Przechowywanie danych kart kredytowych w repozytorium

Przechowanie kart kredytowych w repozytorium umożliwia bezpieczne zapisanie informacji o karcie kredytowej, tak aby można było pobierać płatności bez konieczności ponownego wprowadzania danych karty. Przechowanie kart kredytowych w repozytorium jest dostępne tylko dla sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments.

Podczas realizacji transakcji klienci B2B mogą kliknąć pole wyboru, aby dodać dane karty kredytowej do repozytorium lub zalogować się na swoje konto, aby dodać przechowywaną kartę. Po dodaniu danych karty kredytowej do repozytorium klienci B2B mogą użyć tej karty przy kolejnych realizacjach zakupu.

Karty przechowywane w repozytorium są powiązane z lokalizacją firmy i są dostępne do wykorzystania w przyszłych zamówieniach tylko dla tej samej lokalizacji. Wszyscy klienci powiązani z tą lokalizacją mogą używać przechowywanych kart i zarządzać nimi. Jeśli dla danej lokalizacji przechowywanych jest wiele kart, klient powiązany z tą lokalizacją może wybrać, której karty chce użyć dla zamówienia podczas realizacji zakupu. Klienci B2B mogą zalogować się na swoje konto i zarządzać przechowywanymi kartami kredytowymi.

Przechowanie kart kredytowych w repozytorium jest dostępne w następujących przepływach realizacji zakupu:

 • realizacje zakupu, które automatycznie tworzą zamówienia z warunkami płatności i bez.
 • realizacje zakupu, które tworzą wersje robocze zamówień do sprawdzenia z warunkami płatności i bez.
 • transakcje realizacji zakupu utworzone na podstawie faktur wysyłanych do klientów z warunkami płatności i bez.

Po uzyskaniu dostępu do lokalizacji firmy w panelu administracyjnym Shopify możesz wyświetlić wszelkie karty przechowywane w repozytorium i wykonać następujące czynności:

 • ręczne obciążenie przechowywanej karty dla zamówienia z oczekiwaną płatnością
 • zmiana karty, która zostanie obciążona dla zamówienia z oczekiwaną płatnością
 • usunięcie przechowywanej karty dla lokalizacji

Uzyskiwanie dostępu do przechowywanych kart dla lokalizacji firmy

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację, dla której chcesz wyświetlić przechowywane karty.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Zarządzaj.

Obciążenie przechowywanej karty dla zamówienia z oczekiwaną płatnością

W przypadku zamówień opłacanych przez klienta B2B za pomocą przechowywanej karty kredytowe i mających warunki płatności Netto i Płatne po realizacji możesz ręcznie obciążyć przechowywaną kartę.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację powiązaną z zamówieniem, dla którego chcesz pobrać płatność.
 3. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz pobrać płatność.
 4. W sekcji płatności kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij kartę, którą chcesz obciążyć.
 5. Kliknij opcję Pobierz płatność, aby obciążyć wybraną kartę wyświetlaną kwotą.

Zmień kartę, która zostanie obciążona z tytułu zamówienia z oczekiwaną płatnością

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, a następnie lokalizację powiązaną z zamówieniem, dla którego chcesz zmienić kartę.
 3. Kliknij zamówienie, dla którego chcesz zmienić kartę.
 4. W sekcji płatności kliknij opcję Pobierz płatność, a następnie kliknij kartę, którą chcesz obciążyć.
 5. Kliknij opcję Pobierz płatność, aby obciążyć wybraną kartę wyświetlaną kwotą.

Usuń przechowywaną kartę dla lokalizacji

Po usunięciu przechowywanej karty nie można jej obciążyć dla żadnych zamówień, a klienci nie mogą jej wybrać przy realizacji zakupu. Nadal możesz obciążyć kartę dla wszystkich zamówień złożonych za pomocą tej karty i mających status Płatność oczekująca.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację, z której chcesz usunąć przechowywaną kartę.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Kliknij ... dla karty, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń metodę płatności.
 5. Aby potwierdzić, że chcesz usunąć kartę, kliknij opcję Usuń metodę płatności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
 2. Kliknij firmę, a następnie kliknij lokalizację powiązaną z przechowywaną kartą, dla której chcesz przesłać prośbę o aktualizację.
 3. W sekcji Metody płatności kliknij opcję Zarządzaj.
 4. Dla karty, której dotyczy przesyłane powiadomienie, kliknij ....
 5. Kliknij opcję Wyślij link, aby zaktualizować metodę płatności.
 6. Kliknij opcję Wyślij e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo