Hoàn tác đợt chuyển

Nếu bạn vô ý tạo một đợt chuyển hoặc nhận hàng, bạn cần xóa đợt chuyển đó, điều chỉnh số lượng đã nhận trong đợt chuyển hoặc điều chỉnh số lượng hàng trong kho của sản phẩm theo cách thủ công để khắc phục nhầm lẫn.

Hoàn tác các thao tác đối với đợt chuyển chưa nhận được

Nếu chưa nhận được hàng trong kho từ đợt chuyển đó, bạn có thể mở đợt chuyển trên trang Đợt chuyển và thay đổi đợt chuyển theo ý muốn.

  • Nếu muốn điều chỉnh số lượng, bạn có thể nhấp vào mũi tên hoặc nhập thủ công số lượng chính xác vào cột Quantity (Số lượng) của mục Add products (Thêm sản phẩm).

  • Nếu bạn muốn xóa một sản phẩm trong đợt chuyển, hãy nhấp vào biểu tượng X bên cạnh sản phẩm muốn xóa, rồi nhấp vào Update inventory transfer (Cập nhật đợt chuyển hàng trong kho).

  • Nếu bạn muốn xóa đợt chuyển, hãy nhấp vào More actions (Thao tác khác) > Delete transfer (Xóa đợt chuyển).

Hoàn tác các thao tác đối với đợt chuyển đã nhận được

Nếu đã nhận được hàng trong kho từ đợt chuyển đó, tính cả các đợt chuyển Đã nhận một phần, bạn không thể xóa hoặc điều chỉnh số lượng trong đợt chuyển.

  • Nếu bạn muốn hoàn tác số lượng đã nhận, hãy mở đợt chuyển muốn thay đổi, nhấp vào Receive inventory (Nhận hàng trong kho) và nhập thủ công số lượng âm hoặc nhấp vào mũi tên xuống để trừ bớt số lượng đã nhận trước đó.

  • Nếu bạn không còn muốn nhận đợt chuyển và muốn hủy số lượng còn lại, hãy mở đợt chuyển muốn thay đổi và nhấp vào Receive inventory (Nhận hàng trong kho) > Reject all unreceived (Từ chối tất cả số lượng chưa nhận) để từ chối tất cả số lượng chưa nhận. Đợt chuyển sẽ được đánh dấu là Đã hoàn thành và số lượng sắp nhận của sản phẩm đó sẽ được điều chỉnh.

Nếu địa điểm nơi gửi là địa điểm cửa hàng đang hoạt động khác và bạn cần thay đổi số lượng hàng tồn kho, bạn có thể điều chỉnh hàng trong kho theo cách thủ công.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí