Bruke CSV-filer til å importere og eksportere produkter

Du kan bruker en CSV-fil (kommaseparerte verdier) for å importere produkter til Shopify-butikken og eksportere produkter fra butikken. Når du bruker en CSV-fil kan du importere eller eksportere et stort antall produkter og informasjonen om dem samtidig. Dette kan være nyttig hvis du vil utveksle produktinformasjon mellom Shopify og andre plattformer.

For å finne ut mer om bruk av CSV-filer kan du se Åpne og redigere CSV-filen.

Last ned en eksempel-CSV-fil

Du kan laste ned og se et eksempel på en produkt-CSV-fil som du kan bruke som mal.

 • Eksempelfilen inneholder et eksempelprodukt og noen varianter. Importfilen inneholder sannsynligvis mange flere produkter og varianter. Hvis du bruker eksempelfilen til å opprette din egen importfil, må du sikre at du fjerner alle eksempelprodukter.

 • Eksempelfilen inneholder Variant Inventory Qty-kolonnen, som bare brukes for butikker med én enkelt lokalisasjon. Hvis du har flere lokalisasjoner og ønsker å importere eller eksportere lagerantall, må du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Hensyn for produkt-CSV-filen

Før du bruker en produkt-CSV-fil, må du gå gjennom følgende vurderinger.

Formatere produkt-CSV-filen

For at produkt-CSV-filen skal fungere riktig, må du bekrefte at den oppfyller følgende kriterier:

Obligatoriske kolonner i produkt-CSV-filen

Disse kolonnene må være til stede under følgende betingelser:

 • Når du oppretter en produkt-CSV-fil for å importere nye produkter er Title den eneste obligatoriske kolonnen. Hvis du legger til varianter for et produkt er Handle-kolonnen også obligatorisk.

 • Når du oppdaterer produkter med en CSV-fil, er Handle og Title de eneste obligatoriske kolonnene.

Dataavhengigheter

Selv om Title- og Handle-kolonnene er de eneste obligatoriske kolonnene når du oppdaterer produkter med en CSV-fil, avhenger dataene i noen kolonner av data i andre kolonner.

Hvis du for eksempel oppdaterer en kolonne som er relatert til varianter, som Variant SKU eller Variant Grams, vil data i disse kolonnene avhenge av data om tilhørende varianter. I dette tilfellet må du også inkludere kolonnene Option1 Name og Option1 Value.

Før du fjerner eller ekskluderer kolonner fra CSV-filen, må du sjekke om data i noen andre kolonner er avhengige av data i kolonnene du vil fjerne eller ekskludere. Hvis data avhenger av en manglende kolonne, får du en feilmelding når du forsøker å importere produkt-CSV-filen.

CSV-kolonner for Shopify Markets

Hvis du har konfigurert Shopify Markets i nettbutikken reflekterer CSV-eksporten de unike markedene du har opprettet. Som standard har CSV-filen kolonnene Price / International og Compare At Price / International. Hvis du erstatter det internasjonale markedet med ditt eget marked, endres overskriftsnavnet International til navnet for markedet.

Hvis du for eksempel oppretter et marked for hvert enkelt kontinent, og et av markedsnavnene er South America, vil kolonneoverskriften Price / International bli Price / South America, og kolonneoverskriften Compare at price / International blir Compare at price / South America i CSV-eksportfilen.

Kolonner i produkt-CSV-filen som må inneholde verdier

I tillegg til Title-kolonnen, må noen andre kolonner også ha en verdi. Når en kolonne krever en verdi, men er tom, opprettes automatisk en standardverdi i følgende tilfeller:

 • Kolonnen finnes, men verdiene i kolonnen er tomme.
 • Kolonnen finnes ikke i CSV-filen, men verdiene kan ikke være tomme.

Følgende tabell beskriver hvilke kolonner som må ha en verdi, og standardverdien som opprettes automatisk hvis kolonnen er tom.

Kolonner i produkt-CSV-filen som må ha en verdi, og standardverdiene som opprettes automatisk hvis kolonnen er tom.
Kolonne Standardverdi som opprettes når kolonnen er tom
Handle Denne verdien opprettes basert på verdien i Title-kolonnen. Hvis verdien i Title-kolonnen for eksempel er Black Sun Glasses, er verdien i denne kolonnen black-sun-glasses.
Vendor Navnet på butikken slik det ble angitt da du opprettet Shopify-kontoen. For eksempel John's Apparel eller johns-apparel. Dette er det samme butikknavnet som du bruker når du logger på Shopify.
Published TRUE, som betyr at dette produktet vil være publisert og tilgjengelig i nettbutikk-salgskanalen.
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

Når verdien er deny, indikerer det at produktet ikke kan kjøpes når lagerantallet når null.

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

Når verdien er TRUE, indikerer det at produktet er et fysisk produkt.

Variant Taxable TRUE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

Hvis du selger internasjonalt er dette prisen for produktet eller varianten. Bare inkluder prisen. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.

Dette kolonneoverskriftsnavnet avhenger av Shopify Markets som er konfigurert i butikken. Standardmarkedet er International. Hvis du endrer standardmarked eller legger til nye markeder vises kolonneoverskriftene med disse markedsnavnene. Se gjennom vurderingsseksjonen for mer informasjon.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Compare At Price / International

Hvis du selger internasjonalt er dette «Sammenlign med-prisen» til produktet eller varianten. Inkluder bare prisen. Ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9,99.

Dette kolonneoverskriftsnavnet avhenger av Shopify Markets som er konfigurert i butikken. Standardmarkedet er International. Hvis du endrer standardmarked eller legger til nye markeder vises kolonneoverskriftene med disse markedsnavnene. Se gjennom vurderingsseksjonen for mer informasjon.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Status Hvis denne kolonnen finnes må den ha en verdi. Hvis kolonnen ikke finnes blir produktstatusen automatisk lastet opp som active.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre kolonner, kan du se tabellen med beskrivelse av produkt-CSV-filen.

Overskrive produktdetaljer med en importert CSV-fil

Når du importerer en CSV-fil kan du velge alternativet Overskriv gjeldende produkter med samme referanse. Eksisterende verdier blir brukt for manglende kolonner. Hvis du velger dette alternativet, vil verdiene i CSV-filen overskrive verdiene i de matchende kolonnene i den eksisterende produktlisten dersom referansen i den importerte CSV-filen samsvarer med en eksisterende referanse i produktlisten. Hvis alternativet for å overskrive ikke er valgt, vil produkter som samsvarer med en eksisterende referanse bli ignorert i CSV-importen.

 • Dersom en obligatorisk kolonne i import-CSV-filen er tom, vil den samsvarende verdien i produktlisten overskrives som blank.

 • Dersom en ikke-obligatorisk kolonne ikke er inkludert i den importerte CSV-filen, men er inkludert i den eksisterende produktlisten, vil verdien i produktlisten forbli den samme.

Beskrivelse av CSV-filen for produkter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke kolonner som er obligatoriske, og hvilke kolonner som krever at det angis verdier, må du se vurderinger for produkt-CSV-filer.

Beskrivelser av kolonnene for CSV-filen for produkter.
Kolonne Beskrivelse
Handle

Referanser er unike navn for hvert produkt. De kan inneholde bokstaver, bindestreker og tall, men ikke mellomrom, aksenter eller andre tegn, inkludert punktum. Referansene brukes i URL-adressen for hvert produkt.

For eksempel bør referansen for et «Snowboard for kvinner» være snowboard-for-kvinner, og produktets URL-adresse blir https://yourstore.myshopify.com/products/snowboard-for-kvinner.

Hver linje i CSV-filen som starter med en annen referanse håndteres som et nytt produkt. Du kan legge til flere bilder til et produkt ved å legge til flere linjer med samme referanse.

Title

Produktnavnet. For eksempel Snowboard for kvinner.

Body (HTML)

Beskrivelsen av produktet i HTML-format.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Vendor

Navnet på selgeren av produktet For eksempel John's Apparel.

Verdier må være på minst to tegn.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Product category

En etikett som beskriver produkttypen og som brukes til å beregne produktets avgiftssats i USA. Denne etiketten må hentes fra den forhåndsdefinerte og standardiserte listen over produktkategorier.

Du kan angi standardisert produktkategori på en av følgende måter:

 • bruke den fullstendige banen fra Shopifys produkttaksonomi, for eksempel Home & Garden > Linens & Bedding > Bedding > Bed Sheets
 • med en numerisk ID, for eksempel 371

Finn ut mer om å legge til en produktkategori

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Custom product type

En egendefinert etikett som beskriver kategorien for et produkt. Denne etiketten trenger ikke å følge et forhåndsdefinert format.

Finn ut mer om å legge til en egendefinert produkttype

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Tags

En kommaseparert liste av tagger brukt til å tagge produktet. De fleste regnearkprogrammene legger automatisk til anførselstegn rundt taggene for deg. Hvis du bruker et redigeringsprogram for ren tekst, må du legge til anførselstegnene manuelt. For eksempel «tag1, tag2, tag3».

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Published

Definerer hvorvidt et produkt er publisert i nettbutikken. Gyldige verdier er TRUE hvis produktet er publisert i nettbutikken, eller FALSE hvis produktet ikke er tilgjengelig i nettbutikken.

Option1 Name

Hvis et produkt har et alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Farge.

Hvis et produkt bare har ett alternativ, må denne verdien være Title.

Option1 Value

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Svart.

Hvis et produkt bare har ett alternativ, må denne verdien være Default Title.

Alternativ2 Navn

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du navnet på det. For eksempel Størrelse.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ2 Verdi

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et annet alternativ, angir du verdien på det. For eksempel Stor.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ3 Navn

Hvis produkt har et tredje alternativ, angir du navnet på det.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Alternativ3 Verdi

Advarsel: Endring av data i denne kolonnen sletter eksisterende verdier for variant-ID-er, og oppretter nye variant-ID-er. Alle endringer i variant-ID-enes verdier kan ødelegge tredjepartsavhengigheter til variant-ID-er.

Hvis et produkt har et tredje alternativ, angir du verdien på det.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variantens varenummer

SKU-en til produktet eller varianten. Dette brukes til å spore lagerbeholdninger med sporingstjenester for lagerbeholdning.

Dette feltet kan ikke stå tomt hvis du bruker en tilpasset oppfyllelsestjeneste.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Grams

Vekten på produktet eller varianten i gram. Ikke angi måleenheter eller bruk desimaler. For eksempel, med en vekt på 5,125 kg angir du 5125.

Shopify importerer og eksporterer alltid vekten i gram, selv om du angir en annen enhet. Du må bruke nøyaktig vekt hvis du vil tilby transportberegnet levering eller en utførelsestjeneste fra en tredjepart.

Variant Inventory Tracker

Inkluder sporing av lagerbeholdning for denne varianten eller produktet. Gyldige verdier inkluderer shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt hvis lagerbeholdningen ikke spores.

Hvis de eksisterende alternativene for lagersporing fjernes, blir ikke lagerbeholdningen sporet lenger.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Inventory Qty

Antall varer du har på lager for dette produktet eller varianten. Denne kolonnen brukes bare for Shopify-butikker med én enkelt lokalisasjon.

Merk: Denne kolonnen er bare tilgjengelig for butikker med bare én lokalisasjon. Hvis butikken har lagerbeholdninger på flere steder, blir ikke denne kolonnen inkludert. Hvis du vil importere eller eksportere lagerantall, kan du bruke lagerbeholdning-CSV-filen.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Inventory Policy

Hvordan håndtere bestillinger når lagerbeholdningen for dette produktet eller varianten når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy deny kan ikke kjøpes når lagerbeholdningen når null. Varianter med lagerbeholdningspolicy continue kan kjøpes selv om lagerbeholdningen når null, noe som åpner for negative lagerbeholdninger.

Variant Fulfillment Service

Oppfyllelsestjenesten som brukes for produktet eller varianten. Følgende er gyldige verdier for denne kolonnen:

 • håndbok
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Hvis du bruker en tilpasset oppfyllelsestjeneste, kan du legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen. Bare bruk små bokstaver for det egendefinerte navnet. Mellomrom er ikke tillatt, og de må erstattes med en bindestrek (-). Punktum og andre spesialtegn fjernes. For eksempel, hvis «Jannes oppfyllelse» er navnet til oppfyllelsestjenesten, skriver du jannes-oppfyllelse i CSV-filen.

Du må ha satt opp en tilpasset oppfyllelsestjeneste i Shopify-administrator før du kan legge til navnet på tjenesten i denne kolonnen.

Variant Price

Prisen på produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9.99.

Variant Compare at Price

«Sammenlign med-prisen» for produktet eller varianten. Inkluder bare prisen, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9.99.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Requires Shipping

Alternativet om å kreve frakt. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE.

Variant Taxable

Legg til skatter på denne varianten. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE.

Variant Barcode

Strekkoden, ISBN eller UPC for produktet.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Src

Angi URL-adressen for produktbildet. Shopify laster ned bildene under importen og laster dem opp på nytt i butikken. Disse bildene er ikke variantspesifikke. Kolonnen med variantbilder er der du angir variantbilder.

Du kan ikke endre bildefilnavnet etter bildet er blitt lastet opp til butikken. Ikke last opp bilder som har suffiksene _thumb, _small eller _medium i navnet.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Position

Angi tallet som representerer rekkefølgen du ønsker at bildet skal vises i på produktsiden. Bildene vises i rekkefølge fra minst til størst og begynner med en bildeposisjonsverdi på 1. Hvis du for eksempel ønsker at bildet skal vises først for produktet, angir du 1.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Image Alt Text

Alternativtekst beskriver et bilde og er en viktig del av en produktbeskrivelse. Hvis et bilde ikke kan lastes inn, vises alternativteksten i stedet. Det brukes også av hjelpeteknologi til å beskrive et bilde for kunder med synshemninger. Ved å legge til alternativtekst vil du forbedre nettstedets SEO-optimalisering. Hold alternativteksten kort og beskrivende. Maksimal lengde er 512 tegn, men den optimale lengden er 125 tegn eller færre.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Gift Card

Indikerer hvorvidt produktet er et gavekort. Gyldige verdier er TRUE eller FALSE. Ved å legge til denne kolonnen kan du også redigere andre gavekortdetaljer, for eksempel kolonnene for Body eller Tags, og importere disse endringene. Et gavekort kan bare opprettes og aktiveres i Shopify-administrator. Du kan ikke opprette et gavekort gjennom en import av en produkt-CSV-fil.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

SEO Title

Tittelen for søkemotoroptimalisering finner du på produktets detaljside under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføringer i Sidetittel-feltet. SEO-tittelen er alfanumerisk, og kan inneholde opptil 70 tegn. Hvis du lar denne kolonnen stå tom når du importerer et produkt, angis verdien i Title-kolonnen i Sidetittel-feltet på produktets detaljside.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

SEO Description

Du finner også SEO-bekrivelsen på detaljsiden for produktet under overskriften Forhåndsvisning av søkemotoroppføring i Beskrivelse. SEO-beskrivelsen er alfanumerisk, og kan inneholde opptil 320 tegn. Hvis du lar denne kolonnen stå tom når du importerer et produkt, vil verdien i Body (HTML)-kolonnen angis i Beskrivelse-feltet på produktets detaljside.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Google Product Category

Hvis du for øyeblikket bruker en Google-produktkategori kan den brukes som Shopify-produktkategori. Du kan bruke produktkategori, Google-produktkategori eller begge deler. Oppgi den mest spesifikke kategorien som er mulig for hver enkelt vare.

Google-produktkategorien (GPC) (google_product_category) bruker Googles produkttaksonomi.

Du kan angi Google-produktkategorien på en av følgende måter:

 • bruke hele taksonomibanen, for eksempel Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • med en numerisk ID, for eksempel 212

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Google Shopping-metafelt

Google Shopping-kolonner kan brukes av en app for å synkronisere produkter til Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal bruker imidlertid ikke disse metafeltene. Du kan ignorere felt i kolonnene som har Google Shopping i navnet deres med mindre appen ber deg om å bruke dem.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Image

URL-adressen for bilder av varianter. Hvis du legger til en URL-adresse må det være en fungerende URL-adresse til et bilde.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Variant Weight Unit

Gyldige verdier er g, kg, lb og oz.

Variant Tax Code

Tilgjengelig for: Shopify Plus-abonnement

Avalara-koden for å legge til avgifter på dette produktet. Dette feltet gjelder bare når du importerer til eller eksporterer fra en butikk som bruker Shopify Plus-abonnementets integrasjon med Avalara AvaTax.

Når du oppretter en CSV-fil ved å eksportere produkter fra en butikk som bruker Avalara, fylles Variant Tax Code-kolonnen ut. Hvis du importerer denne CSV-filen i en butikk som ikke har konfigurert Avalara, blir importen mislykket.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Cost per item

Din kostpris for produktet eller varianten. Bare inkluder kostnaden, ikke inkluder valutasymboler. For eksempel 9.99.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Status

Indikerer hvorvidt et produkt er tilgjengelig for kundene. Gyldige verdier er:

 • active: produktet er aktivt og klart til salg
 • draft: produktet er et utkast og må fullføres
 • archived: produktet er arkivert og ikke lenger tilgjengelig for salg

Collection kolonneunntak

Hvis du vil organisere produktene dine i samlinger under CSV-filopplastingen, kan du legge til en ny kolonne hvor som helst i CSV-filen med overskriftnavnet Collection.

Når du eksporterer en CSV-fil, inkluderes ikke Collection-kolonnen.

Beskrivelse av Collection-kolonnen i CSV-filen for produktimport.
Kolonne Beskrivelse
Collection

Angi navnet på samlingen som du vil legge til dette produktet i.

 • Hvis dette er en eksisterende automatisk samling, må produktet oppfylle betingelsene for samlingen.
 • Hvis samlingen ikke allerede eksisterer, blir en manuell samling opprettet.

Du kan bare legge til et produkt til én samling.

Denne verdien kan være tom.

Finn ut mer om hvordan overskriving av eksisterende produkter påvirker data i denne kolonnen.

Opprett produkt-CSV-filen

For hvert produkt må du avgjøre om det er et enkelt produkt eller et med varianter.

 • Enkelt produkt: Et enkelt produkt inneholder ikke varianter. Hvis du laster opp et produkt som ikke har varianter, angir du alle feltene for produktet i den første raden sammen med URL-adressen til det første bildet. På de følgende radene legger du bare inn referansen og URL-adressen for hvert ekstra bilde.

 • Produkt med varianter: Hvis du laster opp et produkt med varianter, angir du alle feltene for produktet på første rad sammen med URL-adressen til det første bildet. På de følgende radene legger du inn referansen. Deretter hopper du over kolonnene Title, Body (HTML), Vendor og Tags. Fyll ut resten av variantopplysningene og alle bilde-URL-adresser.

Etter du har lagt til alle produktene og bildene, lagrer du CSV-filen i UTF-8-format med LF-style linefeeds. Hvis du ikke er kjent med koding, kan du se dokumentasjonen i regnearket eller tekstredigeringsprogrammet.

For å se et eksempel på en CSV-fil kan du laste ned denne eksempel-CSV-filen for produkter og åpne den i Google Regneark eller et annet regnearkprogram.

Forbered bildene dine

En CSV-fil kan bare inneholde tekst, og derfor må du sørge for at alle produktbilder ligger på et eksisterende nettsted. Disse URL-adressene til bilder brukes bare under importprosessen av CSV-filen. Du kan slette URL-adressene når importen er fullført.

 • Hvis filene bare ligger på datamaskinen din, må du laste dem opp til Shopify-butikken eller en annen bildevertstjeneste for å kunne koble til URL-adressene deres.

 • Hvis du bytter til Shopify fra en annen plattform, kan du kopiere de gjeldende bildenettadressene og bruke dem i CSV-filen.

 • Hvis produkt-CSV-filen ble laget ved å eksportere produktene fra Shopify, trenger du ikke foreta deg noe, siden bildene allerede ligger på nettstedet ditt.

Når du har nettadresser for hvert produktbilde kan du begynne å bygge CSV-filen.

Legge til flere produktbilder i en CSV-fil

Du kan legge til flere produktbilder til CSV-filen ved å laste opp flere bilder til Shopify-administrator. Hvis du bygger Shopify-butikken med en CSV-fil, blir prosessen litt annerledes. Gå gjennom følgende vurderinger:

 • Du må kunne redigere en CSV-fil. Shopify anbefaler at du bruker Google Regneark til å vise en formatert versjon av CSV-filene dine.

 • Du kan legge til opptil 250 bilder for et produkt.

 • Produktbildene må lastes opp til en offentlig tilgjengelig nettadresse. Dette betyr at de må være bak en https://-protokoll uten passordbeskyttelse. For å gjøre dette kan du laste opp bilder til Filer-siden i Shopify-administrator. URL-adressene genereres automatisk. Etter du har klikket på Last opp filer kan du velge å laste opptil et par hundre bilder samtidig.

Legge til flere produktbilder i CSV-filen

 1. Sett inn nye rader. Du kan bare bruke én rad per bilde.
 2. Kopier og lim inn referansen.
 3. Kopier og lim inn URL-adressene til bilder.

Sett inn en ny rad

 1. Åpne CSV-filen din i et regnearkprogram, som Google Regneark.

 2. Finn produktene du vil legge til bilder i.

 3. På neste rad klikker og drar du i radnummerne for å velge flere rader. Velg samme antall rader som antall tilleggsbilder du vil legge til.

  In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.

 4. Mens disse radene er merket, høyreklikker du hvor som helst i det markerte området og velger Sett inn X rader ovenfor.

  In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

Kopier og lim inn referanse-verdien

 1. Kopier og lim inn referanse-verdien for det aktuelle produktet i kolonne A for nye rader.
  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

Kopier og lim inn URL-adressene til bilder

 1. Last opp bildene til Shopify på Filer-siden.

 2. Klikk på ikonet Kopier kobling, én bilde-URL-adresse av gangen.

  In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.

 3. Bla sidelengs til de siste kolonnene i CSV-filen i regnearkprogrammet.

 4. Lim inn URL-adressen til bildet på hver linje i Image Src-kolonnen.

  In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 for alle bildene for dette produktet

 6. Valgfritt: For å forbedre SEO bør du angi verdier i alle Image Alt Text-feltene. Finn ut mer om alternativ billedtekst.

 7. Lagre CSV-filen og importer den til Shopify.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis