Tworzenie wersji roboczych zamówień

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia w imieniu klienta, a następnie wysłać mu fakturę za zamówienie. Domyślnie faktura zawiera link do strony realizacji zakupu, na której klient może zapłacić za swoje zamówienie.

Wersje robocze zamówień mogą zawierać następujące informacje:

Utwórz nową wersję roboczą zamówienia

Możesz utworzyć nową wersję roboczą zamówienia na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Nowe wersje robocze nie mają wstępnie wypełnionych informacji o zamówieniu, więc musisz ręcznie dodać wszystkie szczegóły wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

Duplikowanie istniejącego zamówienia lub wersji roboczej

Tworząc wersję roboczą zamówienia, możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejące zamówienie lub istniejącą wersję roboczą. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, które przedstawiają sytuacje, w których przydatne może być zduplikowanie istniejącego zamówienia:

Podczas duplikowania istniejącego zamówienia lub wersji roboczej zamówienia tworzona jest nowa wersja robocza zamówienia z następującymi zduplikowanymi informacjami:

 • Produkty. Zduplikowana pozycja zawiera najnowsze informacje dotyczące tego produktu. Jeśli produkt został usunięty, nie zostanie uwzględniony w zduplikowanej wersji roboczej zamówienia.
 • Pozycje niestandardowe.
 • Informacje dotyczące klienta. Jeśli klient został usunięty, zostanie utworzony na podstawie adresu e-mail, adresu rozliczeniowego i adresu wysyłki.
 • Adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres wysyłki.
 • Uwagi, atrybuty uwag i tagi.
 • Rynek.

Rabaty i stawki wysyłki nie są duplikowane w wersji roboczej zamówienia.

Zduplikuj istniejące zamówienie

Możesz utworzyć wersję roboczą zamówienia poprzez zduplikowanie istniejącego zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia jest ono tworzone na stronie Zamówienia.

Zduplikuj istniejącą

Możesz utworzyć wersje robocze zamówienia, duplikując istniejącą wersję roboczą zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Jeśli zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą, możesz je później zaktualizować na stronie Wersje robocze w panelu administracyjnym Shopify. Po zaakceptowaniu płatności za wersję roboczą zamówienia tworzone jest dla niego zamówienie na stronie Zamówienia.

Dodaj produkty do wersji roboczej zamówienia

Możesz dodać produkty i pakiety produktów do wersji roboczej zamówienia.

Możesz także zdecydować, czy zarezerwować pozycje w wersji roboczej zamówienia, aby zapasy nie były kupowane przez innych klientów.

Kroki:

Zarezerwuj pozycje w wersji roboczej zamówienia

Po zarezerwowaniu pozycji w wersji roboczej zamówienia, takie jednostki zapasów otrzymują status Niedostępne i nie mogą być kupowane przez innych klientów. Zarezerwowane pozycje są przeznaczone dla określonej wersji roboczej zamówienia. Jeśli nie zarezerwujesz pozycji, ilości zapasów zachowają status Dostępne i będą mogły zostać zakupione przez innych klientów. Możesz dowiedzieć się więcej o statusach zapasów.

Aby można było zarezerwować pozycję, dla danego produktu musi być aktywowana opcja śledzenie zapasów.

Kroki:

Dodaj rabaty do wersji roboczej zamówienia

Rabaty można stosować do wersji roboczej zamówienia w następujący sposób:

Dowiedz się więcej o zastosowaniu rabatów do wersji roboczej zamówienia.

Dodaj wysyłkę do wersji roboczej zamówienia

Jeśli bieżące zamówienie wymaga wysyłki, możesz wybrać wstępnie ustawioną stawkę wysyłki, utworzyć niestandardową stawkę lub wybrać dostawę lokalną bądź odbiór w sklepie.

Aby użyć stawki wysyłki opartej na lokalizacji, musisz najpierw dodać klienta i adres wysyłki do wersji roboczej zamówienia. Po dodaniu klienta możesz wybrać stawki wysyłki utworzone w ustawieniach wysyłki swojego sklepu.

Kroki:

Dodaj tagi do wersji roboczej zamówienia

Dodając tagi, możesz porządkować zamówienia według tego, czy zostały one wprowadzone, opłacone, czy zrealizowane. Możesz filtrować zamówienia według tagu, a następnie zapisać widok zamówienia dla tego tagu, aby umożliwić sobie szybki dostęp do takich zamówień w przyszłości.

Kroki:

Dodaj lub usuń podatki z wersji roboczej zamówienia

Domyślnie wersje robocze zamówień zawierają podatki oparte na ustawień podatkowych Twojego sklepu i adresie wysyłki określonym dla danego klienta. Jeśli nie masz zapisanego adresu wysyłki, podatki są ustalane na podstawie adresu rozliczeniowego klienta.

Kroki:

Dodaj, zmień lub usuń klienta z wersji roboczej zamówienia

Możesz dodać klienta, zmienić jego informacje lub usunąć klienta z wersji roboczej zamówienia.

Dodaj klienta do wersji roboczej zamówienia

Możesz dodać nowego lub istniejącego klienta do wersji roboczej zamówienia. Dodanie klienta jest konieczne, jeśli chcesz użyć stawki wysyłki opartej na lokalizacji dla bieżącego zamówienia.

Kroki:

Zmień dane kontaktowe klienta

Możesz zmodyfikować informacje o kliencie z wersji roboczej zamówienia.

Kroki:

Usuń klienta z wersji roboczej zamówienia

Możesz usunąć klienta z wersji roboczej zamówienia. Nie spowoduje to usunięcia klienta z listy klientów w Twoim panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Ustaw warunki płatności dla płatności należnych później w wersji roboczej zamówienia

Warunki płatności umożliwiają ustawienie terminu płatności za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności w roboczych wersjach zamówień lub dodać je do zamówień, które mają status Płatność oczekująca.

Ustawiając warunki płatności, możesz wybierać spośród następujących opcji:

 • Płatne po otrzymaniu faktury: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu wysłania faktury do klienta.
 • Płatne po realizacji: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w dniu realizacji wszystkich pozycji w zamówieniu.
 • Termin netto: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w ciągu wskazanej liczby dni od daty wydania. Na przykład, możesz wybrać opcję W ciągu 30 dni, a termin płatności zostanie ustawiony na 30 dni od daty wydania. Domyślnie data wydania jest ustawiona na datę bieżącą, ale możesz zmienić datę wydania po wybraniu opcji Termin netto.
 • Stały termin: Użyj tej opcji, aby ustawić płatność jako należną w danym dniu.

Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, status zamówienia zmieni się na Zaległe.

Po ustawieniu warunków płatności możesz wysłać fakturę lub zaakceptować płatność za zamówienie.

Kroki:

Waluta lokalna w wersjach roboczych zamówień

Jeśli korzystasz z rozwiązania International do sprzedaży międzynarodowej, waluta lokalna, ceny, podatki i cła zależą od rynku powiązanego z zamówieniem.

Rynek powiązany z zamówieniem jest ustalany na podstawie adresu wysyłki klienta. Dodanie klienta do zamówienia powoduje aktualizację cen i wyświetlenie lokalnej waluty klienta.

W przypadku wersji roboczej zamówień, które wyświetlają walutę lokalną inną niż waluta sklepu, kurs wymiany jest obliczany podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia. Stawka ta jest stała i używana na fakturze niezależnie od tego, czy zmienia się kurs wymiany walut. Jeśli jednak zapiszesz zamówienie jako wersję roboczą i później je edytujesz, ceny dla całego zamówienia są aktualizowane zależnie od kursu wymiany walut obowiązującego w chwili edycji.

Jeśli chcesz użyć różnych cen i waluty dla wersji roboczej zamówienia, zmień ceny i sprawdź następujący wpływ zmiany cen na zamówienie:

 • Podatki są zawarte w cenie pozycji bądź nie. Na przykład, zamówienia z rynkiem Stany Zjednoczone nie zawierają w cenie podatków, a zamówienia z rynkiem Niemcy zawierają podatki w cenie.
 • Stawki podatku różnią się w zależności od rynku. Przy realizacji zakupu, jeśli klient zmieni adres wysyłki na adres spoza rynku, naliczana jest prawidłowa stawka podatku dla adresu wysyłki klienta, ale rynek w zamówieniu, z ustawieniem wliczonego lub wyłączonego podatku, pozostaje niezmieniony.
 • Jeśli korzystasz z usługi firmy zewnętrznej w celu ustalenia kursu wymiany walut dla rynku, ceny dla zamówienia są określane na podstawie kursu wymiany walut dla usługi. Stawka używana przez Shopify Payments do obliczenia Twojej wypłaty zależy jednak od rynku wybranego w Shopify. Zatem kwota naliczona na zamówieniu może różnić się od kwoty, którą otrzymujesz jako zapłatę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przeliczaniem walut i kursami wymiany walut.
 • Sugerowana przez producenta cena detaliczna (MSRP): Jeśli masz obowiązek sprzedawania produktu po cenie detalicznej sugerowanej przez producenta na rynku klienta, możesz naruszyć warunki umowy, jeśli przełączysz rynki i użyjesz alternatywnej ceny rynkowej.

Zmień rynek dla zamówienia

Jeśli korzystasz z narzędzia Shopify International i chcesz zmienić ceny i walutę swojego zamówienia, musisz zmienić ceny. Sekcja Rynek dla Twojego zamówienia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy aktywowany jest rynek inny niż Twój główny rynek. Jeśli chcesz zmienić ceny na ceny konkretnego rynku, musisz aktywować ten rynek i lokalną walutę dla tego rynku.

Zanim zmienisz ceny, koniecznie przeanalizuj wpływ zmiany cen.

Kroki:

Ceny zamówienia są wyświetlane w walucie lokalnej klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy wprowadzasz poniższe niestandardowe zmiany w zamówieniu:

 • Jeśli dodasz niestandardowy rabat na pozycję lub zamówienie, Wartość rabatu wyświetli się w walucie sklepu.
 • Jeśli dodasz niestandardową cenę wysyłki, cena jest wyświetlana w walucie sklepu.
 • Jeśli dodasz pozycję niestandardową, cena wyświetli się w walucie sklepu.

Po wprowadzeniu tych niestandardowych zmian są one wyświetlane na zamówieniu w lokalnej walucie klienta.

Usuń wersję roboczą zamówienia

Wersje robocze zamówień możesz usunąć niezależnie od tego, czy wersja robocza zamówienia jest otwarta, czy zakończona. Usunięcie zakończonej wersji roboczej zamówienia nie powoduje usunięcia zamówienia utworzonego z wersji roboczej.

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo