Statusy zapasów

Aby w panelu administracyjnym Shopify przedstawione były dokładne ilości zapasów, do produktów przypisuje się status zapasów. Status zapasów definiuje stan produktu, na przykład określa, czy jest on na stanie i dostępny do zakupu, przydzielony do zamówienia, niedostępny lub czy jest częścią przesyłki przychodzącej. Statusy zapasów zapewniają aktualne informacje o produktach, dzięki którym można podejmować przemyślane decyzje dotyczące zamówień i zarządzania zapasami.

Status ilości zapasów jest wyświetlany na stronie Zapasy obok każdego produktu lub wariantu. Jednakże Przychodzące zapasy są wyświetlane na osobnej karcie na tej stronie.

Możesz również wyświetlać statusy zapasów na osobnych stronach produktu lub wariantu.

Jednostki zapasów mogą mieć poniższe statusy:

Aby umożliwić platformie Shopify ustalenie statusów zapasów, musisz wprowadzić do niej informacje o zapasach i włączyć śledzenie zapasów.

Opis statusów zapasów

Na stanie

Zapasy Na stanie to łączna liczba jednostek, które posiadasz w danej lokalizacji. Zapasy Na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych. Możesz edytować ilość Na stanie w panelu administracyjnym Shopify. Po edycji ilości Na stanie ilość Dostępna zmienia się o tę samą wartość.

Firma Jo's Jams ma następujące zapasy:

  • 10 dżemów o statusie Niedostępne, ponieważ zostały zarezerwowane dla wersji roboczych zamówień
  • 6 dżemów, które są Przydzielone do zamówień i ich wysyłka musi zostać zrealizowana
  • 4 dżemy, które są Dostępne i gotowe do sprzedaży

Całkowita liczba dżemów, którą sklep Jo's Jam ma Na stanie to 20. Liczba ta jest wyliczona na podstawie sumy ilości jednostek o statusie Przydzielone, Niedostępne i Dostępne.

Dostępne

Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są zarezerwowane na potrzeby wersji roboczych zamówień. Nie obejmują też zapasów określanych jako Przychodzące. Możesz edytować Dostępną ilość w panelu administracyjnym Shopify. Po edycji ilości Dostępnej ilość Na stanie zmienia się o tę samą wartość.

Przykład: W magazynie sklepu Jo's Jams znajduje się 60 sztuk dżemu gotowych do sprzedaży.

Dostępna ilość jednostek dżemu w tej lokalizacji sklepu Jo's Jams wynosi 60 sztuk.

Przydzielone

Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład złożonego zamówienia, ale ich wysyłka nie została jeszcze zrealizowana. Gdy jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów, ale nie liczą się jako przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.

Przykład: Sklep Jo's Jams dokonał dziś kilku transakcji sprzedaży online. Sprzedano 20 dżemów. 20 sprzedanych jednostek zapasów ma obecnie status Przydzielone, ponieważ są one częścią zamówień, które zostały złożone, ale nie zostały jeszcze zrealizowane.

Niedostępne

Niedostępne zapasy to liczba jednostek zarezerwowanych na potrzeby wersji roboczych zamówień lub przez aplikacje. Niedostępne zapasy są przechowywane w Twojej lokalizacji, ale nie są dostępne do sprzedaży.

Na przykład sklep Jo's Jam ma obecnie w swoim magazynie 55 dżemów, ale dzisiaj utworzył wersje robocze zamówień i teraz 35 z tych dżemów jest zarezerwowanych na potrzeby takich wersji roboczych zamówień. Całkowite niedostępne zapasy dla tej lokalizacji to 35 dżemów. Całkowite dostępne zapasy to 20 dżemów.

Przychodzące

Przychodzące zapasy to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Przychodzące zapasy nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia w lokalizacji. Po ich przyjęciu status zmienia się automatycznie na dostępne. Gdy przychodzące zapasy zostały przyjęte i są Dostępne są również uwzględniane w ilości Na stanie. Dowiedz się więcej o przyjmowaniu transferów zapasów.

Załóżmy, na przykład, że Jo's Jams ma dwa sklepy: Sklep A i Sklep B. Sklep A wysyła przesyłkę zawierającą 90 dżemów do sklepu B.

Przychodząca ilość dla dżemów Jo's Jams w Sklepie B to 90 jednostek dżemu.

Tabela referencyjna statusów zapasów

Zapasy mogą mieć następujące statusy:

Statusy zapasów
status zapasów Definicja
Na stanie Zapasy Na stanie to wszystkie jednostki zapasów, które posiadasz w danej lokalizacji. Zapasy Na stanie to suma zapasów Przydzielonych, Niedostępnych i Dostępnych.
Dostępne Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień ani nie są zarezerwowane na potrzeby wersji roboczych zamówień. Nie obejmują też zapasów określanych jako Przychodzące.
Przydzielone Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład zamówienia, ale nie zostały jeszcze zrealizowane. Jeśli jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów i nie mogą być liczone jako Przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.
Niedostępne Niedostępne zapasy odnoszą się do liczby jednostek zarezerwowanych dla wersji roboczej zamówień lub zarezerwowanych przez aplikacje. Niedostępne zapasy są magazynowane w Twojej lokalizacji, ale nie są dostępne do sprzedaży.
Przychodzące Przychodzące zapasy to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Przychodzące zapasy nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia. Po ich przyjęciu status zmienia się na Dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo