Skapa en lageröverföring

Du kan spåra och ta emot inkommande lagervaror genom att skapa en lageröverföring i Shopify. Lageröverföringar kan användas för att spåra lagervaror mellan dina butiksplatser om du har flera platser.

Du kan inte skapa överföringar för produkter som hanteras av appar och anpassade distributionsplatser, till exempel dropshipping-appar, tredjepartslogistiktjänster och specialanpassade distributionstjänster, om de inte tillåter flerhanterade lager.

Skapa en ny lageröverföring

Du kan skapa nya inkommande överföringar från andra aktiva butiksplatser. När du har skapat en överföring och markerar den som väntande kan du se inkommande lagermängder på sidan produktinformation under Inkommande. Du kan även se inkommande lagervaror på Lagersidan genom att klicka på fliken Inkommande.

Innan du markerar en överföring som väntande måste du spara den som ett utkast. I utkaststatus kan du redigera överföringen. Om du till exempel upptäcker att en viss lagerhållningsenhets lager förbrukas oftare så kan du lägga till fler av den lagerhållningsenheten till utkastet för den inkommande överföringen.

När du markerar överföringen som väntande kan du inte längre redigera ursprung eller destination. Se till att du är klar med att redigera utkastet och att du är redo att fortsätta överföringen när du markerar den som väntande.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar. Alla dina överföringar visas på den här sidan.

 2. Klicka på Skapa överföring.

 3. I avsnittet Ursprung klickar du på Välj ursprung och klickar sedan på den ursprungsplats som du vill överföra lager från.

 4. I avsnittet Destination klickar du på Välj destination och väljer sedan den aktiva platsen där du vill ta emot lagervarorna.

 5. I avsnittet Lägg till produkter anger eller väljer du de produkter och varianter som du vill lägga till i överföringen och klickar sedan på Lägg till för överföring.

 6. Under Kvantitet anger du kvantiteterna för varje produkt i överföringen. Om du anger en större mängd än tillgänglig produktkvantitet på ursprungsplatsen kommer lagerkvantiteten vid ursprunget att vara ett negativt tal efter att överföringen har skapats.

 7. Valfritt: I avsnittet Leveransinformation anger du följande:

  • ett datum i fältet Förväntad ankomst
  • Transportören. Transportören kan väljas automatiskt baserat på spårningsnumret som du angav och kan justeras manuellt.
  • Spårningsnumret för den leveransen
 8. Valfritt: Tilldela ett referensnummer eller en tagg till överföringen i avsnittet Ytterligare information.

 9. Klicka på Spara som utkast.

Din överföring har nu status som utkast. Du kan klicka på Markera som väntande när du har förberett dina artiklar för överföring.

När en överföring har markerats som väntande kan du inte fortsätta att redigera överföringen. Om du markerar din överföring som väntande justeras även Tillgängliga lagervärden på ursprungsplatsen och Inkommande lager på destinationsplatsen.

Duplicera en överföring

Om du gör en lageröverföring med samma artiklar och från samma ursprung kan du duplicera en befintlig överföring.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Produkter > Överföringar.

 2. Klicka på överföringen som du vill duplicera.

 3. Klicka på Fler åtgärder.

 4. Klicka på Duplicera. Samma ursprung, destination, produkter, produktkvantiteter och taggar läggs automatiskt till från den ursprungliga överföringen till den nya överföringen som skapas.

 5. Valfritt: Gör de ändringar du vill göra med den nya överföringen.

 6. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis