Migracja klientów do firmy B2B

Dodając istniejącego klienta do firmy, możesz również dokonać migracji historii jego zamówień do firmy i lokalizacji firmy. W ten sposób możesz dodać istniejących klientów D2C i historię ich zamówień do już istniejącej firmy.

Informacje dotyczące migracji klientów i historii ich zamówień do firmy

Przed migracją klienta i historii jego zamówień do lokalizacji firmy zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Możesz dokonać migracji tylko zamówień D2C do firmy. Zamówienia B2B pozostają w firmie, w której zostały utworzone.
 • Nie można dokonać migracji anulowanych ani usuniętych zamówień.
 • Nie można dzielić zamówień na różne lokalizacje firmy. Musisz wybrać jedną lokalizację firmy, aby dokonać do niej migracji zamówień.
 • Możesz dodać tylko pełną historię zamówień klienta do firmy. Migracja częściowej historii zamówień nie jest obsługiwana. Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia B2B, jak i zamówienia D2C, tylko zamówienia D2C są dodawane do firmy.
 • Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć klienta z firmy. Możliwe jest usunięcie oryginalnych zamówień, które migrowano z klientem. Tylko zamówienia, które zostały migrowane, zostaną przywrócone do D2C.

Migruj klienta i historię jego zamówień ze strony firmy

Migruj klienta i historię jego zamówień do firmy z profilu klienta

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.
 2. Kliknij klienta, którego chcesz dodać do firmy.
 3. W sekcji Klient kliknij ⋮, a następnie opcję Dodaj do firmy.
 4. Kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wybierz firmę.
 5. Wybierz lokalizacje firmy, do których chcesz dodać klienta, a następnie wybierz uprawnienia firmy obok każdej lokalizacji firmy.
 6. Opcjonalnie: Aby dodać historię zamówień klienta do lokalizacji firmy, wybierz opcję Dodaj zamówienia klienta do tej lokalizacji.
 7. Opcjonalnie: Aby powiadomić klienta, że może rozpocząć składanie zamówień B2B, wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B.
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo