Giải pháp cho các vấn đề thường gặp khi nhập CSV sản phẩm

Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình tải lên tệp CSV sản phẩm, hãy xem sự cố đó có được liệt kê trong các giải pháp dưới đây hay không. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Thông báo lỗi

Đã đạt giới hạn tạo mẫu mã mỗi ngày, thử lại

Đối với cửa hàng có 50.000 mẫu mã sản phẩm (không bao gồm cửa hàng Plus), không thể tạo hơn 1.000 mẫu mã mới bằng cách tải lên tệp CSV (hoặc API) trong khung thời gian 24 giờ. Bộ hẹn giờ 24 giờ bắt đầu vào thời điểm tải lên đầu tiên trong ngày.

Không được để trống dịch vụ hoàn tất đơn hàng

Bạn cần nhập tên của dịch vụ hoàn tất đơn hàng đang sử dụng. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng, ở đây nên đặt thành manual.

Bỏ qua dòng #-## vì mã điều khiển example đã tồn tại

Mã điều khiển này được sử dụng để nhận dạng duy nhất từng sản phẩm. Đảm bảo bạn có một mã điều khiển duy nhất cho mỗi sản phẩm trong CSV.

Bỏ qua dòng #-## vì dòng này không chứa dữ liệu sản phẩm

Có nghĩa là có ít nhất một sản phẩm có mã điều khiển nhưng không có tiêu đề sản phẩm.

Trích dẫn không hợp lệ trong dòng

Lỗi này xảy ra khi có ký tự không hợp lệ trong tệp CSV mà bạn đang cố nhập. Để sửa lỗi này, hãy nhớ tệp CSV phải được mã hóa UTF-8.

Đôi khi, lỗi này xảy ra do thiếu hoặc thừa dấu trích dẫn.

Kiểm tra đầu trang không chính xác

Gỡ hình ảnh khỏi dòng đó và thử lại. Nếu giải quyết được lỗi, thử lưu trữ hình ảnh ở chỗ khác.

Đầu trang CSV không hợp lệ: thiếu đầu trang

Dòng đầu tiên trong tệp CSV phải là:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare-at Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

Nhớ kiểm tra khoảng trắng thừa ở cuối dòng dầu tiên.

Chính sách kiểm kê không có trong danh sách

Cần đặt chính sách kiểm kê thành "từ chối" hoặc "tiếp tục".

Không được để trống số lượng hàng trong kho

Cần đặt số lượng hàng trong kho. Nếu bạn không theo dõi hàng trong kho, đảm bảo Trình theo dõi hàng trong kho của mẫu mã được để trống. Nếu không, nền tảng này sẽ yêu cầu số lượng hàng tồn kho.

Số lượng hàng trong kho không phải là số

Bạn cần nhập một giá trị số cho số lượng mặt hàng trong kho.

Thiếu hoặc thừa dấu trích dẫn trong dòng

Lỗi này có thể xảy ra do Excel hoặc chương trình bảng tính khác thêm dấu nháy cong (dấu nháy thông minh). Những dấu trích dẫn này cần được thay thế bằng dấu nháy thẳng. Để giải quyết vấn đề này, mở tệp trong trình chỉnh sửa văn bản và tiến hành tìm kiếm và thay thế để thay đổi “ “ thành dấu nháy như sau: " ".

Một nguyên nhân khác có thể là thừa một dấu nháy trong tệp. Mở tệp trong trình biên tập văn bản và tìm dòng có lỗi. Xem lại các trường để tìm và xóa dấu nháy thừa.

Không phải danh mục sản phẩm hợp lệ

Danh mục sản phẩm bạn đã nhập không khớp với danh mục sản phẩm đầy đủ hoặc số ID trong Dữ liệu phân loại sản phẩm của Shopify. Bạn cần khớp chính xác danh mục hoặc số ID.

Xác thực không thành công: Đã xảy ra lỗi trong quá trình tải hình ảnh xuống

Thiếu một tệp hình ảnh.

Xác thực không thành công: getaddrinfo: nodename hoặc servname không được cung cấp hoặc không xác định

Lỗi này xảy ra khi có lỗi trong URL hình ảnh. URL hình ảnh cần có http:// đứng trước. URL hình ảnh cũng phải là liên kết trực tiếp có thể truy cập công khai đến hình ảnh.

Xác thực không thành công: các tùy chọn không phải duy nhất

Lỗi này xảy ra khi một sản phẩm có tùy chọn trùng lặp. Bạn có thể đã thiết lập một sản phẩm với hai mẫu mã có cùng giá trị tùy chọn (ví dụ: 2 sản phẩm tầm trung, cả hai đều màu đen). Nếu các giá trị tùy chọn là duy nhất, sản phẩm có thể trùng lặp ở chỗ khác trong tệp CSV với cùng mã điều khiển.

Xác thực không thành công: không được để trống giá

Cần thêm giá sản phẩm vào dòng này.

Xác thực thất bại: Hình ảnh đã tải lên vượt quá giới hạn 20 megapixel

Kích cỡ hình ảnh sản phẩm có thể lên đến 5000 x 5000 px, hay 20 megapixel. Giảm kích cỡ hình ảnh hoặc sử dụng hình ảnh khác.

Câu hỏi thường gặp

Có các ký tự ngẫu nhiên trong dữ liệu xuất của tôi. Bạn có xử lý được ngôn ngữ quốc tế không?

Shopify hỗ trợ mọi ngôn ngữ hoặc ký tự có trong phương thức mã hóa UTF-8. Nếu bạn thấy ký tự lạ trong mô tả sản phẩm, có khả năng tệp CSV không sử dụng phương thức mã hóa UTF-8. Để sửa lỗi này, mở tệp trong trình biên tập văn bản. Lưu lại lần nữa, đảm bảo bạn chỉ định phương thức mã hóa UTF-8.

Tôi đã cố tải tệp CSV lên và cửa sổ Choose column headings xuất hiện

Cửa sổ này hiển thị khi đầu trang của tệp CSV không chính xác. Bạn có thể chọn đầu trang chính xác từ menu thả xuống để giúp nhập tệp CSV vào Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí