Utwórz transfer zapasów

Możesz śledzić i przyjmować zapasy przychodzące, tworząc transfer zapasów w Shopify. Transfery zapasów mogą być używane do śledzenia zapasów od dostawców lub przenoszonych między lokalizacjami sklepów, jeśli masz wiele lokalizacji.

Nie można tworzyć transferów dla produktów zarządzanych przez Aplikacje i niestandardowe lokalizacje realizacji, takie jak aplikacje dropshippingowe, usługi logistyczne firm zewnętrznych i niestandardowe usługi realizacji, chyba że zezwalają one na zarządzanie zapasami w wielu miejscach.

Zwróć uwagą na różnicę między dostawcą a oferentem:

 • Zamawiasz produkty od dostawcy. Możesz mieć kilku dostawców.
 • Oferent jest powiązany z marką produktu i dlatego może być tylko jeden. Oferent jest zdefiniowany w szczegółach produktu.

Utwórz nowy transfer zapasów

Możesz tworzyć nowe transfery przychodzące od dostawców lub z innych aktywnych lokalizacji sklepów. Po utworzeniu transferu możesz wyświetlić przychodzące ilości zapasów na stronie szczegółów produktu w obszarze Przychodzące.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery. Na tej stronie są wyświetlone wszystkie Twoje transfery.

 2. Kliknij Dodaj transfer.

 3. Opcjonalnie: W sekcji MIEJSCE NADANIA kliknij opcję Wybierz miejsce nadania, a następnie wybierz lokalizację, z której pochodzą zapasy. Jeśli masz kilka lokalizacji, dostawcy są wyszczególnieni w sekcji DOSTAWCY za listą lokalizacji. Możesz utworzyć dostawcę, klikając opcję Utwórz nowego dostawcę, a następnie wprowadzając nazwę dostawcy i inne informacje.

 4. W sekcji MIEJSCE DOCELOWE kliknij opcję Wybierz miejsce docelowe, a następnie wybierz aktywną lokalizację, do której mają trafić zapasy.

 5. W sekcji Dodaj produkty wprowadź lub wybierz produkty i warianty, które chcesz dodać do transferu, a następnie kliknij opcję Dodaj do transferu.

 6. W obszarze Ilość wprowadź ilości dla każdego produktu w transferze. Jeśli wprowadzisz ilość większą niż ilość produktu dostępna w lokalizacji miejsca nadania, po utworzeniu transferu ilość zapasów w miejscu nadania będzie liczbą ujemną.

 7. Opcjonalnie: W sekcji Dane wysyłki wprowadź następujące dane:

 8. Opcjonalnie: Jeśli chcesz przypisać numer referencyjny lub tag do transferu, wprowadź go w sekcji Dodatkowe szczegóły.

 9. Kliknij Zapisz transfer.

Duplikuj transfer

Jeśli chcesz utworzyć transfer zapasów z tym samymi pozycjami i z tego samego miejsca nadania, możesz zduplikować istniejący transfer.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Transfery.

 2. Kliknij transfer, który chcesz zduplikować.

 3. Kliknij Więcej czynności.

 4. Kliknij Duplikuj. To samo miejsce nadania, miejsce docelowe, produkty, ilości produktów i tagi są automatycznie dodawane z oryginalnego transferu do tworzonego nowego transferu.

 5. Opcjonalnie: Wprowadź zmiany, których chcesz dokonać w nowym transferze.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo