Hoàn tác đợt chuyển từ đơn vị cung ứng

Nếu bạn vô ý tạo một đợt chuyển hoặc nhận hàng, bạn cần xóa đợt chuyển hoặc điều chỉnh mức hàng trong kho để khắc phục nhầm lẫn:

  • Nếu bạn chưa nhận được hàng trong kho, bạn có thể mở đợt chuyển trên trang Đợt chuyển và nhấp vào Delete transfer (Xóa đợt chuyển).

  • Nếu bạn đánh dấu hàng trong kho là đã nhận, bạn không thể xóa hoặc hủy đợt chuyển. Thay vào đó, hãy hoàn tác điều chỉnh hàng tồn kho theo một trong những cách sau:

    • Mở đợt chuyển nhầm, nhấp vào Receive items (Nhận mặt hàng) và chấp nhận số lượng mặt hàng âm để hủy những mặt hàng được đánh dấu là đã nhận.
    • Cách khác, điều chỉnh lượng hàng trong kho bằng cách thêm số lượng mặt hàng âm, như mô tả trong Điều chỉnh mức hàng trong kho.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí