Utwórz transfer zapasów

Możesz śledzić i przyjmować zapasy przychodzące, tworząc transfer zapasów w Shopify. Transfery zapasów mogą być używane do śledzenia zapasów od dostawców lub przenoszonych między lokalizacjami sklepów, jeśli masz wiele lokalizacji.

Nie można tworzyć transferów dla produktów zarządzanych przez Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji, takie jak aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne firm zewnętrznych i niestandardowe usługi realizacji, chyba że zezwalają one na zarządzanie zapasami w wielu miejscach.

Zwróć uwagą na różnicę między dostawcą a oferentem:

 • Zamawiasz produkty od dostawcy. Możesz mieć kilku dostawców.
 • Oferent jest powiązany z marką produktu i dlatego może być tylko jeden. Oferent jest zdefiniowany w szczegółach produktu.

Utwórz nowy transfer zapasów

Możesz tworzyć nowe przelewy przychodzące od dostawców lub z innych aktywnych lokalizacji sklepu. Po utworzeniu transferu i oznaczeniu go jako Oczekujący możesz wyświetlić ilości przychodzących zapasów na stronie szczegółów produktu w obszarze Przychodzące. Możesz również wyświetlić przychodzące zapasy na stronie Zapasy, klikając kartę Przychodzące.

Przed oznaczeniem transferu jako oczekującego musisz zapisać go jako wersję roboczą. Status Wersja robocza pozwala edytować transfer. Na przykład, jeśli zauważysz, że określone zapasy SKU zmniejszają się, możesz dodać więcej SKU do wersji roboczej transferu przychodzącego.

Jeśli oznaczysz transfer jako oczekujący, nie możesz już edytować miejsca nadania ani miejsca docelowego. Upewnij się, że edycja wersji roboczej jest zakończona i jesteś gotowy(-a) do transferu, zanim oznaczysz go jako oczekujący.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery. Na tej stronie są wyświetlone wszystkie Twoje transfery.

 2. Kliknij opcję Utwórz transfer.

 3. Aby wybrać lokalizację nadania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść zapasy z jednej lokalizacji do innej, w sekcji MIEJSCE NADANIA kliknij opcję Wybierz miejsce nadania, a następnie kliknij lokalizację, z której chcesz przenieść zapasy.
  • Opcjonalnie: Aby przenieść zapasy od dostawcy, kliknij opcję Wybierz miejsce nadania w sekcji MIEJSCE NADANIA, a następnie kliknij dostawcę, od którego chcesz przenieść zapasy. Jeśli masz kilka lokalizacji, dostawcy są wyszczególnieni w sekcji DOSTAWCY za listą lokalizacji. Możesz utworzyć dostawcę, klikając opcję Utwórz nowego dostawcę, a następnie wprowadzając nazwę dostawcy i inne informacje.
 4. W sekcji MIEJSCE DOCELOWE kliknij opcję Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz aktywną lokalizację, do której mają trafić zapasy.

 5. W sekcji Dodaj produkty wprowadź lub wybierz produkty i warianty, które chcesz dodać do transferu, a następnie kliknij opcję Dodaj do transferu.

 6. W obszarze Ilość wprowadź ilości dla każdego produktu w transferze. Jeśli wprowadzisz ilość większą niż ilość produktu dostępna w lokalizacji miejsca nadania, po utworzeniu transferu ilość zapasów w miejscu nadania będzie liczbą ujemną.

 7. Opcjonalnie: W sekcji Dane wysyłki wprowadź następujące dane:

  • data w polu Oczekiwane przybycie
  • Numer śledzenia dla tej wysyłki
  • przewoźnik. Przewoźnik może być wybierany automatycznie na podstawie wprowadzonego numeru śledzenia i można go zmienić ręcznie.
 8. Opcjonalnie: Jeśli chcesz przypisać numer referencyjny lub tag do transferu, wprowadź go w sekcji Dodatkowe szczegóły.

 9. Kliknij Zapisz jako wersję roboczą.

Twój transfer ma teraz status Wersja robocza. Możesz kliknąć Oznacz jako oczekujące po przygotowaniu pozycji do przeniesienia.

Po oznaczeniu transferu jako oczekującego nie można kontynuować jego edycji. Oznaczenie transferu jako oczekującego powoduje również dostosowanie wartości zapasów dostępnych w lokalizacji nadania i zapasów przychodzących w lokalizacji docelowej.

Duplikuj transfer

Jeśli chcesz utworzyć transfer zapasów z tym samymi pozycjami i z tego samego miejsca nadania, możesz zduplikować istniejący transfer.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery.

 2. Kliknij transfer, który chcesz zduplikować.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij Duplikuj. To samo miejsce nadania, miejsce docelowe, produkty, ilości produktów i tagi są automatycznie dodawane z oryginalnego transferu do tworzonego nowego transferu.

 5. Opcjonalnie: Wprowadź zmiany, których chcesz dokonać w nowym transferze.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo