Autoryzacja i rejestrowanie płatności

Po zarejestrowaniu płatności klient jest obciążany. Domyślnie płatności kartą kredytową i niektóre dodatkowe metody płatności są rejestrowane automatycznie, ale możesz zmienić ustawienia sklepu, tak aby płatności były rejestrowane ręcznie, jeśli ta opcja jest bardziej odpowiednia dla Twojej działalności.

W ramach procesu płatności kartą kredytową płatności są autoryzowane, a następnie muszą zostać zarejestrowane w okresie autoryzacji. Rejestracja płatności powoduje wysłanie danych karty kredytowej do banku klienta w celu ich przetworzenia.

Dodatkowe metody płatności są przetwarzane inaczej niż karty kredytowe, ale wielu dostawców obsługuje ręczne, a także automatyczne rejestrowanie płatności. Jeśli w Twoim sklepie skonfigurowano ręczne rejestrowanie płatności, ale dodajesz dodatkowego dostawcę płatności, który nie obsługuje płatności ręcznych, wówczas w przypadku zamówień przetwarzanych przez tego dostawcę płatności będą rejestrowane automatycznie, a nie ręcznie.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, innego dostawcy płatności kartą kredytową lub dostawców dodatkowych metod płatności, musisz wybrać sposób rejestrowania płatności od swoich klientów. Płatności można rejestrować w następujący sposób:

 • Automatycznie podczas realizacji zakupu: płatność jest rejestrowana w momencie sprzedaży lub – w przypadku dodatkowych metod płatności – gdy dostawca zakończy przetwarzanie płatności. Automatyczne rejestrowanie płatności podczas realizacji zakupu jest ustawieniem domyślnym. Ta opcja pozwala zaoszczędzić czas podczas przetwarzania zamówień i jest używana przez większość sprzedawców.
 • Automatycznie przy realizacji zamówienia: płatność ma status Autoryzowana podczas realizacji zakupu i jest automatycznie rejestrowana w przypadku realizacji całego zamówienia przed upływem okresu autoryzacji płatności. Jeśli musisz zarejestrować płatność przed wygaśnięciem autoryzacji lub wcześniej, możesz zarejestrować płatność ręcznie. Możesz również ustawić powiadomienie e-mail ostrzegające o wygaśnięciu autoryzacji 2 dni wcześniej.
 • Automatyczna rejestracja po każdej realizacji (tylko Plus): płatność ma status Autoryzowana przy realizacji zakupu i jest automatycznie rejestrowana po zrealizowaniu pozycji. Ta metoda rejestracji płatności jest dostępna zamiast opcji Automatycznie po realizacji zamówienia. Jeśli musisz zarejestrować płatność przed wygaśnięciem autoryzacji lub wcześniej, możesz zarejestrować płatność ręcznie. Możesz również ustawić powiadomienie e-mail ostrzegające o wygaśnięciu autoryzacji 2 dni wcześniej.
 • Ręcznie: gdy płatność za zamówienie ma status Autoryzowana, musisz zarejestrować płatność przed otrzymaniem płatności za zamówienie. Płatności kartą kredytową muszą zostać zarejestrowane w okresie autoryzacji. Ręczne rejestrowanie płatności powoduje opóźnienie i wprowadza dodatkowy krok w workflow przetwarzania zamówienia. Możesz skonfigurować płatność ręczną z następujących powodów:
  • Przejrzyj analizę oszustw dla zamówienia przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu transakcji albo anulowaniu zamówienia.
  • Zapewnienie zgodności ze standardem księgowym, który wymaga zarejestrowania płatności po realizacji.
  • Zachowanie zgodności z lokalnym rozporządzeniem, które określa, że sprzedawcy internetowi muszą oferować co najmniej jedną metodę płatności, która umożliwia klientowi zapłatę za zamówienie przy dostawie.
  • Rejestrowanie wielu płatności przy pomocy obsługiwanego dostawcy płatności.

Co oznacza okres autoryzacji karty kredytowej?

Wszyscy dostawcy usług płatności kartą kredytową mają okres autoryzacji, aby umożliwić obciążenie karty kredytowej klienta. W procesie autoryzacji najpierw sprawdza się, czy karta kredytowa jest ważna i, czy dostępne na niej środki są wystarczające do realizacji transakcji.

Okres autoryzacji zakończy się po pewnym czasie. Długość okresu autoryzacji zależy od dostawcy usług płatności kartą kredytową. Musisz zarejestrować płatność w okresie autoryzacji, aby otrzymać pieniądze za zrealizowane zamówienie.

Shopify Payments zapewnia 7-dniowy okres autoryzacji.

Wydłużone okresy autoryzacji

Sprzedawcy korzystający z planu Shopify Plus mają wydłużone okresy autoryzacji, jeśli podczas realizacji zakupu używają określonych kart kredytowych.

Dozwolone okresy autoryzacji mogą się różnić, w zależności od banku, który wydał kartę kredytową, Niektóre karty mogą nie obsługiwać wydłużonych okresów autoryzacji, dlatego należy monitorować stronę Zamówienia w przypadku wygasających autoryzacji.

Począwszy od 21 października 2020, jeśli ręcznie rejestrujesz płatność po upływie standardowego okresu siedmiu dni, oprócz standardowych opłat za płatności kartą kredytową do transakcji zostanie naliczona opłata 1,75%.

Okresy autoryzacji dla różnych dostawców kart kredytowych.
Typ karty Okres autoryzacji
Visa Do 30 dni
Mastercard Do 30 dni
Discover Do 10 dni
JCB Do 10 dni
American Express Do 30 dni
Diners Club 7 dni
China UnionPay 7 dni

Jeśli masz płatność, która nie została zarejestrowana w ciągu siedmiu dni i nie chcesz ponieść tej opłaty, anuluj zamówienie i utwórz nowe. Data ważności autoryzacji jest wyświetlana na stronie Zamówienia.

Skonfiguruj automatyczne rejestrowanie płatności przy realizacji zakupu

Automatyczne rejestrowanie płatności jest domyślnie aktywowane dla nowych sklepów. Jeśli rejestrujesz płatność ręcznie, ale chcesz zmienić to ustawienie dla swojego sklepu, możesz aktywować automatyczne rejestrowanie płatności.

Gdy aktywowano automatyczne rejestrowanie płatności przy realizacji zakupu, klienci, którzy płacą kartą kredytową, są automatycznie obciążani w momencie sprzedaży, a klienci, którzy płacą za pomocą dodatkowych metod płatności, są obciążani, gdy dostawca zakończy przetwarzanie.

Kroki:

Skonfiguruj automatyczne rejestrowanie płatności przy realizacji zamówienia

Gdy automatyczne rejestrowanie płatności przy realizacji zamówienia jest aktywowane, płatność za zamówienie ma status Autoryzowane podczas realizacji zakupu. Płatność jest rejestrowana automatycznie, gdy całe zamówienie zostanie zrealizowane w okresie autoryzacji. Automatyczne rejestrowanie przy realizacji ma zastosowanie tylko do zamówień składanych po aktywacji tej funkcji. W przypadku zamówień, które są już w toku, automatyczne rejestrowanie przy realizacji nie będzie dostępne. Jeśli musisz zarejestrować płatność przed wygaśnięciem autoryzacji lub wcześniej, możesz zarejestrować płatność ręcznie.

Ograniczenia

Automatyczne rejestrowanie przy realizacji zamówienia ma następujące ograniczenia:

 • Płatność można zarejestrować tylko w okresie autoryzacji.
 • Aby zamówienie można było zarejestrować automatycznie, musi być ono zrealizowane w całości. Częściowo zrealizowane zamówienia nie zostaną zarejestrowane.
 • Dostawca płatności musi obsługiwać okresy autoryzacji.
 • Zamówienia i wersje robocze zamówień dla klientów B2B lub w ramach realizacji zakupu B2B muszą być ręcznie rejestrowane, jeśli nie mają odpowiedniej autoryzacji i warunków płatności płatne po realizacji.
 • Ta funkcja nie jest kompatybilna z aplikacjami do realizacji zamówień, które wymagają statusu zamówienia Opłacone przed rozpoczęciem procesu realizacji.

Kroki:

Skonfiguruj automatyczne rejestrowanie płatności dla każdej realizacji

Gdy automatyczne rejestrowanie płatności dla każdej realizacji jest aktywowane, płatność za zamówienie ma status Autoryzowana podczas realizacji zakupu.

Płatność jest automatycznie rejestrowana dla pozycji pojedynczych i obowiązujących podatków po ich realizacji w okresie autoryzacji. Pozostała kwota płatności, np. wysyłka, opłaty i cła, jest automatycznie rejestrowana po realizacji całego zamówienia w okresie autoryzacji. Automatyczne rejestrowanie płatności po każdej realizacji ma zastosowanie tylko do zamówień składanych po aktywacji tej funkcji. Jeśli musisz zarejestrować płatność przed wygaśnięciem autoryzacji lub wcześniej, możesz zarejestrować płatność ręcznie.

Ograniczenia i wymagania

Automatyczne rejestrowanie dla każdej realizacji ma następujące ograniczenia:

 • Płatność można zarejestrować tylko w okresie autoryzacji.
 • Twój dostawca płatności musi obsługiwać okresy autoryzacji i wiele rejestracji autoryzacji.
 • Płatność jest wymagalna, gdy zostanie zrealizowane całe zamówienie, a nie po każdej realizacji w poniższych sytuacjach:

  • Do zamówienia dodano warunki płatności Płatne po realizacji.
  • Zamówienie zostało złożone przez firmę B2B z warunkami płatności w lokalizacji ustawionymi na Płatne po realizacji.
 • Zamówienia utworzone na stronie realizacji zakupu B2B bez terminów płatności Płatne po realizacji muszą zostać zarejestrowane ręcznie.

 • Automatyczna rejestracja po każdej realizacji nie jest kompatybilna z aplikacjami do realizacji zamówień, które wymagają statusu zamówienia Opłacone przed rozpoczęciem procesu realizacji.

 • Nie wszystkie metody płatności obsługują rejestrację wielu płatności częściowych. Jeśli rejestracja wielu płatności częściowych nie jest obsługiwana, płatność za całe zamówienie jest rejestrowana przy pierwszej realizacji.

Automatyzacja rejestracji po każdej realizacji jest usuwana w poniższych scenariuszach użycia:

 • realizacja została anulowana
 • płatność została zarejestrowana ręcznie
 • pozycja została zwrócona
 • dokonano częściowego lub pełnego zwrotu kosztów zamówienia

Kroki

Skonfiguruj ręczne rejestrowanie płatności

Jeśli aktywowane jest ręczne rejestrowanie płatności, klienci, którzy płacą w sklepie online za zamówienia kartą kredytową i za pomocą dodatkowych metod płatności, nie są automatycznie obciążani w momencie sprzedaży. Aby otrzymać zapłatę, musisz zarejestrować płatność ręcznie w okresie autoryzacji.

Możesz ręcznie rejestrować pełną kwotę zamówienia lub płatności częściowej. Możesz rejestrować wiele płatności częściowych, jeśli korzystasz z usług zewnętrznych dostawców płatności, którzy obsługują tę funkcjonalność, lub jeżeli Twój sklep jest objęty planem Shopify Plus.

Aktywuj ręczne rejestrowanie płatności, jeśli ta metoda lepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym niż automatyczne rejestrowanie płatności.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo