การย้ายลูกค้าของคุณไปยังบริษัทแบบ B2B

เมื่อคุณเพิ่มลูกค้าปัจจุบันให้กับบริษัท คุณยังสามารถย้ายประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลูกค้าแบบ D2C (ส่งตรงถึงผู้บริโภค) ที่มีอยู่และประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาไปยังบริษัทที่มีอยู่ได้

ข้อควรพิจารณาในการย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัท

ก่อนที่คุณจะย้ายลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • คุณสามารถย้ายเฉพาะคำสั่งซื้อแบบ D2C (ส่งตรงถึงผู้บริโภค) ไปยังบริษัทได้ คำสั่งซื้อแบบ B2B จะยังคงอยู่กับบริษัทที่ถูกสร้างขึ้น
 • คุณไม่สามารถย้ายคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหรือถูกลบได้
 • คุณไม่สามารถแยกคำสั่งซื้อตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่แตกต่างกันได้ คุณต้องเลือกตำแหน่งตั้งของบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อย้ายคำสั่งซื้อไป
 • คุณสามารถเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าไปยังบริษัทได้เท่านั้น ไม่รองรับการย้ายประวัติคำสั่งซื้อเพียงบางส่วน หากประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้ามีทั้งคำสั่งซื้อแบบ B2B และ D2C เฉพาะคำสั่งซื้อ D2C จะถูกเพิ่มไปยังบริษัท
 • หากคุณดำเนินการผิดพลาด คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ คุณมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อเดิมที่คุณย้ายไปพร้อมกับลูกค้าออก เฉพาะคำสั่งซื้อที่ถูกย้ายเท่านั้นที่จะถูกเปลี่ยนกลับเป็นแบบ D2C

ย้ายข้อมูลลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อของพวกเขาจากหน้าบริษัท

ย้ายข้อมูลลูกค้าและประวัติคำสั่งซื้อไปยังบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบริษัท
 3. ในส่วนลูกค้า คลิก "⋮" แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบริษัท"
 4. คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการเพิ่มประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
 8. คลิก “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี