Lägga till och hantera B2B-kunder

Du kan lägga till en ny eller en befintlig kund till ett företag och en företagsplats. Du kan även anpassa och skicka e-postavisering om B2B-åtkomst.

När du har skapat en prislista och ett företag får kunder för det företaget tillgång till prislistor genom att logga in på sin profil i din webbshop. När kunderna loggar in uppmanas de att ange en sexsiffrig verifieringskod som skickats till kundens e-postadress.

Lägga till en kund till ett företag

Du kan lägga till en befintlig kund till ett företag och sedan välja de platser som kunden har åtkomst till eller lägga till kunden till en plats direkt. Om du lägger till en kund på en plats har den kunden endast behörigheter för den specifika platsen för vilken du lägger till dem. Kunder kan läggas till från din lista över befintliga kunder eller skapas på sidan Företag.

När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil väljer du en av följande behörigheter att tilldela:

 • Endast beställa – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
 • Platsadministratör – Kunden kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över ordrar som alla kunder har gjort för den platsen. Kunden kan även redigera fakturerings- och leveransadresser från sin kontosida.

Lägga till en kund i ett företag från en företagssida

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
 3. Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
 4. Klicka på Lägg till kund.
 5. Lägg till en befintlig eller en ny kund till en företagsplats:

  • Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så klickar du på sökfältet och väljer sedan en kund.
  • Du kan skapa en ny kundprofil genom att klicka på sökfältet och sedan klicka på Lägg till ny kund.
 6. Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.

 7. Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.

 8. Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.

 9. Klicka på Spara.

Lägg till en kund till ett företag från en företagsplats

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget.
 3. I avsnittet Platser klickar du på en företagsplats där du vill lägga till en kund.
 4. Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
 5. Klicka på Lägg till kund.
 6. Lägg till en befintlig eller en ny kund till en företagsplats:

  • Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så klickar du på sökfältet och väljer sedan en kund.
  • Du kan skapa en ny kundprofil genom att klicka på sökfältet och sedan klicka på Lägg till ny kund.
 7. Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.

 8. Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.

 9. Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.

 10. Klicka på Spara.

Lägg till en kund till ett företag från en kundprofil

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på kunden som du vill lägga till ett företag för.
 3. Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och sedan på Lägg till företag.
 4. Lägg till en kund till ett befintligt företag eller ett nytt företag:

  • Om du vill lägga till en kund till ett befintligt företag så klickar du på sökfältet och väljer sedan ett företag.
  • Om du vill skapa ett nytt företag så klickar du på sökfältet och klickar sedan på Lägg till nytt företag.
 5. Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.

 6. Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.

 7. Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.

 8. Klicka på Spara.

Ta bort en kund från ett företag

Du kan ta bort en kund från ett företag eller upphäva en kunds behörigheter från en viss företagsplats.

Om du migrerade en kund med D2C-ordrar så har du möjlighet att ta bort kundens migrerade ordrar när du tar bort en kund från ett företag.

Återkalla en kunds behörigheter för en viss plats

Du kan upphäva en kunds behörighet till en viss företagsplats.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på den kund som du vill ta bort från en företagsplats.
 3. Klicka på Hantera i avsnittet Behörigheter.
 4. Avmarkera företagsplatsen du vill ta bort kunden från. Avmarkera alla platser för det företaget för att ta bort kundbehörigheter från alla platser. Kundens behörigheter visas på sidan Företag som Ingen åtkomst.
 5. Klicka på Spara.

Ta bort en kund från ett företag

Du kan ta bort en kund från ett företag. När du raderar en kund från ett företag så raderas inte kundens profil.

Steg

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på kunden som du vill ta bort från ett företag.
 3. I avsnittet Företag klickar du på ⋮ och sedan på Ta bort från företag.
 4. Valfritt: Om du vill ta bort kundens orderhistorik från ett företag så väljer du Ta bort kundens ordrar från företaget.
 5. Klicka på Ta bort från företag.

Anpassa och skicka e-postavisering om B2B-åtkomst

När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil kan du skicka ett e-postmeddelande till dem som visar att de kan göra B2B-beställningar på uppdrag av företaget. Denna avisering är valfri och kan anpassas.

Anpassa e-postmeddelandet om B2B-åtkomst

Du kan anpassa mallen för e-postavisering som informerar dina kunder om att de har tillgång till B2B i din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
 2. Klicka på Kundaviseringar.
 3. Klicka på E-postmeddelande om B2B-åtkomst i avsnittet Konton och räckvidd.
 4. Anpassa aviseringsmallen.
 5. Klicka på Spara.

Skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst från en företagssida

När du har anpassat din e-postavisering kan du skicka e-postmeddelandet till alla nya kunder som du lägger till i ett företag. Du kan skicka aviseringen till befintliga kunder genom att utföra följande steg:

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på ett företag,
 3. Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
 4. Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och klicka sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.
 5. Förhandsgranska e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelande.

Skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst från en företagsplats sida

Du kan även skicka en e-postavisering via ett företags platssida.

Steg:

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på ett företag.
 3. Klicka på en företagsplats i avsnittet Platser.
 4. Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
 5. Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och klicka sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.
 6. Förhandsgranska e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelande.

Tillåt endast butiksåtkomst till B2B-kunder

Om du har en dedikerad B2B-butik kan du begränsa åtkomsten till din butik.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Inställningar.
 2. I avsnittet Begränsa butiksåtkomst, markera begränsa åtkomsten till endast B2B-kunder.
 3. Klicka på Spara.

När du har klickat på Spara måste B2B-kunder logga in innan de kan besöka din butiks sidor. D2C-kunder (Direct-to-consumer) har inte åtkomst till butiken.

Dataförfrågningar om GDPR och amerikanska sekretesslagar

Europeiska unionens Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Amerikanska sekretesslagar är lagar som påverkar hur du hanterar din kunds uppgifter, inklusive en kunds rätt att begära sina personuppgifter eller att begära att deras uppgifter raderas.

Data som relaterar till B2B-kunder inkluderar även följande data från det företag som kunden köper för:

 • Ordrar
 • E-postadresser
 • Leverans- och faktureringsadresser
 • Telefonnummer

Du kan uppdatera din integritetspolicy för att klargöra hur kundinformation delas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis