เลิกทำการถ่ายโอนจากซัพพลายเออร์

หากได้สร้างข้อมูลการเติมสินค้าหรือรายการที่ได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจำเป็นต้องลบข้อมูลการเติมสินค้าหรือเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังสำหรับบัญชีดังกล่าวด้วยตนเองดังต่อไปนี้

  • หากยังไม่ได้รับสินค้าคงคลัง คุณต้องเปิดข้อมูลการเติมสินค้าบนหน้าข้อมูลการเติมสินค้า แล้วคลิกที่ลบข้อมูลการเติมสินค้า

  • หากคุณทำเครื่องหมายในสินค้าคงคลังว่าได้รับแล้ว คุณจะไม่สามารถลบหรือยกเลิกข้อมูลการเติมสินค้าได้ โดยคุณต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังด้วยวิธีดังต่อไปนี้แทน:

    • เปิดข้อมูลการเติมสินค้าที่ผิดพลาด คลิกรายการที่ได้รับ แล้วยอมรับหมายเลขติดลบของรายการสินค้าเพื่อแทนที่รายการที่ทำเครื่องหมายว่าได้รับแล้ว
    • หรืออีกวิธีหนึ่ง ปรับปริมาณสินค้าคงคลังโดยเพิ่มหมายเลขติดลบของรายการสินค้าตามที่ได้อธิบายไว้ในปรับระดับสินค้าคงคลัง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี