy > Raporty.
  2. Kliknij Kategorie.
  3. Wybierz Finanse, aby odfiltrować raporty i wyświetlić tylko raporty finansowe.
  4. W kolumnie Nazwa kliknij raport Płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo