B2B

B2B on Shopify är en serie funktioner som gör det möjligt för dig att sälja B2B (företag till företag), via webbshoppen, utan att tredjepartsappar eller alternativa lösningar behövs. Du kan ställa in kundspecifika kataloger, betalningsvillkor och valutor och ansluta flera kunder och platser i en enda företagsprofil. Du och dina kunder kan lägga till ett inköpsordernummer (PO) till B2B-ordrar och orderutkast.

Du kan använda funktioner som är tillgängliga för butiker på Shopify, inklusive följande funktioner:

Du kan bygga en blandad butik för att betjäna både företagskunder och direktkunder, eller en dedikerad expansionsbutik som endast betjänar företagskunder.

När du har ställt in prislistor och företag erbjuds B2B-kunder anpassad prissättning när de loggar in i sin kundprofil i din webbshop utan att behöva logga in till ett separat skyltfönster.

Om du är nybörjare med att använda B2B på Shopify, se checklistan för att komma igång.

Överväganden för användning av B2B

Innan du börjar använda B2B bör du ha följande i åtanke:

  • Ordrar kan ha maximalt 500 radartiklar. Om en kund lägger en order på mer än 500 olika produkter eller varianter kommer ordern att misslyckas.
  • Prenumerationer är inte kompatibla med B2B.
  • Eftersom B2B är en ny funktion kanske vissa tredjepartsappar ännu inte har uppdaterats för att fungera med B2B.
  • B2B-kunder måste använda nya kundkonton för att logga in.
  • Företagets platser kan ha maximalt 25 prislistor som kan tilldelas dem.

Följande funktioner ingår inte som standard för B2B-ordrar. Om du behöver dessa funktioner kontaktar du Shopify Plus-supporten för att aktivera dem:

Följande funktioner är för närvarande inte tillgängliga för B2B-ordrar:

Blandade och särskilda butiker

Innan du börjar konfigurera B2B bör du överväga om du vill öppna en blandad eller en dedikerad butik. Vissa funktioner kan inte skilja mellan B2B- och DTC-ordrar, vilket resulterar i kundaviseringar, ändringar av ordrar och rapporter som tillämpas urskiljningslöst.

Blandade butiker

En blandad butik är en butik som accepterar ordrar både från B2B (företag till företag) och DTC (direkt till kund). I en blandad butik loggar B2B-kunder in på sitt konto för att få tillgång till grossistkataloger och betalningsvillkor.

Följande gäller blandade butiker:

Om du använder en blandad butik kan du hålla alla dina företagsuppgifter samlade på ett och samma ställe och hantera dina butiksinställningar om du inte behöver särskilja mellan B2B- och DTC-kunder. Överväg att öppna en dedikerad butik om du behöver olika inställningar för dina kunder.

Dedikerade butiker

En dedikerad butik är en expansionsbutik som endast används av B2B-kunder. I en dedikerad butik kan du skapa inställningar som är specifika för B2B-kunder utan att använda kod.

Eftersom endast B2B-kunder använder dedikerade butiker kan du konfigurera inställningar som endast gäller för dina B2B-kunder, inklusive följande ändringar:

Genom att använda en dedikerad butik kan du segmentera lager- och företagsdata mellan dina B2B- och DTC-butiker. Du kan även använda skript och rabattkoder utan att behöva oroa dig, eftersom endast B2B-kunder använder butiken. Om du öppnar en dedikerad butik för B2B måste du dock skapa en ny butik, konfigurera eventuella integrationer som du kanske redan har med dina befintliga butiker och hantera dina dedikerade butiksinställningar separat. Överväg att öppna en blandad butik om du inte behöver särskilja dina B2B- och DTC-kunder.

Företag

Företag representerar B2B-kunder med en företagsprofil som innehåller tilldelade kontakttillstånd, betalningsvillkor, prislistor, kataloger och skatteundantag. Flera kontakter och platser kan tilldelas en företagsprofil.

Kataloger

Ange kundspecifika prislistor eller procentuella rabatter för alla produkter och varianter och tilldela prislistor till en företagsprofil.

Betalningsvillkor

Automatisera den manuella processen med att tilldela betalningsvillkor till ordrar eller till orderutkast i administratören. Tilldela betalningsvillkor i företagsprofilen och spåra, sortera och ta upp betalning för ordrar när de förfaller.

B2B-kassa

Kunderna kan se tilldelade betalningsvillkor, betalningsmetoder och grossistrabatter vid inköpet. Kunder kan också lägga till ett inköpsordernummer i kassan.

B2B-kundkonton

För att få tillgång till grossistinformation och kataloger måste B2B-kunder logga in med nya kundkonton genom att använda en engångskod som skickas till deras e-postadress. När de har autentiserats kan kunderna hantera sitt konto, välja den företagsplats de köper på uppdrag av, redigera kundinformation och visa och filtrera sin orderhistorik.

Inköpsordernummer

Du kan lägga till, redigera eller visa inköpsordernummer på orderinformationssidan för B2B-ordrar.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis