Bruk av CSV-filer

Du bruker en CSV-fil (kommaseparerte verdier) for å importere produkter til butikken og eksportere produkter fra butikken. Ved å bruke en CSV-fil kan du importere eller eksportere store mengder produkter og detaljene deres samtidig. Dette kan være nyttig hvis du vil utveksle masse produktinformasjon mellom Shopify og et annet system.

Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Få en eksempel-CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal:

 • Eksempelilen inneholder et eksempel produkt og et par varianter. Importfilen inneholder trolig mange flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sørge for å fjerne alle eksempelproduktene.

 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker som befinner seg på ett enkelt sted. Hvis du har flere steder og vil importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Format for produkt-CSV-fil

Den første linjen i produkt-CSV-en må inkludere feltoverskriftene som er beskrevet i tabellen, i samme rekkefølge, og hver av dem adskilles med komma. Senere linjer i filen skal inneholde data for produktet ditt med av de samme feltene i nøyaktig samme rekkefølge.

Handle Kallenavn er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom eller andre tegn, inkludert punktum. Et kallenavn brukes i nettadressen for hvert produkt. For eksempel vil «Snowboard til kvinner» sitt kallenavn bli kvinne-snowboard og produktets nettadresse blir https://yourstore.myshopify.com/products/kvinne-snowboard.

Hver linje i CSV-en som starter med et annet kallenavn håndteres som et nytt produkt. Du kan legge til flere bilder til et produkt ved å legge til flere linjer med samme kallenavn.

Title Produktnavnet. Eksempel: Snowboard til kvinner
Body (HTML) Beskrivelsen av produktet i HTML-format. Dette kan også være ren tekst uten formatering.
Vendor (minst 2 tegn) Navnet på selgeren av produktet For eksempel John's Apparel.
Type Produkttypen. For eksempel Snowboard.
Tags (kan stå tom) En kommaseparert liste av tagger brukt til å tagge produktet. De fleste regnearkprogrammene legger automatisk til anførselstegn rundt taggene for deg. Hvis du bruker et redigeringsprogram for ren tekst, må du legge til anførselstegnene manuelt. For eksempel «tag1, tag2, tag3».
Published Forteller om et produkt er publisert på nettbutikken. Gyldige verdier er TRUE hvis produktet er publisert på nettbutikken, eller FALSE hvis produktet er skjult fra nettbutikken. Hvis feltet står tomt, blir produktet publisert.
Option1 Name Hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Farge.

For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Title.

Option1 Value

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Svart.

For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Default Title.

Option2 Name (kan stå tom) Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Størrelse.
Option2 Value (kan stå tom)

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Stor.

Option3 Name (kan stå tom) Hvis produkt har et tredje alternativ, angir du navnet på det.
Option3 Value (kan stå tom)

Endring av informasjon i denne kolonnen fører til at eksisterende variant-IDer slettes og nye variant-IDer opprettes. Endringer i variant-IDer kan bryte avhengigheter fra tredjeparter på variant-IDer.

Hvis et produkt har et tredje alternativ, angir du verdien på det.

Variant SKU (kan stå tom)

SKU-en til produktet eller varianten. Dette brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Dette feltet kan ikke stå tomt hvis du bruker en tilpasset utførelsestjeneste.

Variant Grams

Vekten på produktet eller varianten i gram. Ikke angi måleenheter eller bruk desimaler. For eksempel, med en vekt på 5,125 kg angir du 5125.

Shopify importerer og eksporterer alltid vekten i gram, selv om du angir en annen enhet. Du må bruke nøyaktig vekt hvis du vil tilby transportberegnet levering eller en utførelsestjeneste fra en tredjepart.

Variant Inventory Tracker (kan stå tom) Inkluder sporing av lagerbeholdning for denne varianten eller produktet. Gyldige verdier inkluderer shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt hvis lagerbeholdningen ikke spores.
Variant Inventory Qty

Antall varer du har på lager for dette produktet eller varianten. Denne kolonnen brukes bare for butikker med et enkelt sted.

Hvis butikken har lagerbeholdninger på flere steder, blir ikke denne kolonnen inkludert. Hvis du vil importere eller eksportere lagerantall, kan du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Variant Inventory Policy Hvordan bestillinger håndteres når lagerbeholdningsnivået for dette produktet eller varianten har nådd null. Gyldige verdier er deny eller continue.
deny stopper å selge når lagerbeholdningen når 0, og continue vil tillate at salg fortsetter til negative lagerbeholdningsnivåer.
Variant Fulfillment Service

Utførelsestjenesten brukt for produktet eller varianten. Gyldige verdier er: manuelt, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Hvis du bruker en tilpasset utførelsestjeneste, kan du legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen. Bare bruk små bokstaver for det tilpassede navnet. Mellomrom er ikke tillatt – bytt dem ut med en bindestrek (-). Punktum og andre spesialtegn fjernes. For eksempel hvis «Mr. Utfører» er navnet på utførelsestjenesten, angir du mr-oppfyller i CSV-filen.

Du må ha satt opp en tilpasset utførelsestjeneste i Shopify administrator før du kan legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen.

Variant Price Prisen på produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.
Variant Compare at Price «Prissammenligningen» til produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Alternativet om å kreve levering. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller tomt.
Variant Taxable (blank = FALSE) Legg til avgifter på denne varianten. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller tomt.
Variant Barcode (kan stå tom) Strekkoden, ISBN eller UPC for produktet.
Image Src (can be left blank)

Angi nettadressen for produktbildet. Shopify laster ned bildene under importen og laster dem opp på nytt i butikken. Disse bildene er ikke variantspesifikke. Kolonnen med variantbilder er der du angir variantbilder.

Du kan ikke endre bildefilnavnet etter bildet er blitt lastet opp til butikken. Ikke last opp bilder som har suffiksene _thumb, _small eller _medium i navnet.

Image Position Angi tallet som representerer bestillingen du vil at bildet skal vises for på produktets side. Bildene vises i rekkefølge fra minst til størst og begynner med en bildeposisjonsverdi på 1. For eksempel kan du angi 1 hvis du vil at bildet skal vises først for produktet.
Image Alt Text (kan stå tom) Alternativtekst beskriver et bilde og er en viktig del av en produktbeskrivelse. Hvis et bilde ikke kan laste av en grunn, vises alternativteksten i stedet. Det brukes også av hjelpeteknologi til å beskrive et bilde for kunder som er synshemmet. Ved å inkludere alternativtekst vil du øke nettstedets søkemotoroptimalisering. Hold den alternative teksten kort og beskrivende. Maksimal lengde er 512 tegn, men 125 eller mindre anbefales.
Gift Card Forteller om produktet er et gavekort eller ikke. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE. Ved å legge til denne kolonnen kan du også redigere andre gavekortdetaljer, for eksempel kolonnene for brødtekst eller tagger, og importere disse endringene. Et gavekort kan bare opprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med å opprette et gavekort gjennom en produkt-CSV-importering.
SEO Title Tittelen for søkemotoroptimalisering finner du på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Sidetittel-feltet. Tittelen for søkemotoroptimalisering har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 70. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, blir feltet automatisk fylt ut med produktnavnet.
SEO Description Du finner også beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Metabeskrivelse-feltet. Beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 320. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, vil feltet automatisk bli fylt ut med produktbeskrivelsen.
Google Shopping-metafelt Google Shopping-feltene kan brukes av en app til å synkronisere produkter på Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal bruker imidlertid ikke disse metafeltene. Du kan ignorere felt i kolonnene som har Google Shopping i navnet deres med mindre en app ber deg om å bruke dem.
Variant Image Nettadressen for bilder av varianter.
Variant Weight Unit (can be left blank) Gyldige verdier er g , kg oz , lb Hvis dette feltet er tomt, er variantens vektenhetkg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Avalara-koden for å legge til avgifter på dette produktet. Dette feltet gjelder bare når du importerer eller eksporterer fra en butikk som bruker Shopify Plus-integrasjon med Avalara AvaTax.

Når du oppretter en CSV-fil ved å eksportere produkter fra en butikk som bruker Avalara, blir Variantavgiftskode-feltet fylt ut. Hvis du importerer denne CSV-filen i en butikk som ikke har konfigurert Avalara, blir importen mislykket.

Cost per item Hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.

Unntak fra samlingskolonne

Hvis du vil organisere produktene dine i samlinger under CSV-opplastingen, kan du legge til en ny kolonne hvor som helst i CollectionCSV-filen med overskriftnavnet. Dette er den eneste kolonnen du kan legge til CSV-filen som ikke bryter formatet:

Collection (must create a new column, can be left blank) Angi navnet på samlingen som du vil feste dette produktet til. Hvis dette er en eksisterende automatisk samling, må produktet oppfylle betingelsene for samlingen. Hvis samlingen ikke allerede eksisterer, blir en manuell samling opprettet. Du kan bare legge til et produkt til én samling.

Opprett produkt-CSV-filen

For hvert produkt må du avgjøre om det er et enkelt produkt eller et med flere varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du har lastet opp et produkt som ikke har varianter, må du oppgi alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje sammen med nettadressen for det første bildet. I de følgende linjene angir du kallenavnet og nettadressen for hvert ekstra bilde.

 • Produkt med varianter

  Hvis du laster opp et produkt som har varianter, angir du alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje, sammen med nettadressen for det første bildet. På følgende linjer angir du kallenavnet. Deretter hopper du over kolonnene: navn, brødtekst (HTML), selger og tagger. Fyll ut resten av variantenes detaljer og hver bildenettadresse.

Etter du har lagt til alle produktene og bildene, lagrer du CSV-filen i UTF-8-format med LF-style linefeeds. Hvis du ikke er kjent med koding, kan du se dokumentasjonen i regnearket eller tekstredigeringsprogrammet.

Hvis du vil se en eksempel-CSV-fil, klikker du på ImporterProdukter-siden og klikker på koblingen eksempel-CSV-mal:

Forbered bildene dine

En CSV-fil kan bare inneholde tekst. Derfor må du sørge for at alle produktbilder ligger på et eksisterende nettsted. Disse bilde-nettadressene brukes bare under CSV-importering (du kan altså slette dem når importeringen er fullført).

 • Hvis filene bare er på datamaskinen, må du laste dem opp til Shopify-butikken eller en annen bildevertstjeneste for å koble dem til nettadressen.

 • Hvis du bytter til Shopify fra en annen plattform, kan du kopiere de gjeldende bildenettadressene og bruke dem i CSV-filen.

 • Hvis produkt-CSV-filen ble laget ved å eksportere produktene fra Shopify, trenger du ikke foreta deg noe, siden bildene allerede ligger på nettstedet ditt.

Når du har nettadresser for hvert produktbilde kan du begynne å bygge CSV-filen.

Legg til flere produktbilder i en CSV-fil

Du kan legge til flere produktbilder til CSV-en ved å laste opp flere bilder til Shopify-administrator. Hvis du bygger butikken med en CSV-fil, blir prosessen litt annerledes. Dette må du vite:

 • Du må kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler at du bruker Google Regneark til å vise en formatert versjon av CSV-filene dine.

 • Du kan legge til opptil 250 bilder for et produkt.

 • Produktbildene må lastes opp til en offentlig tilgjengelig nettadresse. Dette betyr at de må være bak en https://-protokoll uten passordbeskyttelse. Den beste måten å gjøre dette på er å laste opp bilder til Filer-siden til Shopify-administrator. Vi genererer nettadressene for deg automatisk:

Etter du har klikket på Last opp filer kan du velge å laste opptil et par hundre bilder samtidig.

Dette må du gjøre for å legge til flere bilder:

 1. Sett inn nye rader (én per bilde).
 2. Kopier og lim inn «kallenavnet».
 3. Kopier og lim inn bildenettadressene.

Sett inn nye rader (én per bilde)

 1. Åpne CSV-filen i en valgfri regnearkprogramvare. Shopify anbefaler å bruke Google Regneark:

 2. Finn produktene du vil legge bilder til. I dette eksempelet er det en«Svart og hvit armbåndspakke».

 3. neste radklikker du og drar i radnumrene for å velge flere rader. Velg samme antall rader som antall bilder du legger til.

 4. Mens disse radene er merket, høyreklikker du hvor som helst på det merkede området og velger Sett inn X-antall rader ovenfor

  Da opprettes oppretter tre tomme rader under produktet du vil legge flere bilder til.

Kopier og lim inn «Kallenavn»

Kopier og lim inn «Kallenavn» for det ønskede produktet til kolonne A i de nye radene.

Kopier og lim inn bildenettadressene

 1. Last opp bildene til Shopify på Filer-siden

 2. Deretter merker og kopierer du én bildenettadresse om gangen.

 3. Gå tilbake til regnearkprogramvaren og bla sidelengs til de siste kolonnene av CSV-filen.

 4. I kolonnen "Image Src" (forkortelse for «Bildekilde») limer du inn én bildenettadresse i hver linje.

 5. Gjenta trinn 2–4 for alle bildene av dette produktet

 6. (Valgfritt): Fyll ut feltene under den neste kolonnen «Alternativ bildetekst» for å øke søkemotoroptimaliseringen din. Klikk her for å finne ut mer om alternativ bildetekst.

Du kan deretter lagre filen og importere den til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis