Lagertillstånd

För att upprätthålla korrekta lagerkvantiteter i din Shopify-admin tilldelas dina produkter en lagerstatus. En lagerstatus definierar en produkts status, vilket innefattar om en produkt finns till hands och går att köpa, är uppbokad i en order, ej tillgänglig eller del av en inkommande leverans. Genom att förstå lagerstatusen säkerställer du att du har den senaste informationen om dina produkter så att du kan fatta de mest välgrundade besluten om dina ordrar och lagerhantering.

Status för dina kvantiteter visas på din sida för Lagerstatus bredvid varje produkt eller variant. Inkommande lager visas dock under sin egen flik på den här sidan.

Du kan även visa lagerstatus på specifika produkt- eller variantsidor.

Dina lagerenheter kan vara i följande tillstånd:

Du måste ange lagerinformation till Shopify och aktivera lagerspårning för Shopify för att kunna fastställa lagernivåer.

Förstå lagerstatus

Till hands

Lager som finns Till hands hänvisar till det totala antalet enheter som du har i lager på en plats. Lager som finns Till hands består av dina Bokade, Ej tillgängliga och Tillgängliga lagerenheter. Du kan redigera din Till hands-kvantitet i Shopify-admin. När du redigerar Till hands-kvantiteten ändras din Tillgängliga kvantitet med samma antal.

Till exempel har Jo's Jams följande lager:

  • 10 sylter som är Ej tillgängliga eftersom de är reserverade för beställningsutkast
  • Sex marmelader som är Bokade till ordrar och behöver distribueras
  • Fyra marmelader som är Tillgängliga och redo för försäljning

Det totala antalet enheter marmelad som Jo's Jam har Till hands är 20 marmelader, vilket baseras på det totala antalet enheter som har statusarna Bokade Ej tillgängliga och Tillgängliga.

Tillgängligt

Tillgängligt lager hänvisar till lager som du kan sälja. Tillgängligt lager är inte uppbokat i några ordrar eller reserverat i orderutkast. Det innefattar inte heller lager som betraktas som Inkommande. Du kan redigera Tillgänglig kvantitet i Shopify-admin. När du redigerar Tillgänglig kvantitet ändras din Till hands-kvantitet med samma antal.

Jo's Jams har till exempel 60 enheter marmelad i lager i butiken, redo att sälja.

Antalet Tillgängliga enheter av sylt på denna plats för Jo's Jams-butik är 60 enheter.

Överlämnad

Uppbokat lager avser antalet enheter som ingår i en order som lagts men som ännu inte har distribuerats. När enheter ingår i ett orderutkast kan de inte köpas av kunder men räknas inte heller som Uppbokade förrän utkastet blir en order.

Till exempel, Jo's Jams har haft en del försäljning på nätet idag.De sålde 20 sylter.De 20 sålda lagerenheterna har nu status Bokade eftersom de är en del av de beställningar som har gjorts men ännu inte har distribuerats.

Ej tillgänglig

Ej tillgängligt lager hänvisar till antalet enheter som har reserverats för orderutkast eller åsidosatts av appar. Ej tillgängligt lager finns i lager på din plats men är inte tillgängligt för försäljning.

Till exempel har Jo's Jams 55 marmelader i lager för närvarande, men de har gjort orderutkast idag, och nu har 35 av dessa marmelader reserverats för orderutkast. Den totala lagernivån som inte är tillgänglig för den här platsen är 35 enheter marmelad. Det totala tillgängliga lagret är 20 enheter marmelad.

Inkommande

Inkommande lager hänvisar till lagerenheter som är på väg till din plats.Inkommande lagerenheter är inte tillgängligt att sälja förrän de har tagits emot på platsen.När de har mottagits ändras status automatiskt till Tillgänglig.När inkommande lagerenheter tas emot och blir Tillgängliga räknas de även in i Till hands-kvantiteten.Läs mer om att ta emot lageröverföringar.

Till exempel har Jo's Jams två butiker: Butik A och butik B. Butik A skickar en försändelse med 90 sylter till butik B.

Den inkommande kvantiteten för Jo's Jams i butik B är 90 enheter med sylt.

Referensdiagram för lagertillstånd

Ditt lager grupperas i följande tillstånd:

Lagertillstånd
lagertillstånd Definition
Till hands Lager som finns Till hands avser alla lagerenheter som du har på en plats. Lager som är Till hands består av allt Uppbokat, Ej tillgängligt och Tillgängligt lager som du har.
Tillgängligt Tillgängligt lager hänvisar till lager som du kan sälja. Tillgängligt lager är inte uppbokat i några ordrar eller reserverat i orderutkast. Det innefattar inte heller lager som betraktas som Inkommande.
Överlämnad Uppbokat lager avser antalet enheter som är en del av en order men som ännu inte har distribuerats. När enheter är en del av ett orderutkast kan de inte köpas av kunder och räknas inte som Uppbokat lager förrän utkastet blir en order.
Ej tillgänglig Ej tillgängligt lager avser antalet enheter som är reserverade för beställningsutkast eller som lagts åt sidan via appar.Ej tillgängligt lager finns i lager på din plats men är inte tillgängligt för försäljning.
Inkommande Inkommande lager syftar till lager som är på väg till din plats. Inkommande lager är inte tillgängligt att sälja förrän det har tagits emot och dess status har ändrats till Tillgängligt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis