Migrera dina kunder till ett B2B-företag

När du lägger till en befintlig kund till ett företag så kan du även migrera dess orderhistorik till ett företag och en företagsplats. Detta gör det möjligt för dig att lägga till dina befintliga D2C-kunder (direkt till konsumenten) och deras orderhistorik till ett befintligt företag.

Överväganden för att migrera kunder och deras orderhistorik till ett företag

Granska följande överväganden innan du migrerar en kund och dess orderhistorik till en företagsplats:

 • Du kan endast migrera D2C-ordrar (direkt till konsumenten) till ett företag. B2B-ordrar kvarstår hos företaget som de skapades i.
 • Du kan inte migrera annullerade eller raderade ordrar.
 • Du kan inte dela upp ordrar på olika företagsplatser. Du måste välja en företagsplats att migrera ordrar till.
 • Du kan endast lägga till en kunds fullständiga orderhistorik till ett företag. Migrering av partiell orderhistorik stöds inte. Om din kunds orderhistorik inkluderar både B2B- och D2C-ordrar läggs bara D2C-ordrarna till i företaget.
 • Om du gör ett misstag så kan du ta bort kunden från företaget. Du har möjlighet att ta bort de ursprungliga ordrar som du migrerade med kunden. Endast de ordrar som migrerades kommer att återgå till D2C.

Migrera en kund och dess orderhistorik från en företagssida

 1. Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
 2. Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
 3. Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
 4. Klicka på Lägg till kund.
 5. Klicka på sökfältet och välj sedan en kund.
 6. Välj företagsplatsen där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill företagsplatsen.
 7. Välj Lägg till kundens ordrar till den här platsen för att lägga till din kunds orderhistorik till en företagsplats
 8. Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
 9. Klicka på Spara.

Migrera en kund och dess orderhistorik till ett företag från en kundprofil

 1. Från din Shopify-admin går du till kunder.
 2. Klicka på kunden som du vill lägga till ett företag för.
 3. Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och sedan på Lägg till företag.
 4. Klicka i sökfältet och välj sedan ett företag.
 5. Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
 6. Valfritt: Om du vill lägga till kundens orderhistorik till en företagsplats väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
 7. Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
 8. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis