Opprett en lageroverføring

Du kan spore og motta innkommende lagerbeholdning ved å opprette en lagerbeholdningsoverføring i Shopify. Lagerbeholdningsoverføringer kan brukes til å spore lagerbeholdning mellom butikklokalisasjoner hvis du har flere lokalisasjoner.

Du kan ikke opprette overføringer for produkter som administreres av apper og tilpassede oppfyllelseslokalisasjoner, som direktefrakting-apper, tredjepartslogistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester, med mindre de tillater multi-administrert lagerbeholdning.

Opprett en ny lageroverføring

Du kan opprette nye innkommende overføringer fra andre aktive butikklokalisasjoner. Når du har opprettet en overføring og merker den som ventende kan du se innkommende lagerantall på produktdetaljsiden under Innkommende. Du kan også se innkommende lagerbeholdning på siden Lagerbeholdning ved å klikke på fanen Innkommende.

Før du merker en overføring som ventende må du lagre den som et utkast. Statusen som utkast lar deg redigere overføringen. Hvis du for eksempel ser at lagerbeholdningen for en bestemt SKU faller, kan du legge til flere av den aktuelle SKU-en i utkastet til en innkommende overføring.

Når du merker overføringen som ventende kan du ikke lenger redigere opprinnelse eller destinasjon. Vær sikker på at du er ferdig med å redigere utkastet og at du er klar til å iverksette overføringen når du merker den som ventende.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer. Alle overføringene vises på denne siden.

 2. Klikk på Opprett overføring.

 3. Klikk på Velg opprinnelse i seksjonen Opprinnelse, og klikk deretter på opprinnelseslokalisasjonen du vil overføre lagerbeholdning fra.

 4. Klikk på Velg destinasjon i seksjonen Destinasjon og velg deretter den aktive lokalisasjonen du ønsker å motta lagerbeholdningen til.

 5. I seksjonen Legg til produkter  angir eller velger du produkter og varianter du vil legge til i overføringen, og klikker så på Legg til i overføring.

 6. Angi antallene for hvert enkelt produkt i overføringen under Antall. Hvis du angir et antall som er større enn det tilgjengelige produktantallet ved opprinnelseslokalisasjonen, vil lagerantallet ved opprinnelsen være et negativt tall når overføringen er opprettet.

 7. Valgfritt: Angi følgende i seksjonen Forsendelsesdetaljer:

  • en dato i feltet Forventet ankomst
  • Transportøren. Transportøren velges automatisk basert på sporingsnummeret du angir, og kan justeres manuelt.
  • Sporingsnummeret for forsendelsen
 8. Valgfritt: Tilordne et referansenummer eller en tagg til overføringen i seksjonen Tilleggsinformasjon.

 9. Klikk på Lagre som utkast.

Overføringen har nå status som utkast. Du kan klikke på Merk som ventende når du har forberedt varene for overføring.

Når en overføring er merket som ventende kan du ikke fortsette å redigere overføringen. Ved å merke overføringen som ventende justeres også verdien for tilgjengelig lagerbeholdning ved opprinnelseslokalisasjonen og innkommende lagerbeholdning ved destinasjonslokalisasjonen.

Duplisere en overføring

Hvis du gjør en lageroverføring med de samme varene, og fra samme opprinnelse, kan du duplisere en eksisterende overføring.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

 2. Klikk på overføringen du vil duplisere.

 3. Klikk Flere handlinger.

 4. Klikk på Dupliser. Samme opprinnelse, destinasjon, produkter, produktmengder og tagger legges automatisk til fra den opprinnelige overføringen til den nye overføringen som opprettes.

 5. Valgfritt: Gjør endringene du ønsker i den nye overføringen.

 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis