Kreditkort och valv

Valv för kreditkort sparar kreditkortsuppgifter på ett säkert sätt så att debiteringar kan göras utan att kortinformationen anges på nytt. Valv för kreditkort är endast tillgängliga för handlare som använder Shopify Payments.

I kassan kan B2B-kunder klicka på en kryssruta för att spara sina kreditkortsuppgifter i valv, eller så kan de logga in på sitt konto för att lägga till ett kort i valv. När kreditkortsuppgifter är i valv kan B2B-kunder välja att använda kortet i valv vid framtida kassabesök.

Kort i valv är associerade med en företagsplats och är endast tillgängliga att använda för framtida ordrar för samma plats. Alla kunder som är kopplade till den platsen kan använda och hantera kort i valv. Om en plats har flera kort i valv kan en kund som är associerad med den platsen välja vilket kort som ska användas för en order i kassan. B2B-kunder kan logga in på sitt konto för att hantera kreditkort i valv.

Fukntionen kreditkort i kassavalv finns i följande kassaflöden:

 • kassabetalningar som automatiskt skapar ordrar med och utan betalningsvillkor.
 • kassabetalningar som skapar orderutkast för granskning med och utan betalningsvillkor.
 • kassabetalningar som skapas från fakturor som skickas till kunder med och utan betalningsvillkor.

Genom att komma åt företagets plats i din Shopify-admin kan du se alla kort i valv och vidta följande åtgärder:

 • manuellt debitera ett kort i valv för en order med väntande betalning
 • ändra vilket kort som ska debiteras för en order med väntande betalning
 • radera ett kort i valv för en plats

Få tillgång till kort i valv för en företagsplats

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget och sedan på platsen för vilken du vill se de sparade korten.
 3. I avsnittet Betalningsmetoder, klicka på Hantera.

Debitera ett kort i valv för en order med väntande betalning

För ordrar där B2B-kunden har ett kreditkort i valv, med netto eller förfaller vid distribution som betalningsvillkor kan du manuellt debitera kortet i valv.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget och sedan på den plats som är kopplad till den order du vill debitera för.
 3. Klicka på ordern som du vill debitera för.
 4. Klicka på Inhämta betalning i betalningsavsnittet och klicka sedan på det kort du vill debitera.
 5. Klicka på Debitera för att debitera det belopp som visas för valt kort.

Ändra vilket kort som ska debiteras för en order med en väntande betalning

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget och sedan på platsen som är associerad med ordern för vilken du vill ändra kortet.
 3. Klicka på ordern som du vill ändra kortet för.
 4. Klicka på Inhämta betalning i betalningsavsnittet och klicka sedan på det kort du vill debitera.
 5. Klicka på Debitera för att debitera det belopp som visas för valt kort.

Ta bort ett sparat kort för en plats

När du har raderat ett kort i valv kan du inte debitera det för några ordrar och kunder kan inte välja det i kassan. Du kan fortfarande debitera kortet för ordrar som lagts med det kortet och som har väntande betalningsstatus.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget och sedan på den plats som du vill ta bort ett kort i valv från.
 3. I avsnittet Betalningsmetoder, klicka på Hantera.
 4. Klicka på ... och sedan på Ta bort betalningsmetod för det kort du vill radera.
 5. Klicka på Ta bort betalningsmetod för att bekräfta att du vill radera kortet.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget och sedan på den plats som är associerad med det kort i valv som du vill skicka uppdateringsförfrågan för.
 3. I avsnittet Betalningsmetoder, klicka på Hantera.
 4. Klicka på ... för kortet som du vill skicka aviseringen om.
 5. Klicka på Skicka länk för att uppdatera betalningsmetod.
 6. Klicka på Skicka e-postmeddelande.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis