Ta emot lagervaror från en leverantör

När dina lagervaror anländer, kan du använda en överföring för att se till att du fått allt du förväntar dig. När du bekräftar att du har tagit emot en vara vid överföringen uppdateras antalet varor på din Lager-sida.

Se till att du har aktiverat lagerspårning för dina produkter och varianter.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Överföringar.

  2. Klicka på överföringsnumret.

  3. Klicka på ta emot artiklar.

  1. För varje artikel, klicka på alla eller ange antalet artiklar som du har tagit emot i kolumnen acceptera.

    Klicka på ...-knappen och ange antalet artiklar som du måste avvisa (till exempel skadade varor) eller avbryt. Antalet artiklar kommer justeras därefter.

  1. Klicka på Spara.

  2. För att avsluta överföringen klickar du på Arkiv. Endast transfers som har statusen slutförd kan arkiveras.

Du kan se alla Väntande (öppna), Delvisa, Slutförda och arkiverade (gråtonad Slutförd status) överföringar på sidan Överföringar. Om du behöver uppdatera en överföring vid ett senare tillfälle kan du klicka på dess överföringsnummer.

Vad sker härnäst?

Se till att du förstår hur Shopify beräknar inkommande lagervaror.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis