Lägga till alternativtext till media

Alt-text (alternativtext) beskriver ett mediaobjekt och är en viktig del av en produktbeskrivning. Om ett mediaobjekt av någon anledning inte kan laddas visas alt-text i stället. Det används även av tekniska hjälpmedel för att beskriva en bild för en kund som är synskadad. Du kan förbättra SEO för din webbplats om du inkluderar alternativtext.

Håll din Alt text kort och beskrivande. Den maximala längden är 512 tecken, men 125 eller mindre rekommenderas.

Du kan även ladda upp alttext i en CSV-fil.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis