Statusy zapasów

Aby w panelu administracyjnym Shopify przedstawione były dokładne ilości zapasów, do produktów przypisuje się status zapasów. Status zapasów definiuje stan produktu, na przykład jego dostępność do zakupu lub przydzielenie do zamówienia. Statusy zapasów zapewniają aktualne informacje o produktach, dzięki którym można podejmować przemyślane decyzje dotyczące zamówień i zarządzania zapasami.

Status zapasów może odnosić się do fizycznego miejsca,w którym znajdują się zapasy, np. przesyłki przychodzącej. Może również określać, czy zapasy są przydzielone do zamówienia lub czy są dostępne do zakupu.

Możesz wyświetlić status ilości zapasów na stronie Zapasy obok każdego produktu lub wariantu, a także na stronie konkretnego produktu lub wariantu.

Jednostki zapasów mogą mieć jednocześnie tylko jeden z następujących statusów:

Aby umożliwić platformie Shopify ustalenie statusów zapasów, musisz wprowadzić do niej informacje o zapasach i włączyć śledzenie zapasów.

Opis statusów zapasów

Dostępne

Dostępne zapasy to zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień i nie obejmują zapasów przychodzących.

Przykład: W magazynie sklepu Jo's Jams znajduje się 60 sztuk dżemu gotowych do sprzedaży, w tym 30 dżemów brzoskwiniowych, 20 dżemów jagodowych i 10 dżemów wiśniowych.

Ilości dostępne do sprzedaży w tej lokalizacji sklepu Jo's Jams to:

  • 30 dżemów brzoskwiniowych
  • 20 dżemów jagodowych
  • 10 dżemów wiśniowych

Przychodzące

Przychodzące zapasy to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Przychodzące zapasy nie są dostępne do sprzedaży do momentu ich przyjęcia. Po ich przyjęciu status zmienia się automatycznie na dostępne.

Przykład: Aktualnie w sklepie B Jo's Jams dostępnych do sprzedaży jest 30 dżemów brzoskwiniowych, 20 dżemów jagodowych i 10 dżemów wiśniowych. Przesyłka przychodząca będąca w drodze ze sklepu A do sklepu B zawiera 20 dżemów brzoskwiniowych, 30 dżemów jagodowych i 40 dżemów wiśniowych.

Ilości przychodzące w sklepie B Jo's Jams to:

  • 20 dżemów brzoskwiniowych
  • 30 dżemów jagodowych
  • 40 dżemów wiśniowych

Przydzielone

Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład złożonego zamówienia, ale ich wysyłka nie została jeszcze zrealizowana. Gdy jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów i nie mogą być liczone jako przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.

Przykład: Sklep Jo's Jams dokonał dziś kilku transakcji sprzedaży online. Sprzedano 6 dżemów brzoskwiniowych, 6 dżemów jagodowych i 8 dżemów wiśniowych. 20 jednostek zapasów, które zostały zakupione przez klientów internetowych, ma teraz status przydzielone, ponieważ wchodzą one w skład złożonych zamówień.

Ilości przydzielone w sklepie Jo's Jams to:

  • 6 dżemów brzoskwiniowych
  • 6 dżemów jagodowych
  • 8 dżemów wiśniowych

Przed dzisiejszą sprzedażą w sklepie online Jo's Jams było 50 dżemów o statusie dostępne. Po dzisiejszej sprzedaży 20 dżemów ma status przydzielone, a pozostałe 30 dżemów ma status dostępne.

Tabela referencyjna statusów zapasów

Zapasy mogą mieć następujące statusy:

Statusy zapasów
status zapasów Definicja
Dostępne Dostępne zapasy oznaczają zapasy, które możesz sprzedać. Dostępne zapasy nie są przydzielone do żadnych zamówień i nie wchodzą w skład transferów przychodzących.
Przydzielone Przydzielone zapasy to liczba jednostek, które wchodzą w skład złożonego zamówienia, ale ich wysyłka nie została jeszcze zrealizowana. Gdy jednostki wchodzą w skład wersji roboczej zamówienia, nie mogą być kupowane przez klientów i nie mogą być liczone jako przydzielone, dopóki wersja robocza nie stanie się zamówieniem.
Przychodzące Zapasy przychodzące to zapasy, które są w drodze do Twojej lokalizacji. Zapasy przychodzące nie są dostępne do momentu ich przyjęcia i zmiany ich statusu na dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo