Ångra en överföring från en leverantör

Om du skapar en överföring eller tar emot varor av misstag måste du antingen ta bort överföringen, eller justera dina lagernivåer för att ta hänsyn till misstaget:

  • Om du inte har fått lagret än kan du öppna överföringen på sidan Överföringar och klicka på Radera överföring.

  • Om du redan har markerat lagret som mottaget kan du inte radera eller avbryta överföringen. I stället kan du ångra lagerjusteringen på ett av följande sätt:

    • Öppna den felaktiga överföringen, klicka på Ta emot varor och acceptera ett negativt antal varor för att balansera ut de varor som markerades som mottagna.
    • Alternativt kan du justera lagerkvantiteterna genom att lägga till ett negativt antal varor, såsom beskrivs i Justera lagernivåer.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis