สร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถติดตามและรับสินค้าคงคลังขาเข้าได้ด้วยการสร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลังใน Shopify การถ่ายโอนสินค้าคงคลังสามารถใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าได้หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถสร้างการถ่ายโอนให้แก่สินค้าที่จัดการตามตำแหน่งที่ตั้งของแอปและการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองได้ เช่น แอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าคงคลังแบบจัดการหลายรายการ

สร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลังใหม่

คุณสามารถสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน หลังจากสร้างการถ่ายโอนและทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการแล้ว คุณจะสามารถดูจํานวนสินค้าคงคลังขาเข้าได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนขาเข้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูสินค้าคงคลังขาเข้าในหน้าสินค้าคงคลังได้โดยคลิกแท็บ “ขาเข้า

ก่อนที่จะทำเครื่องหมายการถ่ายโอนเป็นรอดำเนินการ คุณจะต้องบันทึกการถ่ายโอนดังกล่าวให้เป็นแบบร่าง โดยสถานะแบบร่างจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถแก้ไขการถ่ายโอนที่ว่าได้ ตัวอย่างเช่น หากพบว่าสินค้าคงคลังของ SKU บางรายการมีจำนวนเหลือน้อยลง คุณก็สามารถเพิ่มจำนวน SKU ดังกล่าวไปยังการถ่ายโอนขาเข้าที่อยู่ในสถานะแบบร่างได้

เมื่อทำเครื่องหมายการถ่ายโอนเป็นรอดำเนินการ คุณจะแก้ไขต้นทางหรือปลายทางไม่ได้อีกต่อไป คุณจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแก้ไขแบบร่างเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะดำเนินการถ่ายโอนแล้วก่อนจะทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอนทั้งหมดของคุณจะปรากฏบนหน้านี้

 2. คลิกที่ “สร้างการถ่ายโอน

 3. ในส่วนต้นทาง ให้คลิก “เลือกต้นทาง” จากนั้นคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางที่คุณต้องการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

 4. ในส่วนปลายทาง ให้คลิก “เลือกปลายทาง” แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานที่คุณต้องการรับสินค้าคงคลัง

 5. ในส่วนเพิ่มสินค้า ให้ป้อนหรือเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอน จากนั้นคลิก “เพิ่มไปยังการถ่ายโอน

 6. ในส่วนจำนวน ให้ป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการในการถ่ายโอน หากคุณป้อนจำนวนที่มากเกินกว่าจำนวนสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางจะรับไหว ปริมาณสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งต้นทางจะเป็นจำนวนติดลบหลังจากสร้างการถ่ายโอนแล้ว

 7. ตัวเลือกเสริม: ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง:

  • วันที่ในช่องวันที่คาดว่าสินค้าจะมาถึง
  • หมายเลขติดตามพัสดุของการจัดส่ง
  • ผู้ให้บริการขนส่ง ระบบอาจเลือกผู้ให้บริการขนส่งโดยอัตโนมัติโดยพิจารณาจากหมายเลขติดตามพัสดุที่คุณป้อน ทั้งนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
 8. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการกำหนดหมายเลขอ้างอิงหรือแท็กลงให้กับข้อมูลการถ่ายโอน โปรดใส่ข้อมูลดังกล่าวในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

 9. คลิก "บันทึกเป็นแบบร่าง"

เพียงเท่านี้การถ่ายโอนก็จะกลายเป็นสถานะแบบร่าง โดยคุณสามารถคลิก "ทำเครื่องหมายเป็นรอดำเนินการ" ได้หลังจากเตรียมสินค้าที่จะถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากทำเครื่องหมายการถ่ายโอนให้เป็น “รอดำเนินการ” แล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขการถ่ายโอนต่อได้ การทำเครื่องหมายการถ่ายโอนของคุณให้เป็น “รอดำเนินการ” ยังเป็นการปรับค่าสินค้าคงคลังที่พร้อมจำหน่าย ณ ตำแหน่งที่ตั้งต้นทาง และสินค้าคงคลังขาเข้า ณ ตำแหน่งที่ตั้งปลายทางด้วย

ทำการถ่ายโอนซ้ำ

หากคุณจะถ่ายโอนสินค้าคงคลังโดยมีสินค้าเดียวกันและมาจากต้นทางเดียวกัน คุณสามารถคัดลอกการถ่ายโอนที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

 2. คลิกการถ่ายโอนที่คุณต้องการคัดลอก

 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 4. คลิกที่ “คัดลอก” ต้นทาง ปลายทาง สินค้า จำนวนสินค้า และแท็กเดียวกันจะถูกเพิ่มจากการถ่ายโอนเดิมไปยังการถ่ายโอนใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนแปลงข้อมูลการถ่ายโอนใหม่

 6. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี