Statusy zapasów

Aby w panelu administracyjnym Shopify przedstawione były dokładne ilości zapasów, do produktów przypisuje się status zapasów. Status zapasów definiuje stan produktu, na przykład określa, czy jest on na stanie i dostępny do zakupu, przydzielony do zamówienia, niedostępny lub czy jest częścią przesyłki przychodzącej. Statusy zapasów zapewniają aktualne informacje o produktach, dzięki którym można podejmować przemyślane decyzje dotyczące zamówień i zarządzania zapasami.

Status ilości zapasów jest wyświetlany na stronie Zapasy obok każdego produktu lub wariantu. Możesz tworzyć i edytować widoki na stronie Zapasy, aby wyświetlić żądane informacje. Na przykład, jeśli nie potrzebujesz kolumny Na stanie, możesz ją ukryć i zapisać widok. Dowiedz się więcej o stronie Zapasy.

Możesz również wyświetlać statusy zapasów na osobnych stronach produktu lub wariantu.

Jednostki zapasów mogą mieć poniższe statusy:

Aby umożliwić platformie Shopify ustalenie statusów zapasów, musisz wprowadzić do niej informacje o zapasach i aktywować śledzenie zapasów.

Na tej stronie

Opis statusów zapasów

Na stanie

Zapasy Na stanie to łączna liczba jednostek, które posiadasz w danej lokalizacji. Zapasy Na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych. Możesz edytować ilość Na stanie w panelu administracyjnym Shopify. Po edycji ilości Na stanie ilość Dostępna zmienia się o tę samą wartość.

Firma Jo's Jams ma następujące zapasy:

  • 10 dżemów o statusie Niedostępne, ponieważ zostały zarezerwowane dla wersji roboczych zamówień
  • 6 dżemów, które są Przydzielone do zamówień i ich wysyłka musi zostać zrealizowana
  • 4 dżemy, które są Dostępne i gotowe do sprzedaży

Całkowita liczba dżemów, którą sklep Jo's Jam ma Na stanie to 20. Liczba ta jest wyliczona na podstawie sumy ilości jednostek o statusie Przydzielone, Niedostępne i Dostępne.

Dostępne

Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są odłożone jako niedostępne. Nie obejmują też zapasów określanych jako Przychodzące. Możesz edytować Dostępną ilość w panelu administracyjnym Shopify. Po edycji ilości Dostępnej ilość Na stanie zmienia się o tę samą wartość.

Przykład: W magazynie sklepu Jo's Jams znajduje się 60 sztuk dżemu gotowych do sprzedaży.

Dostępna ilość jednostek dżemu w tej lokalizacji sklepu Jo's Jams wynosi 60 sztuk.

Zatwierdzono

Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład złożonego zamówienia, ale ich wysyłka nie została jeszcze zrealizowana. Gdy jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów, ale nie liczą się jako przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.

Przykład: Sklep Jo's Jams dokonał dziś kilku transakcji sprzedaży online. Sprzedano 20 dżemów. 20 sprzedanych jednostek zapasów ma obecnie status Przydzielone, ponieważ są one częścią zamówień, które zostały złożone, ale nie zostały jeszcze zrealizowane.

Niedostępne

Niedostępne zapasy to liczba sztuk zarezerwowanych dla wersji roboczych zamówień, zarezerwowanych przez aplikacje lub wstrzymanych z innych powodów, takich jak uszkodzenia, kontrola jakości lub przeznaczenie na zapasy bezpieczeństwa. Niedostępne zapasy są magazynowane w Twojej lokalizacji, ale nie są dostępne do sprzedaży. Możesz także przenieść produkty Dostępne do Niedostępnych, korygując ilości zapasów.

Na przykład sklep Jo's Jam ma obecnie w swoim magazynie 55 dżemów, ale dzisiaj Jo utworzył wersje robocze zamówień i teraz 35 z tych dżemów jest zarezerwowanych na potrzeby takich wersji roboczych zamówień. Jo zauważył podczas inwentaryzacji, że na jednym ze słoików brakuje etykiety i przenosi jeden Dostępny słoik do Niedostępnych w celu kontroli jakości. Całkowita ilość Niedostępnych zapasów dla tej lokalizacji to 36 dżemów. Całkowita ilość Dostępnych zapasów to 19 dżemów. Jeśli Jo zastąpi etykietę i przeniesie dżem ponownie do Dostępnych do sprzedaży, liczba Dostępnych zapasów wyniesie 20 dżemów.

Przychodzące

Zapasy przychodzące to zapasy z transferów, zamówień lub aplikacji, będące w drodze do Twojej lokalizacji. Zapasy przychodzące nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia w lokalizacji. Po przyjęciu przychodzących zapasów z zamówień lub transferów status automatycznie zmienia się na Dostępne. Aplikacje mogą mieć inne statusy niż Dostępne po przyjęciu zapasów przychodzących. Na przykład aplikacja może nadać przyjętym zapasom status Niedostępne jako Zapasom bezpieczeństwa. Gdy przychodzące zapasy zostały przyjęte i otrzymały status Dostępne, są również uwzględniane w ilości Na stanie. Dowiedz się więcej o przyjmowaniu transferów zapasów.

Załóżmy, na przykład, że Jo's Jams ma dwa sklepy: Sklep A i Sklep B. Sklep A wysyła przesyłkę zawierającą 90 dżemów do sklepu B.

Przychodząca ilość dla dżemów Jo's Jams w Sklepie B to 90 jednostek dżemu.

Tabela referencyjna statusów zapasów

Zapasy mogą mieć następujące statusy:

Statusy zapasów
status zapasów Definicja
Na stanie Zapasy Na stanie to wszystkie jednostki zapasów, które posiadasz w danej lokalizacji. Zapasy Na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych.
Dostępne Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są zarezerwowane na potrzeby wersji roboczych zamówień. Nie obejmują też zapasów określanych jako Przychodzące.
Przydzielone Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jeśli jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów i nie mogą być liczone jako Przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.
Niedostępne Niedostępne zapasy to liczba sztuk zarezerwowanych dla wersji roboczych zamówień, zarezerwowanych przez aplikacje lub wstrzymanych z innych powodów, takich jak uszkodzenia, kontrola jakości lub przeznaczenie na zapasy bezpieczeństwa. Niedostępne zapasy są magazynowane w Twojej lokalizacji, ale nie są dostępne do sprzedaży.
Przychodzące Zapasy przychodzące to zapasy z transferów, zamówień lub aplikacji, będące w drodze do Twojej lokalizacji. Zapasy przychodzące są dostępne do sprzedaży dopiero po ich przyjęciu i zmianie statusu na Dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo