Tworzenie wersji roboczych zamówień

Gdy istnieje potrzeba utworzenia zamówienia w imieniu klienta, możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w panelu administracyjnym Shopify. Dodaj dane klienta i produkty, a następnie wyślij fakturę, pobierz płatność lub ustaw warunki płatności.

Gdy zamówienie jest opłacone albo jeśli ustawiasz warunki płatności, wersja robocza zamówienia jest przekształcana w zamówienie i pojawia się na stronie Zamówienia.

Wersje robocze zamówień można wykorzystywać do sprzedaży bezpośredniej konsumentom lub do sprzedaży innym firmom. Jeśli regularnie sprzedajesz innym firmom, zapoznaj się z wszystkimi funkcjami biznesowymi Shopify B2B.

Wersje robocze zamówień są przydatne, gdy trzeba wykonać następujące zadania:

 • Utwórz zamówienie, aby móc przyjmować płatności za późniejsze zamówienia złożone przez telefon, osobiście lub e-mailem.
 • Wyślij faktury do klientów, aby zapłacić za pomocą bezpiecznego linku do koszyka.
 • Użyj pozycji niestandardowych, aby przedstawić dodatkowe koszty lub produkty, które nie są wyświetlane w zapasach.
 • Utwórz ponownie zamówienia ręcznie z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży.
 • Sprzedaj produkty po obniżonych lub hurtowych cenach.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets, lokalna waluta, ceny, cła i podatki są określane przez rynek powiązany z zamówieniem. Gdy włączony jest więcej niż jeden rynek, adres wysyłki klienta determinuje rynek dla zamówienia. Możesz zmienić rynek w wersji roboczej zamówienia.

Utwórz wersję roboczą zamówienia

Utwórz wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wyslij mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za swoje zamówienie.

Wersje robocze zamówień mogą zawierać następujące informacje:

Kroki:

Dodaj produkty

Ustaw rabaty dla pozycji lub zamówienia

Jeśli chcesz zastosować rabat do bieżącego zamówienia, możesz wybrać opcję rabatu na całe zamówienie lub tylko poszczególne pozycje w nim zawarte. Zarówno rabaty na pozycję, jak i na zamówienie są stosowane do całkowitej ceny zamówienia – należy uważać, aby nie zduplikować rabatu. Kodów rabatowych nie można stosować przy realizacji zakupu w przypadku zamówień utworzonych jako faktury do wersji roboczych zamówienia.

Dodaj wysyłkę

Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wcześniej ustaloną stawkę wysyłki lub utworzyć niestandardową stawkę.

Kroki:

Dodaj tagi

Dodając tagi, możesz porządkować zamówienia według tego, czy zostały one wprowadzone, opłacone, czy zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagu, a następnie zapisać widok zamówienia dla tego tagu, aby umożliwić sobie szybki dostęp do takich zamówień w przyszłości.

Kroki:

Dodaj lub usuń podatki

Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki oparte na ustawień podatkowych Twojego sklepu i adresie wysyłki określonym dla danego klienta. Jeśli nie masz zapisanego adresu wysyłki, podatki są ustalane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

Dodaj lub usuń klienta

Dodanie klienta jest niezbędne, jeśli chcesz użyć stawki wysyłki opartej na lokalizacji dla bieżącego zamówienia.

Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności w roboczych wersjach zamówień lub dodać je do zamówień, które mają status Płatność oczekująca.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

 • Płatne po otrzymaniu faktury: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
 • Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
 • Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

 1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
 2. W sekcji Płatność wybierz opcję Płatność należna później.
 3. Wybierz jeden z następujących Warunków płatności:

 4. Kliknij Utwórz zamówienie.

Jeśli utworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta, możesz udostępnić link do strony realizacji zakupu dla zamówienia, aby klient mógł wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność. Gdy klient zakończy proces realizacji zakupu za pomocą linku, wersja robocza zamówienia staje się zamówieniem na stronie Zamówienia i jest automatycznie oznaczana jako Zapłacone.

Istnieją dwa sposoby udostępniania klientom linków do koszyka:

Wyślij fakturę

Możesz wysłać fakturę do swojego klienta z linkiem do strony realizacji zakupu. Twój klient może użyć linku z e-maila, aby wprowadzić informacje rozliczeniowe, wybrać metodę wysyłki i przesłać płatność.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets do sprzedaży międzynarodowej, waluta na fakturze jest określana przez rynek, który jest powiązany z adresem wysyłki klienta. Możesz zmienić walutę, zmieniając rynek.

Możesz również wysyłać faktury dla zamówień ze statusem Oczekiwanie na płatność. W jednej sytuacji nie można wysłać faktury po skonfigurowaniu warunków płatności: jeśli wersja robocza zamówienia jest w walucie lokalnej innej niż waluta sklepu, możesz pobrać płatność tylko kartą kredytową lub oznaczając zamówienie jako zapłacone.

Kroki:

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia na żądania klienta zainicjowane w aplikacjach mediów społecznościowych, a następnie udostępnić klientowi link do strony realizacji zakupu (koszyka).

Kroki:

Akceptuj płatność

Możesz zaakceptować płatność za wersje robocze zamówień, oznaczając zamówienie jako opłacone, jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność lub akceptując płatność kartą kredytową, jeśli posiadasz informacje rozliczeniowe klienta. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia stanie się ona zamówieniem na stronie Zamówienia.

W przypadku zamówień przetwarzanych za pomocą usługi Shopify Payments nie są naliczane opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności. Uiszczasz jedynie opłaty manipulacyjne za płatności kartą kredytową podczas ręcznego przetwarzania zakupów opłacanych kartą kredytową w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli natomiast korzystasz z usług obsługiwanego bezpośredniego dostawcy płatności kartą kredytową, płacisz te same opłaty transakcyjne za usługi zewnętrznych dostawców płatności podczas przetwarzania zakupów kartą kredytową, których dokonujesz w przypadku zamówień online.

Jeśli zaznaczysz zamówienie jako opłacone i wybierzesz ręczną metodę płatności, taką jak płatność przy odbiorze lub wpłata na konto, to w związku z tym zamówieniem nie ponosisz opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności.

Oznacz płatność jako zapłaconą

Jeśli otrzymałeś(-aś) już płatność za bieżące zamówienie lub jeśli importujesz wcześniejsze zamówienie z innej platformy do swojego panelu administracyjnego Shopify, możesz oznaczyć zamówienie jako opłacone. Otrzymana kwota nie jest ponownie rejestrowana przez dostawcę płatności, a do klienta wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Jeśli korzystasz z Shopify Markets, wartość otrzymanej kwoty w walucie lokalnej klienta zostaje przeliczona na walutę Twojego sklepu. Przeliczanie opiera się na bieżącym kursie waluty live, który podlega wahaniom. Do celów sprawozdawczych należy zaktualizować wyświetlaną kwotę, jeśli różni się ona od kwoty otrzymanej.

Kroki:

 1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.
 3. Kliknij przycisk Oznacz jako opłacone.
 4. Opcjonalnie: Jeśli wartość Otrzymana kwota jest inna niż otrzymana kwota, zaktualizuj tę wartość.
 5. Kliknij Utwórz zamówienie.

Możesz uzyskać dostęp do zamówienia utworzonego na stronie Zamówienia.

Akceptuj płatność kartą kredytową

Jeśli masz informacje rozliczeniowe klienta lub jeśli klient jest w stanie wprowadzić je bezpośrednio, możesz zaakceptować płatność za zamówienie kartą kredytową. Ta metoda płatności jest dostępna tylko wraz z Shopify Payments.

Kroki:

 1. Otwórz zamówienie ze strony Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Kliknij przycisk Pobierz płatność.
 3. Kliknij przycisk Zapłać kartą kredytową.
 4. Wprowadź informacje rozliczeniowe i dane karty kredytowej klienta.
 5. Kliknij opcję Obciąż, aby potwierdzić ustawienia płatności i utworzyć zamówienie z wersji roboczej zamówienia.

Waluta lokalna w wersjach roboczych zamówień

Jeśli korzystasz z Shopify Markets do sprzedaży międzynarodowej, waluta lokalna, ceny, podatki i cła są określane przez rynek powiązany z zamówieniem.

Rynek powiązany z zamówieniem jest ustalany na podstawie adresu wysyłki klienta. Dodanie klienta do zamówienia powoduje aktualizację rynku i wyświetlenie lokalnej waluty klienta.

W przypadku wersji roboczej zamówień, które wyświetlają walutę lokalną inną niż waluta sklepu, kurs wymiany jest obliczany podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia. Stawka ta jest stała i używana na fakturze niezależnie od tego, czy zmienia się kurs wymiany walut. Jeśli jednak zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą i później je edytujesz, ceny dla całego zamówienia są aktualizowane zależnie od kursu wymiany walut obowiązującego w chwili edycji.

Jeśli chcesz użyć różnych cen i waluty dla wersji roboczej zamówienia, zmień rynek, ale najpierw sprawdź następujący wpływ zmiany rynku na zamówienie:

 • Podatki są zawarte w cenie pozycji bądź nie. Na przykład, zamówienia z rynkiem Stany Zjednoczone nie zawierają w cenie podatków, a zamówienia z rynkiem Wielka Brytania zawierają podatki w cenie.
 • Stawki podatku różnią się w zależności od rynku.

 • Jeśli korzystasz z usługi firmy zewnętrznej w celu ustalenia kursu wymiany walut dla rynku, ceny dla zamówienia są określane na podstawie kursu wymiany walut dla usługi. Stawka używana przez Shopify Payments do obliczenia Twojej wypłaty zależy jednak od rynku wybranego w Shopify. Zatem kwota naliczona na zamówieniu może różnić się od kwoty, którą otrzymujesz jako zapłatę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przeliczaniem walut i kursami wymiany walut.

 • Sugerowana przez producenta cena detaliczna (MSRP): Jeśli masz obowiązek sprzedawania produktu po cenie detalicznej sugerowanej przez producenta na rynku klienta, możesz naruszyć warunki umowy, jeśli przełączysz rynki i użyjesz alternatywnej ceny rynkowej.

Zmień rynek dla zamówienia

Jeśli korzystasz z Shopify Markets, aby zmienić ceny i walutę w zamówieniu, zmień rynek.

Zanim zmienisz rynek, zapoznaj się z konsekwencjami zmiany rynku dla zamówienia i z poniższymi wstępnymi warunkami:

 • Aby wyświetlić kartę Rynek w zamówieniu, należy włączyć rynek inny niż rynek podstawowy.
 • Aby można było zmienić walutę na walutę konkretnego rynku, należy włączyć ten rynek i walutę lokalną dla rynku.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Zamówienia > Wersje robocze.

 2. Wybierz wersję roboczą zamówienia i otwórz ją.

 3. Na karcie Rynek wybierz opcję Zmień.

 4. Wybierz kraj, a następnie opcję Zmień rynek.

 5. Wybierz opcję Aktualizuj wersję roboczą zamówienia.

Ceny zamówienia są wyrażone w walucie lokalnej klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy wprowadzasz poniższe niestandardowe zmiany w zamówieniu:

 • Jeśli dodasz niestandardowy rabat, wartość rabatu wyświetli się w walucie sklepu.
 • Jeśli dodasz niestandardową cenę wysyłki, cena jest wyświetlana w walucie sklepu.
 • Jeśli dodasz pozycję niestandardową, cena wyświetli się w walucie sklepu.

Po wprowadzeniu tych niestandardowych zmian są one wyświetlane na zamówieniu w lokalnej walucie klienta.

Zduplikuj istniejące zamówienie

Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejące zamówienie lub wersję roboczą. Poniższe scenariusze przedstawiają przykładowe sytuacje, w których przydatne może być powielenie istniejącego zamówienia:

Kiedy duplikujesz istniejące zamówienie lub wersję roboczą zamówienia, tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z duplikatami następujących informacji:

 • Produkty — zduplikowana pozycja zawiera najnowsze informacje dotyczące tego produktu. Jeśli produkt został usunięty, nie pojawi się on w zduplikowanej wersji roboczej zamówienia.
 • pozycje niestandardowe
 • Informacje o kliencie — Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony na podstawie adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki.
 • adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres wysyłki
 • uwagi, atrybuty uwag i tagi
 • rynek

Rabaty i stawki wysyłki nie są duplikowane w wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

 1. Otwórz zamówienie (lub wersję roboczą zamówienia) ze strony Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
 2. Na stronie szczegółów zamówienia (lub wersji roboczej zamówienia) kliknij Duplikuj. Wersja robocza zamówienia jest tworzona z tymi samymi pozycjami pojedynczymi i informacjami o kliencie, które są zawarte w oryginalnym zamówieniu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia jest ono tworzone na stronie Zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo