Skapa en lageröverföring

Du kan spåra och ta emot inkommande lagervaror genom att skapa en lageröverföring i Shopify. Lageröverföringar kan användas för att spåra lagervaror från leverantörer eller mellan dina butiksplatser om du har flera platser.

Du kan inte skapa överföringar för produkter som hanteras av appar och anpassade distributionsplatser, till exempel dropshipping-appar, tredjepartslogistiktjänster och specialanpassade distributionstjänster, om de inte tillåter flerhanterade lager.

Notera skillnaden mellan en leverantör och en försäljare:

 • Du beställer dina produkter från en leverantör. Du kan ha flera leverantörer.
 • En försäljare är förknippad med produktens varumärke, så det kan bara finnas en försäljare. Du anger försäljaren i produktinformationen.

Skapa en ny lageröverföring

Du kan skapa nya inkommande överföringar från leverantörer eller från andra aktiva butiksplatser. När du har skapat en överföring och markerar den som väntande kan du se inkommande lagerbelopp på sidan produktinformation under Inkommande. Du kan även se inkommande lagerenheter på Lagersidan genom att klicka på fliken Inkommande.

Innan du markerar en överföring som väntande måste du spara den som ett utkast. Utkast-statusen gör det möjligt för dig att redigera överföringen, till exempel om du upptäcker att en viss SKUs lager blir mer utarmat, kan du lägga till mer av den SKU till det inkommande överföringsutkastet.

När du markerar överföringen som väntande kan du inte redigera ursprung eller destination längre. Se till att du är klar med att redigera utkastet och att du är redo att fortsätta överföringen när du markerar det som väntande.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar. Alla dina överföringar visas på den här sidan.

 2. Klicka på Skapa överföring.

 3. Gör något av följande för att välja en ursprungsplats:

  • Om du vill överföra lagerförteckning från en plats till en annan klickar du i avsnittet URSPRUNGVälj ursprung och klickar sedan på den ursprungsplats som du vill överföra lager från.
  • Valfritt: I avsnittet URSPRUNG kan du klicka på Välj ursprung och sedan välja den leverantör du vill föra över lager från. Om du har flera platser listas leverantörerna i avsnittet LEVERANTÖRER efter listan över platser. Du kan lägga till en leverantör genom att klicka på Skapa ny leverantör och sedan ange leverantörens namn och annan information.
 4. I avsnittet DESTINATION klickar du på Välj destination och väljer sedan den aktiva platsen där du vill ta emot lagerförteckningen.

 5. I avsnittet Lägg till produkter anger eller väljer du de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen och klickar sedan på Lägg till för överföring.

 6. Under Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt i överföringen. Om du anger en större mängd än tillgänglig produktkvantitet på ursprungsplatsen kommer lagerkvantiteten vid ursprunget att vara ett negativt tal efter att överföringen har skapats.

 7. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du följande:

  • ett datum i fältet Förväntad ankomst
  • Spårningsnumret för den leveransen
  • Transportören. Transportören kan väljas automatiskt baserat på spårningsnumret som du angav och kan justeras manuellt.
 8. Valfritt: Om du vill tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen skriver du det i avsnittet Ytterligare uppgifter..

 9. Klicka på Spara som utkast.

Din överföring har nu status som utkast. Du kan klicka på Markera som väntande när du har förberett dina artiklar för överföring.

När en överföring har markerats som väntande kan du inte fortsätta att redigera överföringen. Om du markerar din överföring som väntande justeras även Tillgängliga lagervärden på ursprungsplatsen och Inkommande på destinationsplatsen.

Kopiera en överföring

Om du gör en lageröverföring med samma artiklar och från samma ursprung kan du duplicera en befintlig överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar.

 2. Klicka på överföringen som du vill duplicera.

 3. Klicka på Fler åtgärder.

 4. Klicka på Duplicera. Samma ursprung, destination, produkter, produktkvantiteter och taggar läggs automatiskt till från den ursprungliga överföringen till den nya överföringen som skapas.

 5. Valfritt: Gör de ändringar du vill göra med den nya överföringen.

 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis