สร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง

คุณสามารถติดตามและรับสินค้าคงคลังขาเข้าได้ด้วยการสร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลังใน Shopify การถ่ายโอนสินค้าคงคลังสามารถใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังจากซัพพลายเออร์ หรือติดตามระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าได้หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง

ทั้งนี้ คุณไม่สามารถสร้างการถ่ายโอนให้แก่สินค้าที่จัดการตามตำแหน่งที่ตั้งของแอปและการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองได้ เช่น แอปการดรอปชิป บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลภายนอก และบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ใช้สินค้าคงคลังแบบจัดการหลายรายการ

โปรดทราบความแตกต่างระหว่างซัพพลายเออร์และตัวแทนจำหน่าย:

 • คุณสั่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ คุณสามารถมีซัพพลายเออร์ได้หลายราย
 • ตัวแทนจำหน่ายมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้า จึงมีตัวแทนจำหน่ายได้เพียงรายเดียว คุณต้องระบุตัวแทนจำหน่ายลงในรายละเอียดของสินค้า

สร้างการถ่ายโอนสินค้าคงคลังใหม่

คุณสามารถสร้างการถ่ายโอนขาเข้าใหม่จากซัพพลายเออร์หรือจากตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน หลังจากสร้างการถ่ายโอน คุณจะสามารถดูจํานวนสินค้าคงคลังขาเข้าได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าในส่วนขาเข้า

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า ข้อมูลการถ่ายโอนทั้งหมดของคุณจะปรากฏบนหน้านี้

 2. คลิกเพิ่มข้อมูลการเติมสินค้า

 3. ไม่บังคับ: ในส่วน “ต้นทาง” ให้คลิกที่ “เลือกต้นทาง” จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของการถ่ายโอนสินค้าคงคลัง หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะแสดงซัพพลายเออร์ในส่วนซัพพลายเออร์ซึ่งอยู่หลังจากรายการตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถเพิ่มซัพพลายเออร์ได้โดยคลิกที่ “สร้างซัพพลายเออร์ใหม่” จากนั้น ให้ใส่ชื่อและข้อมูลอื่นๆ ของซัพพลายเออร์

 4. ในส่วนปลายทาง ให้คลิก “เลือกปลายทาง” แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เปิดใช้งานที่คุณต้องการรับสินค้าคงคลัง

 5. ในส่วนเพิ่มสินค้า ให้ป้อนหรือเลือกสินค้าและตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังการถ่ายโอน จากนั้นคลิก “เพิ่มไปยังการถ่ายโอน

 6. ในส่วนจำนวน ให้ป้อนจำนวนของสินค้าแต่ละรายการในการถ่ายโอน หากคุณป้อนจำนวนที่มากเกินกว่าจำนวนสินค้าที่ตำแหน่งที่ตั้งต้นทางจะรับไหว ปริมาณสินค้าคงคลังที่ตำแหน่งต้นทางจะเป็นจำนวนติดลบหลังจากสร้างการถ่ายโอนแล้ว

 7. ตัวเลือกเสริม: ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้ในส่วนรายละเอียดการจัดส่ง:

 8. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการกำหนดหมายเลขอ้างอิงหรือแท็กลงให้กับข้อมูลการถ่ายโอน โปรดใส่ข้อมูลดังกล่าวในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

 9. คลิกข้อมูลการเติมสินค้า

ทำซ้ำการถ่ายโอน

หากคุณจะถ่ายโอนสินค้าคงคลังโดยมีสินค้าเดียวกันและมาจากต้นทางเดียวกัน คุณสามารถคัดลอกการถ่ายโอนที่มีอยู่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > ข้อมูลการเติมสินค้า

 2. คลิกการถ่ายโอนที่คุณต้องการคัดลอก

 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม

 4. คลิกที่ “คัดลอก” ต้นทาง ปลายทาง สินค้า จำนวนสินค้า และแท็กเดียวกันจะถูกเพิ่มจากการถ่ายโอนเดิมไปยังการถ่ายโอนใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนแปลงข้อมูลการถ่ายโอนใหม่

 6. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี