Att importera och exportera produkter

Om du vill överföra en stor mängd produktinformation mellan Shopify och ett annat system kan du använda ett speciellt formaterat kalkylark för att importera eller exportera data. Shopify använder CSV-filer (kommaseparerade filer) för att utföra denna typ av bulkåtgärd.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis