การเพิ่มข้อความแสดงแทนไปยังสื่อ

ข้อความแสดงแทนใช้ในการบรรยายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นแทน เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอาศัยข้อความนี้เพื่ออธิบายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทั้งนี้ การเพิ่มข้อความแสดงแทนจะช่วยกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์ได้

ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่เราแนะนำความยาวสูงสุด 125 ตัวอักษร

คุณยังสามารถ อัปโหลดข้อความแสดงแทนในไฟล์ CSV ได้

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี