กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปกําหนดข้อบังคับและความรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใช้ Shopify จะมีเครื่องมือและข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หลักปฏิบัติทางธุรกิจของคุณและช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณปฏิบัติตามข้อบังคับใน GDPR ของคุณ การใช้บริการที่เสนอโดย Shopify เพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันว่าคุณจะปฏิบัติตาม GDPR

โดยทั่วไปแล้วคุณคือผู้ควบคุมข้อมูลของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของลูกค้าและเลือกวิธีการจัดการข้อมูลเหล่านั้น หากคุณจำหน่ายสินค้าและบริการในยุโรป แม้ว่าคุณหรือธุรกิจของคุณจะไม่ได้ตั้งอยู่ในยุโรป ก็อาจมีการบังคับใช้ GDPR กับธุรกิจของคุณ

ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณ Shopify จะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันของ Shopify ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลลูกค้าของคุณ โปรดดูที่ภาคผนวกของข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูล

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี