การเพิ่มและการจัดการลูกค้าธุรกิจแบบ B2B

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันให้กับบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้ บริษัทแต่ละแห่งสามารถได้รับการมอบหมายลูกค้าได้สูงสุด 10,000 ราย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ได้อีกด้วย

หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อกและบริษัทแล้ว ลูกค้าของบริษัทดังกล่าวก็จะสามารถเข้าถึงรายการราคาได้โดยเข้าสู่ระบบโปรไฟล์ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะแจ้งให้ป้อนรหัสยืนยัน 6 หลักที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า

การเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัท

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัท แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ลูกค้ามีสิทธิ์เข้าถึงอยู่ หรือเพิ่มลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งโดยตรงได้ หากคุณเพิ่มลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง ลูกค้ารายนั้นจะมีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเพิ่มไปให้เท่านั้น ทั้งนี้ คุณสามารถเพิ่มลูกค้าจากรายการลูกค้าที่มีอยู่ หรือสร้างหน้าขึ้นในบริษัทได้

เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้า B2B ใหม่ คุณจะต้องเลือกหนึ่งในสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้เพื่อมอบหมายให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น:

 • การสั่งซื้อเท่านั้น ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้
 • ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง - ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทและดูคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทำรายการในตำแหน่งที่ตั้งนั้น รวมถึงสามารถแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่งจากหน้าบัญชีผู้ใช้ของตนได้

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากหน้าบริษัท

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากตำแหน่งที่ของบริษัท

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง คลิกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
 4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "⋮"
 5. คลิก “เพิ่มลูกค้า
 6. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท:

  • หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
  • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มลูกค้าใหม่"
 7. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

 8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

 9. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

 10. คลิก “บันทึก

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบริษัท
 3. ในส่วนลูกค้า คลิก "⋮" แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบริษัท"
 4. เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่หรือบริษัทใหม่:

  • หากต้องการเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
  • หากต้องการสร้างบริษัทใหม่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มบริษัทใหม่"
 5. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

 7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

 8. คลิก “บันทึก

การลบลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทหรือเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

หากคุณย้ายลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อ D2C คุณจะมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อที่ย้ายของลูกค้าเมื่อลบลูกค้าออกจากบริษัท

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง

คุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
 3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิก “จัดการ
 4. ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่คุณต้องการลบลูกค้าออก หากต้องการลบสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าออกจากทุกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทนั้น สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจะแสดงในหน้าบริษัทว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
 5. คลิก “บันทึก

ลบลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ เมื่อคุณลบลูกค้าออกจากบริษัท โปรไฟล์ของลูกค้าจะไม่ถูกลบ

ขั้นตอน

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
 2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากบริษัท
 3. ในส่วนบริษัท คลิก "⋮" แล้วคลิก "ลบออกจากบริษัท"
 4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการลบประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท ให้เลือกลบคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท
 5. คลิกที่ "ลบออกจากบริษัท"

การปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B

เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ใหม่ คุณจะสามารถส่งอีเมลไปให้พวกเขาซึ่งระบุว่าพวกเขาสามารถส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ในนามของบริษัทได้ โดยการแจ้งเตือนนี้เป็นตัวเลือกเสริมและสามารถปรับแต่งได้

ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ในร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
 2. คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า
 3. ในส่วนบัญชีและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"
 4. ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือน
 5. คลิก “บันทึก

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าบริษัท

หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลดังกล่าวให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทได้ ทั้งนี้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอน:

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
 2. คลิกที่บริษัท
 3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก “ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท”
 4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"
 5. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่างอีเมล"
 6. ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"

ให้สิทธิ์เข้าถึงร้านค้าแก่ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เท่านั้น

หากคุณมีร้านค้าธุรกิจแบบ B2B โดยเฉพาะ คุณสามารถจํากัดสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การกำหนดลักษณะ
 2. ในส่วนจํากัดการเข้าถึงร้านค้า ให้เลือกจํากัดการเข้าถึงเฉพาะลูกค้าธุรกิจแบบ B2B เท่านั้น
 3. คลิก “บันทึก

หลังจากที่คุณคลิกบันทึก ลูกค้าแบบ B2B จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าชมหน้าร้านค้าของคุณได้ ลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบขายให้ลูกค้าโดยตรง (DTC) จะไม่สิทธิ์เข้าถึงร้านค้าได้

คำขอข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ และ GDPR

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ เป็นกฎหมายที่มีผลต่อวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อร้องขอหรือขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B ยังรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้จากบริษัทที่ลูกค้าซื้อสินค้าให้ด้วย:

 • คำสั่งซื้อ
 • อีเมล
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
 • หมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงวิธีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี