Nhập và xuất dữ liệu về sản phẩm

Nếu muốn chuyển lượng lớn thông tin sản phẩm giữa Shopify và hệ thống khác, bạn có thể sử dụng bảng tính có định dạng đặc biệt để nhập hoặc xuất dữ liệu đó. Shopify sử dụng tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) để thực hiện loại tác vụ hàng loạt này.

Nếu bạn đang chuyển thông tin từ Oberlo, thay vào đó, xem Bán hàng trung gian cùng Oberlo.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí