Opprett en lageroverføring

Du kan spore og motta innkommende lagerbeholdning ved å opprette en lageroverføring i Shopify. Lageroverføringer kan brukes til å spore lagerbeholdning fra leverandører, eller mellom butikklokalisasjoner om du har flere lokalisasjoner.

Du kan ikke opprette overføringer for produkter som administreres av apper og tilpassede oppfyllelseslokalisasjoner, som direktefrakting-apper, tredjepartslogistikktjenester og tilpassede oppfyllelsestjenester, med mindre de tillater multi-administrert lagerbeholdning.

Merk deg forskjellen mellom en leverandør og selger:

 • Du bestiller produktene fra en leverandør. Du kan ha flere leverandører.
 • En selger er tilknyttet produktmerkevaren, så det kan bare være én selger. Du angir selgeren i produktets detaljer.

Opprett en ny lageroverføring

Du kan opprette nye innkommende overføringer fra leverandører eller fra andre aktive butikklokalisasjoner. Når du har opprettet en overføring kan du se innkommende lagerantall på detaljsiden for et produkt under Innkommende.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer. Alle overføringene vises på denne siden.

 2. Klikk på Legg til overføring.

 3. Valgfritt: Klikk på Velg opprinnelse i seksjonen OPPRINNELSE og velg deretter opprinnelseslokalisasjonen lagerbeholdningen kommer fra. Hvis du har flere lokalisasjoner vises leverandørene i LEVERANDØRER-seksjonen, etter listen over lokalisasjoner. Du kan legge til en leverandør ved å klikke på Opprett ny leverandør, og angi leverandørens navn og annen informasjon.

 4. Klikk på Velg destinasjon i seksjonen DESTINASJON og velg deretter den aktive lokalisasjonen du ønsker å motta lagerbeholdningen til.

 5. I seksjonen Legg til produkter  angir eller velger du produkter og varianter du vil legge til i overføringen, og klikker så på Legg til i overføring.

 6. Angi antallene for hvert enkelt produkt i overføringen under Antall. Hvis du angir et antall som er større enn det tilgjengelige produktantallet ved opprinnelseslokalisasjonen, vil lagerantallet ved opprinnelsen være et negativt tall når overføringen er opprettet.

 7. Valgfritt: Angi følgende i seksjonen Forsendelsesdetaljer:

 8. Valgfritt: Hvis du vil tilordne et referansenummer eller en tagg til overføringen, angir du det i Tilleggsopplysninger-seksjonen.

 9. Klikk på Lagre overføring.

Dupliser en overføring

Hvis du gjør en lageroverføring med de samme varene, og fra samme opprinnelse, kan du duplisere en eksisterende overføring.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Produkter > Overføringer.

 2. Klikk på overføringen du vil duplisere.

 3. Klikk Flere handlinger.

 4. Klikk på Dupliser. Samme opprinnelse, destinasjon, produkter, produktmengder og tagger legges automatisk til fra den opprinnelige overføringen til den nye overføringen som opprettes.

 5. Valgfritt: Gjør endringene du ønsker i den nye overføringen.

 6. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis