การใช้ไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าและส่งออกสินค้า

คุณสามารถใช้ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) เพื่อนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ และเพื่อส่งออกสินค้าจากร้านค้าของคุณ เมื่อใช้ไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้ารวมถึงรายละเอียดสินค้าจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่าง Shopify กับแพลทฟอร์มอื่น

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ไฟล์ CSV โปรดดูที่การเปิดและการแก้ไขไฟล์ CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณอาจมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

 • ไฟล์ตัวอย่างมีคอลัมน์ Variant Inventory Qty ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง โปรดใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV สินค้า

ก่อนที่คุณจะใช้ไฟล์ CSV สินค้า โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

การจัดรูปแบบไฟล์ CSV สินค้า

หากต้องการให้ไฟล์ CSV สินค้าของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไฟล์ดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • บรรทัดแรกของไฟล์ CSV สินค้าของคุณต้องเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามที่ระบุไว้ในตารางอธิบาย CSV สินค้า

 • แต่ละคอลัมน์จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

คอลัมน์ที่ต้องมีในไฟล์ CSV สินค้า

คอลัมน์เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ของสินค้าเพื่อนําเข้าสินค้าใหม่ คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Title เท่านั้น ทั้งนี้ หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้าให้กับสินค้า คุณจะต้องใช้คอลัมน์ Handle ด้วย

 • เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Handle และ Title เท่านั้น

การขึ้นต่อกันของข้อมูล

แม้ว่าคอลัมน์ Title และ Handle จะเป็นเพียงคอลัมน์เดียวที่ต้องใช้เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV แต่ข้อมูลในบางคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปเดตคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า เช่น Variant SKU หรือ Variant Grams ข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้าที่สอดคล้องกัน ในกรณีนี้ คุณต้องใส่คอลัมน์ Option1 Name และ Option1 Value ด้วย

ก่อนที่คุณจะลบหรือแยกคอลัมน์ออกจากไฟล์ CSV ของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณต้องการลบหรือแยกออกหรือไม่ หากข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับคอลัมน์ที่ขาดหายไป คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนําเข้าไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คอลัมน์ CSV ของ Shopify Markets

หากคุณได้ตั้งค่าShopify Markets ไว้ในร้านค้าของคุณ การส่งออก CSV ของคุณจะแสดงตลาดที่คุณสร้างไว้ ตามค่าเริ่มต้น CSV ของคุณจะมีคอลัมน์Price / International และ Compare-at Price / International เป็นค่าเริ่มต้นแต่หากคุณเปลี่ยนตลาดระหว่างประเทศของคุณเป็นชื่อตลาดของคุณเอง ชื่อ International ในส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นชื่อของตลาดนั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างตลาดให้กับแต่ละทวีป และตลาดหนึ่งของคุณมีชื่อว่า South America ส่วนหัวของคอลัมน์ Price / International จะกลายเป็น Price / South Americaและส่วนหัวของคอลัมน์ Compare-at price / International จะกลายเป็น Compare-at price / South America ในไฟล์ CSV ที่ส่งออกมา

คอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้าที่ต้องมีค่า

นอกเหนือจากคอลัมน์ Title แล้ว คอลัมน์อื่นๆ บางคอลัมน์จำเป็นต้องมีค่า เมื่อคอลัมน์ต้องมีค่า แต่ถูกเว้นว่างไว้ ค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้:

 • มีคอลัมน์อยู่ แต่ค่าในคอลัมน์นั้นถูกเว้นว่าง
 • ไม่มีคอลัมน์ในไฟล์ CSV แต่ค่าไม่สามารถเว้นว่างได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายว่าคอลัมน์ใดบ้างที่ต้องมีค่า และค่าเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากคอลัมน์นั้นถูกเว้นว่าง

คอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้าต้องมีค่า และค่าเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีค่าอยู่
คอลัมน์ ค่าเริ่มต้นที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคอลัมน์ถูกเว้นว่าง
Handle ค่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากค่าในคอลัมน์ Title ตัวอย่างเช่น หากค่าในคอลัมน์ Title เป็น Black Sun Glasses ค่าในคอลัมน์นี้ก็จะเป็น black-sun-glasses
Vendor ชื่อร้านค้าที่คุณป้อนเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel หรือ johns-apparel โดยชื่อนี้เป็นชื่อร้านค้าเดียวกันกับที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Shopify
Published TRUEซึ่งหมายความว่าสินค้านี้จะถูกเผยแพร่และมีจำหน่ายในช่องทางการขายร้านค้าออนไลน์
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

เมื่อค่าเป็น deny จะเป็นการบ่งชี้ว่าไม่สามารถซื้อสินค้าได้หลังจากที่ระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

เมื่อค่าเป็น TRUE จะเป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

Variant Taxable FALSE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

หากคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ นี่คือราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ระบุเฉพาะราคาเท่านั้น ห้ามใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ Shopify Markets ที่คุณได้ตั้งค่าในร้านค้าของคุณ โดยตลาดเริ่มต้นคือ International หากคุณเปลี่ยนตลาดเริ่มต้นหรือเพิ่มตลาดใหม่ ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณจะปรากฏพร้อมชื่อตลาดเหล่านั้น ดูที่ ส่วนข้อควรพิจารณา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Compare-at Price / International

หากคุณขายสินค้าในต่างประเทศ นี่คือ “ราคาเปรียบเทียบ” ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ Shopify Markets ที่คุณได้ตั้งค่าในร้านค้าของคุณ โดยตลาดเริ่มต้นคือ International หากคุณเปลี่ยนตลาดเริ่มต้นหรือเพิ่มตลาดใหม่ ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณจะปรากฏพร้อมชื่อตลาดเหล่านั้น ดูที่ ส่วนข้อควรพิจารณา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Status หากมีคอลัมน์นี้ คุณจะต้องป้อนค่าลงในคอลัมน์ หากไม่มีคอลัมน์ดังกล่าว ระบบจะอัปโหลดสถานะสินค้าเป็น active ให้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์เหล่านี้และคอลัมน์อื่นๆ ให้ดูที่ตารางอธิบาย CSV สินค้า

เขียนทับรายละเอียดสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ที่นำเข้า

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV คุณสามารถเลือกตัวเลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีแฮนเดิลในไฟล์ CSV ที่นำเข้าตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่ในรายการสินค้าของคุณ ค่าในไฟล์ CSV จะเขียนทับค่าในคอลัมน์ที่ตรงกันในรายการสินค้าที่มีอยู่ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเขียนทับ แสดงว่าสินค้าที่ตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่จะถูกเว้นระหว่างการนำเข้า CSV

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเว้นว่างไว้ ค่าที่ตรงกันในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยค่าว่าง

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า แต่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม

 • หากรวมคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไว้ในไฟล์ CSV นำเข้าที่ใช้ข้อมูลคอลัมน์อื่นที่ไม่ได้รวมอยู่ในไฟล์ จะลบหรือนำข้อมูลที่มีอยู่ออก

คำอธิบายไฟล์ CSV สินค้า

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคอลัมน์ที่จำเป็นและคอลัมน์ที่ต้องระบุค่า ให้ดูที่ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV สินค้า

คำอธิบายคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV สินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ “Women's Snowboard” ควรจะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

ทุกๆ บรรทัดในไฟล์ CSV ที่เริ่มต้นด้วยแฮนเดิลที่ไม่เหมือนกันจะถือว่าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ หากต้องการเพิ่มภาพหลายภาพไปยังสินค้า คุณควรเพิ่มหลายบรรทัดโดยใช้แฮนเดิลเดียว

Title

ชื่อสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น Women's Snowboard

Body (HTML)

คำอธิบายสินค้าในรูปแบบ HTML

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Vendor

ชื่อเวนเดอร์สินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel

ค่าต้องมีอักขระอย่างน้อยสองตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Product category

ใบจ่าหน้าที่อธิบายประเภทของสินค้าและที่ใช้คำนวณอัตราภาษีของสินค้าในสหรัฐอเมริกา โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ต้องเลือกจากรายการหมวดหมู่สินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่สินค้าแบบมาตรฐานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Type

ป้ายกำกับอธิบายหมวดหมู่ของสินค้า โดยป้ายกำกับนี้ไม่จำเป็นต้องตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Tags

รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้เพื่อแท็กสินค้า แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่จะเพิ่มเครื่องหมายคำพูดล้อมแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น ”tag1, tag2, tag3”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Published

ระบุว่าสินค้าชิ้นหนึ่งได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือ FALSE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

Option1 Name

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น สี

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็น Title

Option1 Value

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ดำ

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็น Default Title

ชื่อตัวเลือกที่ 2

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น ขนาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 2

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ชื่อตัวเลือกที่ 3

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนชื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 3

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนค่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SKU ของตัวเลือกสินค้า

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Grams

น้ำหนักของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าในหน่วยกรัม ไม่ต้องระบุหน่วยวัดหรือใช้ทศนิยม ตัวอย่างเช่น สำหรับน้ำหนัก 5.125 กก. ก็ให้ป้อน 5125

Shopify จะนำเข้าและส่งออกน้ำหนักในหน่วยกรัมเสมอ แม้ว่าคุณจะระบุหน่วยอื่นก็ตาม คุณต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ หากคุณมีความตั้งใจที่จะเสนอการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่าย หรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

Variant Inventory Tracker

ใส่การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าชิ้นนี้ ค่าที่ถูกต้องรวมถึง shopify, shipwire, amazon_marketplace_web, หรือเว้นว่างหากไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง

หากตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะถูกลบออก จะไม่มีการติดตามสินค้าคงคลังอีกต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Qty

จำนวนของสินค้าที่คุณมีในสต็อกสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าชิ้นนี้ คอลัมน์นี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้า Shopify ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หมายเหตุ: คอลัมน์นี้จะมีสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียวเท่านั้น หากร้านค้าของคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ร้านค้าของคุณก็จะไม่มีคอลัมน์นี้ หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Policy

วิธีการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านี้เป็นศูนย์ ตัวเลือกสินค้าที่มี ปฏิเสธ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง หากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้ สำหรับตัวเลือกสินค้าที่มี ทำต่อ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง ยังสามารถซื้อได้หลังจากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์แล้ว โดยอนุญาตให้มีระดับสินค้าคงคลังติดลบ

Variant Fulfillment Service

บริการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่ใช้ โดยด้านล่างนี้คือค่าที่ถูกต้องของคอลัมน์นี้:

 • คู่มือ
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้ สำหรับชื่อที่กำหนดเอง ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ถ้ามีเว้นวรรคก็ให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายขีด (-) และลบจุดหรืออักขระพิเศษอื่นๆ ออก ตัวอย่างเช่น หาก “Joan's Fulfillment” คือชื่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อน joans-fulfillment ในไฟล์ CSV

คุณต้องตั้งค่าบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองไว้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้

Variant Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

Variant Compare-at Price

"ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น โดยไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Requires Shipping

ตัวเลือกที่ต้องมีการจัดส่ง ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE

Variant Taxable

คิดภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้านี้ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE

Variant Barcode

บาร์โค้ด, ISBN หรือ UPC ของสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Src

ป้อน URL สำหรับรูปภาพสินค้า Shopify จะดาวน์โหลดรูปภาพในระหว่างการนำเข้า และอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณใหม่อีกครั้ง รูปภาพเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเลือกสินค้า คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าคือจุดที่คุณจะกำหนดรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพหลังจากที่อัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณแล้วได้ อย่าอัปโหลดรูปภาพที่มีคำต่อท้ายว่า _thumb, _small หรือ _medium อยู่ในชื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Position

ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงลำดับที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏบนหน้าสินค้า รูปภาพจะปรากฏตามลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ค่าตำแหน่งรูปภาพที่เป็น 1 ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้รูปภาพปรากฏเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น ให้ป้อน 1

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Alt Text

ข้อความแสดงแทน (แทน) ใช้อธิบายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้น เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอาศัยข้อความนี้เพื่ออธิบายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การใส่ข้อความแสดงแทนจะกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์คุณได้ ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่ความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 125 ตัวอักษร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Gift Card

ระบุว่าสินค้าเป็นบัตรของขวัญหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE การเพิ่มคอลัมน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรของขวัญ อาทิ คอลัมน์ Body หรือคอลัมน์ Tags จากนั้นจึงนำเข้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้เฉพาะในส่วนผู้ดูแล Shopify เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างบัตรของขวัญผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Title

ชื่อ SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องชื่อหน้า ชื่อ SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 70 ตัว หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้ตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบก็จะนำค่าในคอลัมน์ Title ไปป้อนใส่ช่องชื่อหน้าในหน้ารายละเอียดของสินค้าชิ้นดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Description

คำอธิบาย SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวของตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหา ซึ่งอยู่ในคำอธิบาย โดยคำอธิบาย SEO จะเป็นตัวอักษรและตัวเลขสูงสุด 320 อักขระ หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้เมื่อคุณนําเข้าสินค้า ค่าในคอลัมน์ Body (HTML) จะถูกระบุลงในช่องคำอธิบายในหน้ารายละเอียดของสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Google Product Category

หากคุณใช้งานหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวให้เป็นหมวดหมู่สินค้าใน Shopify ของคุณได้ โดยคุณสามารถใช้หมวดหมู่สินค้า หรือหมวดหมู่สินค้าของ Google หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้ให้ระบุหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google (GPC) (google_product_category) จะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้าตามแบบของ Google

คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้เส้นทางการจัดหมวดหมู่แบบเต็ม ตัวอย่างเช่น Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • ใช้ ID ตัวเลข เช่น 212

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

เมตาฟีลด์ของ Google Shopping

แอปอาจใช้คอลัมน์ Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center แต่ช่องทาง Google & YouTube ไม่ใช้เมตาฟิลด์เหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจค่าในคอลัมน์ที่มีคำว่า Google Shopping อยู่ในชื่อ เว้นเสียแต่ว่าจะมีแอประบุให้คุณใช้ค่าดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Image

URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า หากคุณเพิ่ม URL รูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็น URL รูปภาพที่ใช้งานได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Weight Unit

ค่าที่ถูกต้องคือ gkglb และ oz

Variant Tax Code

พร้อมใช้งานสำหรับ: แผน Shopify Plus

รหัส Avalara เพื่อคิดภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ ช่องนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าหรือส่งออกจากร้านค้าที่ใช้การผสานการทำงานกับ Avalara AvaTax ของแผน Shopify Plus

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ด้วยการส่งออกสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ Avalara ระบบจะเติมข้อมูลในคอลัมน์ Variant Tax Code คุณจะไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV นี้ไปยังร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า Avalara เอาไว้ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Cost per item

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร ให้ใส่เฉพาะต้นทุนเท่านั้น และไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Price / International

ราคาคงที่สำหรับสินค้านั้นในตลาดที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ในสกุลเงินของตลาดดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV สำหรับ Shopify Markets

Compare At Price / International

ตั้งค่าราคาเปรียบเทียบแบบคงที่สำหรับสินค้านั้นในตลาดที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ในสกุลเงินของตลาดดังกล่าว จำเป็นต้องใช้ราคาคงที่สำหรับสินค้าในตลาดในการใช้ราคาเปรียบเทียบแบบคงที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์ CSV สำหรับ Shopify Markets

Status

ระบุว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:

 • active: สินค้ามีวางจำหน่ายและพร้อมที่จะขายแล้ว
 • draft: สินค้าอยู่ในสถานะแบบร่างและจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 • archived: สินค้าถูกเก็บถาวรและจะไม่วางจำหน่ายอีกต่อไป

Collection ข้อยกเว้นคอลัมน์

หากต้องการจัดเรียงสินค้าของคุณให้อยู่ในคอลเลกชันระหว่างการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ใดก็ตามในไฟล์ CSV ของคุณที่มีชื่อส่วนหัวว่า Collection

เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV คอลัมน์ Collection จะไม่รวมอยู่ด้วย

คำอธิบายของคอลัมน์ Collection ในไฟล์นำเข้า CSV ของสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
Collection

ป้อนชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้าไป

 • หากเป็นคอลเลกชันแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว สินค้าชิ้นดังกล่าวจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันนั้น
 • ในกรณีที่ไม่มีคอลเลกชันที่ว่าอยู่ จะมีการสร้างคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเดียวเท่านั้น

ค่านี้สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

สร้างไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าธรรมดา หรือเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

 • สินค้าธรรมดา: สินค้าธรรมดาจะไม่มีตัวเลือกสินค้า หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีไม่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิลและ URL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรูป

 • สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า: หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิล จากนั้นข้าม Title, Body (HTML) Vendor และ Tags ทั้งหมด กรอกรายละเอียดที่เหลือของตัวเลือกสินค้า รวมทั้ง URL ของแต่ละรูปภาพ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าและรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้ว ให้บันทึกไฟล์ CSV ของคุณเป็นรูปแบบ UTF-8 โดยใช้ไลน์ฟีดแบบ LF หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเข้ารหัส ให้ดูที่เอกสารประกอบของโปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณ

หากต้องการดูไฟล์ CSV ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างนี้ จากนั้นเปิดใน Google Sheets หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

จัดเตรียมรูปภาพ

ไฟล์ CSV จะมีได้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพสินค้าทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว โดยระบบจะใช้ URL รูปภาพเหล่านั้นเฉพาะในระหว่างกระบวนการนำเข้าไฟล์ CSV เท่านั้น โดยคุณสามารถลบ URL ดังกล่าวได้หลังจากการนําเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์

 • หากไฟล์ต่างๆ มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังร้านค้า Shopify หรือบริการรับฝากรูปภาพอื่นเพื่อเชื่อม URL ของไฟล์ดังกล่าว

 • หากคุณเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ Shopify คุณสามารถคัดลอก URL รูปภาพปัจจุบันและนำมาใช้ในไฟล์ CSV ได้

 • หากไฟล์ CSV ของสินค้าถูกสร้างขึ้นโดยการส่งออกสินค้าของคุณจาก Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากรูปภาพของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณมี URL สำหรับรูปแต่สินค้าแต่ละรูป คุณจะสามารถเริ่มสร้างไฟล์ CSV ของคุณได้

การเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในไฟล์ CSV

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายๆ รูปใส่ไฟล์ CSV ของคุณได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify หากคุณกำลังสร้างร้านค้า Shopify ของคุณด้วยไฟล์ CSV กระบวนการดังกล่าวก็อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • คุณจำเป็นต้องสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้ Shopify แนะนำให้ใช้ Google Sheet เพื่อดูไฟล์ CSV ของคุณในเวอร์ชันที่ฟอร์แมตแล้ว

 • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 250 รูปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น

 • คุณต้องอัปโหลดรูปภาพสินค้าไปยัง URL ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพดังกล่าวควรอยู่หลังโปรโตคอล https:// โดยไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน หากต้องการดำเนินการนี้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ของส่วนผู้ดูแล Shopify แล้วระบบก็จะสร้าง URL โดยอัตโนมัติ หลังจากคลิกที่ “อัปโหลดไฟล์” คุณสามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุดหลายร้อยรูปเพื่ออัปโหลดหลายรายการในครั้งเดียว

เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปไปยังไฟล์ CSV

 1. แทรกแถวใหม่ คุณต้องใช้เพียงหนึ่งแถวต่อภาพเท่านั้น
 2. คัดลอกและวางแฮนเดิล
 3. คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

แทรกแถวใหม่

 1. เปิดไฟล์ CSV ของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google Sheets

 2. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. ในแถวถัดไป ให้คลิกและลากที่หมายเลขแถวเพื่อเลือกหลายแถว เลือกจำนวนแถวให้เท่ากันกับจำนวนรูปภาพเพิ่มเติมที่คุณเพิ่ม

  In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.

 4. ขณะที่แถวต่างๆ ถูกไฮไลต์ ให้คลิกขวาที่บริเวณใดก็ได้ของส่วนที่มีการไฮไลต์ แล้วเลือก แทรก X แถวที่ด้านบน

  In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

คัดลอกและวางค่าแฮนเดิล

 1. คัดลอกและวางค่าแฮนเดิลของสินค้าที่ต้องการลงในคอลัมน์ A ของแถวใหม่ที่คุณเพิ่ม
  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

 1. ในหน้าไฟล์ ให้อัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Shopify

 2. คลิกไอคอน “คัดลอกลิงก์” โดยคลิก URL รูปภาพทีละรายการ

  In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.

 3. ในไฟล์ CSV ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตของคุณ ให้เลื่อนไปด้านข้างเพื่อไปยังคอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV

 4. ในคอลัมน์ Image Src ให้วาง URL รูปภาพไปยังแต่ละบรรทัด

  In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.

 5. ดำเนินขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำสำหรับรูปภาพทั้งหมดของสินค้าชิ้นนี้

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการพัฒนา SEO ของคุณ ให้ป้อนค่าลงในช่อง Image Alt Text ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความกำกับภาพ

 7. บันทึกไฟล์ CSV แล้วนําเข้าไปยัง Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี