Řešení běžných problémů s importem CSV s produkty

Pokud máte problém s nahráním souboru CSV s produkty, podívejte se, zda není problém uveden v následujícím seznamu řešení. Pokud máte stále problémy, kontaktujte podporu Shopify.

Chybové zprávy

Služba plnění nemůže být prázdná

Musíte zadat název služby plnění, kterou používáte. Pokud nepoužíváte službu plnění, pak by toto mělo být nastaveno na manual.

Byl ignorován řádek #-##, protože označení example již existuje

Označení slouží k unikátní identifikaci jednotlivých produktů. Ujisti se, že máš ve svém CSV unikátní označení pro všechny produkty.

Ignorován řádek #-##, protože neobsahuje data produktu

To znamená, že existuje alespoň jeden produkt s označením, ale žádný název produktu.

Nesprávný znak na řádku

Tato chyba je způsobena situací, kdy je v souboru CSV, který se snažíte importovat, nesprávný znak. K opravě tohoto problému se musíte ujistit, že je váš soubor CSV kódován pomocí UTF-8.

Někdy je tato chyba způsobena chybějící nebo přebytečnou uvozovkou.

Kontrola nesprávného záhlaví

Odstraňte obrázek z daného řádku a zkuste to znovu. Pokud se tím problém vyřeší, zkuste obrázek hostovat někde jinde.

Neplatné záhlaví CSV: Chybějící záhlaví

První řádek vašeho souboru CSV by měl být:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare At Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

Nezapomeňte zkontrolovat prázdné mezery na konci prvního souboru.

Zásady pro skladové zásoby nejsou zahrnuty v seznamu

Zásady pro skladové zásoby je nutné nastavit na „odmítnout“ nebo „pokračovat“.

Množství skladových zásob nemůže být prázdné

Je nutné nastavit množství skladových zásob. Pokud nesleduješ skladové zásoby, musíš políčko Sledování skladových zásob varianty nechat prázdné, jinak bude Shopify hledat množství skladových zásob.

Množství pro skladové zásoby není číslem

Pro množství položek na skladě musíte zadat číselnou hodnotu.

Chybějící nebo přebývající uvozovky na řádku

Může se jednat o důsledek toho, že Excel nebo jiný tabulkový procesor přidal zvlněné (chytré) uvozovky. Tyto uvozovky je nutné nahradit rovnými uvozovkami. K vyřešení tohoto problému otevřete soubor v textovém editoru, vyhledejte a nahraďte “ “ za uvozovky, které vypadají takto: " ".

Další možnou příčinou jsou přebývající uvozovky v souboru. Otevřete soubor v textovém editoru a najděte řádek s chybou. Až tam budete, zkontrolujte přebytečné uvozovky v polích a odstraňte je.

Validace neúspěšná: Při pokusu o stažení obrázku došlo k chybě

Soubor s obrázkem chybí.

Validace neúspěšná: getaddrinfo: nodename ani servname nejsou k dispozici nebo nejsou známy

Tato chyba je způsobena situací, kdy existuje chyba v URL obrázku. URL obrázku před sebou musí mít http://. Musí se také jednat o veřejně přístupný přímý odkaz na obrázek.

Validace byla neúspěšná: volby nejsou unikátní

Tato chyba je způsobena situací, kdy má produkt duplicitní volby. Možná došlo k vytvoření produktu se dvěma variantami se stejnými hodnotami voleb (například 2 střední trička v černé barvě). Pokud jsou hodnoty voleb unikátní, může se na jiném místě souboru CSV vyskytovat duplicitní produkt se stejným označením.

Validace neúspěšná: cena nemůže být prázdná

Na tento řádek je nutné přidat cenu.

Validace neúspěšná: Nahraný obrázek překračuje limit 20 megapixelů

Tvé obrázky produktů můžou mít jakoukoli velikost, a to až do 4472 x 4472 pixelů, tedy 20 megapixelů Zmenšete velikost obrázku, nebo použijte jiný obrázek.

Nejčastější dotazy

V mém exportu jsou náhodné znaky. Jsou podporovány další jazyky?

Shopify podporuje jakýkoli jazyk nebo znak, který je zahrnut v kódování UTF-8. Pokud vidíte v popisech svých produktů podivné znaky, nejspíše to znamená, že váš soubor CSV nepoužívá kódování UTF-8. Problém opravíte tak, že soubor otevřete v textovém editoru. Okamžitě jej uložte znovu a ujistěte se, že používáte kódování UTF-8.

Při pokusu o nahrání souboru CSV se objevilo okno Choose column headings

Toto okno se objeví, když jsou záhlaví souboru CSV nesprávná. Když zvolíte z rozevírací nabídky správná záhlaví, pomůže vám to s importem souboru CSV do Shopify.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma