Cofnij transfer

Jeśli utworzysz transfer lub przyjmiesz pozycje przez pomyłkę, musisz usunąć transfer, skorygować ilości otrzymane w transferze lub ręcznie skorygować zapasy produktu, aby skorygować błąd.

Cofnij czynności dla nieprzyjętego transferu

Jeśli nie otrzymałeś(-aś) żadnych zapasów dla tego transferu, możesz otworzyć transfer na stronie Transfery i wprowadzić potrzebne zmiany.

  • Jeśli chcesz dostosować ilości, możesz kliknąć strzałki lub ręcznie wprowadzić odpowiednią ilość w kolumnie Ilość w sekcji Dodaj produkty.

  • Jeśli chcesz usunąć produkt z transferu, kliknij X obok produktu, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Aktualizuj transfer zapasów.

  • Jeśli chcesz usunąć transfer, kliknij Więcej czynności > Usuń transfer.

Cofnij czynności dotyczące przyjętego transferu

Jeśli otrzymałeś(-aś) już zapasy dla tego transferu, w tym częściowo przyjęte transfery, nie możesz usunąć ani skorygować ilości w transferze.

  • Jeśli chcesz cofnąć przyjęcie ilości, otwórz transfer, który chcesz zmienić, kliknij opcję Przyjmij zapasy, a następnie wprowadź ręcznie ujemne ilości lub kliknij strzałkę w dół, aby odliczyć je od wcześniej przyjętej ilości.

  • Jeśli nie spodziewasz się już otrzymać transferu i chcesz anulować pozostałe ilości, otwórz transfer, który chcesz zmienić i kliknij opcję Przyjmij zapasy > Odrzuć wszystkie nieprzyjęte, aby odrzucić wszystkie ilości, które nie zostały przyjęte. Transfer jest oznaczony jako Zakończony, a ilość przychodząca dla tego produktu jest korygowana.

Jeśli lokalizacja miejsca nadania jest inną aktywną lokalizacją sklepu i musisz zmienić ilość zapasów, możesz ręcznie skorygować zapasy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo