การใช้ไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าและส่งออกสินค้า

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เพื่อนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ และเพื่อส่งออกสินค้าจากร้านค้าของคุณ เมื่อใช้ไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้ารวมถึงรายละเอียดสินค้าจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่าง Shopify กับแพลทฟอร์มอื่น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ไฟล์ CSV โปรดดูที่การเปิดและการแก้ไขไฟล์ CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้ หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่าง ให้ระวังรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณอาจมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก
 • ไฟล์ตัวอย่างมีคอลัมน์ Variant Inventory Qty ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง โปรดใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง
 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบด้วยคอลัมน์ Price / International และ Compare At Price / International แต่ทั้งสองคอลัมน์ถูกเว้นว่างไว้ เนื่องจากไม่มีข้อกําหนดการกําหนดราคาที่ไม่ซ้้ากันใดๆ กับสินค้าเหล่านี้เมื่อขายสินค้าระหว่างประเทศดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV ของ Shopify Markets

ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV สินค้า

ก่อนที่คุณจะใช้ไฟล์ CSV สินค้า โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

การจัดรูปแบบไฟล์ CSV สินค้า

หากต้องการให้ไฟล์ CSV สินค้าของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไฟล์ดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • บรรทัดแรกของไฟล์ CSV สินค้าของคุณต้องเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามที่ระบุไว้ในตารางอธิบาย CSV สินค้า
 • แต่ละคอลัมน์จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

คอลัมน์ที่ต้องมีในไฟล์ CSV สินค้า

คอลัมน์เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ของสินค้าเพื่อนําเข้าสินค้าใหม่ คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Title เท่านั้น ทั้งนี้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าให้กับสินค้า คุณจะต้องใช้คอลัมน์ Handle ด้วย
 • เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Handle และ Title เท่านั้น

การขึ้นต่อกันของข้อมูล

แม้ว่าคอลัมน์ Title และ Handle จะเป็นเพียงคอลัมน์เดียวที่ต้องใช้เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV แต่ข้อมูลในบางคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปเดตคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า เช่น Variant SKU หรือ Variant Grams ข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้าที่สอดคล้องกัน ในกรณีนี้ คุณต้องใส่คอลัมน์ Option1 Name และ Option1 Value ด้วย

ก่อนที่คุณจะลบหรือแยกคอลัมน์ออกจากไฟล์ CSV ของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณต้องการลบหรือแยกออกหรือไม่ หากข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับคอลัมน์ที่ขาดหายไป คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนําเข้าไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คอลัมน์ CSV ของ Shopify Markets

หากคุณได้ตั้งค่า Shopify Markets ไว้ในร้านค้า ไฟล์ CSV ที่ส่งออกจะแสดงตลาดแบบไม่ซ้ำที่คุณได้สร้างไว้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ไฟล์ CSV ของคุณจะมีคอลัมน์ต่อไปนี้:

 • Included / [Primary] ซึ่งระบบจะแทนที่ [Primary] ด้วยชื่อของตลาดหลัก
 • Included / International
 • Price / International
 • Compare At Price / International

หากคุณจะเปลี่ยนตลาดระหว่างประเทศเป็นตลาดของคุณเอง ในชื่อส่วนหัว International ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของตลาด

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างตลาดให้กับทวีปแต่ละทวีป แล้วชื่อหนึ่งของตลาดคือ South America ระบบจะปรับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV ส่งออกดังนี้

 • Included / International เป็น Included / South America
 • Price / International เป็น Price / South America
 • Compare At Price / International เป็น Compare At Price / South America

เมตาฟิลด์ในคอลัมน์ CSV

การนําเข้า/ส่งออกสินค้าหลายรายการโดยใช้ไฟล์ CSV รองรับการใช้เมตาฟิลด์สินค้า หลังจากกําหนดเมตาฟิลด์สินค้าแล้ว ข้อมูลนั้นจะรวมอยู่ในการส่งออกไฟล์ CSV ของสินค้า รูปแบบส่วนหัวของคอลัมน์คือ: <name> (product.metafields.<namespace>.<key>) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ product.metafields<namespace>.<key> ตัวอย่างเช่น รูปแบบสำหรับเมตาฟิลด์ของ Fabric จะเป็นดังนี้: Fabric (product.metafields.shopify.fabric) หรือไม่รวมชื่อและวงเล็บ product.metafields.shopify.fabric คุณสามารถค้นหาเนมสเปซและคีย์ของเมตาฟิลด์ได้ในการตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง > สินค้า > เมตาฟิลด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาฟิลด์สินค้า

นอกจากนี้ การนําเข้า/ส่งออกไฟล์ CSV ของสินค้ายังรองรับค่าตัวเลือกอีกด้วย ใช้คอลัมน์ Option LinkedTo เพื่อเชื่อมต่อตัวเลือกกับเมตาฟิลด์ จากนั้น คุณจะสามารถใช้ค่าเมตาอ็อบเจกต์ในคอลัมน์ Option Values ที่เกี่ยวข้องได้

คำอธิบายของคอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้า

ตารางต่อไปนี้จะสรุปคอลัมน์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดใน CSV สินค้า

นอกเหนือจากคอลัมน์ Title แล้ว คอลัมน์อื่นๆ บางคอลัมน์จะต้องมีค่า ทั้งนี้ คอลัมน์ที่จำเป็นจะระบุอยู่ในตารางด้านล่าง ระบบจะสร้างค่าเริ่มต้นหากคอลัมน์เหล่านี้เว้นว่างหรือถูกละเว้นจากไฟล์ CSV

คอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้าต้องมีค่า และค่าเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีค่าอยู่
คอลัมน์ ค่าเริ่มต้นที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคอลัมน์ถูกเว้นว่าง
Handle (required) ค่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากค่าในคอลัมน์ Title ตัวอย่างเช่น หากค่าในคอลัมน์ Title เป็น Black Sun Glasses ค่าในคอลัมน์นี้ก็จะเป็น black-sun-glasses
Vendor (required) ชื่อร้านค้าที่คุณป้อนเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel หรือ johns-apparel โดยชื่อนี้เป็นชื่อร้านค้าเดียวกันกับที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Shopify
Published (required)

ค่าเริ่มต้นจะเป็น true ซึ่งหมายความว่าระบบจะเผยแพร่สินค้านี้และสินค้าดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในช่องทางการขายร้านค้าออนไลน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าสินค้าที่เผยแพร่แล้วเป็น false ได้ ซึ่งหมายความว่าระบบจะไม่เผยแพร่สินค้าที่อัปโหลด

Option1 Name (required)

ค่าเริ่มต้นคือ Title หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น สี

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็นชื่อ

Option1 Value (required)

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ดำ

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็น Default Title

ค่าเริ่มต้นคือ Default Title หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

หากลิงก์ไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่ที่มีคอลัมน์ linkedTo ค่าตัวเลือกสามารถเป็นแฮนเดิลเมตาอ็อบเจกต์หรือ GID ได้ (ไม่ใช่ชื่อที่แสดง)

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับค่า ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Option1 LinkedTo

หากตัวเลือกสินค้าเชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์ "ประเภท" อยู่ ค่านี้ควรจะเป็น product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

Variant Grams (required)

ค่าเริ่มต้นคือ 0.0 หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

น้ำหนักของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าในหน่วยกรัม ไม่ต้องระบุหน่วยวัดหรือใช้ทศนิยม ตัวอย่างเช่น สำหรับน้ำหนัก 5.125 กก. ให้ป้อน 5125

Shopify จะนำเข้าและส่งออกน้ำหนักในหน่วยกรัมเสมอ แม้ว่าคุณจะระบุหน่วยอื่นก็ตาม คุณต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ หากคุณมีความตั้งใจที่จะเสนอการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่าย หรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

Variant Inventory Qty (required)

ค่าเริ่มต้นคือ 0 หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

จำนวนของสินค้าที่คุณมีในสต็อกสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าชิ้นนี้ คอลัมน์นี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้า Shopify ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หมายเหตุ: คอลัมน์นี้จะมีสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวเท่านั้น หากร้านค้าของคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ร้านค้าของคุณก็จะไม่มีคอลัมน์นี้ หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่การเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Policy (required)

ค่าเริ่มต้นคือ deny หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

เมื่อค่าเป็น deny จะเป็นการบ่งชี้ว่าไม่สามารถซื้อสินค้าได้หลังจากที่ระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์

วิธีการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านี้เป็นศูนย์ ตัวเลือกสินค้าที่มี ปฏิเสธ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง หากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้ สำหรับตัวเลือกสินค้าที่มี ทำต่อ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง ยังสามารถซื้อได้หลังจากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์แล้ว โดยอนุญาตให้มีระดับสินค้าคงคลังติดลบ

Variant Fulfillment Service (required)

ค่าเริ่มต้นคือ manual หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

บริการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่ใช้ โดยด้านล่างนี้คือค่าที่ถูกต้องของคอลัมน์นี้:

 • คู่มือ
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้ สำหรับชื่อที่กำหนดเอง ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ถ้ามีเว้นวรรคก็ให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายขีด (-) และลบจุดหรืออักขระพิเศษอื่นๆ ออก ตัวอย่างเช่น หาก “Joan's Fulfillment” คือชื่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อน joans-fulfillment ในไฟล์ CSV

คุณต้องตั้งค่าบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้

Variant Price (required)

ค่าเริ่มต้นคือ 0.0 หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

Variant Requires Shipping (required)

ค่าเริ่มต้นคือ true หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

เมื่อค่าเป็น true จะเป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

ตัวเลือกที่ต้องมีการจัดส่ง ค่าที่ถูกต้องคือ true หรือ false

Variant Taxable (required)

ค่าเริ่มต้นจะเป็น true หากไม่ได้ตั้งค่าไว้ คิดภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้านี้

ค่าที่ถูกต้องคือ true หรือ false

Gift Card (required)

ค่าเริ่มต้นคือ false หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

หากค่าเป็น false แสดงว่าสินค้านั้นไม่ใช่บัตรของขวัญ

ระบุว่าสินค้าเป็นบัตรของขวัญหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ true หรือ false การเพิ่มคอลัมน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดบัตรของขวัญอื่นๆ อาทิ คอลัมน์เนื้อหาหรือแท็ก และนำเข้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้เฉพาะในส่วนผู้ดูแล Shopify เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างบัตรของขวัญผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Weight Unit (required) ค่าเริ่มต้นคือ kg หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

ค่าที่ถูกต้องคือ g, kg, lb และ oz

Included / [Primary] (required)

คอลัมน์นี้จะระบุว่าสินค้านั้นวางจำหน่ายในตลาดหลักของคุณหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ true

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่กําหนดเป็นตลาดหลักของคุณบน Shopify Markets หากคุณเปลี่ยนตลาดหลักเริ่มต้น ระบบจะแสดงชื่อตลาดใหม่ในส่วนหัวของคอลัมน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนข้อควรพิจารณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Included / International (required)

หากคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ คอลัมน์นี้จะระบุว่าสินค้านั้นวางจำหน่ายในตลาดนั้นหรือไม่ ค่าเริ่มต้นคือ true

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ Shopify Markets ที่คุณได้ตั้งค่าในร้านค้าของคุณ โดยตลาดเริ่มต้นคือ International หากคุณเปลี่ยนตลาดเริ่มต้นหรือเพิ่มตลาดใหม่ ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณจะแสดงพร้อมชื่อตลาดเหล่านั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนข้อควรพิจารณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Status (required) หากมีคอลัมน์นี้ คุณจะต้องป้อนค่าลงในคอลัมน์ หากไม่มีคอลัมน์ดังกล่าว ระบบจะอัปโหลดสถานะสินค้าเป็น active ให้โดยอัตโนมัติ

ระบุว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:

 • วางจำหน่าย: สินค้ามีวางจำหน่ายและพร้อมที่จะขายแล้ว
 • แบบร่าง: สินค้าอยู่ในสถานะแบบร่างและจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 • archived: สินค้าถูกเก็บถาวรและจะไม่วางจำหน่ายอีกต่อไป
 • Title

  ชื่อสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น Women's Snowboard

  Body (HTML)

  คำอธิบายสินค้าในรูปแบบ HTML

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Product Category

  ใบจ่าหน้าที่อธิบายประเภทของสินค้าและที่ใช้คำนวณอัตราภาษีของสินค้าในสหรัฐอเมริกา โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ต้องเลือกจากรายการหมวดหมู่สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

  คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่สินค้าแบบมาตรฐานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้เส้นทางแบบเต็มจากการจำแนกผลิตภัณฑ์ของ Shopify ตัวอย่างเช่น บ้านและสวน > ผ้าปูที่นอนและเครื่องนอน > เครื่องนอน > ผ้าปูที่นอน
  • ใช้ ID ตัวเลข ตัวอย่างเช่น 371

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Type

  ป้ายกำกับอธิบายหมวดหมู่ของสินค้า โดยป้ายกำกับนี้ไม่จำเป็นต้องตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภท

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Tags

  รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้เพื่อแท็กสินค้า แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่จะเพิ่มเครื่องหมายคำพูดล้อมแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น “tag1, tag2, tag3

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  ชื่อตัวเลือกที่ 2

  หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น ขนาด

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  ค่าตัวเลือกที่ 2

  หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

  ค่าตัวเลือกสามารถเป็นได้ทั้งแฮนเดิลเมตาอ็อบเจกต์หรือ GID (ไม่ใช่ชื่อที่แสดง)

  ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับค่า ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Option2 LinkedTo

  หากตัวเลือกสินค้าเชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์ "ประเภท" อยู่ ค่านี้ควรจะเป็น product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

  ชื่อตัวเลือกที่ 3

  หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนชื่อ

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  ค่าตัวเลือกที่ 3

  หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

  ค่าตัวเลือกสามารถเป็นได้ทั้งแฮนเดิลเมตาอ็อบเจกต์หรือ GID (ไม่ใช่ชื่อที่แสดง)

  ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับค่า ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Option3 LinkedTo

  หากตัวเลือกสินค้าเชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์ "ประเภท" อยู่ ค่านี้ควรจะเป็น product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

  SKU ของตัวเลือกสินค้า

  SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

  ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Variant Inventory Tracker

  ใส่การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าชิ้นนี้ ค่าที่ถูกต้องรวมถึง shopify, shipwire, amazon_marketplace_web, หรือเว้นว่างหากไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง

  หากตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะถูกลบออก จะไม่มีการติดตามสินค้าคงคลังอีกต่อไป

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Variant Compare At Price

  "ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Variant Taxable

  คิดภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้านี้ ค่าที่ถูกต้องคือ true หรือ false

  Variant Barcode

  บาร์โค้ด, ISBN หรือ UPC ของสินค้า

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Image Src

  ป้อน URL สำหรับรูปภาพสินค้า Shopify จะดาวน์โหลดรูปภาพในระหว่างการนำเข้า และอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณใหม่อีกครั้ง รูปภาพเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเลือกสินค้า คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าคือจุดที่คุณจะกำหนดรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง

  คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพหลังจากที่อัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณแล้วได้ อย่าอัปโหลดรูปภาพที่มีคำต่อท้ายว่า _thumb, _small หรือ _medium อยู่ในชื่อ

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Image Position

  ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงลำดับที่คุณต้องการให้รูปภาพแสดงบนหน้าสินค้า รูปภาพจะแสดงตามลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ค่าตำแหน่งรูปภาพที่เป็น 1 ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้รูปภาพแสดงเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น ให้ป้อน 1

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Image Alt Text

  ข้อความแสดงแทน (แทน) ใช้อธิบายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้น เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอาศัยข้อความนี้เพื่ออธิบายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การใส่ข้อความแสดงแทนจะกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์คุณได้ ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่ความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 125 ตัวอักษร

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  SEO Title

  ชื่อ SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องชื่อหน้า ชื่อ SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 70 ตัว หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้ตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบก็จะนำค่าในคอลัมน์ Title ไปป้อนใส่ช่องชื่อหน้าในหน้ารายละเอียดของสินค้าชิ้นดังกล่าว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  SEO Description

  คำอธิบาย SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวของตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหา ซึ่งอยู่ในคำอธิบาย โดยคำอธิบาย SEO จะเป็นตัวอักษรและตัวเลขสูงสุด 320 อักขระ หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้เมื่อคุณนําเข้าสินค้า ค่าในคอลัมน์ Body (HTML) จะถูกระบุลงในช่องคำอธิบายในหน้ารายละเอียดของสินค้า

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Google Shopping / Google Product Category

  หากคุณใช้งานหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่สินค้าใน Shopify ของคุณได้ โดยคุณสามารถใช้หมวดหมู่สินค้า หรือหมวดหมู่สินค้าของ Google หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้ให้ระบุหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

  หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google (GPC) (google_product_category) จะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้าตามแบบของ Google

  คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ใช้เส้นทางการจำแนกผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ เช่น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อเชิ้ตและเสื้อ
  • ใช้ ID ตัวเลข เช่น 212

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Google Shopping (Unstructured metafield)

  ส่วนหัวของคอลัมน์จะแตกต่างกันไปตามเมตาฟิลด์ของ Google Shopping และค่าแสดงแทนที่รวมไว้ และระบบจะใส่ Google Shopping / นำหน้าค่าทั้งหมด เมตาฟิลด์ที่รวมอยู่ในส่วนหัวคอลัมน์ CSV ของสินค้า ได้แก่

 • Gender
 • Age Group
 • MPN
 • Condition
 • Custom Product
 • Custom Label 0
 • Custom Label 1
 • Custom Label 2
 • Custom Label 3
 • Custom Label 4
 • แอปอาจใช้คอลัมน์ Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center แต่ช่องทาง Google และ YouTube ไม่ใช้เมตาฟิลด์เหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจค่าในคอลัมน์เมตาฟิลด์ที่มีคำว่า “Google Shopping” อยู่ในชื่อ เว้นเสียแต่ว่าแอปจะระบุให้คุณใช้ค่าดังกล่าว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่ต่อข้อมูลในคอลัมน์เหล่านี้

  Variant Image

  URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า หากคุณเพิ่ม URL รูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็น URL รูปภาพที่ใช้งานได้

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Variant Tax Code

  พร้อมใช้งานสำหรับ: แผน Shopify Plus

  รหัส Avalara เพื่อคิดภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ ช่องนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าหรือส่งออกจากร้านค้าที่ใช้การผสานการทำงานกับ Avalara AvaTax ของแผน Shopify Plus

  เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ด้วยการส่งออกสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ Avalara ระบบจะเติมข้อมูลในคอลัมน์ Variant Tax Code คุณจะไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV นี้ไปยังร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า Avalara เอาไว้ได้

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Cost per item

  สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร ให้ใส่เฉพาะต้นทุนเท่านั้น และไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  Price / International

  ราคาคงที่สำหรับสินค้านั้นในตลาดที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ในสกุลเงินของตลาดดังกล่าว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV สำหรับ Shopify Markets

  Compare At Price / International

  ตั้งค่าราคาเปรียบเทียบแบบคงที่สำหรับสินค้านั้นในตลาดที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ในสกุลเงินของตลาดดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ราคาคงที่สำหรับสินค้าในตลาดในการใช้ราคาเปรียบเทียบแบบคงที่

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV สำหรับ Shopify Markets

  Metafields

  เมตาฟิลด์สินค้าที่สร้างในร้านค้าของคุณ ความหมายของเมตาฟิลด์สินค้าจะแสดงในส่วนหัวของคอลัมน์เป็น <name> (product.metafields.custom.<key>) การนําเข้า/ส่งออกหลายรายการด้วย CSV รองรับเมตาฟิลด์ประเภทต่อไปนี้:

  • บูลีน
  • color (ตัวอย่าง: #ff00cc)
  • วันที่
  • date_time
  • dimension (ตัวอย่าง: 25.0cm)
  • list.color (ตัวอย่าง: #ff00cc; #cc0000)
  • list.date (ตัวอย่าง: 2023-12-02; 2023-12-03)
  • list.date_time (ตัวอย่าง: 2023-12-02T09:30:00; 2023-12-03T10:00:00)
  • list.dimension (ตัวอย่าง: 10.0cm; 3.0m)
  • list.metaobject_reference (ตัวอย่าง: gid://shopify/Metaobject/123; gid://shopify/Metaobject/456 หรือชื่อเรียกเมตาอ็อบเจกต์ เช่น blue; red)
  • list.number_decimal (ตัวอย่าง: 1.0; 2.1)
  • list.number_integer (ตัวอย่าง: 3; 4)
  • list.product_reference (ตัวอย่าง: gid://shopify/Product/123; gid://shopify/Product/456 หรือชื่อเรียกสินค้า เช่น boots; skis)
  • list.url (ตัวอย่าง: http://www.google.com; http://shopify.com)
  • list.volume (ตัวอย่าง: 10.0ml; 2.0l)
  • list.weight (ตัวอย่าง: 1g; 2.0lb; 3.0 kg)
  • money (ตัวอย่าง: 5.99 CAD)
  • multi_line_text_field (ตัวอย่าง: "Ingredients
   Flour
   Water
   Milk
   Eggs"
   )
  • number_decimal (ตัวอย่าง: 1.0)
  • number_integer (ตัวอย่าง: 1)
  • product_reference (ตัวอย่าง: gid://shopify/Product/123 หรือชื่อเรียกสินค้า เช่น boots)
  • single_line_text_field (ตัวอย่าง: single line)
  • url (ตัวอย่าง: http://shopify.com)
  • volume (ตัวอย่าง: 10.0ml)
  • weight (ตัวอย่าง: 10.0g)

  เขียนทับรายละเอียดสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ที่นำเข้า

  เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV คุณสามารถเลือกตัวเลือกเขียนทับสินค้าที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีแฮนเดิลในไฟล์ CSV ที่นำเข้าตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่ในรายการสินค้าของคุณ ค่าในไฟล์ CSV จะเขียนทับค่าในคอลัมน์ที่ตรงกันในรายการสินค้าที่มีอยู่ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเขียนทับ ระบบจะไม่สนใจสินค้าที่มีอยู่ซึ่งมีหมายเลขแฮนเดิลตรงกันในระหว่างการนำเข้า CSV

  • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเว้นว่างไว้ ค่าที่ตรงกันในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยค่าว่าง

   • ตัวอย่างเช่น ค่า Vendor ในรายการสินค้าที่มีอยู่ของคุณคือ John's Apparel แต่คอลัมน์ Vendor ในไฟล์ CSV ที่คุณนำเข้ามานั้นว่างอยู่ John's Apparel จะกลายเป็นช่องว่าง
  • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า แต่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม

   • ตัวอย่างเช่น หากคอลัมน์ Variant Image รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่ แต่คอลัมน์นั้นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม
  • หากรวมคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไว้ในไฟล์ CSV นำเข้าที่ใช้ข้อมูลคอลัมน์อื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์ จะลบหรือนำข้อมูลที่มีอยู่ออก

   • ตัวอย่างเช่น หากคอลัมน์ SKU ตัวเลือกสินค้ารวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นําเข้า แต่ไม่ใช่คอลัมน์ค่าตัวเลือก1 และชื่อตัวเลือก1 จากนั้นตัวเลือกสินค้าดังกล่าวจะถูกลบออกไป

  การยกเว้นคอลัมน์คอลเลกชัน

  หากต้องการจัดเรียงสินค้าของคุณให้อยู่ในคอลเลกชันระหว่างการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ใดก็ตามในไฟล์ CSV ของคุณที่มีชื่อส่วนหัวว่า Collection

  เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV คอลัมน์ Collection จะไม่รวมอยู่ด้วย

  คำอธิบายของคอลัมน์ Collection ในไฟล์นำเข้า CSV ของสินค้า
  คอลัมน์ คำอธิบาย
  Collection

  ป้อนชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้าไป

  • หากเป็นคอลเลกชันแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว สินค้าชิ้นดังกล่าวจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันนั้น
  • ในกรณีที่ไม่มีคอลเลกชันที่ว่าอยู่ จะมีการสร้างคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง

  คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเดียวเท่านั้น

  ค่านี้สามารถเว้นว่างได้

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

  สร้างไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

  คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าธรรมดา หรือเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า:

  • สินค้าธรรมดา: สินค้าธรรมดาจะไม่มีตัวเลือกสินค้า หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีไม่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิลและ URL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรูป
  • สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า: หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิล จากนั้นข้าม Title, Body (HTML) Vendor และ Tags ทั้งหมด กรอกรายละเอียดที่เหลือของตัวเลือกสินค้า รวมทั้ง URL ของแต่ละรูปภาพ

  หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าและรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้ว ให้บันทึกไฟล์ CSV ของคุณเป็นรูปแบบ UTF-8 โดยใช้ไลน์ฟีดแบบ LF หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเข้ารหัส โปรดอ่านเอกสารประกอบของโปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณ

  หากต้องการดูไฟล์ CSV ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างนี้ จากนั้นเปิดใน Google Sheets หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

  จัดเตรียมรูปภาพ

  ไฟล์ CSV จะมีได้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพสินค้าทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว โดยระบบจะใช้ URL รูปภาพเหล่านั้นเฉพาะในระหว่างกระบวนการนำเข้าไฟล์ CSV เท่านั้น โดยคุณสามารถลบ URL ดังกล่าวได้หลังจากการนําเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์

  ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้โดยอิงตามตำแหน่งที่ตั้งไฟล์รูปภาพของคุณ:

  • หากไฟล์ต่างๆ มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หรือไปยังบริการรับฝากรูปภาพอื่นแล้วเชื่อม URL
  • หากคุณเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ Shopify คุณสามารถคัดลอก URL รูปภาพปัจจุบันและนำมาใช้ในไฟล์ CSV ได้
  • หากไฟล์ CSV ของสินค้าถูกสร้างขึ้นโดยการส่งออกสินค้าของคุณจาก Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากรูปภาพของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

  เมื่อคุณมี URL สำหรับรูปแต่สินค้าแต่ละรูป คุณจะสามารถเริ่มสร้างไฟล์ CSV ของคุณได้

  การเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในไฟล์ CSV

  คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายๆ รูปใส่ไฟล์ CSV ของคุณได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณกำลังสร้างร้านค้า Shopify ของคุณด้วยไฟล์ CSV กระบวนการดังกล่าวก็อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

  • คุณจำเป็นต้องสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้ Shopify แนะนำให้ใช้ Google Sheet เพื่อดูไฟล์ CSV ของคุณในเวอร์ชันที่ฟอร์แมตแล้ว
  • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 250 รูปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น
  • คุณต้องอัปโหลดรูปภาพสินค้าไปยัง URL ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพดังกล่าวควรอยู่หลังโปรโตคอล https:// ที่ไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยคุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ของส่วนผู้ดูแล Shopify แล้ว URL จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หลังจากคลิกที่ “อัปโหลดไฟล์” คุณสามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุดสองร้อยรูปเพื่ออัปโหลดหลายรายการในครั้งเดียว

  เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปไปยังไฟล์ CSV

  1. แทรกแถวใหม่ คุณต้องใช้เพียงหนึ่งแถวต่อภาพเท่านั้น
  2. คัดลอกและวางแฮนเดิล
  3. คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

  แทรกแถวใหม่

  1. เปิดไฟล์ CSV ของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google Sheets
  2. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ
  3. ในแถวถัดไป ให้คลิกและลากที่หมายเลขแถวเพื่อเลือกหลายแถว เลือกจำนวนแถวให้เท่ากันกับจำนวนรูปภาพเพิ่มเติมที่คุณเพิ่ม
   In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.
  4. ขณะที่แถวต่างๆ ถูกไฮไลต์ ให้คลิกขวาที่บริเวณใดก็ได้ของส่วนที่มีการไฮไลต์ แล้วเลือก "แทรก X แถวที่ด้านบน"
   In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

  คัดลอกและวางค่าแฮนเดิล

  คัดลอกและวางค่าแฮนเดิลของสินค้าที่ต้องการลงในคอลัมน์ A ของแถวใหม่ที่คุณเพิ่ม

  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

  คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

  1. ในหน้าไฟล์ ให้อัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Shopify
  2. คลิกไอคอน “คัดลอกลิงก์” โดยคลิก URL รูปภาพทีละรายการ
   In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.
  3. ในไฟล์ CSV ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตของคุณ ให้เลื่อนไปด้านข้างเพื่อไปยังคอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV
  4. ในคอลัมน์ Image Src ให้วาง URL รูปภาพไปยังแต่ละบรรทัด
   In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.
  5. ดำเนินขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำสำหรับรูปภาพทั้งหมดของสินค้าชิ้นนี้
  6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการพัฒนา SEO ของคุณ ให้ป้อนค่าลงในช่อง Image Alt Text ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความกำกับภาพ
  7. บันทึกไฟล์ CSV แล้วนําเข้าไปยัง Shopify

  พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

  ทดลองใช้งานฟรี