Lägga till alternativtext till media

Alt (alternativ) text beskriver ett medieobjekt och är en viktig del av en produktbeskrivning. Om en medieartikel av någon anledning inte kan laddas upp, visas alternativtexten istället. Det används även av assistansteknologi för att beskriva en bild för en kund som är synskadad. Att inkludera Alt text kan öka din webbplats SEO.

Håll din Alt text kort och beskrivande. Den maximala längden är 512 tecken, men 125 eller mindre rekommenderas.

Du kan även ladda upp alttext i en CSV-fil.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis