Bruk av CSV-filer

Du bruker en CSV-fil (kommaseparerte verdier) for å importere produkter til Shopify-butikken og eksportere produkter fra butikken. Ved å bruke en CSV-fil kan du importere eller eksportere store mengder produkter og detaljene deres samtidig. Dette kan være nyttig hvis du vil utveksle masse produktinformasjon mellom Shopify og et annet system.

Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Få en eksempel-CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal:

 • Eksempelilen inneholder et eksempel produkt og et par varianter. Importfilen inneholder trolig mange flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sørge for å fjerne alle eksempelproduktene.

 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker som befinner seg på ett enkelt sted. Hvis du har flere steder og vil importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Format for produkt-CSV-fil

Den første linjen i produkt-CSV-filen må inkludere feltoverskriftene som er beskrevet i tabellen, i samme rekkefølge, og hver av dem adskilles med komma. Senere linjer i filen skal inneholde data for produktet ditt med av de samme feltene i nøyaktig samme rekkefølge.

Hvis en kolonne er tom og du velger å overskrive produkter med samme referanse når du laster opp CSV-filen, kan dette slette data i Shopify-butikken som er tilknyttet kolonnen. Se tabellen under for mer informasjon.

Handle

Kallenavn er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom eller andre tegn, inkludert punktum. Kallenavnene brukes i URL-adressen for hvert produkt.

For eksempel vil «Snowboard til kvinner» sitt kallenavn bli kvinne-snowboard og produktets nettadresse blir https://yourstore.myshopify.com/products/kvinne-snowboard.

Hver linje i CSV-filen som starter med et annet kallenavn håndteres som et nytt produkt. Du kan legge til flere bilder til et produkt ved å legge til flere linjer med samme kallenavn.

Handle-kolonnen kan ikke være tom eller mangle.

Title

Produktnavnet. Eksempel: Snowboard til kvinner

Tittel-kolonnen kan ikke være tom og må være til stede.

Body (HTML)

Beskrivelsen av produktet i HTML-format. Dette kan også være ren tekst uten formatering.

Brødtekst (HTML)-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende beskrivelsene.

Vendor (minst 2 tegn)

Navnet på selgeren av produktet For eksempel John's Apparel.

Selger-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende selgernavnene.

Type

Produkttypen. For eksempel Snowboard.

Type-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende produkttypene.

Tags

En kommaseparert liste av tagger brukt til å tagge produktet. De fleste regnearkprogrammene legger automatisk til anførselstegn rundt taggene for deg. Hvis du bruker et redigeringsprogram for ren tekst, må du legge til anførselstegnene manuelt. For eksempel «tag1, tag2, tag3».

Tagg-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende produkttaggene.

Published

Forteller om et produkt er publisert på nettbutikken. Gyldige verdier er TRUE hvis produktet er publisert på nettbutikken, eller FALSE hvis produktet er skjult fra nettbutikken.

Published-kolonnen kan ikke mangle. Dersom feltet står tomt blir produktet publisert.

Option1 Name

Hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Farge.

Alternativ1-navn-kolonnen kan ikke være tom og må være til stede. For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Title.

Option1 Value

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Svart.

Alternativ1-verdi-kolonnen kan ikke være tom og må være til stede. For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Default Title.

Option2 Name

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Størrelse.

Alternativ2-navn-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende Alternativ2-navnene.

Option2 Value

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Stor.

Option 2 Value-kolonnen kan være tom, men den kan ikke mangle. Hvis kolonnen er blank og du krysser av for Overskriv eksisterende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier vil bli brukt for manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, vil eksisterende Option2-verdier bli slettet.

Option3 Name

Hvis produkt har et tredje alternativ, angir du navnet på det.

Alternativ3-navn-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende Alternativ3-navnene.

Option3 Value

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et tredje alternativ, angir du verdien på det.

Alternativ3-navn-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende Alternativ3-verdiene.

Variant SKU

SKU-en til produktet eller varianten. Dette brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Dette feltet kan ikke stå tomt hvis du bruker en tilpasset utførelsestjeneste.

Variant SKU-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende variant SKU-ene.

Variant Grams

Vekten på produktet eller varianten i gram. Ikke angi måleenheter eller bruk desimaler. For eksempel, med en vekt på 5,125 kg angir du 5125.

Shopify importerer og eksporterer alltid vekten i gram, selv om du angir en annen enhet. Du må bruke nøyaktig vekt hvis du vil tilby transportberegnet levering eller en utførelsestjeneste fra en tredjepart.

Variant Grams-kolonnen kan ikke være tom eller mangle. Den trenger en verdi, selv om denne verdien er 0.

Variant Inventory Tracker

Inkluder sporing av lagerbeholdning for denne varianten eller produktet. Gyldige verdier inkluderer shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt hvis lagerbeholdningen ikke spores.

Kolonnen Variant Inventory Tracker kan være tom, men den kan ikke mangle. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eksisterende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier vil bli brukt for manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, vil eksisterende lagersporingsalternativer slettes, og lagerbeholdningen vil ikke lenger spores.

Variant Inventory Qty

Antall varer du har på lager for dette produktet eller varianten. Denne kolonnen brukes bare for Shopify-butikker med ett enkelt sted.

Hvis butikken har lagerbeholdninger på flere steder, blir ikke denne kolonnen inkludert. Hvis du vil importere eller eksportere lagerantall, kan du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Kolonnen Variant Inventory Qty kan være tom, men den kan ikke mangle hvis butikken din bare har én lokalisasjon. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eksisterende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier vil bli brukt for manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, vil eksisterende lagerantall for produktene bli slettet.

Variant Inventory Policy

Hvordan håndtere bestillinger når lagerbeholdningen for dette produktet eller varianten når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy deny kan ikke kjøpes når lagerbeholdningen når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy continue kan kjøpes selv om lagerbeholdningen når null, noe som åpner for negative lagerbeholdninger.

Kolonnen Variant Inventory Policy kan ikke være tom eller mangle.

Variant Fulfillment Service

Utførelsestjenesten brukt for produktet eller varianten. Gyldige verdier er: manuelt, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Hvis du bruker en tilpasset oppfyllelsestjeneste, kan du legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen. Bare bruk små bokstaver for det egendefinerte navnet. Mellomrom er ikke tillatt – bytt dem ut med en bindestrek (-). Punktum og andre spesialtegn fjernes. For eksempel, hvis «Jannes oppfyllelse» er navnet til oppfyllelsestjenesten, skriver du jannes-oppfyllelse i CSV-filen.

Du må ha satt opp en tilpasset utførelsestjeneste i Shopify administrator før du kan legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen.

Kolonnen Variant Fulfillment Service kan ikke være tom eller mangle.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler, kun prisen. For eksempel 9.99.

Kolonnen Variant Price kan ikke være tom eller mangle.

Variant Compare at Price

«Sammenlign med pris» av produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler, kun prisen. For eksempel 9.99.

Variant sammenlign med pris-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende «sammenlign med pris» for disse produktene i Shopify-butikken din.

Variant Requires Shipping

Alternativ for å kreve frakt. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller blank (som tilsvarer FALSE).

Kolonnen Variant Requires Shipping kan være tom, men den kan ikke mangle.

Variant Taxable

Legg til avgifter på denne varianten. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller blank (som tilsvarer FALSE).

Kolonnen Variant Taxable kan være tom, men den kan ikke mangle.

Variant Barcode

Strekkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Variant strekkode-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende strekkoder for disse produktene i Shopify-butikken din.

Image Src

Angi URL-adressen for produktbildet. Shopify laster ned bildene under importen og laster dem opp på nytt i butikken. Disse bildene er ikke variantspesifikke. Kolonnen med variantbilder er der du angir variantbilder.

Du kan ikke endre bildefilnavnet etter bildet er blitt lastet opp til butikken. Ikke last opp bilder som har suffiksene _thumb, _small eller _medium i navnet.

Bilde Src-kolonnen kan være tom, men må være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende bilder for disse produktene i Shopify-butikken din.

Image Position

Angi tallet som representerer bestillingen du vil at bildet skal vises for på produktets side. Bildene vises i rekkefølge fra minst til størst og begynner med en bildeposisjonsverdi på 1. For eksempel kan du angi 1 hvis du vil at bildet skal vises først for produktet.

Bildeposisjon-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende bildeposisjoner for bildene til disse produktene i Shopify-butikken din.

Image Alt Text

Alternativtekst beskriver et bilde og er en viktig del av en produktbeskrivelse. Hvis et bilde ikke kan laste av en grunn, vises alternativteksten i stedet. Det brukes også av hjelpeteknologi til å beskrive et bilde for kunder som er synshemmet. Ved å inkludere alternativtekst vil du øke nettstedets søkemotoroptimalisering. Hold den alternative teksten kort og beskrivende. Maksimal lengde er 512 tegn, men 125 eller mindre anbefales.

Kolonnen Image Alt Text kan være tom, men den kan ikke mangle. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eksisterende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier vil bli brukt for manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, vil eksisterende alternativ billedtekst for disse produktene i Shopify-butikken bli slettet.

Gift Card

Forteller om produktet er et gavekort eller ikke. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE. Ved å legge til denne kolonnen kan du også redigere andre gavekortdetaljer, for eksempel kolonnene for brødtekst eller tagger, og importere disse endringene. Et gavekort kan bare opprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med å opprette et gavekort gjennom en produkt-CSV-filimportering.

Gavekort-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes de eksisterende gavekortverdiene for disse produktene i Shopify-butikken din.

SEO Title

Tittelen for søkemotoroptimalisering finner du på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Sidetittel-feltet. Tittelen for søkemotoroptimalisering har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 70. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, blir feltet automatisk fylt ut med produkttittelen.

Tittel for søkemotoroptimalisering-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende titler for søkemotoroptimalisering for disse produktene i Shopify-butikken din.

SEO Description

Du finner også beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Metabeskrivelse-feltet. Beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 320. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, vil feltet automatisk bli fylt ut med produktbeskrivelsen.

Beskrivelse av søkemotoroptimalisering-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende beskrivelser av søkemotoroptimalisering for disse produktene i Shopify-butikken din.

Google Shopping-metafelt

Google Shopping-feltene kan brukes av en app til å synkronisere produkter på Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal bruker imidlertid ikke disse metafeltene. Du kan ignorere felt i kolonnene som har Google Shopping i navnet deres med mindre en app ber deg om å bruke dem.

Google Shopping-metafelt-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende metafelt for disse produktene i Shopify-butikken din.

Variant Image

URL-adressen for bilder av varianter. Hvis du legger til en URL-adresse må det være en fungerende URL-adresse til et bilde.

Variantbilde-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende bilder for disse variantene i Shopify-butikken din.

Variant Weight Unit

Gyldige verdier er g, kg, lb og oz.

Kolonnen Variant Weight Unit kan være tom eller mangle. Hvis dette feltet står tomt vil Variant Weight Unit være kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Avalara-koden for å legge til avgifter på dette produktet. Dette feltet gjelder bare når du importerer til eller eksporterer fra en butikk som bruker Shopify Plus-integrasjon med Avalara AvaTax.

Når du oppretter en CSV-fil ved å eksportere produkter fra en butikk som bruker Avalara, blir Variantavgiftskode-feltet fylt ut. Hvis du importerer denne CSV-filen i en butikk som ikke har konfigurert Avalara, blir importen mislykket.

Variant-avgiftskode-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende avgiftskoder for disse produktene i Shopify-butikken din.

Cost per item

Hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Ikke inkluder noen valutasymboler, kun kostnaden. For eksempel 9.99.

Pris per vare-kolonnen kan være tom og trenger ikke være til stede. Hvis du lar denne kolonnen stå tom og krysser av for Overskriv eventuelle nåværende produkter med samme kallenavn. Eksisterende verdier vil bli brukt for eventuelle manglende kolonner. når du laster opp CSV-filen, slettes eksisterende priser for disse produktene i Shopify-butikken din.

Status Hvorvidt et produkt er tilgjengelig for kundene dine. Gyldige verdier er:
 • active: produktet er aktivt og klart til salg
 • draft: produktet er et utkast og må fullføres
 • archived: produktet er arkivert og ikke lenger tilgjengelig for salg

Hvis Status-kolonnen mangler, vil alle produkter lastes opp som active. Hvis kolonnen finnes, vil tomme verdier gjøre at opplastingen mislykkes med feilen: Statusen er ugyldig. Angi statusen til active, draft eller archived.

Unntak fra samlingskolonne

Hvis du vil organisere produktene dine i samlinger under CSV-filopplastingen, kan du legge til en ny kolonne hvor som helst i CSV-filen med overskriftnavnet Collection. Dette er den eneste kolonnen du kan legge til CSV-filen som ikke bryter formatet:

Collection (must create a new column, can be left blank) Angi navnet på samlingen som du vil feste dette produktet til. Hvis dette er en eksisterende automatisk samling, må produktet oppfylle betingelsene for samlingen. Hvis samlingen ikke allerede eksisterer, blir en manuell samling opprettet. Du kan bare legge til et produkt til én samling.

Opprett produkt-CSV-filen

For hvert produkt må du avgjøre om det er et enkelt produkt eller et med flere varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du laster opp et produkt som ikke har varianter, må du oppgi alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje sammen med nettadressen for det første bildet. I de følgende linjene angir du kallenavnet og nettadressen for hvert ekstra bilde.

 • Produkt med varianter

  Hvis du laster opp et produkt som har varianter, angir du alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje, sammen med nettadressen for det første bildet. På følgende linjer angir du kallenavnet. Deretter hopper du over kolonnene: navn, brødtekst (HTML), selger og tagger. Fyll ut resten av variantenes detaljer og hver bildenettadresse.

Etter du har lagt til alle produktene og bildene, lagrer du CSV-filen i UTF-8-format med LF-style linefeeds. Hvis du ikke er kjent med koding, kan du se dokumentasjonen i regnearket eller tekstredigeringsprogrammet.

For å se et eksempel på en CSV-fil kan du laste ned denne eksempel-CSV-filen for produkter og åpne den i Google Regneark eller et annet regnearkprogram.

Forbered bildene dine

En CSV-fil kan bare inneholde tekst. Derfor må du sørge for at alle produktbilder ligger på et eksisterende nettsted. Disse bilde-nettadressene brukes bare under CSV-filimportering (du kan altså slette dem når importeringen er fullført).

 • Hvis filene bare er på datamaskinen, må du laste dem opp til Shopify-butikken eller en annen bildevertstjeneste for å koble dem til nettadressen.

 • Hvis du bytter til Shopify fra en annen plattform, kan du kopiere de gjeldende bildenettadressene og bruke dem i CSV-filen.

 • Hvis produkt-CSV-filen ble laget ved å eksportere produktene fra Shopify, trenger du ikke foreta deg noe, siden bildene allerede ligger på nettstedet ditt.

Når du har nettadresser for hvert produktbilde kan du begynne å bygge CSV-filen.

Legg til flere produktbilder i en CSV-fil

Du kan legge til flere produktbilder til CSV-filen ved å laste opp flere bilder til Shopify-administrator. Hvis du bygger Shopify-butikken med en CSV-fil, blir prosessen litt annerledes. Dette må du vite:

 • Du må kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler at du bruker Google Regneark til å vise en formatert versjon av CSV-filene dine.

 • Du kan legge til opptil 250 bilder for et produkt.

 • Produktbildene må lastes opp til en offentlig tilgjengelig nettadresse. Dette betyr at de må være bak en https://-protokoll uten passordbeskyttelse. For å gjøre dette kan du laste opp bilder til Filer-siden i Shopify-administrator. URL-adressene genereres automatisk. Etter du har klikket på Last opp filer kan du velge å laste opptil et par hundre bilder samtidig.

Dette må du gjøre for å legge til flere bilder:

 1. Sett inn nye rader (én per bilde).
 2. Kopier og lim inn «kallenavnet».
 3. Kopier og lim inn bildenettadressene.

Sett inn nye rader (én per bilde)

 1. Åpne CSV-filen din i et regnearkprogram, som Google Regneark.

 2. Finn produktene du vil legge til bilder i.

 3. neste radklikker du og drar i radnumrene for å velge flere rader. Velg samme antall rader som antall bilder du legger til.

 4. Mens disse radene er merket, høyreklikker du hvor som helst på det merkede området og velger Sett inn X-antall rader ovenfor

  Da opprettes oppretter tre tomme rader under produktet du vil legge flere bilder til.

Kopier og lim inn «Kallenavn»

Kopier og lim inn «Kallenavn» for det ønskede produktet til kolonne A i de nye radene.

Kopier og lim inn bildenettadressene

 1. Last opp bildene til Shopify på Filer-siden

 2. Deretter merker og kopierer du én bildenettadresse om gangen.

 3. Gå tilbake til regnearkprogramvaren og bla sidelengs til de siste kolonnene av CSV-filen.

 4. I kolonnen "Image Src" (forkortelse for «Bildekilde») limer du inn én bildenettadresse i hver linje.

 5. Gjenta trinn 2–4 for alle bildene av dette produktet

 6. (Valgfritt): Fyll ut feltene under den neste kolonnen «Alternativ bildetekst» for å øke søkemotoroptimaliseringen din. Klikk her for å finne ut mer om alternativ bildetekst.

Du kan deretter lagre filen og importere den til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis