Sıkça karşılaşılan CSV içe aktarma sorunlarına çözümler

Ürün CSV dosyanızı yükleme konusunda sorun yaşıyorsanız sorunun, aşağıdaki çözümlerde yer alıp almadığına bakın. Hâlâ sorun yaşıyorsanız Shopify Destek ekibiyle iletişime geçin.

Hata mesajları

Günlük varyasyon oluşturma sınırına ulaşıldı. Tekrar deneyin

50.000 ürün varyasyonu olan mağazalar için (Plus mağazaları hariç) CSV yüklemeleri (veya API) aracılığıyla, 24 saatlik bir zaman dilimi içinde en fazla 1000 yeni varyasyon oluşturulabilir. 24 saatlik süre, günün ilk yüklemesiyle birlikte başlar.

Fulfillment service can't be blank (Gönderim hizmeti boş olamaz)

Kullandığınız gönderim hizmetinin adını girmeniz gerekir. Gönderim hizmeti kullanmıyorsanız bu, manual olarak ayarlanmalıdır.

Ignored line #-## because handle example already exists (example tanıtıcısı zaten mevcut olduğundan #-## satırı yok sayıldı)

Tanıtıcı, her ürünü benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır. CSV dosyanızdaki her ürün için benzersiz bir tanıtıcınızın olduğundan emin olun.

Ignored line #-## because it did not contain product data (Ürün verisi içermediğinden #-## satırı yok sayıldı)

Bu, tanıtıcıya sahip olan ancak ürün başlığı içermeyen en az bir ürünün mevcut olduğu anlamına gelir.

Illegal quoting on line (Satırda geçersiz tırnak işareti)

Bu hata, içe aktarmaya çalıştığınız CSV dosyasında geçersiz bir karakter bulunduğunda gerçekleşir. Bunu düzeltmek için CSV dosyanızın UTF-8 kodlamasını kullanması gerektiğini unutmayın.

Bu hata bazen eksik veya fazla bir tırnak işaretinden kaynaklanır.

Incorrect header check (Yanlış üstbilgi kontrolü)

Görseli bu satırdan kaldırıp tekrar deneyin. Bu işlem, sorunu çözerse görseli başka bir yerde barındırmayı deneyin.

Invalid CSV header: missing headers (Geçersiz CSV üstbilgisi: eksik üstbilgiler)

CSV dosyanızın ilk satırı şu şekilde olmalıdır:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare-at Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

İlk satırın sonunda fazladan boşluk olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Inventory policy is not included in the list (Envanter politikası listede yer almıyor)

Envanter politikasının "reddet" veya "devam" olarak ayarlanması gerekir.

Inventory quantity can't be blank (Envanter adedi boş olamaz)

Envanter adedinin ayarlanması gerekiyor. Envanteri takip etmiyorsanız Variant Inventory Tracker'ın (Varyasyon Envanter Takibi) boş bırakıldığından emin olun. Aksi takdirde, platform için envanter adedi gerekir.

Inventory quantity is not a number (Envanter adedi bir sayı değil)

Stoktaki ürün adedi için bir sayı değeri girmeniz gerekir.

Missing or stray quote on line (Satırda eksik veya fazla tırnak)

Bunun nedeni, kıvrık tırnak işareti (akıllı tırnak işareti) ekleyen Excel veya başka bir hesap tablosu programı olabilir. Bu tırnak işaretlerinin düz tırnak işaretleriyle değiştirilmesi gerekir. Bu sorunu çözmek için dosyayı bir metin düzenleyicisinde açın, “ “ tırnak işaretlerini bulun ve şu şekilde görünen tırnak işaretleriyle değiştirin: " ".

Diğer bir olası neden, dosyaya fazladan tırnak işareti eklenmesidir. Dosyayı metin düzenleyicisinde açın ve hatalı satırı bulun. Gereksiz tırnak işaretleri olup olmadığını görmek için alanları gözden geçirin ve varsa bunları kaldırın.

Geçerli bir ürün kategorisi değil

Girdiğiniz ürün kategorisi, Shopify Ürün Taksonomisi'nde listelenen tam ürün kategorisi veya kimlik numarasıyla eşleşmiyor. Girdiğiniz kategorinin, listelenen kategori veya kimlik numarasıyla tam olarak eşleşmesi gerekir.

Validation failed: An error occurred while trying to download the image (Doğrulama başarısız oldu: Görsel indirilmeye çalışılırken hata oluştu)

Bir görsel dosyası eksiktir.

Validation failed: getaddrinfo: nodename nor servname provided, or not known (Doğrulama başarısız oldu: getaddrinfo: nodename veya servname sağlanmadı ya da bilinmiyor)

Bu hata, görsel URL'sinde hata olduğunda gerçekleşir. Görsel URL'sinin önünde http:// bulunması gerekir. Ayrıca URL, görselin herkes tarafından erişilebilir doğrudan bir bağlantısı olmalıdır.

Validation failed: options are not unique (Doğrulama başarısız oldu: Seçenekler benzersiz değil)

Bu hata, bir üründe mükerrer seçenekler olduğunda ortaya çıkar. Bir ürün için aynı seçenek değerleriyle iki varyasyon (örneğin, her ikisi de siyah olan 2 medium beden ürün) ayarlamış olabilirsiniz. Seçenek değerleri benzersizse ürün, CSV'nin başka bir yerinde aynı tanıtıcıyla çoğaltılmış olabilir.

Validation failed: price can't be blank (Doğrulama başarısız oldu: Fiyat boş olamaz)

Bu satıra fiyatın eklenmesi gerekir.

Validation failed: The uploaded image exceeds the 20 megapixel limit (Doğrulama başarısız oldu: Yüklenen görsel 20 megapiksel sınırını aşıyor)

Ürün görselleriniz 5000 x 5000 piksele (20 megapiksel) kadar herhangi bir boyutta olabilir. Görselin boyutunu küçültün veya farklı bir görsel kullanın.

Sıkça sorulan sorular

Dışa aktardığım dosyada rastgele karakterler var. Uluslararası dilleri destekliyor musunuz?

Shopify, UTF-8 kodlamasında yer alan tüm dilleri veya karakterleri destekler. Ürün tanımlarınızda tuhaf karakterler görüyorsanız bu, büyük olasılıkla CSV dosyanızın, UTF-8 kodlamasını kullanmadığı anlamına gelir. Bu sorunu düzeltmek için dosyayı bir metin düzenleyicisinde açın. UTF-8 kodlamasını seçtiğinizden emin olarak dosyayı bir kez daha kaydedin.

CSV dosyamı yüklemeye çalıştım ve bir Choose column headings penceresi göründü

Bu pencere, CSV dosyanızın üstbilgileri yanlış olduğunda görüntülenir. CSV dosyanızı Shopify'a aktarmanıza yardımcı olması için açılır menüden doğru üstbilgileri seçebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene