เลิกทําการถ่ายโอน

หากคุณสร้างข้อมูลการเติมสินค้าหรือได้รับสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจำเป็นต้องลบการถ่ายโอน หรือแก้ไขจำนวนสินค้าที่ได้รับในข้อมูลการเติมสินค้า หรือแก้ไขจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าของคุณด้วยตนเองเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

เลิกทำการดำเนินการสำหรับการถ่ายโอนที่ยังไม่ได้รับ

หากคุณยังไม่ได้รับสินค้าคงคลังใดๆ ในการถ่ายโอนนั้น คุณสามารถเปิดข้อมูลการเติมสินค้าได้ในหน้าข้อมูลการเติมสินค้า และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณต้องการในข้อมูลการเติมสินค้านั้น

  • หากคุณต้องการแก้ไขจำนวนสินค้า คุณสามารถคลิกลูกศรหรือป้อนจำนวนที่ถูกต้องในคอลัมน์จำนวนของส่วนเพิ่มสินค้าได้ด้วยตนเอง

  • หากคุณต้องการลบสินค้าในข้อมูลการเติมสินค้า ให้คลิกที่ X ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก “อัปเดตข้อมูลการเติมสินค้าคงคลัง

  • หากคุณต้องการลบการถ่ายโอน ให้คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ลบข้อมูลการเติมสินค้า

เลิกทำการดำเนินการสำหรับการถ่ายโอนที่รับแล้ว

หากคุณได้รับสินค้าคงคลังใดๆ ในข้อมูลการเติมสินค้านั้นเรียบร้อยแล้ว รวมถึงข้อมูลการเติมสินค้าที่รับแล้วบางส่วน คุณจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขจำนวนในข้อมูลการเติมสินค้าไม่ได้

  • หากคุณต้องการยกเลิกจํานวนที่คุณได้รับ ให้เปิดข้อมูลการเติมสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก “รับสินค้าคงคลัง” จากนั้นป้อนจํานวนติดลบด้วยตนเอง หรือคลิกลูกศรลงเพื่อหักออกจากจํานวนที่คุณได้รับก่อนหน้านี้

  • หากคุณไม่ได้คาดว่าจะรับข้อมูลการเติมสินค้าอีกต่อไปและต้องการยกเลิกจํานวนที่เหลือ ให้เปิดข้อมูลการเติมสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก “รับสินค้าคงคลัง” > “ปฏิเสธจํานวนที่ยังไม่ได้รับทั้งหมด” เพื่อปฏิเสธจํานวนทั้งหมดที่คุณยังไม่ได้รับ ข้อมูลการเติมสินค้าจะแสดงเครื่องหมายว่า “เสร็จสมบูรณ์” และจำนวนขาเข้าของสินค้านั้นจะถูกแก้ไข

หากตำแหน่งที่ตั้งต้นทางของคุณเป็นตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าอื่นที่เปิดใช้งานและคุณต้องการเปลี่ยนปริมาณสินค้าคงคลัง คุณก็สามารถปรับสินค้าคงคลังได้ด้วยตนเอง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี