Løsninger på vanlige importeringsproblemer med produkt-CSV

Hvis du har problemer med å laste opp produkt-CSV-filen, kan du se om problemet er oppført i følgende løsninger. Hvis du fortsatt har problemer kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Feilmeldinger

Utførelsestjenesten kan ikke være tom

Du må angi navnet på utførelsestjenesten du bruker. Hvis du ikke bruker en utførelsestjeneste, bør denne angis til manual.

Ignorerte linjen #-## fordi kallenavnet example allerede finnes

Kallenavnet brukes til å unikt identifisere hvert individuelle produkt. Sørg for at du har et unikt kallenavn for hvert produkt i CSV-en.

Ignorerte linjen #-## fordi den ikke inneholdt produktdata

Dette betyr at det er minst ett produkt med et kallenavn, men ikke noe produktnavn.

Ulovlig anførselstegn i linjen

Denne feilen oppstår når det er et ulovlig tegn i CSV-filen som du prøver å importere. Hvis du vil fikse dette, må du huske på at CSV-filen må være UTF-8-kodet.

Noen ganger vil denne feilen være forårsaket av et manglende eller feilplassert anførselstegn

Ugyldig overskriftsjekk

Fjern bildet fra linjen og prøv igjen. Hvis dette løser problemet, kan du prøve å vise bildet fra et annet sted.

Ugyldig CSV-overskrift: manglende overskrifter

Den første linjen i CSV-filen bør være:

Handle,Title,Body (HTML),Vendor,Type,Tags,Published,Option1 Name,Option1 Value,Option2 Name,Option2 Value,Option3 Name,Option3 Value,Variant SKU,Variant Grams,Variant Inventory Tracker,Variant Inventory Qty,Variant Inventory Policy,Variant Fulfillment Service,Variant Price,Variant Compare-at Price,Variant Requires Shipping,Variant Taxable,Variant Barcode,Image Src,Image Alt Text

Husk å sjekke etter ekstra mellomrom på slutten av første linje.

Retningslinjer for lagerbeholdning er ikke inkludert i listen

Retningslinjene for lagerbeholdning må være angitt som «avslå» eller «fortsett».

Lagerantall kan ikke være tomt

Antallet på lager må angis. Hvis du ikke sporer lagerbeholdningen, må du sørge for at Sporing av varianter på lager er tom, hvis ikke vil Shopify lete etter antall på lager.

Lagerantall er ikke et tall

Du må angi en numerisk verdi for antall varer på lager.

Manglende eller feilplassert anførselstegn i linjen

Dette kan være et resultat av at Excel eller et annet regnearkprogram legger til amerikanske anførselstegn. Disse må byttes ut med rette anførselstegn. Du kan løse dette problemet ved å åpne filen med et tekstredigeringsprogram, gjøre et «søk og erstatt» og bytte ut “ “ med anførselstegn som ser ut som dette: " "

En annen potensiell årsak er at det er blitt lagt til et ekstra anførselstegn i filen. Åpne filen i et tekstredigeringsprogram og finn linjen det er feil på. Se gjennom feltene for å fjerne ekstra anførselstegn.

Ikke en gyldig produktkategori

Produktkategorien du har angitt samsvarer ikke med den fullstendige produktkategorien eller ID-nummeret som er oppført i Shopifys produkttaksonomi. Du må matche enten kategorien eller ID-nummeret nøyaktig.

Bekreftelse mislyktes: Det oppstod en feil ved nedlasting av bildet

En bildefil mangler

Bekreftelse mislyktes: getaddrinfo: hverken nodenavn eller servernavn oppgitt, eller ukjent

Denne feilen oppstår når det er en feil med nettadressen til bildet. Bildets nettadresse må ha http:// foran seg. Det må også være en offentlig tilgjengelig kobling til bildet.

Bekreftelse mislyktes: alternativene er ikke unike

Denne feilen oppstår når et produkt har dupliserte alternativer. Du har kanskje satt opp et produkt med to varianter med samme alternativverdier (for eksempel, 2 medium produkter, begge i svart). Hvis alternativverdiene er unike, kan et produkt dupliseres andre steder i CSV-en med samme kallenavn.

Bekreftelse mislyktes: pris kan ikke være tom

Prisen må legges til i denne linjen.

Bekreftelse mislyktes: Det opplastede bildet overskrider grensen på 20 megapiksler

Produktbilder kan være alle størrelser opp til 5760 × 5760 piksler eller 20 megapiksler. Reduser størrelsen på bildet eller bruk et annet bilde.

Ofte stilte spørsmål

Det er tilfeldige tegn i eksporten. Kan dere håndtere internasjonale språk?

Shopify støtter alle språk og tegn som er inkludert i UTF-8-kodingen. Hvis du ser merkelige tegn i produktbeskrivelsene, er det sannsynlig at CSV-filen ikke bruker UTF-8-koding. Du kan fikse det ved å åpne filen i et tekstredigeringsprogram. Lagre på nytt og pass på at du angir UTF-8-koding.

Jeg prøvde å laste opp CSV-filen og et Choose column headings-vindu dukket opp

Dette vinduet dukker opp når overskriften på CSV-filen er feil. Du kan velge riktige overskrifter fra rullegardinmenyen for å hjelpe deg med å importere CSV-filen til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis