Ångra en överföring

Om du skapar en överföring eller tar emot artiklar av misstag måste du antingen radera överföringen, justera kvantiteterna som tagits emot i överföringen eller justera lagernivåerna för din produkt manuellt för att ta hänsyn till misstaget.

Ångra åtgärder för en överföring som inte har tagits emot

Om du inte har fått några lagervaror för överföringen kan du öppna överföringen på sidan Överföringar och göra dina önskade ändringar i överföringen.

  • Om du vill justera kvantiteter kan du klicka på pilarna eller ange rätt kvantitet manuellt i kolumnen Kvantitet i avsnittet Lägg till produkter.

  • Om du vill radera en produkt i överföringen klickar du på X intill den produkt som du vill radera och klickar sedan på Uppdatera lageröverföring.

  • Om du vill radera överföringen klickar du på Fler åtgärder > Radera överföring.

Ångra åtgärder för en mottagen överföring

Om du redan har tagit emot lagervaror för överföringen, inklusive Delvis mottagna överföringar, kan du inte radera eller justera kvantiteterna i en överföring.

  • Om du vill ångra kvantiteterna som du tagit emot öppnar du den överföring du vill ändra, klickar på Ta emot lagervaror och anger sedan negativa kvantiteter manuellt eller klickar på nedåtpilen för att dra av kvantiteter från det antal du tidigare tagit emot.

  • Om du inte längre förväntar dig att ta emot en överföring och du vill avbryta det återstående antalet, öppnar du den överföring som du vill ändra och klickar på Ta emot lagervaror > Avvisa alla ej mottagna för att avvisa alla kvantiteter som du inte har mottagit. Överföringen markeras som Slutförd och den inkommande kvantiteten för den produkten justeras.

Om din ursprungsplats är en annan aktiv butiksplats och du behöver ändra lagerkvantiteten kan du justera ditt lager manuellt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis