Bruk av CSV-filer

Du bruker en CSV-fil (kommaseparerte verdier) for å importere produkter til Shopify-butikken og eksportere produkter fra butikken. Ved å bruke en CSV-fil kan du importere eller eksportere store mengder produkter og detaljene deres samtidig. Dette kan være nyttig hvis du vil utveksle produktinformasjon mellom Shopify og et annet system.

Finn ut hvordan du åpner og redigerer en CSV-fil.

Få en eksempel-CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

 • Eksempelilen inneholder et eksempel produkt og et par varianter. Importfilen inneholder trolig mange flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sørge for å fjerne alle eksempelproduktene.

 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker med én enkelt lokalisasjon. Hvis du har flere lokalisasjoner og ønsker å importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Format for produkt-CSV-fil

Den første linjen i produkt-CSV-filen må være kolonneoverskriftene som finnes i eksempel-CSV-filen, og i samme rekkefølge. Hver kolonne må adskilles med komma. Følgende linjer (eller oppføringer) i filen må inneholde data om produktet ditt i de samme kolonnene og i eksakt samme rekkefølge.

Overskrive produktdetaljer med en importert CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil kan du velge alternativet Overskriv gjeldende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier brukes for manglende kolonner. Hvis du velger dette alternativet, vil verdiene i CSV-filen overskrive verdiene i matchende kolonner i den eksisterende produktlisten når referansen i den importerte CSV-filen samsvarer med en eksisterende referanse i produktlisten. Hvis alternativet for overskriving ikke er valgt, vil produktene som samsvarer med en eksisterende referanse bli ignorert under CSV-importen.

 • Dersom en obligatorisk kolonne i import-CSV-filen er tom, vil den samsvarende verdien i produktlisten overskrives som blank.

  Vendor-verdien i den eksisterende produktlisten er for eksempel John's Apparel, men Vendor-kolonnen er blank i CSV-filen du importerer, og John's Apparel vil da overskrives som blank.

 • Dersom en ikke-obligatorisk kolonne ikke er inkludert i den importerte CSV-filen, men er inkludert i den eksisterende produktlisten, vil verdien i produktlisten forbli den samme.

  Hvis for eksempel Variant Image-kolonnen er inkludert i den eksisterende produktlisten, men denne kolonnen ikke er inkludert i den importerte CSV-filen, vil verdien i produktlisten forbli den samme.

Beskrivelse av CSV-filen for produktimport


Beskrivelse av kolonnene i CSV-filen for produktimport.
Kolonne Beskrivelse Datakrav
Handle

Referanser er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom, aksenter eller andre tegn, inkludert punktum. Referansene brukes i URL-adressen for hvert produkt.

For eksempel bør referansen for et «Snowboard for kvinner» være snowboard-for-kvinner, og produktets URL-adresse blir https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-for-kvinner.

Hver linje i CSV-filen som starter med en annen referanse håndteres som et nytt produkt. Du kan legge til flere bilder til et produkt ved å legge til flere linjer med samme referanse.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Title

Produktnavnet. For eksempel Snowboard for kvinner.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Body (HTML)

Beskrivelsen av produktet i HTML-format. Dette kan også være ren tekst uten formatering.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Vendor

Navnet på selgeren av produktet For eksempel John's Apparel.

Obligatorisk, men kan være tom.

Angitte verdier må være minst to tegn.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Standard product type

En etikett som beskriver produkttypen. Denne etiketten må hentes fra den forhåndsdefinerte, standardiserte listen over produkttyper.

Du kan angi standard produkttype på en av følgende måter:

 • bruke den fullstendige banen fra Shopifys produkttaksonomi, for eksempel Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • med en numerisk ID, for eksempel 371

Finn ut mer å om å legge til en standard produkttype.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Custom product type

En egendefinert etikett som beskriver kategorien for et produkt. Denne etiketten trenger ikke å følge et forhåndsdefinert format.

Finn ut mer om å legge til en egendefinert produkttype.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Google Product Category

Hvis du for øyeblikket bruker en Google-produktkategori, kan du bruke den som standard produkttype i Shopify. Du kan bruke standard produkttype. Google-produktkategori, eller begge. Oppgi den mest spesifikke kategorien som er mulig for hver enkelt vare.

Google-produktkategorien (GPC) (google_product_category) bruker Googles produkttaksonomi.

Du kan angi Google-produktkategorien på en av følgende måter:

 • bruke hele taksonomibanen, for eksempel Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • med en numerisk ID, for eksempel 212

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Tags

En kommaseparert liste av tagger brukt til å tagge produktet. De fleste regnearkprogrammene legger automatisk til anførselstegn rundt taggene for deg. Hvis du bruker et redigeringsprogram for ren tekst, må du legge til anførselstegnene manuelt. For eksempel «tag1, tag2, tag3».

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Published

Forteller om et produkt er publisert på nettbutikken. Gyldige verdier er TRUE hvis produktet er publisert på nettbutikken, eller FALSE hvis produktet er skjult fra nettbutikken.

Obligatorisk. Hvis du lar feltet stå tomt blir produktet publisert.
Option1 Name

Hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Farge.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Title.
Option1 Value

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Svart.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

For produkter med bare ett alternativ, bør dette angis til Default Title.

Alternativ2 Navn

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Størrelse.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ2 Verdi

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Stor.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ3 Navn

Hvis produkt har et tredje alternativ, angir du navnet på det.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ3 Verdi

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et tredje alternativ, angir du verdien på det.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variantens varenummer

SKU-en til produktet eller varianten. Dette brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Dette feltet kan ikke stå tomt hvis du bruker en tilpasset oppfyllelsestjeneste.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Grams

Vekten på produktet eller varianten i gram. Ikke angi måleenheter eller bruk desimaler. For eksempel, med en vekt på 5,125 kg angir du 5125.

Shopify importerer og eksporterer alltid vekten i gram, selv om du angir en annen enhet. Du må bruke nøyaktig vekt hvis du vil tilby transportberegnet levering eller en utførelsestjeneste fra en tredjepart.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Du må angi en verdi, selv om denne verdien er 0.

Variant Inventory Tracker

Inkluder sporing av lagerbeholdning for denne varianten eller produktet. Gyldige verdier inkluderer shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt hvis lagerbeholdningen ikke spores.

Obligatorisk, men kan være tom.

Hvis de eksisterende alternativene for lagersporing fjernes, blir ikke lagerbeholdningen sporet lenger.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Inventory Qty

Antall varer du har på lager for dette produktet eller varianten. Denne kolonnen brukes bare for Shopify-butikker med ett enkelt sted.

Hvis butikken har lagerbeholdninger på flere steder, blir ikke denne kolonnen inkludert. Hvis du vil importere eller eksportere lagerantall, kan du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Inventory Policy

Hvordan håndtere bestillinger når lagerbeholdningen for dette produktet eller varianten når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy deny kan ikke kjøpes når lagerbeholdningen når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy continue kan kjøpes selv om lagerbeholdningen når null, noe som åpner for negative lagerbeholdninger.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Variant Fulfillment Service

Oppfyllelsestjenesten brukt for produktet eller varianten. Gyldige verdier er: manuelt, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Hvis du bruker en tilpasset oppfyllelsestjeneste, kan du legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen. Bare bruk små bokstaver for det egendefinerte navnet. Mellomrom er ikke tillatt – bytt dem ut med en bindestrek (-). Punktum og andre spesialtegn fjernes. For eksempel, hvis «Jannes oppfyllelse» er navnet til oppfyllelsestjenesten, skriver du jannes-oppfyllelse i CSV-filen.

Du må ha satt opp en tilpasset oppfyllelsestjeneste i Shopify-administrator før du kan legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler, kun prisen. For eksempel 9.99.

Obligatorisk. Kan ikke være tom eller mangle.

Variant Compare at Price

«Sammenlign med pris» av produktet eller varianten. Ikke inkluder valutasymboler, kun prisen. For eksempel 9.99.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Requires Shipping

Alternativet om å kreve frakt. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller blank (som tilsvarer FALSE).

Obligatorisk, men kan være tom.

Variant Taxable

Legg til skatter på denne varianten. Gyldige verdier er TRUE, FALSE eller blank (som tilsvarer FALSE).

Obligatorisk, men kan være tom.

Variant Barcode

Strekkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Src

Angi URL-adressen for produktbildet. Shopify laster ned bildene under importen og laster dem opp på nytt i butikken. Disse bildene er ikke variantspesifikke. Kolonnen med variantbilder er der du angir variantbilder.

Du kan ikke endre bildefilnavnet etter bildet er blitt lastet opp til butikken. Ikke last opp bilder som har suffiksene _thumb, _small eller _medium i navnet.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Position

Angi tallet som representerer rekkefølgen du ønsker at bildet skal vises i på produktsiden. Bildene vises i rekkefølge fra minst til størst og begynner med en bildeposisjonsverdi på 1. Angi for eksempel 1. Hvis du ønsker at bildet skal vises først for produktet.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Alt Text

Alternativtekst beskriver et bilde og er en viktig del av en produktbeskrivelse. Hvis et bilde ikke kan lastes inn, vises alternativteksten i stedet. Det brukes også av hjelpeteknologi til å beskrive et bilde for kunder med synshemninger. Ved å legge til alternativtekst vil du forbedre nettstedets SEO-optimalisering. Hold alternativteksten kort og beskrivende. Maksimal lengde er 512 tegn, men den optimale lengden er 125 tegn eller færre.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Gift Card

Angir om produktet er et gavekort eller ikke. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE. Ved å legge til denne kolonnen kan du også redigere andre gavekortdetaljer, for eksempel kolonnene for brødtekst eller tagger, og importere disse endringene. Et gavekort kan bare opprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke starte med å opprette et gavekort gjennom en produkt-CSV-filimportering.

Obligatorisk, men kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

SEO Title

Tittelen for søkemotoroptimalisering finner du på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Sidetittel-feltet. Tittelen for søkemotoroptimalisering har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 70. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, blir feltet automatisk fylt ut med produkttittelen.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

SEO Description

Du finner også beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Metabeskrivelse-feltet. Beskrivelsen av søkemotoroptimaliseringen har en tegnbegrensning (bokstaver og tall) på 320. Hvis du lar dette feltet stå tomt når du importerer et produkt, vil feltet automatisk bli fylt ut med produktbeskrivelsen.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Google Shopping-metafelt

Google Shopping-feltene kan brukes av en app til å synkronisere produkter på Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal bruker imidlertid ikke disse metafeltene. Du kan ignorere felt i kolonnene som har Google Shopping i navnet deres med mindre en app ber deg om å bruke dem.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Image

URL-adressen for bilder av varianter. Hvis du legger til en URL-adresse må det være en fungerende URL-adresse til et bilde.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Weight Unit

Gyldige verdier er g, kg, lb og oz.

Valgfritt.

Hvis dette feltet er tomt, er Variant Weight Unit kg.

Variant Tax Code

Tilgjengelig for: Shopify Plus-abonnement

Avalara-koden for å legge til avgifter på dette produktet. Dette feltet gjelder bare når du importerer til eller eksporterer fra en butikk som bruker Shopify Plus-integrasjonen med Avalara AvaTax.

Når du oppretter en CSV-fil ved å eksportere produkter fra en butikk som bruker Avalara, blir Variant Tax Code-feltet fylt ut. Hvis du importerer denne CSV-filen i en butikk som ikke har konfigurert Avalara, blir importen mislykket.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Cost per item

Hvor mye det koster deg for produktet eller varianten. Ikke inkluder noen valutasymboler, kun kostnaden. For eksempel 9.99.

Valgfritt.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Status Hvorvidt et produkt er tilgjengelig for kundene dine. Gyldige verdier er:
 • active: produktet er aktivt og klart til salg
 • draft: produktet er et utkast og må fullføres
 • archived: produktet er arkivert og ikke lenger tilgjengelig for salg

Påkrevd.

Hvis kolonnen mangler vil alle produkter lastes opp som active. Hvis kolonnen finnes, vil blanke verdier gjøre at opplastingen mislykkes med feilen: Statusen er ikke gyldig. Sett statusen til active, , draft eller archived.

Collection kolonneunntak

Hvis du vil organisere produktene dine i samlinger under CSV-filopplastingen, kan du legge til en ny kolonne hvor som helst i CSV-filen med overskriftnavnet Collection.

Beskrivelse av Collection-kolonnen i CSV-filen for produktimport.
Kolonne Beskrivelse Datakrav
Collection Angi navnet på samlingen som du vil legge til dette produktet i.
 • Hvis dette er en eksisterende automatisk samling, må produktet oppfylle betingelsene for samlingen.
 • Hvis samlingen ikke allerede eksisterer, blir en manuell samling opprettet.

Du kan bare legge til et produkt til én samling.

Kan stå tom.

Opprett produkt-CSV-filen

For hvert produkt må du avgjøre om det er et enkelt produkt eller et med flere varianter:

 • Enkelt produkt (har ikke varianter)

  Hvis du laster opp et produkt som ikke har varianter, må du oppgi alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje sammen med nettadressen for det første bildet. I de følgende linjene angir du kallenavnet og nettadressen for hvert ekstra bilde.

 • Produkt med varianter

  Hvis du laster opp et produkt som har varianter, angir du alle feltene (som beskrevet ovenfor) for produktet på første linje, sammen med nettadressen for det første bildet. På følgende linjer angir du kallenavnet. Deretter hopper du over kolonnene: navn, brødtekst (HTML), selger og tagger. Fyll ut resten av variantenes detaljer og hver bildenettadresse.

Etter du har lagt til alle produktene og bildene, lagrer du CSV-filen i UTF-8-format med LF-style linefeeds. Hvis du ikke er kjent med koding, kan du se dokumentasjonen i regnearket eller tekstredigeringsprogrammet.

For å se et eksempel på en CSV-fil kan du laste ned denne eksempel-CSV-filen for produkter og åpne den i Google Regneark eller et annet regnearkprogram.

Forbered bildene dine

En CSV-fil kan bare inneholde tekst. Derfor må du sørge for at alle produktbilder ligger på et eksisterende nettsted. Disse bilde-nettadressene brukes bare under CSV-filimportering (du kan altså slette dem når importeringen er fullført).

 • Hvis filene bare er på datamaskinen, må du laste dem opp til Shopify-butikken eller en annen bildevertstjeneste for å koble dem til nettadressen.

 • Hvis du bytter til Shopify fra en annen plattform, kan du kopiere de gjeldende bildenettadressene og bruke dem i CSV-filen.

 • Hvis produkt-CSV-filen ble laget ved å eksportere produktene fra Shopify, trenger du ikke foreta deg noe, siden bildene allerede ligger på nettstedet ditt.

Når du har nettadresser for hvert produktbilde kan du begynne å bygge CSV-filen.

Legg til flere produktbilder i en CSV-fil

Du kan legge til flere produktbilder til CSV-filen ved å laste opp flere bilder til Shopify-administrator. Hvis du bygger Shopify-butikken med en CSV-fil, blir prosessen litt annerledes. Dette må du vite:

 • Du må kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler at du bruker Google Regneark til å vise en formatert versjon av CSV-filene dine.

 • Du kan legge til opptil 250 bilder for et produkt.

 • Produktbildene må lastes opp til en offentlig tilgjengelig nettadresse. Dette betyr at de må være bak en https://-protokoll uten passordbeskyttelse. For å gjøre dette kan du laste opp bilder til Filer-siden i Shopify-administrator. URL-adressene genereres automatisk. Etter du har klikket på Last opp filer kan du velge å laste opptil et par hundre bilder samtidig.

Dette må du gjøre for å legge til flere bilder:

 1. Sett inn nye rader (én per bilde).
 2. Kopier og lim inn «referansen».
 3. Kopier og lim inn URL-adressene til bilder.

Sett inn nye rader (én per bilde)

 1. Åpne CSV-filen din i et regnearkprogram, som Google Regneark.

 2. Finn produktene du vil legge til bilder i.

 3. neste rad klikker og drar du i radnummerne for å velge flere rader. Velg samme antall rader som antall tilleggsbilder du vil legge til.

  I en produkt-CSV-fil i Google-regneark er tredje og fjerde rad fremhevet.

 4. Mens disse radene er merket, høyreklikker du hvor som helst på det merkede området og velger Sett inn X-antall rader ovenfor

  I en produkt-CSV-fil i Google-regneark er alternativet Sett inn 2 over valgt.

Da opprettes oppretter tre tomme rader under produktet du vil legge flere bilder til.

Kopier og lim inn «Referansen»

Kopier og lim inn «Kallenavn» for det ønskede produktet til kolonne A i de nye radene.

I en produkt-CSV-fil i Google-regneark er teksten sort-skjorte angitt i referansekolonnen på tredje og fjerde rad.

Kopier og lim inn URL-adressene til bilder

 1. Last opp bildene til Shopify på Filer-siden

 2. Klikk på ikonet Kopier kobling, én bilde-URL-adresse av gangen.

  På Filer-siden i Shopify-administrator er koblingsknappen fremhevet i raden med et bilde av en sort t-skjorte.

 3. Gå tilbake til regnearkprogramvaren og bla sidelengs til de siste kolonnene av CSV-filen.

 4. I kolonnen "Image Src" (forkortelse for «Bildekilde») limer du inn én bilde-URL-adresse i hver linje.

  I en produkt-CSV-fil i Google-regneark er bilde-URL-adressen for det sorte t-skjorteproduktet angitt i en rad i Bildekilde-kolonnen.

 5. Gjenta trinn 2–4 for alle bildene av dette produktet

 6. (Valgfritt): Fyll ut feltene under den neste kolonnen «Alternativ bildetekst» for å øke søkemotoroptimaliseringen din. Finn ut mer omAlternative billedtekster.

Du kan deretter lagre filen og importere den til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis