Skapa en lageröverföring

Du kan spåra och ta emot inkommande lagervaror genom att skapa en lageröverföring i Shopify. Lageröverföringar kan användas för att spåra lagervaror från leverantörer eller mellan dina butiksplatser om du har flera platser.

Du kan inte skapa överföringar för produkter som hanteras av appar och anpassade distributionsplatser, till exempel dropshipping-appar, tredjepartslogistiktjänster och specialanpassade distributionstjänster, om de inte tillåter flerhanterade lager.

Notera skillnaden mellan en leverantör och en försäljare:

 • Du beställer dina produkter från en leverantör. Du kan ha flera leverantörer.
 • En försäljare är förknippad med produktens varumärke, så det kan bara finnas en försäljare. Du anger försäljaren i produktinformationen.

Skapa en ny lageröverföring

Du kan skapa nya inkommande överföringar från leverantörer eller från andra aktiva butiksplatser. När du har skapat en överföring kan du se inkommande lagervaror på produktinformationssidan under Inkommande.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar. Alla dina överföringar visas på den här sidan.

 2. Klicka på Lägg till överföring.

 3. Valfritt: I avsnittet URSPRUNG klickar du på Välj ursprung och väljer sedan den ursprungsplats som lagervarorna kommer från. Om du har flera platser listas leverantörerna i avsnittet LEVERANTÖRER efter listan över platser. Du kan lägga till en leverantör genom att klicka på Skapa ny leverantör och sedan ange leverantörens namn och annan information.

 4. I avsnittet DESTINATION klickar du på Välj destination och väljer sedan den aktiva platsen där du vill ta emot lagerförteckningen.

 5. I avsnittet Lägg till produkter anger eller väljer du de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen och klickar sedan på Lägg till för överföring.

 6. Under Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt i överföringen. Om du anger en större mängd än tillgänglig produktkvantitet på ursprungsplatsen kommer lagerkvantiteten vid ursprunget att vara ett negativt tal efter att överföringen har skapats.

 7. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du följande:

 8. Valfritt: Om du vill tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen skriver du det i avsnittet Ytterligare uppgifter..

 9. Klicka på Spara överföring.

Kopiera en överföring

Om du gör en lageröverföring med samma artiklar och från samma ursprung kan du duplicera en befintlig överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar.

 2. Klicka på överföringen som du vill duplicera.

 3. Klicka på Fler åtgärder.

 4. Klicka på Duplicera. Samma ursprung, destination, produkter, produktkvantiteter och taggar läggs automatiskt till från den ursprungliga överföringen till den nya överföringen som skapas.

 5. Valfritt: Gör de ändringar du vill göra med den nya överföringen.

 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis